ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY - PRODUKT ROŚLINNY, ZWIĄZEK CHEMICZNY LUB LEK WZMAGAJĄCY RUCHY JELIT LUB ROZLUŹNIAJĄCY STOLEC I PRZYSPIESZAJĄCY W TEN SPOSÓB WYPRÓŻNIENIE; JEST ON PRZYJMOWANY NAJCZĘŚCIEJ PRZY ZAPARCIACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEK PRZECZYSZCZAJĄCY to:

środek przeczyszczający - produkt roślinny, związek chemiczny lub lek wzmagający ruchy jelit lub rozluźniający stolec i przyspieszający w ten sposób wypróżnienie; jest on przyjmowany najczęściej przy zaparciach (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY - PRODUKT ROŚLINNY, ZWIĄZEK CHEMICZNY LUB LEK WZMAGAJĄCY RUCHY JELIT LUB ROZLUŹNIAJĄCY STOLEC I PRZYSPIESZAJĄCY W TEN SPOSÓB WYPRÓŻNIENIE; JEST ON PRZYJMOWANY NAJCZĘŚCIEJ PRZY ZAPARCIACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.761

KRYZA, REZULTAT, KOLOKATOR, JAKOŚĆ, GOŁĘBIE SERCE, FAŁSZYZM, KLAUZURA, DANA, KOMÓRECZKA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, ORBITA, PERSPEKTYWA, SKLEPIENIE ŻEBROWE, PRÓBKA, RUNO, KISZONKA, AKACJA, NORWESKI, OSIEMNASTKA, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, NAUKA MEDYCZNA, GERMANIZATOR, CHLOREK WĘGLA(IV), SYLWETKA, ARMILLA, JARZĄB, ELEMENT, MALARSTWO, OGÓR, SAMOREALIZACJA, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, GWIAZDKA, HAYDN, CZŁON OKREŚLAJĄCY, ZIELONE PŁUCA, SULFAMID, INDYGO, LAMA, KILOTONA, ROZTWÓR KOLOIDALNY, JEDWAB, TERMOS, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, PARLANDO, AUTOMAT TELEFONICZNY, WYPADEK DROGOWY, GROOMER, PIERWIASTEK CHEMICZNY, MARMUR, PROTEROZUCHIDY, FLAGRUM, RELIKWIA, ABSORPCJA, TRANSPORTÓWKA, WZNIOS, PSYCHOTROP, HANKA, BEZIMIENNOŚĆ, BEZPIECZNY SEKS, ZNAK ALFANUMERYCZNY, PRZENOSKA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, LINIA MONTAŻOWA, REWANŻ, SAMPLING, SEPTET, POWYWRACANIE, ŁUPIEŻ PSTRY, JINZHOU, NAMUR, BILET WIZYTOWY, WYTWÓRCZOŚĆ, MARCIN, CHWYT, PŁATKI, OPRAWA, CUKIER INWERTOWANY, SYN, POCHŁANIACZ, ASNYKOWIEC, PARAFARMACEUTYK, WROTKARSTWO HOKEJOWE, ZAŁATWIANIE, SKANIA, IZOCHRONA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, ROZWIĄZŁOŚĆ, KOLEJ, UTRATA, RUBELIT, PLIK MULTIMEDIALNY, KONDOMINIUM, BUDKA, CEBULA PRZYBYSZOWA, CZUBEK, WODOREK, POWŁOKA, CENTRUM, MAJÓWKA, GRZECH, ZEBRA, SZABER, GICZ, ŻYWA PAGINA, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, PEPIK, LIBELLA, KORUND, LAMPKA MAŚLANA, KAFETERIA, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, SWORZEŃ, PRZENIKLIWOŚĆ, WIZYTOWNIK, WIDZENIE BARWNE, IDEACJA, TERMOLUMINESCENCJA, ERUPCJA, WAPIENNIK, LOBELINA, TŁO, COŚ NA ZĄB, ABLUCJA, OBRÓT PIERWOTNY, TACIERZYŃSKI, DZIADZIENIE, AZOTOBAKTER, JEMIOŁA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, SKRZYDŁA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, PIERDOLENIE O SZOPENIE, ANACHRONICZNOŚĆ, ORGANIZATOR, GŁOS, OBUWIE, ENTOMOFAUNA, BOTY, KROWIE OCZY, KWAS MOCZOWY, TRANSURAN, CEBULA, MODRASZEK ALKON, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, LODY, BORSUK, PRZĄDEK, GRZYB PIASKOWY, PRZEMYT PLECAKOWY, PENTOBARBITAL, PUSZCZA, INWALIDA WOJSKOWY, RZADKOŚĆ, KRAKWA, ADADŻIO, PULPA, ZAINTERESOWANIE, CIASTECZKO, KLEJÓWKA, ALUMINOGRAFIA, POMNIK, KOSTUR, TORSJE, SYNONIMICZNOŚĆ, OKRĄGŁOŚĆ, TORTILLA, OBLAT, OWICYD, CHŁOPOWINA, HALOGENOALKAN, NÓW, STOŻEK NAPŁYWOWY, PLAC APELOWY, RELIKT, NUCZA, OBLĘŻENIEC, AMUR, ŚMIERDZIUCH, KASZYCA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, CIĄGNIK, LEK ANTYARYTMICZNY, CEREMONIAŁ, CAPSTRZYK, CEL, CHUDOŚĆ, FUNKCJA RZECZYWISTA, SEMAFOR, ZAWODOWO CZYNNY, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, DOBIEG, CIEMNOGRÓD, ORZESZEK PINIOWY, OBRÓBKA, NABÓJ BOJOWY, KESON, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, SCENORYS, IRONICZNOŚĆ, POWŁÓCZYSTOŚĆ, INGUSZKA, WIESZAK, GOLF, ULGA BUDOWLANA, ZGŁOSKOWIEC, WSPANIAŁOŚĆ, PALEOMAGNETYZM, PRZEWIĄSŁO, DŻEM, RÓG, WAŁEK, OBSŁUGA, PACAN, RETORYCZNOŚĆ, KSIĘŻULEK, ZRĄB TEKTONICZNY, DOMEK KEMPINGOWY, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, FETA, MARTWY PRZEPIS, CYKL PALIWOWY, PRAWO OBYWATELSKIE, UŁAN UDE, UCZESTNIK, BRZYDAL, ANTENA YAGI, RADIO, KAWA MIELONA, KULUARY, WESOŁOŚĆ, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, PODAŻ JEDNOSTKOWA, WYPADEK JĄDROWY, PARAMETRYZACJA, RELIGIA MOJŻESZOWA, DESEREK, CHIMEROKSZTAŁTNE, AURA, ZNAJDEK, HAPLOTYP, KLINKIER CEMENTOWY, TORPEDA, NAPAŚĆ, KOLEŃ, UPOŚLEDZONY, PRAGMATYCZNOŚĆ, ALABAMA, ŚLEPY STRZAŁ, UPARCIUCH, MEA, WYSEPKA, ANAGLIF, FURGONETKA PANCERNA, BLUZG, PRAWORZĄDNOŚĆ, KLAKA, PRYMACHINA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, BARWA OCHRONNA, SERIAL TELEWIZYJNY, REZYDENT WYWIADU, HARMONIZACJA, SALICYLAN, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, ARCYDIAKON, WIDŁY, OPRAWKA, APOGEUM, HALBA, GODŁO PROMOCYJNE, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, SKÓRZAK, SZWADRON ŚMIERCI, SZEZLONG, ANGARIA, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, NERW, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, GALERNIK, NAKŁADKA, FELERNOŚĆ, PARABEN, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, GRZYB TRUJĄCY, ZWIĄZEK, ELEKTOR, DRELICH, APEL, WYCHODZTWO, WRÓG, TĘSKNOTA, TOKI, DROGA KRAJOWA, FRYKCJA, KURS, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, NIEZALEŻNOŚĆ, KRYTERIUM SYLVESTERA, ?JASTRZĘBIE OKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.761 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY - PRODUKT ROŚLINNY, ZWIĄZEK CHEMICZNY LUB LEK WZMAGAJĄCY RUCHY JELIT LUB ROZLUŹNIAJĄCY STOLEC I PRZYSPIESZAJĄCY W TEN SPOSÓB WYPRÓŻNIENIE; JEST ON PRZYJMOWANY NAJCZĘŚCIEJ PRZY ZAPARCIACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY - PRODUKT ROŚLINNY, ZWIĄZEK CHEMICZNY LUB LEK WZMAGAJĄCY RUCHY JELIT LUB ROZLUŹNIAJĄCY STOLEC I PRZYSPIESZAJĄCY W TEN SPOSÓB WYPRÓŻNIENIE; JEST ON PRZYJMOWANY NAJCZĘŚCIEJ PRZY ZAPARCIACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEK PRZECZYSZCZAJĄCY środek przeczyszczający - produkt roślinny, związek chemiczny lub lek wzmagający ruchy jelit lub rozluźniający stolec i przyspieszający w ten sposób wypróżnienie; jest on przyjmowany najczęściej przy zaparciach (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEK PRZECZYSZCZAJĄCY
środek przeczyszczający - produkt roślinny, związek chemiczny lub lek wzmagający ruchy jelit lub rozluźniający stolec i przyspieszający w ten sposób wypróżnienie; jest on przyjmowany najczęściej przy zaparciach (na 19 lit.).

Oprócz ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY - PRODUKT ROŚLINNY, ZWIĄZEK CHEMICZNY LUB LEK WZMAGAJĄCY RUCHY JELIT LUB ROZLUŹNIAJĄCY STOLEC I PRZYSPIESZAJĄCY W TEN SPOSÓB WYPRÓŻNIENIE; JEST ON PRZYJMOWANY NAJCZĘŚCIEJ PRZY ZAPARCIACH sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY - PRODUKT ROŚLINNY, ZWIĄZEK CHEMICZNY LUB LEK WZMAGAJĄCY RUCHY JELIT LUB ROZLUŹNIAJĄCY STOLEC I PRZYSPIESZAJĄCY W TEN SPOSÓB WYPRÓŻNIENIE; JEST ON PRZYJMOWANY NAJCZĘŚCIEJ PRZY ZAPARCIACH. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x