ZWIĄZEK ORGANICZNY Z GRUPY TERPENÓW, PENTACYKLICZNY TRITERPEN; NIENASYCONY ALKOHOL - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AMIRYNA to:

związek organiczny z grupy terpenów, pentacykliczny triterpen; nienasycony alkohol (na 7 lit.)AMYRYNA to:

związek organiczny z grupy terpenów, pentacykliczny triterpen; nienasycony alkohol (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK ORGANICZNY Z GRUPY TERPENÓW, PENTACYKLICZNY TRITERPEN; NIENASYCONY ALKOHOL". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.110

POMORSKI, KING, AKTYNOWIEC, CHLOROFIL, KAPTUR, KWAS HUMINOWY, KOFAKTOR, KOMPLEKS, ALPRAZOLAM, BAREK, TALERZE, ZWIĄZEK, JĘZYK ZACHODNIOGERMAŃSKI, KWAS NUKLEINOWY, HANZA, AGAMA ŻAGLOWA, CHABASYT, KASJOP, FLOTYLLA, OLIGOMER, PONCZ, ANALIZA KANONICZNA, KWAS SULFANILOWY, CHLORAN(VII) MAGNEZU, AZBEST SERPENTYNOWY, PIJĄCY, SIMETIKON, BISOPROLOL, CEFALEKSYNA, UKŁADARKA RUR, HEBRA, TLENOWIEC, SMUKWOWATE, KWAS CYTRYNOWY, RNA, PSEUDOLAGOZUCH, QUICKSTEP, MONKONOZAUR, ANTYMONEK GLINU, MERKAPTAN, KWAS AZOTOWY, SIARCZAN, HANZA, ALDEHYD, NUMULIT, TALERZE ORKIESTROWE, FORUM, KONKURS, POPIJAŁA, BIRGINIAK, ZWIĄZEK AZOWY, FOSFORAN(V), SZEKLER, KETEN, SŁOWACKI, ŻÓŁTA FEBRA, KONKUBINAT, WNĘTRZNOŚCI, CERAMID, TETRAOKSYDOJODAN(1-) SODU, DYKIT, FILOGENEZA, MIĘSIEŃ ZĘBATY TYLNY GÓRNY, LIZOSOMALNA CHOROBA SPICHRZENIOWA, NORMANDZKI, SINIZNA, FUROSEMID, ALDEHYD GLICERYNOWY, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, WINIDUR, ARCHOZAUR, JĘZYK WOGULSKI, OKARYNA, KWAS, KAROTEN, POINTER, MAŚCIUCH, ALKALOID, ODŁAM, PEROWSKIT, WNV, AMINOKWAS, DINOZAUR KACZODZIOBY, KAPTOPRYL, ROKOKO, JĘZYK KAFIRSKI, KLIOCHINOL, NEWIRAPINA, CYTRULINA, DUJKER SIWOPRĘGI, LASOWIACZKA, KWAS MASŁOWY, KWILMEZAUR, OKTAEDRYT, NAHUATL, JASMONIAN, RÓŻNOWICIOWCE, AMINA, KLASTER, SINOZAUR, CHEMOTAKSYNA, SIARCZAN BARU, PIPERACYLINA, SIARCZEK, PRZYWODZICIEL DŁUGI, POCHÓD, BEŁKACZEK POSPOLITY, BIOMARKER, SZYKSYNGIA, PODGRUPA NORMALNA, AMFIKTIONIA, KOLORYSTA, ZAUROPODOMORFY, LAKTYD, CHINOLON, KWADRYGOWIEC, CZARNA OWCA, CYKLOALKAN, JĘZYK PERMSKI, ZEOLIT, PAR, EPIDOT ŻELAZOWY, BĘBEN, KAROTENOID, KWEZYTOZAUR, NABIEG KORZENIOWY, TUTOR, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, EMETYK, PINCZER KARŁOWATY, LABRADOR, CHLOROMETAN, PIRYMIDYNA, NAZWA SŁUŻEBNA, OTWORNICA, NAFAZOLINA, GRUPOWICZ, KLOMIFEN, GLUKOZYNOLAN, ANTOCYJANIDYN, KWAS SIARKOWY, PIROKSEN, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, DIMETYLOETANOLAMINA, AFERA ROZPORKOWA, DAPSON, RUSAŁKOWATE, AMID, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, GLUTAMINAZA, FENKAMFAMINA, KONFEDERACJA, DAFNIA, SÓL GORZKA, PULI, GATUNEK ZBIOROWY, KWAS SIARKOWY(VI), ZWIĄZEK, KSIĘŻYCÓWKA, MAPA MENTALNA, AMFIBOL, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, AKRYLONITRYL, AMOBARBITAL, WYKLUCZENIE, BARBARYT, EKWITA, GEEZ, AŁUN POTASOWY, TRAMADOL, PORCJA, NERWICA, KWASEK CYTRYNOWY, JĘZYK CELTYCKI, RYTUAŁ, FANARIOTA, SKAPOLIT, KLUCHY, CHLOROBENZEN, OBRZEŻKOWATE, GLIKOL, MAPA POZNAWCZA, SZKOCKI KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, SIKACZ, NASOSZNIKOWATE, PIŁA, KWAS SIARKAWY, METOPROLOL, TEKSASET, POWIEŚĆ MŁODZIEŻOWA, DEPORTACJA, EWIPAN, INDIANKA KECZUA, NADOLOL, SSAK KOPYTNY, DIOL, WALOŃSKI, ALDEHYDOALKOHOL, MINERAŁ, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, MEROZAUR, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, ZADANIE DYSJUNKTYWNE, BAS, KSYLOFON, JAMNIK, MOCNY ŁEB, PELIKOZAUR, TALK, ALKIN, KUC MERENS, FAŁD KORZENIOWY, WAPŃ, BASISTA, SIERPIK, ZBRODNIA HITLEROWSKA, BORAN, RESTRYKTAZA, ANTYŚWIADECTWO, ARGON, SPISZAK, OLEFINA, JĘZYK FARERSKI, SZAŁAMAJA, DWUTLENEK WĘGLA, BLOK, FISHARMONIA, AMLODYPINA, ARCHEORNITOID, PRZESTAWNIA, CONSTABLE, AGAMA PERSKA, NAPŁYW KORZENIOWY, CYKLOALKEN, WARTOWNIK, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, POŁUDNICOWATE, METAL ALKALICZNY, BIEDNIAK, ROMSKI, OBÓJ MIŁOSNY, BROMEK METYLU, FENTANYL, TAHITAŃSKI, TRINAKSODON, MYMURAPELTA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, KWAS NALIDYKSOWY, MENTALNOŚĆ, PURYNA, UKŁADY, WODOPÓJKI, ANTYMONEK GALU, SINOCELUR, FARERSKI, PERŁOWCE, GERMANIZACJA, KARAIM, ALKOHOL ABSOLUTNY, KOSZÓWKOWATE, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, BOROWODOREK SODU, INICJATOR, FLUWASTATYNA, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, KARBONYLEK, DOWÓDCA, CZUKCZYJKA, CERATORYT, STAROIRLANDZKI, CZUWANIE MODLITEWNE, PORCYJKA, JĘZYK AKADYJSKI, KWAS GLUKURONOWY, WEPS, KWAS STEARYNOWY, 2-FENYLOETYLOAMINA, CORNELIUS, RZEPINSKI, RELIKT, DRZEWIAŃSKI, WENLAFAKSYNA, SONDA MOLEKULARNA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, BROŃ CHEMICZNA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, KANAŁ TEMATYCZNY, CHOLESTERYNA, LEWOSKRZYDŁOWY, RAMIPRYL, TONAŻ, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, OZONEK, BAGDETA, ACETAL, KSANTOFIL, AZOTAN(III), DUR BRZUSZNY, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, ?KUSZYTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.110 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK ORGANICZNY Z GRUPY TERPENÓW, PENTACYKLICZNY TRITERPEN; NIENASYCONY ALKOHOL się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK ORGANICZNY Z GRUPY TERPENÓW, PENTACYKLICZNY TRITERPEN; NIENASYCONY ALKOHOL
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AMIRYNA związek organiczny z grupy terpenów, pentacykliczny triterpen; nienasycony alkohol (na 7 lit.)
AMYRYNA związek organiczny z grupy terpenów, pentacykliczny triterpen; nienasycony alkohol (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AMIRYNA
związek organiczny z grupy terpenów, pentacykliczny triterpen; nienasycony alkohol (na 7 lit.).
AMYRYNA
związek organiczny z grupy terpenów, pentacykliczny triterpen; nienasycony alkohol (na 7 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK ORGANICZNY Z GRUPY TERPENÓW, PENTACYKLICZNY TRITERPEN; NIENASYCONY ALKOHOL sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - ZWIĄZEK ORGANICZNY Z GRUPY TERPENÓW, PENTACYKLICZNY TRITERPEN; NIENASYCONY ALKOHOL. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x