FORMA I CECHA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA, WYRAŻAJĄCA NIEPEWNOŚĆ NADAWCY W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU WYPOWIEDZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY to:

forma i cecha gramatyczna czasownika, wyrażająca niepewność nadawcy w stosunku do przedmiotu wypowiedzi (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA I CECHA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA, WYRAŻAJĄCA NIEPEWNOŚĆ NADAWCY W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU WYPOWIEDZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.900

NIECIĄGŁOŚĆ, OBŻARSTWO, APRECJACJA, PROSTACKOŚĆ, NAZWA POZORNA, IZOBUTAN, CZEPNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ, BLOK KONTYNENTALNY, MIESZANA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, STOPNIOWALNOŚĆ, SROGOŚĆ, LUJEK, FACET, TRYB, WÓDKA, ŻYWOŚĆ, PLAFON, WIELOGAMIA, TRYB, SUBTELNOŚĆ, PLUGAWOŚĆ, RZEŚKOŚĆ, ROZWAŻNOŚĆ, SPOLEGLIWOŚĆ, METABAZA, CIENKOŚĆ, BEŁKOTLIWOŚĆ, FAKTURA, PIĘKNOŚĆ, FORMACJA, SZABLONIK, REGUŁA SAVAGE'A, IKONICZNOŚĆ, MASOŃSKOŚĆ, NIEUCZCIWOŚĆ, PITEKANTROPUS, HANDEL ŻYWYM TOWAREM, AHISTORYCZNOŚĆ, RĘCZNOŚĆ, TREKKING, WYSTĘPNOŚĆ, BOLERO, PIES, POLIGAMICZNOŚĆ, DYREKTYWNOŚĆ, JEDNOIZBOWOŚĆ, METROSEKSUALISTA, WARSTWOWOŚĆ, NIEJASNOŚĆ, SKOKOWOŚĆ, RYNNA SUBGLACJALNA, KRYTERIUM SAVAGE'A, DETAL, INTERESOWNOŚĆ, TRWOŻLIWOŚĆ, ŻWAWOŚĆ, JUTRO, PITEKANTROP, DWORSKOŚĆ, PODŁOŚĆ, KOWALNOŚĆ, OSTROŚĆ, WĄTPLIWOŚĆ, FORMA DWULINIOWA, OSTROŻNOŚĆ, BEZKLASOWOŚĆ, CENA WYWOŁAWCZA, WŁAŚCIWOŚĆ FIZYCZNA, FALA, KOLOSALNOŚĆ, DELIKATNOŚĆ, KAPUSTA CUKROWA, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, MONARCHIA PARLAMENTARNA, ZJADLIWOŚĆ, NIEMORALNOŚĆ, NIEZRĘCZNOŚĆ, KURATELA, ALUMINIOWANIE DYFUZYJNE, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, PEWNOŚĆ, SZAŁAŚNICTWO, PO, UMIERALNOŚĆ, UCHWYT ELEKTROMAGNETYCZNY, BYDLĘCTWO, ZDARZENIOWOŚĆ, WSZETECZEŃSTWO, TORSJA, MODRZEW EUROPEJSKI CZERWONY, REZULTATYWNOŚĆ, NIEKONKRETNOŚĆ, GŁUPOTA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, ŻARŁOCTWO, SZCZENIACTWO, PERYFERYJNOŚĆ, DROBNOŚĆ, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, RONDO, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, MATRYCA, KOLOKWIALIZM, ILOCZYN SKALARNY, WSTRZĄS SEPTYCZNY, POCZUCIE WYŻSZOŚCI, ŻYWIOŁOWOŚĆ, ZASIEDZIAŁOŚĆ, NIEPODATNOŚĆ, NIEDOPOWIEDZENIE, MELANCHOLICZNOŚĆ, OBSESYJNOŚĆ, AKSOLOTL, OPINIA PUBLICZNA, LIST, SZCZENIACKOŚĆ, EGZAMIN KIERUNKOWY, TRADYCYJNOŚĆ, KANCIASTOŚĆ, TRANSPARENTNOŚĆ, MELODYJNOŚĆ, IMIESŁÓW BIERNY, UNIKALNOŚĆ, ANGORYZM, UDAR, OKUCIE, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, KAPRYS, OZNAJMIENIE, PEWNOŚĆ, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, LICZBA MNOGA, ANTYCYPACJA, GRZECZNOŚĆ, RUGI, DURNOŚĆ, NISKOŚĆ, DOSTĘP WARUNKOWY, POLIP, KREDYT, SYMULACJONIZM, NIECNOŚĆ, ZAPATRYWANIE, BIPOLARNOŚĆ, MONOGAMICZNOŚĆ, UŁAWICENIE, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, JASTRZĘBIOWE, PRZYSADZISTOŚĆ, RADYKALNOŚĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, ZDOBNICTWO, UPÓR, WSPÓLNOŚĆ, WERYZM, PRZETARG NIEOGRANICZONY, KOLONIA, PASYWNOŚĆ, PAŃSKOŚĆ, NIEPEWNOŚĆ, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, RYNKOWOŚĆ, PROMIENIOWANIE GAMMA, NIEPOPULARNOŚĆ, RÓWNOLICZNOŚĆ, NIEDZISIEJSZOŚĆ, DOMIAR PROSTOKĄTNY, KRAŃCOWOŚĆ, MĘTNOŚĆ, WICHROWATOŚĆ, MODRZEW EUROPEJSKI ŻÓŁTY, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, ABSOLUTNOŚĆ, ZAWODOWOŚĆ, GŁADKOŚĆ, BLASZKA, KUBOMEDUZA, NAGOŚĆ, MOTYLICA WĄTROBOWA, TRYB WSADOWY, ZACHŁANNOŚĆ, KRĄGŁOŚĆ, PGR, BAJECZNOŚĆ, NIEGODZIWOŚĆ, NIEPRZEMAKALNOŚĆ, EKSTREM, DOKŁADNOŚĆ, METRYKA, KARKOŁOMNOŚĆ, ZDRADZIECTWO, DIABELSKOŚĆ, DOKONANOŚĆ, FRYWOLNOŚĆ, OPIESZAŁOŚĆ, STAROŚĆ, ZAPALNOŚĆ, MAKROCYTOZA, POLARYZACJA ELEKTROLITYCZNA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, POLIFONIA, SĄŻNISTOŚĆ, PRZODOZGIĘCIE, MARUDNOŚĆ, DŹWIĘCZNOŚĆ, IRONICZNOŚĆ, NAZWA RZETELNA, GEN DOMINUJĄCY, GORZKOŚĆ, NIEZRĘCZNOŚĆ, OPATRZNY, ŚWIECKOŚĆ, SYLWA, PODCAST, NARÓW, DIYERTIMENTO, LEASINGOBIORCA, LIST INTENCYJNY, STUDIUM WYKONALNOŚCI, KUGLARSKOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, BARBARYZM, MROZOODPORNOŚĆ, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, ASOCJALNOŚĆ, TRÓJWARTOŚCIOWOŚĆ, KOMPENSACJA WERBALNA, TANIEC TOWARZYSKI, EKWIPOTENCJALNOŚĆ, PRZESADNOŚĆ, ŁATWOŚĆ, NAROST, WZÓR UŻYTKOWY, STRONA CZYNNA, POEMAT HEROIKOMICZNY, WDZIĘK SŁONIA, ATOMOWOŚĆ, NIENOWOCZESNOŚĆ, SZCZUPŁOŚĆ, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, NIEGODZIWOŚĆ, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, WIELOFAZOWOŚĆ, EFEKT FOTOELEKTRYCZNY, KARTKÓWKA, DOMINACJA NIEPEŁNA, SZLACHETNOŚĆ, CZAS PRZESZŁY, DOWÓD NIE WPROST, WRZASKLIWOŚĆ, DELIKATNOŚĆ, LEASING ZWROTNY, ZJEŁCZAŁOŚĆ, PRZEDBŁYSK, BRUTAL, USTERZENIE MOTYLKOWE, KŁOPOTLIWOŚĆ, NIZINNOŚĆ, ŁAGODNOŚĆ, NIEŚMIAŁOŚĆ, BŁĘDNOŚĆ, MODEL AKTANCJELOWY, KACZKA DOMOWA, CHOJRACTWO, OTWARTOŚĆ, MOTYL NOCNY, MACKI, BRYŁKOWATOŚĆ, OWADOŻERNOŚĆ, CECHA POŚREDNIA, SERCÓWKA, NIEPOKORNOŚĆ, PASKUDNOŚĆ, WIDNOŚĆ, IMPULSYWNOŚĆ, EKSTRAWERSJA, ZNAMIĘ, BRZEG, PORZĄDNOŚĆ, AHISTORYCZNOŚĆ, KOLEŻEŃSTWO, PŁYN RINGERA, ŁASKAWCA, WSPÓŁCZYNNIK HUMANISTYCZNY, BINARNOŚĆ, ZŁUDNOŚĆ, STOPNIOWALNOŚĆ, HERMETYCZNOŚĆ, NIEOSTROŚĆ, CIĄŻA EKTOPOWA, UPÓR, NIEMORALNOŚĆ, DOMINACJA CAŁKOWITA, TEKTONIKA, KORWIN, ?RÓG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.900 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA I CECHA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA, WYRAŻAJĄCA NIEPEWNOŚĆ NADAWCY W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU WYPOWIEDZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMA I CECHA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA, WYRAŻAJĄCA NIEPEWNOŚĆ NADAWCY W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU WYPOWIEDZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY forma i cecha gramatyczna czasownika, wyrażająca niepewność nadawcy w stosunku do przedmiotu wypowiedzi (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY
forma i cecha gramatyczna czasownika, wyrażająca niepewność nadawcy w stosunku do przedmiotu wypowiedzi (na 19 lit.).

Oprócz FORMA I CECHA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA, WYRAŻAJĄCA NIEPEWNOŚĆ NADAWCY W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU WYPOWIEDZI sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - FORMA I CECHA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA, WYRAŻAJĄCA NIEPEWNOŚĆ NADAWCY W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU WYPOWIEDZI. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

x