CHOROBA O PODŁOŻU GENETYCZNYM, DZIEDZICZONA W SPOSÓB AUTOSOMALNIE RECESYWNY, KTÓRA PROWADZI DO POSTĘPUJĄCEGO ZWYRODNIENIA NIEKTÓRYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO A TAKŻE MIĘŚNIA SERCOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEZŁAD FRIEDREICHA to:

choroba o podłożu genetycznym, dziedziczona w sposób autosomalnie recesywny, która prowadzi do postępującego zwyrodnienia niektórych części układu nerwowego a także mięśnia sercowego (na 17 lit.)CHOROBA FRIEDREICHA to:

choroba o podłożu genetycznym, dziedziczona w sposób autosomalnie recesywny, która prowadzi do postępującego zwyrodnienia niektórych części układu nerwowego a także mięśnia sercowego (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA O PODŁOŻU GENETYCZNYM, DZIEDZICZONA W SPOSÓB AUTOSOMALNIE RECESYWNY, KTÓRA PROWADZI DO POSTĘPUJĄCEGO ZWYRODNIENIA NIEKTÓRYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO A TAKŻE MIĘŚNIA SERCOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.259

CEWA NERWOWA, HEREZJA PARAFRAZY, PRÓCHNICZEK, STEREOTAKSJA, AUTOTOMIA, CHOMIK DŁUGOOGONOWY, DZIELNIK, OWOWEGETARIANIN, BAKTERIA NITRYFIKACYJNA, ASZKENAZYJKA, SIATKA, TANCERKA, SŁUŻALEC, WEBINARIUM, CERIWASTATYNA, DYPTYCH, NOSÓWKA, WIDŁOZĄB PŁOWY, PREKURSOR, GŁOS, ZAPRASKA, ŁOŻE, PŁYWACZKA, RĘKAW, CZASOMIERZ, KAZUISTYKA, KAUTER, PROWINCJA, LISZAJ BIAŁY, DZIUPLA, LITOWIEC, SAMOLUBNY DNA, ETAP, TUNIKA, ZAKOŃCZENIE, MATERIAŁ WYBUCHOWY, ODLEGŁOŚĆ OGNISKOWA, CZARNOBREWA, MODEL DECYZYJNY, KOSZTORYS NAKŁADCZY, RZĘSISTKOWICA ŚWIŃ, PRZEKŁADNIA BOCZNA, DESIGN, GRA, SŁONINA, POŻYTECZNY IDIOTA, SKARB PAŃSTWA, PRZYWODZICIEL WIELKI, BEZPLANOWOŚĆ, TECHNIK DENTYSTYCZNY, METODA ZERO-JEDYNKOWA, OPTIMUM EKONOMICZNE, JAŁTA, GWIAZDKA, PRZEKLEŃSTWO, ZWIĄZKOWIEC, POSTLUDIUM, PIERDU-PIERDU, ŚWIĘTOKRADCZYNI, ŚWIĘCONKA, LIS, BOMBERKA, HELIOCENTRYZM, PUNKT UCISKOWY, KOMBI, UMBRA, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, ŁAŃCUCH, BENTOS, FLUORESCENCYJNA HYBRYDYZACJA IN SITU, AFERZYSTKA, DRAPIEŻCA, KABOB, KRYTERIUM HAUTUSA, KUMCIA, SMOCZA KREW, SKUPSZCZYNA, TASIEMNICA MORSKA, NIEDOROZWÓJ, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, AKTUALIZM GEOLOGICZNY, SPONDYLOARTROPATIA, LIMFOCYT, UKŁAD CHOLINERGICZNY, KIEROWCA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, CZAKUELA, PASZKWIL, KOMPENSACJA DYNAMICZNA, MĘTLIK, INICJATYWA USTAWODAWCZA, PŁATWA, BUDOWLA CENTRALNA, ZAJĄKNIĘCIE, BUSOLA INKLINACYJNA, KOMORNICA, CHOROBA PASOŻYTNICZA, POLIO, CIERŃ, UZDRAWIACZ, ŁAŃCUSZEK, GÓRSKI, KOŚĆ, EJDETYCZNOŚĆ, OGNIPIÓR, JEFFREYS, STACJA ZAKŁADOWA, EKONOMICZNA TEORIA DEMOKRACJI, PITA, ŚWISTUN AMERYKAŃSKI, KOZIOŁEK, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, ZŁĄCZE, WYTWÓRCZOŚĆ, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, SZABLON, KOMISJA SELEKCYJNA, ITINERER, LAKTOWEGETARIANIN, MONOGAMISTKA, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, ELEKTROŚMIECI, ZOŁZY, FURMANOW, DOJARKA, OŚWIECENIOWIEC, WERSOLOGIA, JASZCZURKA KRYMSKA, TRADYCYJNOŚĆ, OKOLICZNIK, KANAŁOPATIA, ARBITER ELEGANTIARUM, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, PROTEZA, PESZT, IŻEWSK, ZMARŁY, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, NIELLO, ODNAWIACZ, UNIONISTKA, PADŹ, OSKARŻENIE, WZGÓREK NASIENNY, SZYNSZYLOWATE, MIGNON, METODA SHEPARDA, TRANSGEN, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, MORSZCZYNA, CHLOROZA, BEZKASTOWIEC, MAKROELEMENT, PŁONNIK POSPOLITY, KOZA, KUNA, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, PRZYBŁĘDA, ORTOPTYSTA, CZYSTKA ETNICZNA, GEORGIA, ŻELAZOWIEC, SFERA BIOTYCZNA, PAŃSTWO ZŁOŻONE, CYKL MSZALNY, SIEĆ, CHOROBA HOLENDERSKA, VALYRIA, BIEG, SINGEL, PROEPIDEMIK, WIELKA BAHAMA, MAJÓWKA, RYBA KOPALNA, SZTYWNA SPACJA, ODGAŁĘZIACZ, SAMODZIERŻCA, MACHINA WOJENNA, BRUKSELKA, HIENA CMENTARNA, KOCIOŁ, PODWÓJNA AGENTKA, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, OFENSYWA, PIĘĆDZIESIĄTKA, PASIBRZUCH, REEDUKACJA, FOTOTOKSYCZNOŚĆ, CHOROBA MENKESA, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, RAMIENICA KRUCHA, SKRZYDŁO, PROMOCJA, OPONENT, RELIEF WYPUKŁY, CZERWIENICA, HAPPY HOUR, PAMPA, KAMERA TELEWIZYJNA, LINIA ŚREDNICOWA, RAKOWATOŚĆ, MINIPIŁKA, RĘCZNE STEROWANIE, HISZPAŃSKOŚĆ, RYJEK, TRYCHOTOMIA, DENACYFIKACJA, DEZORGANIZACJA, BUDDYZM TYBETAŃSKI, STALÓWKA, RYT, SIEDEMDZIESIĄTKA, KUSICIEL, ŁAŃCUSZEK, KAPITALNY REMONT, ZWIERZCHNIK SŁUŻBOWY, NOCEK WĄSATY, PRZENIKLIWOŚĆ, BRONA, AŁMATY, TŁUSZCZYK, WENTYLACJA, PENICYLINAZA, TRIK, SFERA, NIEUNIKNIONOŚĆ, PRZEPRAWA, JAŁMUŻNIK, ŚLUZ ROŚLINNY, IZOSTRUKTURALNOŚĆ, GRUNCIK, PRĄD PRZEMIENNY, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, SYLABA OTWARTA, KOBIETA SPOD LATARNI, RAMIENICA ZWYCZAJNA, SKRZEK, CZARNOSECINIEC, INFLACJA JAWNA, FUTERKO, WIEŚ CZYNSZOWA, PAWĘŻ, CENUROZA, HELIOTROP, GUZKI KRWAWNICZE, KROPKOWANIE, CZUWANIE, CZARTER, ANATOMIA KLINICZNA, KLOSZ, DAMAN, NORYLSK, GRA, CZERWONE ŚWIATŁO, JESIOTR KASPIJSKI, KONKURENCJA, UKŁAD NIEINERCJALNY, LATOLISTEK BLADY, EKOLOGIA EWOLUCYJNA, MAKROMINERAŁ, KONWOLUCJA, CHOROBA ZWIERZĄT, WPŁATA, SNAPSHOT, CHOMIK, KASZLAK, SZALE, PIERWIASTEK GŁÓWNY, DYWIZ, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, OPŁATA SKARBOWA, KUCH, CHEMOAUTOTROFIA, COMBER, KAPTURZEC, ZĄB, LEWAR, CHOROBA UHLA, SENSYBILIZATOR, URNA, CZUCIE GŁĘBOKIE, DROGI ODDECHOWE, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, LEVEL, DOM, JELITO CZCZE, TYKA, NAPÓJ, CHOROBA SEKRETNA, CZIATURA, DOWOLNOŚĆ, GARDEROBA, TRZYDZIESTKA, KOEGZYSTENCJA, SUROWICA, BEJT, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, CHOROBA SEGAWY, SKITOURING, ?KURATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.259 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA O PODŁOŻU GENETYCZNYM, DZIEDZICZONA W SPOSÓB AUTOSOMALNIE RECESYWNY, KTÓRA PROWADZI DO POSTĘPUJĄCEGO ZWYRODNIENIA NIEKTÓRYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO A TAKŻE MIĘŚNIA SERCOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CHOROBA O PODŁOŻU GENETYCZNYM, DZIEDZICZONA W SPOSÓB AUTOSOMALNIE RECESYWNY, KTÓRA PROWADZI DO POSTĘPUJĄCEGO ZWYRODNIENIA NIEKTÓRYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO A TAKŻE MIĘŚNIA SERCOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEZŁAD FRIEDREICHA choroba o podłożu genetycznym, dziedziczona w sposób autosomalnie recesywny, która prowadzi do postępującego zwyrodnienia niektórych części układu nerwowego a także mięśnia sercowego (na 17 lit.)
CHOROBA FRIEDREICHA choroba o podłożu genetycznym, dziedziczona w sposób autosomalnie recesywny, która prowadzi do postępującego zwyrodnienia niektórych części układu nerwowego a także mięśnia sercowego (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEZŁAD FRIEDREICHA
choroba o podłożu genetycznym, dziedziczona w sposób autosomalnie recesywny, która prowadzi do postępującego zwyrodnienia niektórych części układu nerwowego a także mięśnia sercowego (na 17 lit.).
CHOROBA FRIEDREICHA
choroba o podłożu genetycznym, dziedziczona w sposób autosomalnie recesywny, która prowadzi do postępującego zwyrodnienia niektórych części układu nerwowego a także mięśnia sercowego (na 18 lit.).

Oprócz CHOROBA O PODŁOŻU GENETYCZNYM, DZIEDZICZONA W SPOSÓB AUTOSOMALNIE RECESYWNY, KTÓRA PROWADZI DO POSTĘPUJĄCEGO ZWYRODNIENIA NIEKTÓRYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO A TAKŻE MIĘŚNIA SERCOWEGO sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - CHOROBA O PODŁOŻU GENETYCZNYM, DZIEDZICZONA W SPOSÓB AUTOSOMALNIE RECESYWNY, KTÓRA PROWADZI DO POSTĘPUJĄCEGO ZWYRODNIENIA NIEKTÓRYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO A TAKŻE MIĘŚNIA SERCOWEGO. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast