POJĘCIE Z ZAKRESU TEORII DECYZJI, OZNACZAJĄCE TEORETYCZNE ODWZOROWANIE WYCINKA RZECZYWISTOŚCI, KTÓRE W SPOSÓB SYNTETYCZNY OPISUJE PROBLEM DECYZYJNY; MODEL DECYZYJNY POWINIEN UMOŻLIWIAĆ OKREŚLENIE ZBIORU DECYZJI DOPUSZCZALNYCH I ZBIORU DECYZJI OPTYMALNYCH, JEŚLI TYLKO TAKIE ZBIORY ISTNIEJĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MODEL DECYZYJNY to:

pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające teoretyczne odwzorowanie wycinka rzeczywistości, które w sposób syntetyczny opisuje problem decyzyjny; model decyzyjny powinien umożliwiać określenie zbioru decyzji dopuszczalnych i zbioru decyzji optymalnych, jeśli tylko takie zbiory istnieją (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POJĘCIE Z ZAKRESU TEORII DECYZJI, OZNACZAJĄCE TEORETYCZNE ODWZOROWANIE WYCINKA RZECZYWISTOŚCI, KTÓRE W SPOSÓB SYNTETYCZNY OPISUJE PROBLEM DECYZYJNY; MODEL DECYZYJNY POWINIEN UMOŻLIWIAĆ OKREŚLENIE ZBIORU DECYZJI DOPUSZCZALNYCH I ZBIORU DECYZJI OPTYMALNYCH, JEŚLI TYLKO TAKIE ZBIORY ISTNIEJĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.427

KASZA, ZAPACH, AUTOPREZENTACJA, OGIEŃ, REPRESOR, OBIJACZ, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, TECHNOLOGIZM, DŻIP, ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA, DAWNE PAŃSTWO, SOLILOKWIUM, LIPOLIZA, BINDOWNICA, BEZPROGRAMOWOŚĆ, TŁUSTOGON AFRYKAŃSKI, SECCO, PÓŁSIEROTA, WSZYSTKOWIDZĄCY, GÓRY KOPUŁOWE, PODKÓWECZKA, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, KONCERNIAK, KOLUMNA, RYJÓWKA AKSAMITNA, ŁOPATKA, CT, DAUBLER, UKŁAD JEDNOFAZOWY, SUBKOMPAKT, WYBIEG, MONOCENTRYZM, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, SMENTARZ, DIPLOPIA, MAJĘTNOŚĆ, KOSZTORYS NAKŁADCZY, OPERA, KROWIE OCZY, KOCHMAN, DOBRO VEBLENA, PIŁKA MECZOWA, ZUPA Z GWOŹDZIA, STACJA ROBOCZA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, ZAGRANIE, SZCZYL, REGENERACJA, DROGA, HANYS, OGNISKO, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, DOLENTE, KOMPAKTOR, CONFIT, TRASZKA ZWYCZAJNA, ARYTMETYZACJA JĘZYKA, HUMOR, STÓJKA, PYTANIE, USTALENIE, KONWENCJA, KRZYWA POPYTU, PRAWO MURPHY'EGO, ROZKŁAD POISSONA, PRYZMA, BOŻY BOJOWNIK, INTONACJA, NIEOBLICZALNOŚĆ, COŚ MOCNIEJSZEGO, LEGENDA, AGNOSTYCYZM, BICHAT, LEW SALONOWY, WYLECZENIE, SAMORZĄDNOŚĆ, KAPITAŁ POCZĄTKOWY, SZAKŁAKOWATE, PORT MACIERZYSTY, PUNKT WITALNY, KAPUZA, FABRYKATOR, KAWALERSKA JAZDA, PRZEDMIAR, TEREN ZIELONY, ILUZJONIZM, KADZIDŁO, MASZYNA DO PISANIA, TEATR, NIECIERPLIWOŚĆ, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, BABOCHŁOP, UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, PRZYBLIŻENIE, ROZNOSICIEL, KICHA, KUWETKA, MŁODZIEŻÓWA, VITARA, KRYTERIUM NYQUISTA, LIBRACJA, KLASA MONOTONICZNA, TYPOGRAFIA, EXTRAKLASA, NUMERYCZNY MODEL TERENU, ZABÓR, CYKORIA, CHUDZIĄTKO, PRZEWÓD WĄTROBOWY, CZYNOWNICTWO, ZANIECZYSZCZENIE, DOŻYNKI, ZWYCZAJ, GRUSZKA, TRÓJPOLÓWKA, BEZROBOCIE SEZONOWE, OBIEKT MOSTOWY, PARTYKULARNOŚĆ, PIES STRÓŻUJĄCY, MACIERZ KALMANA, WIELKORUŚ, PISMO LINEARNE, MAJSTERSZTYK, BLOK WSCHODNI, CAMRY, DOBRA POŚREDNIE, WYŚCIG SZCZURÓW, PEMNIKAN, MONOSACHARYD, TWIERDZENIE CEVY, UŁUDA, SERIA, WACHLARZYKOWATE, TAJNE SŁUŻBY, POJĘCIE METEOROLOGICZNE, BRUNO, FILAR, RACJONALNA IGNORANCJA, TRAGICZNOŚĆ, PARKIETNIK, GOGUŚ, WIEŚNIAK, KRA LITOSFERYCZNA, FETYSZYZM TOWAROWY, STAN POSIADANIA, SKAKUNOWATE, SKACZELE, MRÓWNIKOWATE, FAKTOR, METRYKA, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, TIPO, KWADRATURA KOŁA, KONFEDERACJA, MODEL, THOMAS BAYES, KRYTERIUM LAPLACE'A, NIEDORZECZNOŚĆ, SZKATUŁA, PENITENCJAŁ, ANIMACJA, FAJERWERKI, AMALGAMOWANIE, METODA, GARDEROBA, GEEK, HISTA, MIMETYCZNOŚĆ, DIEREZA, GROCHÓWA, VRIES, STRATEG, JEDNOZNACZNOŚĆ, CHOROBA VON GIERKEGO, SKORUPIAKI WYŻSZE, OBSTAWA KAMIENNA, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, REGULATOR POMIESZCZENIOWY, NASYCALNIA, MĘKI TANTALA, POZŁOTKA, IDEALISTKA, AGREGATOR, SZARPANKA, FILOLOG, ZBIÓR OGRANICZONY, CHŁOPSKI FILOZOF, IDYLLA, TWIERDZENIE MENELAOSA, DYM, GRAVE, WANIENECZKA, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, PLAN ASTRALNY, EGALITARNOŚĆ, ALLEGRETTO, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, TRYB, HELIOFIT, KONSYGNATARIUSZ, NAROWISTOŚĆ, TAJEMNICA, ROZMYSŁ, PASCHA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, FORMA, CHAŁTURZYSTA, KANARKI KSZTAŁTNE, PIANISSIMO, INTUICJONIZM, GERMAIN, KIBOL, REFERENDUM GMINNE, RZĄD, PRZYRODA NIEOŻYWIONA, AFRYKANISTYKA, EWAPORAT, SERYJNY MORDERCA, LOTNICTWO POKŁADOWE, LEKCJA, PROCENTY, ZGRYW, MENU, OFIARA, CYFRA DZIESIĘTNA, MODEL PAJĘCZYNY, SYMBOL NIEOZNACZONY, PROBLEM DECYZYJNY, FRYZ, WODOROSIARCZAN, BOCZNIK, WARCHOŁ, WIDEOREJESTRATOR, UBÓJ, NIEMCY ZACHODNIE, PRZYLEPKA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, NIEZDOLNOŚĆ, KROK NAPRZÓD, ARC CTG, SCHEMAT SARRUSA, BRAT MNIEJSZY, FIN DE SIECLE, AUTSAJDER, SARACENKA, ZOONOZA, NAJDUCH, DESKTOP PUBLISHING, GOSPODARKA WODNA, ZŁOŚLIWY ZESPÓŁ NEUROLEPTYCZNY, CHEMOAUTOTROFIA, CELOWNIK, ULOT, AZTREONAM, MIEJSCE GEOMETRYCZNE, OSAD CZYNNY, REEDUKACJA, CYRKUMFLEKS, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, DESKRYPTOR, MIÓD SZTUCZNY, LUGUBRE, SIELANKA, SYMPOZJON, GIMBAZA, BYK Z BRĄZU, KALINA, DZIWKARZ GAWĘDZIARZ, PIPSZTOK, KALIF SPRAWIEDLIWY, KAWA, KOPERNIK, MODEL, ANTYGRAWITACJA, ROMANTYZM, SARKOIDOZA, SZARAŃCZYN, DWUMECZ, EKRAN WODNY, SEKWENCER, JODŁA, NAGELI, PRZETYCZKA, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, ZDANIE PODRZĘDNE, KORZEŃ, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, BÓL, ARCUS COTANGENS, SELEKCJA, OSAD, RZESZOWIAK, UKŁAD DYNAMICZNY, MODEL, WZORZEC RUCHOWY, SKAKUNY, WIELOKULTUROWOŚĆ, MŁYNEK DO ODPADKÓW, ?ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.427 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POJĘCIE Z ZAKRESU TEORII DECYZJI, OZNACZAJĄCE TEORETYCZNE ODWZOROWANIE WYCINKA RZECZYWISTOŚCI, KTÓRE W SPOSÓB SYNTETYCZNY OPISUJE PROBLEM DECYZYJNY; MODEL DECYZYJNY POWINIEN UMOŻLIWIAĆ OKREŚLENIE ZBIORU DECYZJI DOPUSZCZALNYCH I ZBIORU DECYZJI OPTYMALNYCH, JEŚLI TYLKO TAKIE ZBIORY ISTNIEJĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POJĘCIE Z ZAKRESU TEORII DECYZJI, OZNACZAJĄCE TEORETYCZNE ODWZOROWANIE WYCINKA RZECZYWISTOŚCI, KTÓRE W SPOSÓB SYNTETYCZNY OPISUJE PROBLEM DECYZYJNY; MODEL DECYZYJNY POWINIEN UMOŻLIWIAĆ OKREŚLENIE ZBIORU DECYZJI DOPUSZCZALNYCH I ZBIORU DECYZJI OPTYMALNYCH, JEŚLI TYLKO TAKIE ZBIORY ISTNIEJĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MODEL DECYZYJNY pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające teoretyczne odwzorowanie wycinka rzeczywistości, które w sposób syntetyczny opisuje problem decyzyjny; model decyzyjny powinien umożliwiać określenie zbioru decyzji dopuszczalnych i zbioru decyzji optymalnych, jeśli tylko takie zbiory istnieją (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MODEL DECYZYJNY
pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające teoretyczne odwzorowanie wycinka rzeczywistości, które w sposób syntetyczny opisuje problem decyzyjny; model decyzyjny powinien umożliwiać określenie zbioru decyzji dopuszczalnych i zbioru decyzji optymalnych, jeśli tylko takie zbiory istnieją (na 14 lit.).

Oprócz POJĘCIE Z ZAKRESU TEORII DECYZJI, OZNACZAJĄCE TEORETYCZNE ODWZOROWANIE WYCINKA RZECZYWISTOŚCI, KTÓRE W SPOSÓB SYNTETYCZNY OPISUJE PROBLEM DECYZYJNY; MODEL DECYZYJNY POWINIEN UMOŻLIWIAĆ OKREŚLENIE ZBIORU DECYZJI DOPUSZCZALNYCH I ZBIORU DECYZJI OPTYMALNYCH, JEŚLI TYLKO TAKIE ZBIORY ISTNIEJĄ sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - POJĘCIE Z ZAKRESU TEORII DECYZJI, OZNACZAJĄCE TEORETYCZNE ODWZOROWANIE WYCINKA RZECZYWISTOŚCI, KTÓRE W SPOSÓB SYNTETYCZNY OPISUJE PROBLEM DECYZYJNY; MODEL DECYZYJNY POWINIEN UMOŻLIWIAĆ OKREŚLENIE ZBIORU DECYZJI DOPUSZCZALNYCH I ZBIORU DECYZJI OPTYMALNYCH, JEŚLI TYLKO TAKIE ZBIORY ISTNIEJĄ. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

x