MASZYNA GÓRNICZA SŁUŻĄCA DO POZYSKIWANIA WĘGLA Z POKŁADU, PORUSZAJĄCA SIĘ PO SPECJALNEJ KONSTRUKCJI PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMBAJN ŚCIANOWY to:

maszyna górnicza służąca do pozyskiwania węgla z pokładu, poruszająca się po specjalnej konstrukcji przenośnika zgrzebłowego (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA GÓRNICZA SŁUŻĄCA DO POZYSKIWANIA WĘGLA Z POKŁADU, PORUSZAJĄCA SIĘ PO SPECJALNEJ KONSTRUKCJI PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.235

OBIEKTYW, RYNEK WSCHODZĄCY, DALEKOWZROCZNOŚĆ, LITOSFERA OCEANICZNA, JĘZYK ALEUCKI, FIRMINY, DZIENNIK, PĘTLA HENLEGO, PRZEPOCZWARZENIE, ROZPORNICA, PŁAWA SONAROWA, SOMATYZACJA, ALEGORYZM, FILTR BUTTERWORTHA, TRZMIELOJAD, STABILIZACJA, TRZYDZIESTKA, OKRĄGŁY STÓŁ, HARDOŚĆ, SIDLISZ PIWNICZNY, OMNIBUS, TRENER, PIJAŃSTWO, KOSTIUM, DOGI, KARATE TRADYCYJNE, PRACE KONSERWACYJNE, KRĄŻEK PRZESUWNY, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, PRZYBYTEK, SZTUKA DEKORACYJNA, SZKAPLERZ, KORBA, LIST POLECONY, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, AZYL, MAFIJNOŚĆ, DISNEY, ZIMOWISKO, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, SUMIK, KOTEWKA, PERILLA ZWYCZAJNA, WARUNKOWANIE, WESTERN, WOLEJ, KONTROLA DROGOWA, DOUAI, WALENTYNKA, GŁOWNIA, POŃCZOSZNIK, PAMIĘĆ BUFOROWA, PRZĘSŁO, LOFIKS, HOSTEL, ROŚLINA ZARODNIKOWA, SZARLATAN, KULTURA WIELBARSKA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, MIEDNICA, GNICIE, TRANSFLUENCJA LODOWCA, KOLORÓWKA, APTECZKA, EKRAN FLUORESCENCYJNY, DZIENNIK OKRĘTOWY, SFIGMOMANOMETR, JEŻOWIEC JADALNY, KANCONETA, KONFESJONAŁ, ŁAD KORPORACYJNY, ROMANSOPISARZ, RUSKI, KOŃ TORYJSKI, PIERWIASTEK CHEMICZNY, ŚWIĘTE KOLEGIUM, ROŻEK, SZEW PODNIEBIENNY, KONTAKT, MUZYKA, IMPLEMENTACJA, RZUT PROSTOKĄTNY, KOŃCZYNA GÓRNA, SZŁYK, IMPRESYJNOŚĆ, ŚLEPE ŹRÓDŁO, KOPERTA, KUBECZEK, KRASNOLUDEK, MASZYNA INDUKCYJNA, TWARDZINA, GIMNASTYKA, DYSRUPCJA, KONCEPTUALIZM, PINGWIN RÓWNIKOWY, SPEŁNIENIE, KRATA PODGRUP, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, DIAGNOSTYKA, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, BEANIA, POCIĄG EKSPRESOWY, KĘDZIERZAWKA, PATRYCJAT, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, ZAPORA, MECHANIKA KONSTRUKCJI, MIKROSKOP ŚWIETLNY, KOSZATNICA, TEMPERATURA UPAŁU, PRZYWODZICIEL DŁUGI, STOLARKA OTWOROWA, ELEKTRYCZNOŚĆ, ORTOPTYCZKA, BULDOG, RACHUNEK CIĄGNIONY, FURA, RZECZ WNIESIONA, BREK, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, SZEREG HOMOLOGICZNY, BŁYSKOTKA, TAMBOREK, MAMUT KOLUMBIJSKI, ZROBIENIE RUCHU, ŁOWCA TALENTÓW, OSADNIK, ODKAŻALNIK, ANTYKWARNIA, ŚWISTUŁA, TETROZA, STOŻEK WULKANICZNY, ALTERNARIOZA, AMALGAMAT, ZAJĄKNIĘCIE, KURATOR, CUDOTWÓRCZYNI, FUNDAMENT, CUMMINGS, TRĄBKA POCZTOWA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, JELITO CZCZE, MNIEJSZE ZŁO, ALLER, CNOTA, DZIECINNOŚĆ, WESSEL, TRANCE, CYPO, PŁUG, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, KRATA, INFORMACJA, PRAWO MOORE'A, NARRATOR, TWIERDZENIE RAMSEYA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, INTEL, IZOPRENOID, PAS ROZBIEGOWY, IZOLATKA, POWAGA, KOLEJKA GONDOLOWA, PALMA KRÓLEWSKA, FLET NOSOWY, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, CZESKI, PARALAKSA, KOCZOWNIK, WALKA ODWROTOWA, UTYLITARYZM, GALLIKANIZM, ENERGIA WIATROWA, TOPR, ENERGETYKA ODNAWIALNA, MASZYNA, KASZANA, SKÓRNIK, AMFITEATR, WIĘZIENIE, TOROS, PODUSZKA, PRZYGODA, HEWEA, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, CZERNIAWKA SPADZIOWA, TELEROBOTYKA, SŁUPEK STARTOWY, SZKARADZTWO, JĘZYK MANSYJSKI, NAPÓJ NIEGAZOWANY, BIOMETRIA, ELIMINACJA, CHÓD, WYRZEKANIE, BEZPARDONOWOŚĆ, ETER KOSMICZNY, TELESKOP, LĘK, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, CZANKA, GRANICA CIĄGU, ARCUS TANGENS, TREN, ZWODNICZOŚĆ, METAMORFIZM, NAKIEROWANIE SIĘ, NASKALNIK, TRZYNASTKA, OBRZEŻEK, SYSTEM AUTONOMICZNY, SATURACJA, CYFRA, KANCEROGEN, SPRAWNOŚĆ, WĘGIERSKI, OKOP, ZAZDROŚĆ, MINUTA, SUCHA IGŁA, KONIEC, KARTON, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, DYFTERIA, ROPUCHA WODNA, ODNÓŻA, SIODEŁKOWCE, TRZPIEŃ, HIPOPOTAM, FARSA, IRISH DRAFT, LINIA PRZEMIANY, KOMÓRKA KERRA, SZKLISTOŚĆ, FUTURYSTYCZNOŚĆ, IZOMER OPTYCZNY, INTERAKTYWNOŚĆ, AKCENT OSTRY, BECZKARNIA, NENCKI, HIPERTEKST, MCV, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, RUBIN, CROSSING-OVER, SPOCZYNEK, PRZEKRASKA, MENNICA, HELIOFIT, PRZETWÓR, WARUGA, SELSYN, OVERLOCK, IDENTYFIKACJA, MUZYKA KLASYCZNA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, WYZIEWY, CENA WYWOŁAWCZA, AZDARCHY, NAWIJACZ, ETER, LOTNE PIASKI, EGZOTYK, TALENT, CIĄGUTKA, KOŃ, BETON JAMISTY, MATRONA, RYKOSZET, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, PODRÓŻ, POSTRZEGALNOŚĆ, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, GŁUPTAK BIAŁY, ŁYŻKA STOŁOWA, PUZZLE, ZANIK MIĘŚNIOWY, PUNKT KONSTRUKCYJNY, MEDYCYNA LOTNICZA, PRZEBIEG, PRZEDROŚLE, NAPŁYW, ZIELENICE WŁAŚCIWE, SARDELOWATE, TROLEJBUS, SSAWKA, AGREGATY MONETARNE, KORONA, GASTRONOMIK, FATAMORGANA, BĄK, POTIOMKIN, NERW MIĘDZYŻEBROWY, PARAROTACYZM, POŻYCZKOMAT, WIAROŁOMSTWO, JUDASZ, WATAHA, BRĄZOWNIK, ?DZIAD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.235 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA GÓRNICZA SŁUŻĄCA DO POZYSKIWANIA WĘGLA Z POKŁADU, PORUSZAJĄCA SIĘ PO SPECJALNEJ KONSTRUKCJI PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA GÓRNICZA SŁUŻĄCA DO POZYSKIWANIA WĘGLA Z POKŁADU, PORUSZAJĄCA SIĘ PO SPECJALNEJ KONSTRUKCJI PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMBAJN ŚCIANOWY maszyna górnicza służąca do pozyskiwania węgla z pokładu, poruszająca się po specjalnej konstrukcji przenośnika zgrzebłowego (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMBAJN ŚCIANOWY
maszyna górnicza służąca do pozyskiwania węgla z pokładu, poruszająca się po specjalnej konstrukcji przenośnika zgrzebłowego (na 15 lit.).

Oprócz MASZYNA GÓRNICZA SŁUŻĄCA DO POZYSKIWANIA WĘGLA Z POKŁADU, PORUSZAJĄCA SIĘ PO SPECJALNEJ KONSTRUKCJI PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA GÓRNICZA SŁUŻĄCA DO POZYSKIWANIA WĘGLA Z POKŁADU, PORUSZAJĄCA SIĘ PO SPECJALNEJ KONSTRUKCJI PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x