ORGANIZM (CZŁOWIEK, ZWIERZĘ, ROŚLINA LUB HYBRYDA), KTÓRY NIE MA TYPOWYCH DLA DANEGO GATUNKU CECH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYBRYK NATURY to:

organizm (człowiek, zwierzę, roślina lub hybryda), który nie ma typowych dla danego gatunku cech (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WYBRYK NATURY

WYBRYK NATURY to:

człowiek, który odbiega od jakiejś normy (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANIZM (CZŁOWIEK, ZWIERZĘ, ROŚLINA LUB HYBRYDA), KTÓRY NIE MA TYPOWYCH DLA DANEGO GATUNKU CECH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.712

WĄSONÓG, HANZA, PASO PERUANO, BORIS, ESKONTO, FUNKCJA, ODDANIE, WARSTWA JASNA, KONIUNKCJA, ANEMON, GOTOWALNIA, GRABKI, BALDACHIM, HALLOWEEN, ROZCIEŃCZALNIK, NAPÓJ WINOPODOBNY, TELEFON ZAUFANIA, ROSICZKA, ULGA BUDOWLANA, KORYFEUSZ, FECHTY, PODUSZKA, PANICHIDIA, POWIEŚĆ RZEKA, CHUJNIA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, AMFIKTIONIA, KROKIET, DEKANTER, PRZESTRZEŃ, KAPLICA LORETAŃSKA, PUDDING, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, DAMA, SŁONOROŚL, AKCENCIK, PRZEPIÓR CZARNOPIERŚNY, CIAŁKO BIAŁAWE, BOCIANIEC, TYLOZOID, OLEJARSTWO, RAMA, ZBIORNIK RETENCYJNY, BOLESŁAWIANIN, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, CHEMOTROPIZM UJEMNY, APROKSYMATYW DENOTACYJNY, ADAGIO, SIŁA SPOKOJU, HYDROLAT, PUSZCZYK JASNY, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, STOWARZYSZONY, ŻABIA LASKA, MECHANIZM ŚRUBOWY, BĄBELKI, REN, WIDMO SYGNAŁU, JĘZYK OBCY, PODŁOGA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, OPIEKUŃCZOŚĆ, HETERODYNA, ROZTRUCHAN, FLAKI, PRZESŁANKA, APOLOGETA, SZOK CENOWY, KILOWAT, KOCIOŁ SUFOZYJNY, SZWADRON ŚMIERCI, MIŚ, LANGUSTA POSPOLITA, OSŁONA TERMICZNA, ŻABKI, WIEŚ PLACOWA, NOTOWANIE, NOTOWANIE CIĄGŁE, KASIARZ, PART, DAWCA NARZĄDÓW, SAMOGŁOSKA NISKA, PIEC PŁOMIENNY, GAJNIK LŚNIĄCY, MUCHA MOKRA, INDYWIDUALIZM, ŁYSKA AUSTRALIJSKA, TRENCZ, GOSPODARKA TOWAROWA, HUMMUS, INSTANCJA, ANGORYZM, PRZYWILEJ EMERYTALNY, OKAZJONALNOŚĆ, SKRZYPY, MELODIA, SERCÓWKA, WATYKAŃCZYK, PRACOWNIK FIZYCZNY, DŁUGIE RĘCE, STRES OKSYDACYJNY, PACZKA, PUCH, WEŁNISTOŚĆ, REGLAN, DRZEWOSTAN NASIENNY, HUMANOID, GAZ, FENOMENALIZM, TASIEMNICA MORSKA, GRYPS, AFERKA, CZĘSTOKÓŁ, CEREBROZYD, WYDMUSZKA, KLUCZ SKRZYPCOWY, IGLICA, BARYCENTRUM, TRAGIZM, CZWORONÓG, FUKS, AMATOR, DYMNICOWATE, ZACIERKA, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, ZAPINKA, KRYTERIUM ULICZNE, SMOCZEK, OSADA, AKOMPANIAMENT, SIEĆ, ŁYSIENIE, NADINTENDENT, LICZBA NIEWYMIERNA, MATKA ZASTĘPCZA, TACIERZYŃSKI, MOLALNOŚĆ, ABSZTYFIKANT, SIEDMIOKROTNOŚĆ, KUNINGAMIA CHIŃSKA, TRASA ŚREDNICOWA, STYRAKOWIEC CHIŃSKI, PARTNER, KASATA, BRYTFANNA, RANEK, ISKRA ELEKTRYCZNA, FAZA, ODSTRZAŁ SELEKCYJNY, ANTAGONIZM, WIEK PROKREACYJNY, ZNAMIĘ, NOWA KLASYCZNA, CHRZAN, MOBING, PRZEPIS, BANAN, TARTYNKA, JIM, WSPARCIE FINANSOWE, RÓW, FORMA, PLECIONKA, SKOWYT, GALICYJSKOŚĆ, CHOROBA ZAKAŹNA, KOSZATNICZKA GÓRSKA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, PODSTAWA, JEŻ MORSKI, BRZEG ZBIORU, RYNNA SYFONALNA, PIĘCIOZŁOTÓWKA, BILARD FRANCUSKI, UNIWERSAŁ, NALEGANIE, ZMIENNA ZWIĄZANA, ACENA NOWOZELANDZKA, RAUT, PUSTY DŹWIĘK, HELMINT, HAMULEC, SILNIK RELUKTANCYJNY, ORBITA POLARNA, WOLNA AMERYKANKA, CYGARO, SERCÓWKA, SALCESON, ELEKTROCHIRURGIA, BUJDA NA RESORACH, KANAŁ ENERGETYCZNY, LOT, CZARNY PUNKT, DETAL, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, LIMNOCHARYSOWATE, STACJA, BRYKLA, PRZERYWACZ BLOKADY, BIDUL, GEMULA, OŚCIEŻNICA, ZIEMIA, FILOZOFIA MATEMATYKI, PIEPRZ, JEZIORO PROGLACJALNE, GRA KOMPUTEROWA, CEPER, DRUK ULOTNY, SHOUNEN, EMPIREUM, AUTOMAT, NIKIELINA, STRZAŁKA, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, PROGRAM, WSPOMNIENIE, BLOCZEK, OCTOWIEC, NAWA GŁÓWNA, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, GOMÓŁA, ORBITA BIEGUNOWA, WEBŁO, KANAFARZ, OBSZCZYMUREK, SPÓŁKA HOLDINGOWA, RÓG, GASTROFAZA, ODROŚLE, KRAJANKA, MEWA ROMAŃSKA, RAGDOLL, MYKOHETEROTROF, SZPARAG, MUFKA, UTWÓR WKŁADOWY, LUMP, JEZIORO KOSMICZNE, OKRASA, IMAGE, BUFOR, DEPORTOWANY, PLON REFERENCYJNY, STRZELBA, GRODŹ, PORT, PODKATEGORIA, MAKARONIARZ, DZIERLICA, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, SYMFONIK, GORSET GIPSOWY, NÓŻ, STRASZAKI, ANOMALIA UHLA, ELFICA, ARON, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, SZARADA, MOTYWIK, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, TRANSPORTER, DYREKCJA, UZDATNIACZ, MARANTA, ŻYWOT, ZBYWCA, ZASKARŻENIE, WIZJONER, BRĄZOWNIK, PARTYJNIAK, UWAGA, ŻEL, REFLEKS, KONWIKT, KARBIDEK, PUNKT SPUSTOWY, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, ŻYWIEC, TWIERDZENIE MENELAOSA, ZAKRĘT, KROPLÓWKA, PODWOIK, LATARNIK, OŁTARZYK PRZENOŚNY, ŚWINIARKA, MAZER, KITEL, WESOŁOŚĆ, DRACENA, RENOMA, SZATA TYPOGRAFICZNA, KLAG, SEKRECJA, KOLESIÓWA, OWADY, ?GRUCZOŁ ŻÓŁTKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.712 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANIZM (CZŁOWIEK, ZWIERZĘ, ROŚLINA LUB HYBRYDA), KTÓRY NIE MA TYPOWYCH DLA DANEGO GATUNKU CECH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANIZM (CZŁOWIEK, ZWIERZĘ, ROŚLINA LUB HYBRYDA), KTÓRY NIE MA TYPOWYCH DLA DANEGO GATUNKU CECH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYBRYK NATURY organizm (człowiek, zwierzę, roślina lub hybryda), który nie ma typowych dla danego gatunku cech (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYBRYK NATURY
organizm (człowiek, zwierzę, roślina lub hybryda), który nie ma typowych dla danego gatunku cech (na 12 lit.).

Oprócz ORGANIZM (CZŁOWIEK, ZWIERZĘ, ROŚLINA LUB HYBRYDA), KTÓRY NIE MA TYPOWYCH DLA DANEGO GATUNKU CECH sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - ORGANIZM (CZŁOWIEK, ZWIERZĘ, ROŚLINA LUB HYBRYDA), KTÓRY NIE MA TYPOWYCH DLA DANEGO GATUNKU CECH. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

x