CECHA ZBYT WYDUMANYCH, NIEMOŻLIWYCH DO ZREALIZOWANIA IDEI; OKREŚLENIE CZĘSTO UŻYWANE W ZNACZENIU NEGATYWNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASTRALNOŚĆ to:

cecha zbyt wydumanych, niemożliwych do zrealizowania idei; określenie często używane w znaczeniu negatywnym (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ASTRALNOŚĆ

ASTRALNOŚĆ to:

cecha czegoś astralnego w sensie spirytualistycznym; niematerialność, pozacielesność, fakt bycia nierozpoznanym, niefizycznym (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA ZBYT WYDUMANYCH, NIEMOŻLIWYCH DO ZREALIZOWANIA IDEI; OKREŚLENIE CZĘSTO UŻYWANE W ZNACZENIU NEGATYWNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.113

GALERIA SŁAWY, DZIKI ZACHÓD, WYKŁADZINA, KURAŻ, ANIMIZM, RYMOPIS, OKRĄGŁOŚĆ, LEPSZA POŁOWA, STOPNIOWALNOŚĆ, KULBAKA, WEŁNIAK, ŚRODKOWIEC, POŚLEDNIOŚĆ, MĘTNOŚĆ, ZAPIEKANKA, WALUTOWOŚĆ, PRZEZORNOŚĆ, JAMA, WIERSZ OBRAZKOWY, TECHNIKA CIEPLNA, DZIEŃ JUTRZEJSZY, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, PRZYKŁADNOŚĆ, UBOGOŚĆ, NIEWYRAZISTOŚĆ, BLADOŚĆ, WESOŁOŚĆ, KANCIASTOŚĆ, LUZACKOŚĆ, SYMPATYCZNOŚĆ, KOMPANIA, PRZEKAZIOR, CHORÓBKA, FASZYSTA, WIELOFAZOWOŚĆ, NICIEŃ, TINKER, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, SYMBOLICZNOŚĆ, PROCENTOWOŚĆ, ABORYGEN, NIEPRZYZWOITOŚĆ, TORBAN, DURAL, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, CANTABILE, APROBATA, PODSADNIK PĘCHERZYKOWATY, DEFENSYWNOŚĆ, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, PASAŻ, AGD, POZAMUZYCZNOŚĆ, OSTROŚĆ, LAWATERZ, LEJNOŚĆ, MASKARON, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, ZŁOTY CIELEC, PRÓCHNO, CHAŁAT, STOŻEK DZIOBOWY, GULGOT, ŚMIGŁOWCOWIEC, FALSET, ŻAGIEW, ODDANIE, ZALEŻNOŚĆ, DZBANEK, CYNAMON CEJLOŃSKI, KRAJ WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA, GOLIAT PŁOCHLIWY, TOLERASTA, KURDUPLOWATOŚĆ, SKRZYDLATE SŁOWO, LEW SALONOWY, WONNOŚĆ, DUŻY KRAAL, NAROWISTOŚĆ, SZTUCZNY CZŁONEK, DZIADULEK, TANECZNOŚĆ, KACZKA DZIENNIKARSKA, OBSZCZYMUR, UPOJNOŚĆ, ŁOBUZEK, MELANCHOLICZNOŚĆ, SZKLISTOŚĆ, RISOLUTO, DOMINACJA NIEPEŁNA, OGOŃCZYK, CHWILA, SZTYWNIACTWO, GORZKA, DURNOŚĆ, RYM, PRESTISSIMO, PRZEWRAŻLIWIENIE, SMARK, BLOK, WARCHOŁ, OSPA MIŁOSNA, CALMATO, NIEPORZĄDNOŚĆ, HACKNEY, PLUGAWOŚĆ, SKRZYDŁO, KANIBALIZACJA, NERKA, NIELETNIOŚĆ, OBSZCZYMUREK, KONCESJA, REWOLUCJA, DOKŁADNOŚĆ, CRESCENDO, PODZIELNOŚĆ, ECCHI, ŁAGODNOŚĆ, LENIWOŚĆ, BADYLARZ, WYCHODŹSTWO, ŚREDNIACTWO, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, ŁUPEK WĘGLOWY, NIESYMETRYCZNOŚĆ, OWADOŻERNOŚĆ, EGZAMIN, ZYDWESTKA, KIBOLSTWO, WIEPRZOWATOŚĆ, WOSKOWATOŚĆ, CHAMSKI SZNUREK, MATKA, GRĘPŁO, HENTAI, BADYL, MAGICZNOŚĆ, SIODŁO UJEŻDŻENIOWE, ISFAHAN, PORZĄDNOŚĆ, SZARAŃCZYN, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, BRZDĄC, TERYLEN, STRATEGICZNOŚĆ, BAKARAT, GLAPA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, NASTROJOWOŚĆ, TELEWIZJA HD, BOROWODOREK SODU, RYBY WĘDROWNE, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, REZONATOR, SAMOZAPŁON, KOSZTOCHŁONNOŚĆ, KRZYKACTWO, BIEDASZYB, FUNKCJA COBBA-DOUGLASA, JĘZYK LECHICKI, POGANIZM, ZGODNOŚĆ, KRÓLIK, ARCHIWOLTA, STYGMAT, PODSTĘPNOŚĆ, BOŻY BOJOWNIK, CANZONA, POLENTA, BALON, ŻÓŁW ZIELONY, GROMOWŁADCA, STEWIA, AMIKUS, NIEKOMPETENTNOŚĆ, POSEŁ DIETETYCZNY, BUROŚĆ, KARTON, RUCHAWOŚĆ, PSIARKA, NIEGOTOWOŚĆ, NIECZYNNOŚĆ, PISAWA, NEOFITA, SKOCZNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ, PRZESZYCIE, MALUCZKOŚĆ, ZWINNOŚĆ, AHISTORYCZNOŚĆ, KRUSZYNA, ZASTAŁOŚĆ, DOM REKOLEKCYJNY, BEZPOSTACIOWOŚĆ, SKRAJNOŚĆ, PODOLOGIA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, SERYJNY MORDERCA, CHYTROŚĆ, SPAD, KULTURA, PAŃSKOŚĆ, BALSA, ZAGRANICZNOŚĆ, KURTYNA, ROZWAŻNOŚĆ, POTWORKOWATOŚĆ, UNIKALNOŚĆ, USTĘPLIWOŚĆ, OPTATIWUS, PRANK, JEDNOZNACZNOŚĆ, KLEĆ, FAŁSZYWOŚĆ, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, PRZYMIOT, KLUBOWICZKA, SPRYCHA, SALWINIA PODŁUŻNA, SURÓWKA, OLEJARZ, SCHERZANDO, PRAWO MURPHY'EGO, SUBSKRYPCJA, NIEZWYKŁOŚĆ, PEŁNA KREW, DŻIP, REWIZJONIZM, CHAŁTURNIK, POWOLNOŚĆ, CHÓR, AMATORSKOŚĆ, ARYTMETYKA MODULARNA, PŁUŻEK, TEATRZYK, ZDRADLIWOŚĆ, TURYSTYKA SEKSUALNA, KULFON, PODCHWYTLIWOŚĆ, WYGASZACZ, TYNKTURA, PRZEBRZYDŁOŚĆ, TROPOWCE, GDERLIWOŚĆ, OBŻARSTWO, MYSZKA, SKROMNOŚĆ, ORYGINALNOŚĆ, CHROPOWATOŚĆ, TWARDOŚĆ, PODZIELNOŚĆ, KEPLER, BURZLIWOŚĆ, AMINOGLIKOZYD, BABA, ABAKUS, DRAPERIA NACIEKOWA, CHŁODNIK LITEWSKI, SZORSTKOŚĆ, MAJDAN, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, ZAKRĘT, CYGARO Z WĄSEM, ORGANMISTRZOSTWO, NIEGRZECZNOŚĆ, KNOCK-OUT, BERLACZ, DŹWIĘCZNOŚĆ, PRZESYT, COMODO, AUTOCHTONICZNOŚĆ, TEORBAN, SZTANGA, DZIADOWINA, ODWIEDZALNOŚĆ, TRWAŁOŚĆ, KOMIS, STANOWISKO ROBOTNICZE, KRÓLEWNA, SWAWOLNOŚĆ, SKLEROZA, PRZEJRZYSTOŚĆ, OSĘKA, BAJECZNOŚĆ, CT, NIEUDOLNOŚĆ, ŚCISŁOŚĆ, BEZKLASOWOŚĆ, KSIĄŻĄTKO, WDZIĘK, PANEK, RAJTUZY, NIEZAWODNOŚĆ, HISTERIA, SZYSZAK HUSARSKI, GORZKI RYDZEK, PRECEDENSOWOŚĆ, CIOCIA, ?BARWNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.113 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA ZBYT WYDUMANYCH, NIEMOŻLIWYCH DO ZREALIZOWANIA IDEI; OKREŚLENIE CZĘSTO UŻYWANE W ZNACZENIU NEGATYWNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA ZBYT WYDUMANYCH, NIEMOŻLIWYCH DO ZREALIZOWANIA IDEI; OKREŚLENIE CZĘSTO UŻYWANE W ZNACZENIU NEGATYWNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASTRALNOŚĆ cecha zbyt wydumanych, niemożliwych do zrealizowania idei; określenie często używane w znaczeniu negatywnym (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASTRALNOŚĆ
cecha zbyt wydumanych, niemożliwych do zrealizowania idei; określenie często używane w znaczeniu negatywnym (na 10 lit.).

Oprócz CECHA ZBYT WYDUMANYCH, NIEMOŻLIWYCH DO ZREALIZOWANIA IDEI; OKREŚLENIE CZĘSTO UŻYWANE W ZNACZENIU NEGATYWNYM sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - CECHA ZBYT WYDUMANYCH, NIEMOŻLIWYCH DO ZREALIZOWANIA IDEI; OKREŚLENIE CZĘSTO UŻYWANE W ZNACZENIU NEGATYWNYM. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x