GRA KARCIANA DLA DWÓCH, TRZECH LUB CZTERECH GRACZY, KTÓREJ ZWYCIĘZCĄ ZOSTAJE OSOBA, KTÓRA DZIĘKI SUMIE PUNKTÓW ZDOBYTYCH W POSZCZEGÓLNYCH ROZDANIACH JAKO PIERWSZA ZDOBĘDZIE CO NAJMNIEJ 1000 PUNKTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TYSIĄC to:

gra karciana dla dwóch, trzech lub czterech graczy, której zwycięzcą zostaje osoba, która dzięki sumie punktów zdobytych w poszczególnych rozdaniach jako pierwsza zdobędzie co najmniej 1000 punktów (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TYSIĄC

TYSIĄC to:

liczba całkowita o wartości: 1000 = 10 do potęgi trzeciej (na 6 lit.)TYSIĄC to:

kwota tysiąca w jakiejś walucie (na 6 lit.)TYSIĄC to:

gra karciana dla maksymalnie czterech osób, w której w każdej z kolejek zbiera się punkty za pary kart (meldunki) i przebijanie wartości kart przeciwnika (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRA KARCIANA DLA DWÓCH, TRZECH LUB CZTERECH GRACZY, KTÓREJ ZWYCIĘZCĄ ZOSTAJE OSOBA, KTÓRA DZIĘKI SUMIE PUNKTÓW ZDOBYTYCH W POSZCZEGÓLNYCH ROZDANIACH JAKO PIERWSZA ZDOBĘDZIE CO NAJMNIEJ 1000 PUNKTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.125

SZARLOTKA, DYFUZJA KULTUROWA, GIERKA, SMAK, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, KLIPA, MILICJANT, MŁODZIEŻÓWA, PODATEK OBROTOWY, ŁABĘDZI ŚPIEW, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, CENA SKUPU, POMADKA, KEBAB, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, MANIOK, STAN, CANAVERAL, MORENA, KINOMAN, ETAP, SKARGA KONSTYTUCYJNA, SEKCJA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, SZKIC, WŚCIK DUPY, KOSZMAR, EKRAN, LUGER, AFRYKANIZOWANIE, PAKIETOWIEC, EFEKT SNOBIZMU, DWUKADŁUBOWIEC, RZECZ WNIESIONA, ILOŚĆ REFERENCYJNA, CZYŚCICIEL, SSANIE, SILNIK NAPĘDOWY, ZABAIONE, ENDOMIKORYZA, NIEZBĘDNOŚĆ, POWINOWACTWO CHEMICZNE, WENTYLACJA GRAWITACYJNA, WĘGIER, SPIRYTUALS, KINAZA BIAŁKOWA, BOROWODOREK LITU, GAUGUIN, MORDERCA, INSTYTUT DO SPRAW WYWIADU I ZADAŃ SPECJALNYCH, KORZEŃ, FAKOMATOZA, NIETOLERANCYJNOŚĆ, CIAŁO, PATRONKA, BYCZEK, PRZEWRÓT PAŁACOWY, SMERFETKA, OGONEK, ABORCJONISTKA, KAPUSTA KWASZONA, POKAL, NOWA, SNICKERS, POLIGYNANDRIA, PC, CHOROBA ZASADOWA, STARA, PARAFIANIN, BURGER, IKSIŃSKI, BIEGUN, TRAWERS, DRUMFILL, WYWIAD LEKARSKI, BAŁAGUŁA, RAMPA, OSOBA TRZECIA, KOSZULKA, BĄBEL, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, APLIKACJA, MASZYNA INDUKCYJNA, UPIÓR, OTĘPIENIE, KIŚCIEŃ, ANTYMON, POZYCJA, PRZECIWNICZKA, ALKIERZ, WIR, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, ZIOMUŚ, ZIELONA NOC, WYSŁANNICA, SZABLA, LUTNIA, SOS GRECKI, BUKSZPAN, FLET NOSOWY, WIECZORÓWKA, OFENSYWA, RUMUNKA, DESER, BASKINKA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, ORGANDYNA, CŁO WYRÓWNAWCZE, RANA WYLOTOWA, AREA, CZWÓRNIAK, WISKOZA, PIRAMIDA, INSTYTUT, KAJMAKAM, TRANSPORTER, BUŁAN, LINIA ZABUDOWY, WSPÓŁSPADKOBIERCA, SUCHORYT, PUMPERNIKIEL, KOCIAK, NOWENNA, TUALETA, KOMPRESJA IMPULSÓW, LINA, MINIATURKA, GOSZYZM, PĄCZEK, GRA PLANSZOWA, MENU PODRĘCZNE, GARAŻ, RAK, ELEWATOR, PATENA, PRZEMYSŁÓWKA, LINIA, SYGNAŁ ANALOGOWY, GADY SSAKOZĘBNE, RZYMSKI, PTASIE MLECZKO, STACJA KLIMATYCZNA, SIOSTRZYCZKA, OBRĄCZKA, TROMBONISTA, LOKACJA ATELIEROWA, BANDURA, MATKA ZASTĘPCZA, OLIWA Z OLIWEK, ZIELONE, ŻYŁA ŁOKCIOWA, TELEKONWERTER, TEMAT, KOLBA, ZGRUBIENIE, PREMIA GWARANCYJNA, KLEJÓWKA, WĘŻÓWKA, KLASZTOR, USTAWKA, WYCHODŹSTWO, KARABELA, CHÓR, MISTRZYNI, OKO OPATRZNOŚCI, ULGA, RYGORYSTKA, PRAGMATYKA, UKŁAD NIEINERCJALNY, EKRAN, KIJ BEJSBOLOWY, NASADA, HARMONIJNOŚĆ, WOJNA, SYSTEM ORGANÓW, EKOLOGIA EWOLUCYJNA, KULA, SPONTANICZNOŚĆ, PROCH, SEKRECJA, DYSTANS, LEKCJA, PREFEKTURA APOSTOLSKA, OFICER PRASOWY, PRZENOŚNIK, BACHUS, OPERATOR KABLOWY, OGONEK, DWUPŁAT, DEKALKOMANIA, PIERWIASTEK RODZIMY, ZAMÓWIENIE PUBLICZNE, URANOWIEC, LAS DESZCZOWY, ŚMIAŁOŚĆ, RÓŻE, KIRK, RYCYNA, GAD, KOMÓRKA ZWOJOWA, PRZEWLEKŁOŚĆ, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, ANNAŁ, KOMORNICA, ZASUWA, SWETER, SAMOPAŁ, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, PENTIMENTO, CHLOREK HEMATYNY, LOG, SER, UŁAMEK PIĘTROWY, PERSKIE OCZKO, CIAMAJDA, GARNEK, AL SECCO, KORNET, MAŁY CZŁOWIEK, EWANGELIA, KILOMETR, WZÓR UŻYTKOWY, ZATAR, TAFELKA, POPRZEDNICZKA, TRAMONTANA, MANTELLOWATE, DEIKSA, ŁĄCZNOŚĆ, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, REKINEK PSI, PIANISTYKA, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, ANYŻEK, SPOINA, POGROMCA, PRZYŚPIEW, BRYG, PROMIEŃ, DANIEL DUBICKI, SILNIK STRUMIENIOWY, KARMEL, ANGIOPLASTYKA, MIĘCZAK, LEKCJA, DZIAŁANIE ARYTMETYCZNE, TUNICZKA, BULTERIER, OSTRUŻYNY, PROSZEK DO PIECZENIA, KONWERS, CHAŁTURA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, ANKA, SPĄGNICA, SZWABSKI, PORTER, ROŻEK, ŁĄKA, BRAMKARZ, TABUIZACJA, KOBIECOŚĆ, UCHWAŁA, IZOP, GRUPA AZOWA, PUNKT MOTORYCZNY, OSIEMDZIESIĄTKA, PEWNIAK, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, MAJSTERSTWO, TELEKS, TARLAK, ZAPRAWA, PRIORYTET, BAMBUS, KUMOTER, KATALIZA, POŚWIĘCENIE, SPRZĘCIOR, SZCZENIACKOŚĆ, RÓŻA BARYTOWA, WSTĘP, MIGRACJA ZASIŁKOWA, SYGNATURKA, KAJMAK, ARGUMENT, SYMULACJONIZM, PRAWOMOCNOŚĆ, IGOR, TINA, OSTRA AMUNICJA, WYPADEK, GAMAJDA, KUNDMAN, ADAM SŁODOWY, KONDYCJA FINANSOWA, POMPA OBIEGOWA, ZAKRĘT, ?REAKCJA BEZWARUNKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.125 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRA KARCIANA DLA DWÓCH, TRZECH LUB CZTERECH GRACZY, KTÓREJ ZWYCIĘZCĄ ZOSTAJE OSOBA, KTÓRA DZIĘKI SUMIE PUNKTÓW ZDOBYTYCH W POSZCZEGÓLNYCH ROZDANIACH JAKO PIERWSZA ZDOBĘDZIE CO NAJMNIEJ 1000 PUNKTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRA KARCIANA DLA DWÓCH, TRZECH LUB CZTERECH GRACZY, KTÓREJ ZWYCIĘZCĄ ZOSTAJE OSOBA, KTÓRA DZIĘKI SUMIE PUNKTÓW ZDOBYTYCH W POSZCZEGÓLNYCH ROZDANIACH JAKO PIERWSZA ZDOBĘDZIE CO NAJMNIEJ 1000 PUNKTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TYSIĄC gra karciana dla dwóch, trzech lub czterech graczy, której zwycięzcą zostaje osoba, która dzięki sumie punktów zdobytych w poszczególnych rozdaniach jako pierwsza zdobędzie co najmniej 1000 punktów (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TYSIĄC
gra karciana dla dwóch, trzech lub czterech graczy, której zwycięzcą zostaje osoba, która dzięki sumie punktów zdobytych w poszczególnych rozdaniach jako pierwsza zdobędzie co najmniej 1000 punktów (na 6 lit.).

Oprócz GRA KARCIANA DLA DWÓCH, TRZECH LUB CZTERECH GRACZY, KTÓREJ ZWYCIĘZCĄ ZOSTAJE OSOBA, KTÓRA DZIĘKI SUMIE PUNKTÓW ZDOBYTYCH W POSZCZEGÓLNYCH ROZDANIACH JAKO PIERWSZA ZDOBĘDZIE CO NAJMNIEJ 1000 PUNKTÓW sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - GRA KARCIANA DLA DWÓCH, TRZECH LUB CZTERECH GRACZY, KTÓREJ ZWYCIĘZCĄ ZOSTAJE OSOBA, KTÓRA DZIĘKI SUMIE PUNKTÓW ZDOBYTYCH W POSZCZEGÓLNYCH ROZDANIACH JAKO PIERWSZA ZDOBĘDZIE CO NAJMNIEJ 1000 PUNKTÓW. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

x