KUM (MĘŻCZYZNA WCHODZĄCY W RELACJĘ Z DRUGĄ OSOBĄ W WYNIKU CHRZCIN DZIECKA) I JEGO ŻONA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUMOSTWO to:

kum (mężczyzna wchodzący w relację z drugą osobą w wyniku chrzcin dziecka) i jego żona (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KUMOSTWO

KUMOSTWO to:

więź łącząca matkę chrzestną z ojcem chrzestnym (na 8 lit.)KUMOSTWO to:

więź między rodzicami chrzestnymi dziecka i biologicznymi (na 8 lit.)KUMOSTWO to:

przyjaźń - bliska, poufała znajomość oparta na wzajemnym zaufaniu (na 8 lit.)KUMOSTWO to:

kumowie: kum z kumą (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KUM (MĘŻCZYZNA WCHODZĄCY W RELACJĘ Z DRUGĄ OSOBĄ W WYNIKU CHRZCIN DZIECKA) I JEGO ŻONA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.649

TAKT, KREWETKA PŁYWAJĄCA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, GARNA, MECH IRLANDZKI, MODERN, SZYNKARKA, ACYDURIA OROTOWA, FACIO, PAS ORTOPEDYCZNY, WOJAK, PODATEK, GÓRY ZRĘBOWE, LICHWA, KOTYLORYNCH, ŻUBR NIZINNY, BEŁZA, LAS, KARA PIENIĘŻNA, GOGUŚ, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, JEZIORO BIOGENICZNE, CYKL ŻYCIOWY, PARWENIUSZ, POPOZAUR, SZROTÓWEK KASZTANOWCOWIACZEK, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, PUR, BOCZEŃ, NERW ODWODZĄCY, CHROMOSOM POLITENICZNY, OGNISKO MAGMOWE, TRAGIZM, KRZYWA PODAŻY, AUTOMORFIZM, SŁOMIANA WDOWA, SKRZYDŁO, OBRONA, DIARTROGNATUS, GEOGRAFIA FIZYCZNA, SUBIEKTYWISTA, OZONEK, KONWOLUCJA, KARDIOMIOPATIA, AGENT, ESENCJA, CZERKIESKA, ZWIERCIADŁO, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, TATUSIEK, WISKOZA, ZASTRZAŁ, SYN, TEK, KUMYS, DEOKSYGUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, WĘZEŁ, ŻONA, KURTYZOWANIE, WSPÓŁMAŁŻONKA, WYPADEK DROGOWY, MONOGAMISTA, ZABYTEK RUCHOMY, KLAUZURA, DZIADOWINA, PRAWO GAUSSA, CZARTER, KATAFRAKTA, BENZYNA SYNTETYCZNA, CEBUAŃSKI, ATREZJA JELITA GRUBEGO, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, EROTOMAN GAWĘDZIARZ, ELIMINACJA, ABRAZJA GLACJALNA, POLICJA DROGOWA, GŁAGOLICA, OMDLAŁOŚĆ, KREDYT STUDENCKI, DODATEK STOPOWY, OGONEK, RAK KALIFORNIJSKI, LEGENDA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, RDZA, REWANŻ, RODZINA ZREKONSTRUOWANA, ANTROPOLOGIA, ŁUPEK PLAMISTY, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, AUSTRALIA, CZERWONA NOC, FIRCYK, BIEGUN, COSA, OSADA, PIŁSUDCZYZNA, GETTO SZCZĄTKOWE, BEZKIERUNKOWOŚĆ, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, PRAWO WEBERA-FECHNERA, EPISJER, KAZAMATA, ALIT, MORFOGENEZA, KWADRATURA, KOLO, TRANZYCJA, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, BĄK, ZABORCA, KOLONIA, BERYL, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, WEDUTA, ŁÓŻECZKO NADZIEI, KONWERSJA, HELIOLATRIA, PÓŁKOSZEK, URLOP TACIERZYŃSKI, CIASTO DROŻDŻOWE, ZIELENIEC, RANI, PARLAMENT, WIELOŻEŃCA, ROBAK, BACHATA, CYCERO, JESTESTWO, DZIECINNOŚĆ, JERYCHO, RELEWANCJA, REPREZENTACJA GRAFU, NEKROMANTA, EPONIM, IDIOM, ZAKRĘT ZĘBATY, CHŁOP, SAMOZAPALENIE, BOMSTENGA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, KOMPOZYCJA ZAMKNIĘTA, ANTIGUAŃCZYK, NIEDOJRZAŁOŚĆ, CHLEBEK PSZCZELI, SZEKSPIR, AEROFINISZER, EKSMĄŻ, INDUKCYJNOŚĆ, WSPORNIK, KIEROWNIK POCIĄGU, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, SKLERODERMIA UKŁADOWA, JEDWAB OCTANOWY, BRANICE, PRÓG RZECZNY, PACHCIARKA, WYWIAD, BETON SPRĘŻONY, JĘZYK, KAMPYLODONISK, MIKOŁAJÓW, SZOŁDRA, MENSA, SYNEK MAMUSI, TRITYLODON, WIEK ZGODY, KMOTR, IZOPRENOID, EKSPLOATACJA, NOWOBOGACKI, PÓŁROZKROK, BAR MICWA, RUŚ HALICKO-WŁODZIMIERSKA, TRÓJBÓJ SIŁOWY, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, INKUBATOR, FIONA, DYSTONIA TORSYJNA, BERGSON, PAJACYK, FIZJOGNOMIKA, SKUTECZNOŚĆ, ODMIANA UPRAWNA, OPACTWO, MLECZ, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, KATYŃ, SYNONIM TAKSONOMICZNY, GALAS, KOCIE OKO, KRZYŻAK ROGATY, FILM AUTORSKI, EMYDOPS, ZNIEWIEŚCIALEC, KRAKOWSKOŚĆ, NASTROSZ LIPOWIEC, WELITA, PODŁOWCZY, WCIELENIE, CROSSING-OVER, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, FOTOTROPIZM DODATNI, ODBŁYŚNIK, PTASZNIK GIGANT, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, MINERALIZACJA, RZECZPOSPOLITA, USŁUGI NIEMATERIALNE, STROIK, EKS, KOTONINA, GWIAZDA NEUTRONOWA, BYLICA POSPOLITA, PISZCZAŁKA WARGOWA, GŁOS DORADCZY, BAŁAMUT, KORONKARZ, MONOGAMIA, OKO, FACH, MONTAŻ, KORNWALIJSKI, WYROBISKO GÓRNICZE, NIEHUMANITARNOŚĆ, ZBROJENIE, NARZĄD SZCZĄTKOWY, PARALIŻ DECYZYJNY, SAGA, FASETA, FREDRO, MIGLANC, EMOTIKON, DEOKSYGUANOZYNA, CYTYDYNA, KRYSTALIZACJA RÓWNOWAGOWA, WILCZEK, KOT, SAMOGWAŁT, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, HOMOSEKSUALIZM, BRANDZEL, PAN MŁODY, PTERANODON, GENTELMAN, BEZWODNIK KWASOWY, BĘKARCTWO, ARYSTOTELES, RÓŻNOPAZURKOWCE, RODZICIELKA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, OPTIMUM EKONOMICZNE, PRAWA CZŁOWIEKA, WIĄZANIE ESTROWE, ODCZYN, KOLATOR, PAJĄCZEK, TURANIEC, SZKOŁA PODSTAWOWA, BUTYL, UPIEK, PRAWO TALIONU, POLE ZNACZENIOWE, ANEROID, ANTECEDENCJA, TEKST POBOCZNY, OSTATNIA WIECZERZA, FIALA, ANALIZA SKŁADNIKOWA, HRABINI, KORZEŃ, SĘKACZ, MIÓD SZTUCZNY, NAPINACZ, BEKON, DYTYRAMB, MODRASZEK ARGUS, ODPŁATA, STARA, GWIZD, WIĄZANIE ATOMOWE, RODZINA PATCHWORKOWA, APERCEPCJA, ZESPÓŁ CAPLANA, BRATOWA, KOPUŁKA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, SKAN, BEZWODNIK, WIELKA BAHAMA, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, ŻEGLOWNOŚĆ, HEGEL, LIBONEKTES, ?SRALUCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.649 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KUM (MĘŻCZYZNA WCHODZĄCY W RELACJĘ Z DRUGĄ OSOBĄ W WYNIKU CHRZCIN DZIECKA) I JEGO ŻONA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KUM (MĘŻCZYZNA WCHODZĄCY W RELACJĘ Z DRUGĄ OSOBĄ W WYNIKU CHRZCIN DZIECKA) I JEGO ŻONA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KUMOSTWO kum (mężczyzna wchodzący w relację z drugą osobą w wyniku chrzcin dziecka) i jego żona (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUMOSTWO
kum (mężczyzna wchodzący w relację z drugą osobą w wyniku chrzcin dziecka) i jego żona (na 8 lit.).

Oprócz KUM (MĘŻCZYZNA WCHODZĄCY W RELACJĘ Z DRUGĄ OSOBĄ W WYNIKU CHRZCIN DZIECKA) I JEGO ŻONA sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - KUM (MĘŻCZYZNA WCHODZĄCY W RELACJĘ Z DRUGĄ OSOBĄ W WYNIKU CHRZCIN DZIECKA) I JEGO ŻONA. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x