WIELKOŚĆ STATKU, OKRĘTU, GRUPY STATKÓW LUB CAŁEJ FLOTY PODANA W JEDNOSTKACH OBJĘTOŚCIOWYCH, OKREŚLANYCH JAKO TONY REJESTROWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TONAŻ to:

wielkość statku, okrętu, grupy statków lub całej floty podana w jednostkach objętościowych, określanych jako tony rejestrowe (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TONAŻ

TONAŻ to:

dopuszczalna masa pojazdu na drodze lub drogowym obiekcie inżynieryjnym wyrażona w tonach (na 5 lit.)TONAŻ to:

masa wyrażona w tonach (na 5 lit.)TONAŻ to:

wyrażona w tonach masa, jaką urządzenie holownicze lub takie, które służy do przenoszenia ładunków, może podnieść lub pociągnąć (na 5 lit.)TONAŻ to:

wyrażona w tonach ilość dóbr poddawanych obrotowi (na 5 lit.)TONAŻ to:

pojemność statku lub jego wyporność (na 5 lit.)TONAŻ to:

pojemność statku (na 5 lit.)TONAŻ to:

określa wyporność okrętu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIELKOŚĆ STATKU, OKRĘTU, GRUPY STATKÓW LUB CAŁEJ FLOTY PODANA W JEDNOSTKACH OBJĘTOŚCIOWYCH, OKREŚLANYCH JAKO TONY REJESTROWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.630

ROZWÓJ WSTECZNY, BAHARIAZAUR, CHLORAN(I), WIDZENIE BARWNE, LIBELA, SILNIK, OSTROLOT MASKOWY, STEROWIEC SZKIELETOWY, STERBRAMREJA, RURA GŁOSOWA, SINGIEL, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, DOJRZAŁOŚĆ, ORGANIZACJA, MASŁO, ALARM BOJOWY, TEORBAN, PARTIA, SALSA, BUDYŃ, CHÓR, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, KASZTEL, ANDANTINO, MASA BEZWŁADNA, PIONIER, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, KLON, ALFABET MORSE'A, SKALAR, POLEWKA, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, PŁEĆ, KĄDZIEL, BAŃKA, LINIA KOLEJOWA, SZNAPS, ŻÓŁTA FEBRA, PRZEDZIAŁ CZASOWY, LEŻA, PRZEDSZKOLE, FILM OBYCZAJOWY, ABAKUS, UWERTURA, WOSZCZYNA, SQUATTER, PIESZCZOCH, KALWARIA, KNEL, CYKL WYDAWNICZY, KLASOWOŚĆ, ALAIN, INWESTYCJA, KILIM, PODODDZIAŁ, FORMACJA, DEZERTER, AKSAMIT, BURLESKA, PANNUS, BORDER, BUTELKA ZAPALAJĄCA, TĘPOZĘBNE, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, KLESZCZE, RYBA KOSTNOSZKIELETOWA, MURZYSKO, KONSYGNATARIUSZ, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, BÓG FILOZOFÓW, EREKCJA, LOFIKS, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, PŁUŻEK, GAZ, ŻALE, ROZTOCZE, BRZOZA, GOŁĄBECZEK, CHIEF, LAWATARZ, PRAWO MAJĄTKOWE, KAŁAMARZ, ANTYPAST, CZOSNEK, WARSTWA ABLACYJNA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, TRZYMAK, WYROCZNIA, LICZBA PRZESTĘPNA, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, PRZECZULICA SKÓRNA, BATORÓWKA, BAKAS, ŚWIETLIK, NASZELNIK, SERTRALINA, KLESZCZOWINA, FIGURA GEOMETRYCZNA, SOKI, ZATOKA, OSTROMLECZ, POKRĘTKA, KSIĘŻUNIO, BOBOWATE WŁAŚCIWE, GOSPODARSTWO TOWAROWE, ŁOPATA, KILOGRAM, PRZEWRÓT, LANDLORD, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, WAŁ, XSARA, UŁAMEK DZIESIĘTNY, JEDNOPARTYJNOŚĆ, OMNIBUS, GŁUPKOWATOŚĆ, WARIACJA, KAWALKADA, ŹREBAK, KEBRACZO, SINFONIA, ESKORTOWIEC, RURKA INTUBACYJNA, PERSONA, KŁUSAK FRANCUSKI, SKUNKS, TRAP, ROSTRA, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, FALE ETERU, HIPOSTYL, WIELKA JEDNOSTKA, ŻONISKO, ŁONO, LEGENDA, BOCIANIEC, TARAN, KNYSZ, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, KURZYSKO, WYBRANEK, DEGRADACJA SPOŁECZNA, BEK, KATASTROFA BUDOWLANA, SŁUGA BOŻA, ROD, PODAŻ NIEELASTYCZNA, TLEN, OMIEG WSCHODNI, CHAŁUPNICA, SATELITA SZPIEGOWSKI, KATASTROFISTA, PARKAN, POGOŃ ZA RENTĄ, SREBRZENIE, NERWIZM, LĄDZIENIE, METOPROLOL, KORYFEUSZ, PIERŚCIEŃ, ROŻEK, WEŁNIAKOWE, GLICYNIA, PRZEWIJAK, HACJENDA, LARGHETTO, GEOFAGIA, BODOR, ANTARKTOPELTA, FILET, KWAS PALMITYNOWY, TOM, PASTORAŁ, SALSA, KSIĘŻULO, OCZKO, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, WIERCIPIĘTKA, FILIGRAN, ENTEROTOKSYNA, PRODUCENT, MUTACJA, BOLUS, ŚCIANKA, MAŹNICA, POWÓD, RUCHANKA, MNICH, POTENCJAŁ, EPOKA, WYNIK, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, KWAS LINOLENOWY, ŻYŁA TWARZOWA, SOS TATARSKI, ŁYŻECZKOWANIE, SOCZEWKA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, KANTATA, KONTYNGENT, KOCIOŁ FLUIDALNY, ECHOMETR, SPUST, RAJDER, MUZYKA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, SIŁY POKOJOWE, MALARSTWO IKONOWE, MIERNIK CYFROWY, POJAZD LATAJĄCY, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, AUGUST III SAS, MOBIL, ZAGRANICZNOŚĆ, INDUKCJA ELEKTRYCZNA, DIABEŁ, BEFSZTYK, WIRUS GORĄCZKI ZACHODNIEGO NILU, HYDROKSYAMINOKWAS, LUGIER, WARCHOŁ, KANTONISTA, KOŁTRYNA, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, SUCHORYT, ONAGER, TATAR, ACENA ARGENTYŃSKA, LEUKOTOMIA, TACZKA, NOOSFERA, FRASZKA, ŁUSKA, AMARANT, ZAJĄC SZARAK, GALLIMIM, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, UMYWALNIA, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, BABULINKA, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, ZAGÓRZANIN, POROST, OSTROWIANKA, LEKCJA, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, CZTEROSUW, PLAFON, ARTEFAKT, OKRZEMKI, LUGER, TARAN, ZMIANA, NIALA, ZASILANIE, OBROSTKI, PAWANA, ŁABĘDZI ŚPIEW, ANTYLOPA, WARIACJE, PRZYKRYWKA, WIEK, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, STOPIEŃ, ODCHYŁ, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, BOMBARDA, ARTUR, REJESTRANT, NEDKOLBERTIA, BODMERIA, ANTYPATRIOTYZM, NEON, MYŚLISTWO, FUTURE, KLAKA, LANDO, WYDZIELINA, WĄTEK, DAN, DOBROSĄSIEDZTWO, AUTOBUS CZŁONOWY, JEZIORO ZAPADLISKOWE, KRAŃCÓWKA, BENZOESAN SODU, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, NIEOSTROŚĆ, MOLESKIN, TRĄBKA SYGNAŁOWA, TRAŁ, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, OŁADKA, PRZEKOZAK, PRZERYWACZ BLOKADY, PREDYKATYW, WYGŁOS ABSOLUTNY, ŁAŃCUCH, ?IRRADIACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.630 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIELKOŚĆ STATKU, OKRĘTU, GRUPY STATKÓW LUB CAŁEJ FLOTY PODANA W JEDNOSTKACH OBJĘTOŚCIOWYCH, OKREŚLANYCH JAKO TONY REJESTROWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIELKOŚĆ STATKU, OKRĘTU, GRUPY STATKÓW LUB CAŁEJ FLOTY PODANA W JEDNOSTKACH OBJĘTOŚCIOWYCH, OKREŚLANYCH JAKO TONY REJESTROWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TONAŻ wielkość statku, okrętu, grupy statków lub całej floty podana w jednostkach objętościowych, określanych jako tony rejestrowe (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TONAŻ
wielkość statku, okrętu, grupy statków lub całej floty podana w jednostkach objętościowych, określanych jako tony rejestrowe (na 5 lit.).

Oprócz WIELKOŚĆ STATKU, OKRĘTU, GRUPY STATKÓW LUB CAŁEJ FLOTY PODANA W JEDNOSTKACH OBJĘTOŚCIOWYCH, OKREŚLANYCH JAKO TONY REJESTROWE sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - WIELKOŚĆ STATKU, OKRĘTU, GRUPY STATKÓW LUB CAŁEJ FLOTY PODANA W JEDNOSTKACH OBJĘTOŚCIOWYCH, OKREŚLANYCH JAKO TONY REJESTROWE. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast