CZĘŚĆ CYKLU; JEDEN SPOŚRÓD WIELU KRÓTKICH, SPECJALNIE PRZYGOTOWANYCH FRAGMENTÓW UTWORU LITERACKIEGO, SERIALU FILMOWEGO, SŁUCHOWISKA ITP., W SKRÓCIE: DZIEŁA FABULARNEGO, KTÓRE JEST PUBLIKOWANE, PREZENTOWANE W MEDIACH W CZĘŚCIACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODCINEK to:

część cyklu; jeden spośród wielu krótkich, specjalnie przygotowanych fragmentów utworu literackiego, serialu filmowego, słuchowiska itp., w skrócie: dzieła fabularnego, które jest publikowane, prezentowane w mediach w częściach (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODCINEK

ODCINEK to:

wyodrębniona część czegoś, mająca kształt podłużny (na 7 lit.)ODCINEK to:

figura geometryczna, część prostej zawarta pomiędzy dwoma jej punktami z tymi punktami włącznie (na 7 lit.)ODCINEK to:

kwit, odcięta część dokumentu (na 7 lit.)ODCINEK to:

kawałek, coś odciętego (na 7 lit.)ODCINEK to:

dziedzina, fragment, wydzielona część działalności (na 7 lit.)ODCINEK to:

teren wyznaczony do działań jednostki wojskowej (na 7 lit.)ODCINEK to:

dolna część pola monety, oddzielona od niego poziomą linią, zwaną cięciwą (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ CYKLU; JEDEN SPOŚRÓD WIELU KRÓTKICH, SPECJALNIE PRZYGOTOWANYCH FRAGMENTÓW UTWORU LITERACKIEGO, SERIALU FILMOWEGO, SŁUCHOWISKA ITP., W SKRÓCIE: DZIEŁA FABULARNEGO, KTÓRE JEST PUBLIKOWANE, PREZENTOWANE W MEDIACH W CZĘŚCIACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.945

MUFLON KANADYJSKI, PUNKT APTECZNY, OSET KĘDZIERZAWY, OPERA BUFFO, AUTOBUS CZŁONOWY, ZASKOK, TABULATURA, PRZYGRYWKA, ETIOPSKI KLASYCZNY, SPOŁECZNA KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, OBERON, OLEODRUK, OKRES, KOPARKA NADPOZIOMOWA, WANIENKA, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, ANTECEDENS, KONOTACJA, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, JEDNOPARTYJNOŚĆ, TATLIN, GIGLI, MUSZTRA, LEWKONIA, OSŁONA, DROGA GRUNTOWA, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, RADIOSYGNAŁ, MINIA, ZAŁOGANT, NIKAB, NAPIERŚNIK, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, SKRAJ, NIEAKTYWNOŚĆ, PODSIEĆ, RAK, MARTWE PRAWO, PRZYLEPA, BŁĄD MATERIALNY, SIAMANG, OPASANIE, ILOCZYN JONOWY, SKARPETA, DREWNO LETNIE, WEZGŁOWIE, ZESTAW, BYLEJAKOŚĆ, STRATEGIA, EPILOG, PIERWSZOŚĆ, BATYMETRIA, SŁAWIANKA, REGALIA, DRAFT, MARKETING SKOJARZENIOWY, ŁOBUZ, PŁOMYK, GNIAZDO, REF, DEBILNOŚĆ, PIRAMIDA, NACZYNIAK, SIARCZAN, SAMOA ZACHODNIE, BRUTALNOŚĆ, ZMROK, TYGRYS, ARTYKUŁ WIARY, NIESTOSOWNOŚĆ, ROZPRAWA, HUZAR RUDY, IKONOGRAFIA, ŁAŃCUCH, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, PLECHOWIEC, FUNKCJA RZECZYWISTA, POCHŁANIACZ, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, LIROGON SKROMNY, BATAGUR BASKA, NIEMORALNOŚĆ, CUDACZNOŚĆ, MKLIK, MAROKAŃSKI, SILNIK ELEKTRYCZNY, TARCZA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, KWASOWOŚĆ, ARTERIA, SKÓROSKRZYDŁE, PRZEPLOTKA, NEREIDA, ORZĘSIENIE, TERAPIA REINKARNACYJNA, GANIMEDES, CENA DETALICZNA, FASOLKA SZPARAGOWA, GREJ, CHWYTAK, UPALNOŚĆ, CELOWNICA, FIGURACJA, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, MAJĄTEK TRWAŁY, WAŁECZEK, CZTEROKROTNOŚĆ, BIODOSTĘPNOŚĆ, RÓWNOWAGA OGÓLNA, ŁADA, DETAL, HARMONIA, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, ROZCIĄGARKA, CZĘŚĆ, TOLERANCJA, POWAGA, PERM, WŁADYSŁAW REYMONT, PROWOKACYJNOŚĆ, PORZĄDEK KORYNCKI, BEZAN ŻAGIEL, ZNAJDA, ZROBY, PASTRAMI, RZUT RÓWNOLEGŁY, MODUŁ SERWISOWY, USZKA, ROSYJSKOŚĆ, BIEGAJĄCE OCZY, ANALIZA SEKTOROWA, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, PUNKT, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, CYKORIA, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, KRZYŻYK, BAYES, PINDAR, RADIOAKTYWNOŚĆ, MULTIPLAYER, ŚMIGŁOŚĆ, ADWERBIUM, LEADER, GRAF PRZEDZIAŁOWY, DOJRZAŁOŚĆ, REGULACJA CEN, FAZOWOŚĆ, IKEBANA, BIS, STRONA CZYNNA, ZARAŻONA, HISTORYZM, HACJENDER, RZĄP, WIELKI BRAT, POPĘDLIWOŚĆ, WNĘTRZE, ZASTAWKA, BARWA PODSTAWOWA, MIGELITKA, MIESZANKA, KIEP, MOTOR, SKALOWANIE WIELOWYMIAROWE, KOMIN PŁACOWY, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, NIETYPOWOŚĆ, ŁYŻKA, ODSŁONIĘCIE, EXTRAKLASA, ZDANIE APODYKTYCZNE, BEZDUSZNOŚĆ, NIELITOŚCIWOŚĆ, RARYTASIK, PETARDA, KRZYŻ, MUCHOMOR BULWIASTY, WIETRZENIE MECHANICZNE, NAUSZNIK, TRZON, FORMA, PRZENOSKA, POKAZOWOŚĆ, ZIELONA GRANICA, PIĘĆSETKA, UPARCIUCH, WYCINEK KULI, HYMN, FRYWOLNOŚĆ, CYZELOWANIE, ARCHIDIAKONAT, LOTNOŚĆ, ŚWIADECTWO SZKOLNE, NITROZOBAKTERIA, PODCHWYTLIWOŚĆ, PITU-PITU, TARCZA, KRĄŻENIE DUŻE, BER, PRECYZYJNOŚĆ, NOCEK WĄSATY, ZALĄŻNIA, LIMBO, OTWARTOŚĆ, PRZESTARZAŁOŚĆ, ABERRACJA, DIONE, KOLAMINA, METROPOLIA, KARABINEK, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, FORMA DWULINIOWA, USZYSKO, DIABELSKOŚĆ, MASCAGNI, KOMPOZYCJA RAMOWA, KILKAKROTNOŚĆ, KAWAŁ, CZEDAR, PRZYGOTOWANIE, SZCZERBIEC, KLON, KARBONATYT, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, LEPIĘŻNIK BIAŁY, KREDYT KONSORCJALNY, KOŃ TRAKEŃSKI, LOTOKOT, PIÓRO, NIESZLACHETNOŚĆ, SIKA, OFICYNA, CHROMOSOM Y, INICJATYWA OBYWATELSKA, MOMENT ZWROTNY, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, DOMNIEMANIE FAKTYCZNE, PUNKT EUTEKTYCZNY, WYTWÓRNIA, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, STOPKA, ULISTNIENIE NAPRZECIWLEGŁE, ROZCIĄGNIK MCHUŚ, PODATEK KATASTRALNY, MALDINI, PLASTYKA, DRZEWCE, TRAKTONIUM, DWUBARWNOŚĆ, SZMATKA, MARCHWIŃSKI, TUMBA, PIASTA, MARYJNOŚĆ, JĘZYK TAMILSKI, ZGAGA, TOCZYSKO, ROMANSIDŁO, GAZELA PRZEWALSKIEGO, JANUSZ, NÓW, EKSTREMALNOŚĆ, PATRYLINEARNOŚĆ, ZWROTNIK RAKA, MAŁOWODZIE, REFLEKTOR, NIEŚMIAŁOŚĆ, MIGAWKA, BAŁAMUTNIA, MIASTO OGRÓD, SKRZYDŁO, DYNAMICZNOŚĆ, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, SMĘTARZ, TAJNE SŁUŻBY, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, ZIEMIOMORZE, PARAMETR, PRZĄDKOWATE, NYNORSK, BABA, RÓŻNICA ZBIORÓW, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, IMMUNOCHEMIA, DANE WRAŻLIWE, MOTYW, LAMPA BŁYSKOWA, SOSJERKA, LICHWA, NOCEK DUŻY, MISIEK, OGNIWO KOROZYJNE, KORONKARZ, PIKNOMETR, LICHWIARSTWO, EKSPRES PRZELEWOWY, MROCZEK PÓŹNY, ?SAMPLING.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.945 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ CYKLU; JEDEN SPOŚRÓD WIELU KRÓTKICH, SPECJALNIE PRZYGOTOWANYCH FRAGMENTÓW UTWORU LITERACKIEGO, SERIALU FILMOWEGO, SŁUCHOWISKA ITP., W SKRÓCIE: DZIEŁA FABULARNEGO, KTÓRE JEST PUBLIKOWANE, PREZENTOWANE W MEDIACH W CZĘŚCIACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ CYKLU; JEDEN SPOŚRÓD WIELU KRÓTKICH, SPECJALNIE PRZYGOTOWANYCH FRAGMENTÓW UTWORU LITERACKIEGO, SERIALU FILMOWEGO, SŁUCHOWISKA ITP., W SKRÓCIE: DZIEŁA FABULARNEGO, KTÓRE JEST PUBLIKOWANE, PREZENTOWANE W MEDIACH W CZĘŚCIACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODCINEK część cyklu; jeden spośród wielu krótkich, specjalnie przygotowanych fragmentów utworu literackiego, serialu filmowego, słuchowiska itp., w skrócie: dzieła fabularnego, które jest publikowane, prezentowane w mediach w częściach (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODCINEK
część cyklu; jeden spośród wielu krótkich, specjalnie przygotowanych fragmentów utworu literackiego, serialu filmowego, słuchowiska itp., w skrócie: dzieła fabularnego, które jest publikowane, prezentowane w mediach w częściach (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ CYKLU; JEDEN SPOŚRÓD WIELU KRÓTKICH, SPECJALNIE PRZYGOTOWANYCH FRAGMENTÓW UTWORU LITERACKIEGO, SERIALU FILMOWEGO, SŁUCHOWISKA ITP., W SKRÓCIE: DZIEŁA FABULARNEGO, KTÓRE JEST PUBLIKOWANE, PREZENTOWANE W MEDIACH W CZĘŚCIACH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CZĘŚĆ CYKLU; JEDEN SPOŚRÓD WIELU KRÓTKICH, SPECJALNIE PRZYGOTOWANYCH FRAGMENTÓW UTWORU LITERACKIEGO, SERIALU FILMOWEGO, SŁUCHOWISKA ITP., W SKRÓCIE: DZIEŁA FABULARNEGO, KTÓRE JEST PUBLIKOWANE, PREZENTOWANE W MEDIACH W CZĘŚCIACH. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x