CECHA CZEGOŚ NIESYMETRYCZNEGO, KTÓREGO LINIE NIE UKŁADAJĄ SIĘ W SPOSÓB HARMONIJNY I PRZEWIDYWALNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEREGULARNOŚĆ to:

cecha czegoś niesymetrycznego, którego linie nie układają się w sposób harmonijny i przewidywalny (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEREGULARNOŚĆ

NIEREGULARNOŚĆ to:

brak powtarzalności, wzorca charakteryzującego przebieg lub układ czegoś; brak regularności rozmieszczenia w czasie lub przestrzeni (na 14 lit.)NIEREGULARNOŚĆ to:

cecha czegoś, co odbiega od regły, nie realizuje ustalonego wzorca (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ NIESYMETRYCZNEGO, KTÓREGO LINIE NIE UKŁADAJĄ SIĘ W SPOSÓB HARMONIJNY I PRZEWIDYWALNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.559

RACJONALIZACJA, WYGIĘCIE, NIEZNAJOMOŚĆ, ANTYCYPACJA, PODSZYCIE, OCHRONA, SKRAJNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ, SZCZEROŚĆ, MISIAK, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, CIĘŻAREK, POWAGA, GŁĘBSZE UCZUCIE, KAPELUSZ, PALEOKLIMATOLOGIA, REDUKCJA, RUSZT, CZYNNIK WYTWÓRCZY, METODA SANGERA, GRUPA WSPARCIA, KASA ZAPOMOGOWA, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, PROTETYKA, PISMO, STAN PSYCHICZNY, KORYTO, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, MISIO, SEJM KONWOKACYJNY, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, TKACZ, MINÓG STRUMIENIOWY, LORETANKA, ADMIRACJA, FASHIONISTKA, ELEKTRONOWOLT, OSIEDLE, PIES OGRODNIKA, FRYZ, POKŁAD PANCERNY, WYPRYSK POTNICOWY, IZOCHRONA, SUFFOLK PUNCH, BRACTWO RYCERSKIE, ŻALE, FRANCUSKI, DWUKADŁUBOWIEC, FRYGOWIE, ŁAGODNOŚĆ, WALCOWNIA GORĄCA, EKONOM, NAŁOGOWOŚĆ, MONOTOPIZM, EGOCENTRYCZNOŚĆ, IMPAS, DESPOCJA, PŁAT, GNIAZDO, POWAB, NIEZWYKŁOŚĆ, PLATFUS, UPRAWIACZ, WYGŁAD TEKTONICZNY, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, METODA ZERO-JEDYNKOWA, SINGIEL, WIR POWIETRZNY, TYPOGRAFIA, APOLOGETA, NERWOWOŚĆ, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, CIĘŻKOŚĆ, SZPADA, BRAMKA, WADLIWOŚĆ, UPOJENIE SENNE, WIDOWISKO, TRANSMITER, ŚCIEG, RÓG, WYŁADOWANIE KORONOWE, POSTĘP GEOMETRYCZNY, TASZCZYN PSZCZELI, NOWOWIERCA, GALICYJSKI, MALARSKOŚĆ, PŁETWA, OCENA, DYREKTYWNOŚĆ, RONDO, DEKORATOR WNĘTRZ, CZĘŚĆ, PLECHA, METR, KONCHYLIOLOGIA, TRZĘŚLIKOWCE, NIESKRĘPOWANIE, KOPERTA, ŚRUBOKRĘT, TĘSKNOTA, NADNOSIE, INFUŁAT, CZASZA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, RÓJKA, MONOTEMATYCZNOŚĆ, FILTR BESSELA, ŁAJDACKOŚĆ, ENERGETYKA WODNA, WĘDRÓWKA DUSZ, PARAMAGNETYZM, DELFIN, GRZBIETOPŁAT, MAŁY PODATNIK, KRASNOLUDZKI, ROMANS, AGRESOR, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, NAROST, NACIECZENIE, ODŁÓG, PALOS, ORGANIZACJA MIĘDZYBRANŻOWA, PRZEWÓD JEZDNY, CHAŁTURNICTWO, AKTUALIZM, TEORIA HOMOTOPII, ARCYDZIELNOŚĆ, PODATEK BASENOWY, TRANSEKT, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, SPACER, WSPÓŁŚRODKOWOŚĆ, SZKLANKA, INLET, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, DRUGA NATURA, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, ARTEFAKT, MISTRZ, ZAWAŁA, TRANSPOZYCJA, OCZKO W GŁOWIE, MEGATSUNAMI, KOMPENSATOR CIEPLNY, NIEZDYSCYPLINOWANIE, ŁUPEK DACHÓWKOWY, NOC, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, LIRA KORBOWA, WSTRZĄS TEKTONICZNY, OBSERWATOR, KOLIBER, NIEPOCHWYTNOŚĆ, IDIOTYZM, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, ŚWIADOMOŚĆ, WYRÓB TYTONIOWY, GRZEBUŁA, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, ASTROBOTANIKA, MAKIMONO, SPUSZCZENIE, GATUNEK AMFITERMICZNY, OBRONA ROSYJSKA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, CZESALNIA, PETRYFIKACJA, BRYŁKOWATOŚĆ, PERLUSTRACJA, OKLEPIEC, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, SIEDLISKO, NIEKONKRETNOŚĆ, OLIGOFAG, KAPANINA, OSAD, PŁEĆ, RUMBA, ROZMIĘKANIE, MGŁAWICOWOŚĆ, MOHORYCZ, GHEE, PARTIA WIEDEŃSKA, ŚCIANKA, NACHALNOŚĆ, DIDŻEJ, KLASA, ALBAŃSKOŚĆ, SPIKER, KIELICH, CZŁOWIEK, METAFIZYCZNOŚĆ, RADAR GEOLOGICZNY, MSZAKI, POLEWKA, NIEWYBUCH, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, PROSTOLINIJNOŚĆ, BYSTROŚĆ, WDZIĘK SŁONIA, ŻARTOBLIWOŚĆ, ARCHOZAUROMORFY, ŚMIETNIK, AMPUŁA, METALOFON, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, ALUMINOGRAFIA, OBEJŚCIE, KOHORTA, MACIERZ DOŁĄCZONA, AUTOSKLEP, SMOLUCH, DZIKI ZACHÓD, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, BOCIAN, PIÓRO, GAŁĘZIAK, OKAZ, REKIN, BARCIAK, SZKOŁA, PIKIETA, DOMEK, ROZBIEŻNOŚĆ, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, JEDNOSTRONNOŚĆ, NAŚWIETLENIE, SPRĘŻYSTOŚĆ, AKSAMIT, ROZGAŁĘŹNIK, POJEDYNEK, HEADHUNTER, NEURON LUSTRZANY, MONTER, WYCINEK, KLIKOWOŚĆ, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, MOŻLIWOŚĆ, IZOLACJA, SUWNICA BRAMOWA, ŚREDNI DYSTANS, HIPERTENSJOLOGIA, ROSYJSKOŚĆ, MIELINA, PIERŚCIEŃ, JĘZYK IZOLUJĄCY, DIURETYK, FARMAKOEKONOMIKA, SZAROZIEM, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, OBSZAR ALIMENTACYJNY, PASIBRZUCH, RDZEŃ GRAFU, AGREGAT POMPOWY, NIEŻYT, OCHRONA UZDROWISKOWA, DŹWIĘCZNOŚĆ, SZARY RYNEK, CHOROBA LEVA, STANOWCZOŚĆ, KINO DROGI, PŁAZY OGONIASTE, KNAJPA, GERMANISTYKA, ZMARZLAK, SZYJKA, RYGIEL, GŁOŚNIK BEZMEMBRANOWY, ŚLEPE ŹRÓDŁO, KUBAS, OPIESZALSTWO, ODSTRZAŁ, ADŻAPSANDAŁ, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, PRZEKLEŃSTWO, MOCARSTWO LOKALNE, DOBRY ZNAJOMY, BICZ SZKOCKI, CZARNA REAKCJA, BEZINWAZYJNOŚĆ, WIELOKROTNOŚĆ, EFEKTOWNOŚĆ, RAKSLOT, WĄTEK, AUTOBUS, FALKA, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, KUPON, WIĘZADŁO KARKOWE, PILAR, DŁUGOŚĆ, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, EGZAMIN GIMNAZJALNY, CHRZEST BOJOWY, POJEDYNEK, ?KRATA KSIĘCIA WALII.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.559 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ NIESYMETRYCZNEGO, KTÓREGO LINIE NIE UKŁADAJĄ SIĘ W SPOSÓB HARMONIJNY I PRZEWIDYWALNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ NIESYMETRYCZNEGO, KTÓREGO LINIE NIE UKŁADAJĄ SIĘ W SPOSÓB HARMONIJNY I PRZEWIDYWALNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEREGULARNOŚĆ cecha czegoś niesymetrycznego, którego linie nie układają się w sposób harmonijny i przewidywalny (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEREGULARNOŚĆ
cecha czegoś niesymetrycznego, którego linie nie układają się w sposób harmonijny i przewidywalny (na 14 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ NIESYMETRYCZNEGO, KTÓREGO LINIE NIE UKŁADAJĄ SIĘ W SPOSÓB HARMONIJNY I PRZEWIDYWALNY sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - CECHA CZEGOŚ NIESYMETRYCZNEGO, KTÓREGO LINIE NIE UKŁADAJĄ SIĘ W SPOSÓB HARMONIJNY I PRZEWIDYWALNY. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

x