POLIMER SYNTETYCZNY Z GRUPY POLIMERÓW WINYLOWYCH, OTRZYMYWANY W WYNIKU POLIMERYZACJI CHLORKU WINYLU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PCV to:

polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu (na 3 lit.)POLICHLOREK WINYLU to:

polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POLIMER SYNTETYCZNY Z GRUPY POLIMERÓW WINYLOWYCH, OTRZYMYWANY W WYNIKU POLIMERYZACJI CHLORKU WINYLU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.209

ŻĄDŁÓWKA, DAMAST SKUWANY, MEGATSUNAMI, ORMIAŃSKI, KLESZCZE TWARDE, MACERAT, OSADY ŚCIEKOWE, CHOW-CHOW, OBRONA ALECHINA, PIROKSEN, RUŚ HALICKO-WOŁYŃSKA, WIRUSY, WYPUK, SCAN, PORTRET, NADZIAŁ, NADLOTKA, HORYZONT, GRUPA, MLECZ, CHONDRYT WĘGLISTY, MEA, ETNOGRAFIA MUZYCZNA, JĘZYK MANX, MUSEEUW, ŚCIEKI BYTOWE, WIĄZANIE JONOWE, IPERYT SIARKOWY, DANDAKOZAUR, LAKTOROL, ŁUPEK TALKOWY, KRAJE, PRZESTAWNIA, ITR, LAPIS-LAZULI, PIZOID, RÓŻNICA, ODKUWKA, OLEJEK PACZULOWY, ORIJA, KORNWALIJSKI, LEZGIN, ACETAL, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, CYPROFLOKSACYNA, PAJĘCZAKI, TABOR, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, HARMONIA, SYNTEZA, ZESPÓŁ DOOSE'A, SEKEL, ARGUMENT, AURORACERATOPS, SWÓJ, RATLER, NADGORLIWOŚĆ, TRYUMF, CUKIER INWERTOWANY, SEMITA, TWIERDZENIE PETTISA, CHLOREK ETYLU, JĘZYK PERSKI, KUC KASPIJSKI, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, HEBRAJSZCZYZNA, ALKILACJA, USTAWKA, AZOTAN(III) POTASU, REKINY, FRANCUSKI, KOTO, ABSORPCJA, LATEKS, JĘZYK BRETOŃSKI, STARONORDYCKI, DINODONTOZAUR, LIGAWKA, RYŻ, KUCHNIA, KWAS OLEINOWY, POLIMER, BAGDET, GRUPOWOŚĆ, RYBY ŁAWICOWE, SZABER, KARAIMKA, WALIJSKI, ETOS, PENTOKSYFILINA, LUFENGOZAUR, SPIĘTRZENIE, ROSYJSKI, CHOROBA MARBURSKA, STUDNICKI, JUKAGIRKA, ŻÓŁTA GORĄCZKA, WEPS, BISOPROLOL, NADCHLORAN POTASU, DUŃSKI, SPÓJNIK, NESTOR, SURDYNKA, AMYLOID, HAFLINGER, SZPADA, NAZWA ZWYCZAJOWA, BŁYSZCZ ANTYMONU, PIPERACYLINA, PERŁA, BĄBELEK, SIARCZAN(VI) BARU, WERNISAŻ, BREWKA, PREZESKA, DUJKER CZARNOPRĘGI, APPEL, WNV, KABESTAN, ANGIOPLASTYKA, FENTANYL, SPLOT, WITAMINA B6, ZIELENIEC, BETON, ONTARIO, DUR BRZUSZNY, OLIWA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, JĘZYK ARAMEJSKI, JĘZYK INDOSŁOWIAŃSKI, PRZYZWYCZAJENIE, ESENCJA, POCHÓD, ANALIZA DYSKRYMINACJI, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, TRANSPOZON, POKRYWA, DRUMLA, ZŁOŻE MINERALNE, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, SZAUNIS, GRZYB CHOROBOTWÓRCZY, GANGLIOZYDOZA GM2, KLEJNOTKI, JĘZYK KENTUM, BAKTERIA ŚLUZOWA, ANTROPOLOGIA MISYJNA, NACZELNIK, KOLEMANIT, RZAZ, KOŃ KABARDYŃSKI, BULL TERRIER, UJGUR, KWASEK CYTRYNOWY, SYNAPSYD, KWEBRACZO, PRECYPITACJA, PORTUGALSKI, OGNISKO MAGMOWE, CYTRULINA, STAROIRLANDZKI, RNA, SZKLIWO WULKANICZNE, DAPSON, KURSOR, GASPARINIZAURA, KARAIM, GRUPA ILORAZOWA, TIOL, BIRMAŃSKI, FELSUMA CZTEROPLAMA, GAJDY, KWAS PIROGRONOWY, ZANZA, GRA CYLINDRYCZNA, CHONDRYT ENSTATYTOWY, REWALIDACJA, ŁUPEK CHLORYTOWY, INUITA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, GLOBIGERYNA, SANTANARAPTOR, ATRAZYNA, JĘZYK GYYZ, KAMIEŃ SZCZĘŚCIA, IZOSTRUKTURALNOŚĆ, STATUS MATERIALNY, KRYSTALIZACJA RÓWNOWAGOWA, RENTA INWALIDZKA, SPYCHACZ, OTWORNICA, TSUNAMI, BEKASIK, PILARZ, D, KRYPTOZAUR, PROTARCHEOPTERYKS, MIEDŹ, ŻUBROŃ, SUMA KONTROLNA, ALDEHYD GLICERYNOWY, ZYCH, SĘK OTWARTY, MIRLITON, ANGIELSKI, KOREAŃSKI, OLEJ JADALNY, AGAMA CZERWONOGŁOWA, BIEDNIAK, JEDNOPOLÓWKA, KONGO, JĘZYK MANSYJSKI, RETINOPATIA, INDOEUROPEJCZYK, REGIMENTARZ, LIMFOCYT, KWASZONKA, OLEJ Z OLIWEK, MIĘSIEŃ ZĘBATY TYLNY GÓRNY, PROPORZEC, CZERWIEŃ ALIZARYNOWA, POLIETER, LABRADOR, TRINITROFENOL, FLAWIWIRUS, LIZOSOMALNA CHOROBA SPICHRZENIOWA, ETOS, WALEC, OBRADY, JĘZYK TAMILSKI, BEZPANCERZOWCE, MIĘSIEŃ ZĘBATY TYLNY DOLNY, LAMPA RTĘCIOWA, GERRYMANDERING, KWASEK CYTRYNOWY, 2-AMINOETANOL, TERPEN, NAZWA SŁUŻEBNA, SZCZERBA, ETOS, BIRGINIAK, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, KER, JĘZYK CZESKI, KWAS HIALURONOWY, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, RÓŻNOWICIOWCE, SESKWITERPEN, DOLICHOZUCH, WIERZCHOWINA, NIEDOKŁADNOŚĆ, GALWEOZAUR, GALASÓWKI, ADHORTACJA APOSTOLSKA, RAD, PISTOZAUR, ARAMID, ŻELE, SZABROWNIK, AMONAL, SIERPIK, KOŚĆ SŁONIOWA, PATRON, TYRANOZAUR, SPÓJNIK, PALINGENEZA, CHMURA KŁĘBIASTA, ELASTYL, KUC POTTOK, TERMOBAROMETR, KSYLOFON, WYSTRÓJ, JĘZYK NIGERO-KONGIJSKI, SZTUCZNY LÓD, KSIĘSTWO HALICKO-WOŁYŃSKIE, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, KOCIOŁ SUFOZYJNY, JĘZYK NIEMIECKI, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, BYTOWNIT, KWAS ASKORBINOWY, POLICHLOROPREN, PRZĘDZA, GLUKURONID, KOCZOWNIK, AZBEST SERPENTYNOWY, ŁUK WYSPOWY, ANIKSOZAUR, QUEBRACHO, FAŁD KORZENIOWY, SUSZ PASZOWY, MACARENA, OSŁONOWOŚĆ, NEWIRAPINA, WYLEW, KARTA WIZYTOWA, WOREK, ?AGAMA NIEBIESKOGŁOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.209 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POLIMER SYNTETYCZNY Z GRUPY POLIMERÓW WINYLOWYCH, OTRZYMYWANY W WYNIKU POLIMERYZACJI CHLORKU WINYLU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POLIMER SYNTETYCZNY Z GRUPY POLIMERÓW WINYLOWYCH, OTRZYMYWANY W WYNIKU POLIMERYZACJI CHLORKU WINYLU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PCV polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu (na 3 lit.)
POLICHLOREK WINYLU polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PCV
polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu (na 3 lit.).
POLICHLOREK WINYLU
polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu (na 17 lit.).

Oprócz POLIMER SYNTETYCZNY Z GRUPY POLIMERÓW WINYLOWYCH, OTRZYMYWANY W WYNIKU POLIMERYZACJI CHLORKU WINYLU sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - POLIMER SYNTETYCZNY Z GRUPY POLIMERÓW WINYLOWYCH, OTRZYMYWANY W WYNIKU POLIMERYZACJI CHLORKU WINYLU. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x