Z JEGO ZIARNA OTRZYMUJE SIĘ MĄKĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻYTO to:

z jego ziarna otrzymuje się mąkę (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŻYTO

ŻYTO to:

Secale - rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych (na 4 lit.)ŻYTO to:

czysta wódka żytnia (na 4 lit.)ŻYTO to:

ziarno zboża o tej samej nazwie (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "Z JEGO ZIARNA OTRZYMUJE SIĘ MĄKĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.593

SZABAS, KONSERWATOR ZABYTKÓW, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, BETONOWE BUTY, FERMA, ANEKS, JĘZOR, RADIOTA, OPTIMUM KLIMATYCZNE, PRZEŻUWACZE, ANTYCIAŁO, DEPRESJA, RÓWNIA POCHYŁA, TEREN, ZNACZNIK, CZĘŚĆ, OTOLARYNGOLOGIA, KUMOSZKA, ŚRODEK TRWAŁY, MIECZ OBROTOWY, PAMIĘTNIK, WIZA WJAZDOWA, DEDUPLIKACJA, INGRESJA MORZA, PICOWNIK, WYWIAD, TABLICZKA ZNAMIONOWA, EUTEKTYKA, MISIOLUB, LICZBA NIEWYMIERNA, KAWIARKA, EKOSFERA, ZAWAŁ, KOCIEŁ, KOFAKTOR, BIAŁORUSKI, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, SĄD POLUBOWNY, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, SILNIK CZTEROSUWOWY, OGNISKO, PASYWIZM, PLANTAGENECI, ODŁAM, HALABARDA, CERAMIKA SZNUROWA, TĘŻYCZKA, WYMIANA, PRANKO, JELEC, SYNEKURZYSTA, IRYDOLOGIA, TREND HORYZONTALNY, SZANIEC, STOPIEŃ HARCERSKI, MÓL BOROWICZAK, PLOTER BĘBNOWY, INSTAGRAMERKA, WYTRZESZCZ, DIVA, FENOLOGIA, TAJNIAK, PANI, WYŁADOWANIE ULOTOWE, TEST, WEŁNA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, ZDATNOŚĆ, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, KOMEDIANTKA, INSTRUMENTALISTYKA, POWTÓRZENIE, FANDANGO, ŚCIANA WSPINACZKOWA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, RAWKA BŁAZEN, CYKL KOSMICZNY, TWIERDZENIE CEVY, PAS ORTOPEDYCZNY, PLANKTON WIRÓWKOWY, MŁYNEK, KOŁEK, OSAD ABYSSALNY, LUSTRO TEKTONICZNE, NAPOLEONIZM, FISZA, MAGELANKA SIWOGŁOWA, ŻÓŁWIE, LAWA TRZEWIOWA, POŚCIELÓWKA, TAŚMA, DWUBÓJ, IZOMER, LITERATURA POPULARNA, DEOKSYGUANOZYNA, KANCONA, TEFILIM, OGRÓD DENDROLOGICZNY, RĘKODAJNY, TAMARAW, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, PLAC MANEWROWY, BIEG, ŁUPIEŻ PSTRY, ROZDRABNIACZ, ANTYCYPACJA, ELOKWENCJA, NAKRYCIE, PODATEK BEZPOŚREDNI, PEWNOŚĆ, LAIK, PROGRAM, NONET, SEJSMOAKUSTYKA, LOGIZACJA, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, HIPERPOWIERZCHNIA, ZBIEG, ŁAD KORPORACYJNY, BOCZEŃ, ALBUM, ZUPA, WATAHA, SPONTANICZNOŚĆ, SCHIZOTYMIA, PEDIATRIA, ODKRYWANIE DUSZY, KLUCZ KODOWY, RÓŻA PUSTYNI, ATOMISTA, SALADA, KĄT DEPRESJI, KAMIZELKA, STATEK, WYRACHOWANIE, HEBAN, PRZEZIERNIK, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, POLE ŹRÓDŁOWE, OSOBA PODEJRZANA, SEKRETARZYK, LITEWSZCZYZNA, WIELKOGŁOWOWATE, NĘCISKO, GRAF PŁASKI, MASA, ODSKOK, KWASICA MEWALONIANOWA, TELESKOP, LUMP, SITWA, PREORIENTACJA, ROBERTIA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, SENAT, GRUPA NILPOTENTNA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, KRZYŻMO, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, DZIEDZICTWO KULTUROWE, TRZMIEL PARKOWY, UKŁAD ZAPŁONOWY, POGOTOWIE TECHNICZNE, APERCEPCJA, SZOWINISTA, INDYWIDUALNOŚĆ, AIDEOLOGICZNOŚĆ, MOST PONTONOWY, KONKURY, SROGOŚĆ, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, GONDOLA, HARUSPIK, FISZ, ANATOMIA KLINICZNA, REAKTOR JĄDROWY, CIAŁKO KIERUNKOWE, PRACA WYJŚCIA, SZLAUF, POTOK, WSCHÓD, GOSPODARKA RABUNKOWA, CYLINDER, HEREZJA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, DOJŚCIE, SPAWALNIK, MINIALBUM, ZAWAŁ SERCA, CELTYJKA, POUSSIN, SULFACETAMID, TOWARZYSZ PANCERNY, JONOFOREZA, PROFIL LIPIDOWY, WYMIANA GAZOWA, MOLIER, EMBRIOGENIA, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, EURYTERMICZNY ORGANIZM, SZAMBELAN, PIES OGRODNIKA, GONIEC CZARNOPOLOWY, CHIRURGIA DZIECIĘCA, UPADEK, FAKTORYZACJA, ANGIELSKA FLEGMA, NERECZNICA VILLARA, PRZEPLOTNIA, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, LINIA GŁOWY, PERFORACJA, SZWABSKI, KĄPIEL LECZNICZA, TRAFIENIE, CHASER, GRA WSTĘPNA, TRZPIEŃ, DAROWIZNA, UKŁAD MOCZOWY, WIECZÓR KAWALERSKI, TER, ROZKŁADOWOŚĆ, ANTEOZAUR, ROZEDMA PŁUC, CYNAMON, MIKROFILAMENT, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, HEMIKRYPTOFIT, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, BAZA NAMIOTOWA, GÓRNICTWO NAFTOWE, KRUSZYNKOWATE, STRATEGIK, MECHANIK, ŹDZIEBLARZE, WĘGIEL KOPALNY, MICHAŁ, ZAĆMIENIE, AMFIUMY, LABIRYNT, BRIT POP, TORBIEL SKÓRZASTA, TABLICA MENDELEJEWA, BEZSZPARKOWCE, KNAGA, KLASTER DYSKOWY, PLATON, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, RYBA MASŁOWA, OPIEKA TERMINALNA, ŚMIESZKA, NOTKA, REUMATYZM, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, LALKARSTWO, EFEKT RYGLA, BRUSTASZA, SIÓDEMKA, DZWONEK RĘCZNY, CZASZA, SZKŁO MĄCONE, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, OKRES LITERACKI, KOŁOWROTEK, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, AKCELERATOR CYKLICZNY, KISZKA, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, TREN, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, OFENSYWA, PLEZJOPLEURODON, KOŁODZIEJ, FIRN, KRAINA, JĘZYK ARGOBBA, TERRINA, TECHNICZNY NOKAUT, ULICA, ŚMIAŁOŚĆ, ZŁÓG, ZERÓWKA, MISTRZ PROSTEJ, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, KAPUSTA, POPYCHADŁO, DROGA KROPELKOWA, PORZĄDEK KORYNCKI, SUWNICA, BIEG JAŁOWY, NEPALI, BUDOWNICTWO WODNE, CHOROBA BOSTOŃSKA, WYNAGRODZENIE URLOPOWE, EGZEKUTORKA, NISZCZUKA KROKODYLA, ?FARMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.593 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Z JEGO ZIARNA OTRZYMUJE SIĘ MĄKĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: Z JEGO ZIARNA OTRZYMUJE SIĘ MĄKĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻYTO z jego ziarna otrzymuje się mąkę (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻYTO
z jego ziarna otrzymuje się mąkę (na 4 lit.).

Oprócz Z JEGO ZIARNA OTRZYMUJE SIĘ MĄKĘ sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - Z JEGO ZIARNA OTRZYMUJE SIĘ MĄKĘ. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast