CECHA CZEGOŚ PLASTYCZNEGO, CZEGOŚ, CO JEST MIĘKKIE, ŁATWE W OBRÓBCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLASTYCZNOŚĆ to:

cecha czegoś plastycznego, czegoś, co jest miękkie, łatwe w obróbce (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PLASTYCZNOŚĆ

PLASTYCZNOŚĆ to:

cecha czegoś o wyraźnym konturze, dającego wrażenie przestrzenności (na 12 lit.)PLASTYCZNOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest plastyczne - wyraziste, obrazowe, kontrastujące (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ PLASTYCZNEGO, CZEGOŚ, CO JEST MIĘKKIE, ŁATWE W OBRÓBCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.973

PODPAŁ, ODPOWIEDNIOŚĆ, HACJENDER, JĘZYK NATURALNY, INTELEKTUALIZM, GDERLIWOŚĆ, GAŁĘZIAK ZBITY, UNISTA, POKŁOSIE, MIT, DZIECIĘCTWO, SKARGA, WRAK CZŁOWIEKA, PORZĄDNOŚĆ, MASOŃSKOŚĆ, PREPROCESOR, AUTOTEMATYZM, MARGINESOWOŚĆ, STAŁA MICHAELISA, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, ZAINTERESOWANIE, CORONET, SZACHOWNICA, ESTER, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, HIPOKRYTA, PRZELOTNICE, TĘGI UMYSŁ, WOLUNTARYZM, TEKST, NIEPRAWDZIWOŚĆ, BIBLIOTEKA RUCHOMA, NIEKOMPLETNOŚĆ, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, KOSZATNICZKA POSPOLITA, ULEGŁOŚĆ, NOTA PROTESTACYJNA, PRZERÓBKA, KETOZA, NIEWINNOŚĆ, PROMOCJA, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, PRZEDROSTEK, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, WYBORY PROPORCJONALNE, ROZBRATEL, REGLAN, CYWILNOŚĆ, POLIMODALNOŚĆ, USTAWKA, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, PREFEKTURA MIEJSKA, TRWOŻLIWOŚĆ, MANDALA, LODÓWKA, PROLIFERACJA, WARSZAWSKOŚĆ, BEZBRZEŻNOŚĆ, FENOLAN, MOLINO, WOLNOŚCIOWIEC, POŻYCZKA LOMBARDOWA, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, JURNOŚĆ, CISZA WYBORCZA, WIĄZADŁO, CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY, ŻARŁACZ SZARY, LIS MORSKI, WŚCIEK DUPY, DWUNASTOKROTNOŚĆ, UPODOBANIE, MAJKA, BEZPOWROTNOŚĆ, KOSZTORYS INWESTORSKI, KARMNIK AUTOMATYCZNY, ŻARŁOCTWO, ŚWIATŁA DROGOWE, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, RELACYJNOŚĆ, PROSTOŚĆ, MIŚ, POBOŻNE ŻYCZENIE, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, BYLEJAKOŚĆ, NIETAKTOWNOŚĆ, POPOVER, SUPERNOWOŚĆ, DYNAMICZNOŚĆ, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, KLEJÓWKA, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, ZŁUDNOŚĆ, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, PRZYBYSZKA, OUTSIDER, PORZĄDNIŚ, WSKAZÓWKA, GEEZ, TŁUSTY DRUK, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, FANTAZJA, NIEHARMONIJNOŚĆ, POZIOM, SZALONA GŁOWA, RODZINA PEŁNA, EGZEMPLARZ, BIEG, LEPIĘŻNIK BIAŁY, AUTOTELICZNOŚĆ, SPACEREK, SAMOREALIZACJA, NIEROZEZNANIE, ALFABET MIGANY, WYKLUCZENIE, SROM, DRENAŻ LIMFATYCZNY, ZAMIŁOWANIE, GRZĘDA, SUPERKLIENT, NIEDOBÓR, CYNKOTYPIA, ROZMYSŁ, KWASOTA, KLEJNOTKA ZIELONA, PIRYDOKSAL, OGROM, ZRZECZENIE SIĘ, KOŚĆ KLINOWA, GRZYB OKAZAŁY, ŁACIŃSKOŚĆ, ZESTAWIK, FILM PSYCHOLOGICZNY, LINIA ŚNIEGU, ZARAŻONA, ZATOR, DURNOWATOŚĆ, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, TRZECIORZĘDNOŚĆ, SROGOŚĆ, WIERNOŚĆ, WŁOSKOŚĆ, SKANDYNAWSKOŚĆ, ZAUWAŻALNOŚĆ, EGZYSTENCJALISTA, BIEDAK, PORZĄDEK CIĄGŁY, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, TECHNOLOGICZNOŚĆ, WIETRZENIE FIZYCZNE, KOŁOWIEC, GDERLIWOŚĆ, DOWCIPNOŚĆ, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, PIANA, WYROSTEK RZĘSKOWY, NERECZNICA, FETA, KONCERT ŻYCZEŃ, SIEDLISKO, NIELETNIOŚĆ, PIKNIK, FIRMÓWKA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, KONIEC, ZŁOTA FUNKCJA, SZORSTKOŚĆ, ZARAŻONY, MODYFIKACJA, SPEDYCJA, OSTROSŁUP FOREMNY, ZAKRĘT, POWTÓRZENIE, CHŁONNOŚĆ, CHRUPKOŚĆ, PASZA, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, SPÓŁKA PUBLICZNA, HORMON STEROIDOWY, DOKŁADNOŚĆ, RAMY, GRZYB STROJNY, STRAŻNIK ŁOWIECKI, TEINA, KASZTAN, SERŻA, NAIWNOŚĆ, CZUJKA, POTRÓJNOŚĆ, KOPA, OENEROWIEC, FLEKSYJNOŚĆ, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, FOTOGENICZNOŚĆ, PERFUMKI, PROSTACKOŚĆ, TRAWERS, ROZSĄDNOŚĆ, DOMICYL, SKŁAD, ŁYSIENIE POSPOLITE, WYCZERPYWALNOŚĆ, CZERWOŃCZYK UROCZEK, FICZER, DEKIELEK, ZDRADZIECTWO, MARUDA, UPARTOŚĆ, PILNOWACZ, PRĘDKOŚĆ, KOSMATOŚĆ, TENDENCYJNOŚĆ, KRWIOŻERCZOŚĆ, PAMIĘĆ, AEDICULA, OUTLIER, PRACOBIORCA, ZAPISOBIERCA, LYGODIUM PALMIASTE, FREKWENCJA, GANOIDY KOSTNE, PROTEZA, STREFA ODRUCHOWA, BUJOWISKO, CHŁOPIĘCOŚĆ, CECHA FIZYCZNA, WŁOSKOŚĆ, POSTNIK, KĄPIEL LECZNICZA, NIEZDYSCYPLINOWANIE, ŁAJDACKOŚĆ, NIEGOSPODARNOŚĆ, BYLICA POSPOLITA, BRAMKARKA, TRIAL ROWEROWY, OSTENTACJA, ANAKREONTYK, PLUS, KOPROSTANOL, BYSTROŚĆ, NASADA, SPRZEDAWCZYK, SPOISTOŚĆ, GRUCZOŁ MLECZNY, WERYFIKACJA, PLEBEJUSZ, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, SPRĘŻYSTOŚĆ, KLAWISZ FUNKCYJNY, OBCIĄŻENIE, POKRZYWDZONY, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, PRZYBYTEK, SALAMI, UROJENIE KSOBNE, NAMPULA, PIERWSZOŚĆ, GNUŚNOŚĆ, LICZBA PODWÓJNA, DYWETYNA, KACERSTWO, MINIALBUM, ROZWIĄZŁOŚĆ, BIURO, OSTROŚĆ, CHRZAN, PODPORA, ZNICZ, SAMOROZPAD, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, NIEPORZĄDNOŚĆ, WELWET, CECHA DYSMORFICZNA, NIEPORZĄDNOŚĆ, WYŚMIENITOŚĆ, SONDA, KOŃ WIELKOPOLSKI, CZTERNASTKA, KLIMAT, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, OBUSTRONNOŚĆ, SZKOLNOŚĆ, MIKROWENTYLACJA, UPOJNOŚĆ, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, MIEDZIORYT, RYS, PIEŃ TRZEWNY, KONTRDEMONSTRACJA, ODMIERZANIE, NIEKOSZTOWNOŚĆ, PIRAMIDKA, DELIKATNOŚĆ, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, PASZTETÓWA, ?TAJEMNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.973 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ PLASTYCZNEGO, CZEGOŚ, CO JEST MIĘKKIE, ŁATWE W OBRÓBCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ PLASTYCZNEGO, CZEGOŚ, CO JEST MIĘKKIE, ŁATWE W OBRÓBCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLASTYCZNOŚĆ cecha czegoś plastycznego, czegoś, co jest miękkie, łatwe w obróbce (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLASTYCZNOŚĆ
cecha czegoś plastycznego, czegoś, co jest miękkie, łatwe w obróbce (na 12 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ PLASTYCZNEGO, CZEGOŚ, CO JEST MIĘKKIE, ŁATWE W OBRÓBCE sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - CECHA CZEGOŚ PLASTYCZNEGO, CZEGOŚ, CO JEST MIĘKKIE, ŁATWE W OBRÓBCE. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast