DZIENNIKARZ ZAJMUJĄCY SIĘ UJAWNIANIEM INFORMACJI ISTOTNYCH DLA OPINII PUBLICZNEJ, A JEDNOCZEŚNIE TRUDNO DOSTĘPNYCH DLA BADACZY, ORAZ OPISUJĄCY I WYJAŚNIAJĄCY SPRAWY, KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ POWINNY BYĆ PRZEDMIOTEM DOCHODZENIA ORGANÓW DO TEGO CELU POWOŁANYCH (PROKURATURA, POLICJA, SĄDY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIENNIKARZ ŚLEDCZY to:

dziennikarz zajmujący się ujawnianiem informacji istotnych dla opinii publicznej, a jednocześnie trudno dostępnych dla badaczy, oraz opisujący i wyjaśniający sprawy, które najczęściej powinny być przedmiotem dochodzenia organów do tego celu powołanych (prokuratura, policja, sądy) (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIENNIKARZ ZAJMUJĄCY SIĘ UJAWNIANIEM INFORMACJI ISTOTNYCH DLA OPINII PUBLICZNEJ, A JEDNOCZEŚNIE TRUDNO DOSTĘPNYCH DLA BADACZY, ORAZ OPISUJĄCY I WYJAŚNIAJĄCY SPRAWY, KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ POWINNY BYĆ PRZEDMIOTEM DOCHODZENIA ORGANÓW DO TEGO CELU POWOŁANYCH (PROKURATURA, POLICJA, SĄDY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.516

NIEZISZCZALNOŚĆ, KARBIDKA, FORMUŁA LOGICZNA, ŚLĄSK, UNIA CELNA, ANARCHISTKA, POSTĘPACTWO, EPIMER, EWOLUCJONIZM, NIEPOKÓJ RUCHOWY, FILEMON BLADY, CIASTO MAKARONIKOWE, GORZKOŚĆ, DIAKONAT, BIAŁY ŚPIEW, NIERUCHAWOŚĆ, ZAMKNIĘCIE CELNE, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, KĄT WPISANY, PREPAID, CHRZESTNY, FANFARZYSTA, NASOSZNIK TRZĘŚ, ILUMINACJA, KOFFLER, KULTURA AZYLSKA, STYL KOLONIALNY, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, CZERNIAWKA SPADZIOWA, DRZWI WAHADŁOWE, IZBA, WŁÓKIENKO, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, WRZENIE, GINEKOLOGIA, SIAD TURECKI, MAGNI, HIPOPOTAMOWATE, CHOROBA FAHRA, BAKTERIA KORZENIOWA, PRZESTRZEŃ STANU, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, OLEJ, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, BĘBEN WIELKI, TRÓJKĄT, ZAĆMIENIE, SŁUGA BOŻY, OMNIBUS, KLISZA, JERZY OWSIAK, HURYSA, NALEGANIE, RONDO, DOBB, KONOPIOWATE, LERICHE, AGREGATOR, HUMANOID, WERTYKULACJA, FIRMÓWKA, KREOLKA, BRYZOMANCJA, JĘZYKI ANGLO-FRYZYJSKIE, LINIA GŁOWY, IMMUNOPATOLOGIA, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, OCHOTNIK, KĄT ŻYLNY, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, METROPOLIA, MOTYL, BANTUSTAN, FAJERWERKI, ODROŚL, POZIOM MORZA, DOBRO WOLNE, WINA, OBRÓBKA CIEPLNA, PRAŻNIA, MAFIA, OPONY MÓZGOWE, POTENCJAŁ CZYNNOŚCIOWY, WĘDKA, REPRESJA, SKRZYDŁO, NAOS, CZARNA SOTNIA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, EKONOMIA DOBROBYTU, GENOMIKA FUNKCJONALNA, ROZEDMA PŁUC, DEZERTER, WEBMASTER, ROK GWIAZDOWY, ODSTRZAŁ, KAPITUŁA, STANOWCZOŚĆ, DOLAR FIDŻI, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, OGRÓDEK JORDANOWSKI, STAROEGIPSKI, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, IDEA, SIERPODUDEK, SZODON, GZYMS, KOLBA, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, MACIERZ DYSKOWA, INDIAŃSKI, KOZIOŁ, BOROWODOREK, GAJAL, DZIESIĄTA MUZA, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, HAJDUK, KOTLARNIA, KONSORCJUM, TERAPIA AWERSYJNA, PARADOKS LEONTIEFA, SŁOWO, ŚLEPE ŹRÓDŁO, PIERWIASTEK CHEMICZNY, BALDACHIM, LOGIKA MATEMATYCZNA, FOLKSDOJCZ, WIĆ ROŚLINNA, OŚMIORAK, RAJFURSTWO, SZKOŁA ŚREDNIA, KOCZKODAN ZIELONY, BYLICA CYTWAROWA, KOSTIUM HISTORYCZNY, TRAKTOR, ACHONDRYT, ANTYCIAŁO, SZYBKOZŁĄCZKA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, MEKSYKAŃSKI, CHÓR, PRZESZKODOWIEC, ZAIMEK ZWROTNY, DOCHÓD WŁASNY, TRZECIE OKO, NIEZADOWOLENIE, BICIE POKŁONÓW, KAWOWIEC, NEUTRALNOŚĆ, TRON, RAJTARIA, KISIEL, LĘDŹWIE, SIŁA NOŚNA, JEMIOŁA, ŁAPACZ, OKRZYK, CYKL MIESIĄCZKOWY, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, BIBUŁKARZ, TEMPERATURA ZAPALENIA, PACZKA, POLIPTYK, UMOWA ZLECENIE, OZIMINA, LAZARET, SZKUTNIK, GOSPODARKA MIESZANA, KRIOKOMORA, OFTALMOLOG, KROTON, OPOZYCJONISTKA, KOHABITACJA, OBLĘŻENIE, BLOK, WYWIAD, SZALET, WIETRZNIK, PATRON, PLEŚNIAK, PSYCHIATRYK, GALIARDA, GARNUSZECZEK, HYLOFIL, PAMIĘĆ, KRAŚNIK SZEŚCIOPLAMEK, SAMOUPROWADZENIE, WAPIEŃ MUSZLOWY, KILLER, PANEL, KUGLARSTWO, GIWERA, KOŁEK, JAGODÓWKA, WERBOWNIK, RABV, PROZODIA, ŻABKI, DZIAŁKA ROBOCZA, DZIADZIENIE, SSAK, WYRĘBA, EKSPRES, FILOLOGIA ORIENTALNA, INTERWENCJA HUMANITARNA, ANOMALIA PELGERA-HUETA, WIĄZANIE, JAJKO PO FRANCUSKU, ZESPÓŁ ZADANIOWY, MANIPULATOR, NARAMIENNIK, KUCZBAJA, MORA, KAPITULANT, FILOSEMITA, WOLT, PROMOCJA, CELOWNIK, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, CHARYZMATYK, CZYTNIK, PAMELO, PRZETWÓR, STOP-KLATKA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, OSAD, BRZĘKADŁO, BRUMBY, ŻELE, SAPROFAG, MURŁATA, SOCZEWKA, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, SZYB NAFTOWY, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, JAMA STAWOWA, JAMA NOSOWA, SPÓDNICZKA, ROKOKO, KLUCZ, AILLOLI, AMFORA, FOWIZM, SZAFUNEK, BLIŹNIACZOŚĆ, ALABASTRON, PASTA, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, MAK, PROCES STACJONARNY, PASTERSKOŚĆ, ŻOŁDAK, LETARG, PIĘĆDZIESIĄTNICA, EKONOMIK, JEZIORO MEZOTROFICZNE, OSIEDLE, KOMÓRKA KUBKOWA, KLUCZ, DWUDZIESTY, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, DZIEDZICZENIE MITOCHONDRIALNE, PROGRESYWIZM, GETTO ŁAWKOWE, SPRAWA, PODZIELNOŚĆ, WISKOZA, PROPAGANDA, CISOWCE, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, POSOCZNICA, ZARANIE, HARROD, OMIEG GÓRSKI, ŚRODKOWOŚĆ, PANI DOMU, RARYTAS, SYNTEZA, SALA PLENARNA, GOOGLE, STAROŻYTNIK, ARKA, ARESZT, SPIRALA ARCHIMEDESA, FELOPLASTYKA, MARSZ, KASA REJESTRUJĄCA, BIAŁORUTENISTYKA, RZEŹ, LATARNIK, WIELORYB, SEKCJA, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, PIĘCIOBÓJ, TRIADA, PRZELOT, KRANIOTOMIA, LEK PRZECIWWIRUSOWY, BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE, ?WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.516 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIENNIKARZ ZAJMUJĄCY SIĘ UJAWNIANIEM INFORMACJI ISTOTNYCH DLA OPINII PUBLICZNEJ, A JEDNOCZEŚNIE TRUDNO DOSTĘPNYCH DLA BADACZY, ORAZ OPISUJĄCY I WYJAŚNIAJĄCY SPRAWY, KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ POWINNY BYĆ PRZEDMIOTEM DOCHODZENIA ORGANÓW DO TEGO CELU POWOŁANYCH (PROKURATURA, POLICJA, SĄDY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIENNIKARZ ZAJMUJĄCY SIĘ UJAWNIANIEM INFORMACJI ISTOTNYCH DLA OPINII PUBLICZNEJ, A JEDNOCZEŚNIE TRUDNO DOSTĘPNYCH DLA BADACZY, ORAZ OPISUJĄCY I WYJAŚNIAJĄCY SPRAWY, KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ POWINNY BYĆ PRZEDMIOTEM DOCHODZENIA ORGANÓW DO TEGO CELU POWOŁANYCH (PROKURATURA, POLICJA, SĄDY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIENNIKARZ ŚLEDCZY dziennikarz zajmujący się ujawnianiem informacji istotnych dla opinii publicznej, a jednocześnie trudno dostępnych dla badaczy, oraz opisujący i wyjaśniający sprawy, które najczęściej powinny być przedmiotem dochodzenia organów do tego celu powołanych (prokuratura, policja, sądy) (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIENNIKARZ ŚLEDCZY
dziennikarz zajmujący się ujawnianiem informacji istotnych dla opinii publicznej, a jednocześnie trudno dostępnych dla badaczy, oraz opisujący i wyjaśniający sprawy, które najczęściej powinny być przedmiotem dochodzenia organów do tego celu powołanych (prokuratura, policja, sądy) (na 18 lit.).

Oprócz DZIENNIKARZ ZAJMUJĄCY SIĘ UJAWNIANIEM INFORMACJI ISTOTNYCH DLA OPINII PUBLICZNEJ, A JEDNOCZEŚNIE TRUDNO DOSTĘPNYCH DLA BADACZY, ORAZ OPISUJĄCY I WYJAŚNIAJĄCY SPRAWY, KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ POWINNY BYĆ PRZEDMIOTEM DOCHODZENIA ORGANÓW DO TEGO CELU POWOŁANYCH (PROKURATURA, POLICJA, SĄDY) sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - DZIENNIKARZ ZAJMUJĄCY SIĘ UJAWNIANIEM INFORMACJI ISTOTNYCH DLA OPINII PUBLICZNEJ, A JEDNOCZEŚNIE TRUDNO DOSTĘPNYCH DLA BADACZY, ORAZ OPISUJĄCY I WYJAŚNIAJĄCY SPRAWY, KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ POWINNY BYĆ PRZEDMIOTEM DOCHODZENIA ORGANÓW DO TEGO CELU POWOŁANYCH (PROKURATURA, POLICJA, SĄDY). Dodaj komentarz

5+8 =

Poleć nas znajomym:

x