OSOBA, KTÓRA MA WYRAZ TWARZY NAZYWANY DERPEM, MA TWARZ, KTÓRA ZDECYDOWANIE NIE TCHNIE INTELIGENCJĄ; TWARZOWIEC, PRZYMUŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DERP to:

osoba, która ma wyraz twarzy nazywany derpem, ma twarz, która zdecydowanie nie tchnie inteligencją; twarzowiec, przymuł (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DERP

DERP to:

bardzo głupi wyraz twarzy, często interpretowany jako wyraz zdziwienia lub nieogarniania (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA MA WYRAZ TWARZY NAZYWANY DERPEM, MA TWARZ, KTÓRA ZDECYDOWANIE NIE TCHNIE INTELIGENCJĄ; TWARZOWIEC, PRZYMUŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.540

ZWROTNICOWY, STOWARZYSZONY, SZKODNIK, BLADA TWARZ, NASADA, WYPADEK PRZY PRACY, FIZYK, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, CIĄGNIK, INTERFEJS, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, POTRZEBUJĄCY, ROŚLINA OKOPOWA, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, SZYK ANTENOWY, NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA, BEZBOLESNOŚĆ, RODZICIELKA, PROSTA, USTAWA HORYZONTALNA, WYŻERACZ, ABLEGAT, GOŁĄBKA, CHUJOWIZNA, MATKA BIOLOGICZNA, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, PRZEWLEKŁOŚĆ, CZARNA WDOWA, CZASOWNIK NIEDOKONANY, BELKA STROPOWA, PROWOKATOR, POZŁOTKA, MISTRZYNI, ZABAWOWICZ, NERWOWOŚĆ, GOLEC, TALERZ, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, UZALEŻNIONY, POTWÓR, DZIEWIĄTKA, DZIEWCZYNA Z SĄSIEDZTWA, PERSONAT, JĘZYKOZNAWCA, PEELING, HECARZ, TOWARZYSZ NIEDOLI, JURNOŚĆ, PODNÓŻEK, PAŃSTWO POLICYJNE, GŁUPTAK, NIECHLUJSTWO, OŚLICA, CIAŁO SZTYWNE, BIERNY ZAWODOWO, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, ZAWODOWIEC, DOŚWIADCZALNIK, TYNIEC, BACHUS, MARA, DOJUTREK, BOCHENEK, OCHLAPUS, PRZECIĘTNIACTWO, SZYPLIN, DIETA KOPENHASKA, ZEFIR, ZASYP, POLIFAG, PŁAWACZKA, GETTO ŁAWKOWE, CHORIJAMB, LISTOPAD '89, ZEKS, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, TRYBUN, MONILOFITY, EGZOTERYCZNOŚĆ, GŁĄB, ŁEBEK, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, ZAPRZEDANIEC, PRAWICZEK, EPITET, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, AUTARCHA, AKTYWISTA, CIAMAJDA, BUŁKA MONTOWA, POMOC, ZWIERCIADŁO, ANATOMIA KLINICZNA, WARTOŚĆ BILANSOWA, KULTURA KRETEŃSKA, BĄBELEK, KLAG, OKAP, ŻUBR NIZINNY, NAZWA TOPOGRAFICZNA, GÓRA MIĘCHA, PODSZYWACZ, HAPLOTYP, KIEROWNIK LITERACKI, POSŁANIEC, WALUTA MIĘKKA, DUSZA, SARI, PUCH, ADVOCATUS DIABOLI, WSIUR, TRACZKA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, CORBETT, APOLIŃSKOŚĆ, KOPISTKA, GLOSATOR, WIELKOMIEJSKOŚĆ, SZCZUDLARZ, FORUM, SYNONIMIA CAŁKOWITA, KRONIKARZ, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, RYJEC, DYNASTIA FRANKOŃSKA, PROSTYTUTKA, MECHANIK SAMOCHODOWY, PIERDOŁA SASKA, ZAKON KLAUZUROWY, SKIOFIT, WZGLĄD, DOWÓDCA, ABSTRAKCJONISTA, BRZYTWA, GATUNEK AMFIDROMICZNY, KONTRMANIFESTACJA, WYWIAD, SZCZEP, AKTYWATOR, GRAF PLANARNY, KOŁEK, NIEWIERZĄCY, MATERIAŁ, KNAJPA, KOMORNICA, PÓŁGŁUPEK, MARTWY PUNKT, PIĘĆDZIESIĄTKA, NIEWYPAŁ, ŚMIEĆ, WTYCZKA, SYTUACJA PODBRAMKOWA, DEPORTOWANY, MODEL, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, MORUS, PYSK, TABLETKA GWAŁTU, ZMIENNOKSZTAŁTNY, KARŁOWATOŚĆ, EWKA, CIĘŻKI TYŁEK, TREND HORYZONTALNY, NIESKWAPLIWOŚĆ, LICO, MANAGER, FILOZOFIA ANALITYCZNA, LUSTRO, POTWÓR, MISTRZ CEREMONII, ŚLUZICOKSZTAŁTNE, TEORIA PERTURBACJI, WŁÓKNO, KROK, KONFIGURATOR, RANDKA W CIEMNO, FUNKCJA SCHODKOWA, BURDON, , REAKCJA RÓWNOWAŻNA, GOMÓŁKA, NIEŚWIADOMOŚĆ, PORTRET PAMIĘCIOWY, PODRÓŻNIK, TARCZA, MURZYN, DIUK, NIEWIDZENIE, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, ALIENISTA, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, FORMACJA DEFENSYWNA, OSKARŻENIE, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, DALEKOWZROCZNOŚĆ, ACHEIROPOIETA, PIERWIASTKA, FUTRO, PARAMEDYK, PEŁNOMOCNIK, ANALFABETA, ROBIGROSZ, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, NIEZDARA, KUCZBAJ, IMMUNOCHEMIA, CIEŃ AKUSTYCZNY, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, SZARA EMINENCJA, STAŁA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, CHYTRUS, ROŚLINA CIENIOLUBNA, WYRAZ POCHODNY, SKACZELE, TRADER, WORECZKOWY, ANAMNEZJA, EUROREALISTA, RYBA AMFIDROMICZNA, ZAĆMA PODTOREBKOWA TYLNA, SPECJALIZANTKA, DRAJWER, PODLIZYWACZ, WODNIAK, EPONIM, CZEMPIONKA, DOMINACJA PEŁNA, FIBROMIALGIA, STOMATOLOG, DZIEDZINIEC, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, JEJMOŚCIANKA, DZIEWIĘTNASTKA, INTERVIEW, MAŁGORZATKA, KIEROWCA, WIELOMĘSTWO, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, ZESPÓŁ ROTORA, CHLEBODAWCA, MATKA ZASTĘPCZA, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, GEOMETRIA NIEEUKLIDESOWA, BURŻUJSTWO, INTERMEZZO, NERW ŻUCHWOWY, STARY KAWALER, MIĘSO, BŁONICA SKÓRY, MASKA, SOLANKA, REZERWA, DESZCZÓWKA, WŁADZA SUWERENNA, PÓŁZAWODOWIEC, PĘCHERZYCA, SIŁA SPOKOJU, PODODDZIAŁ, MARUDA, PILOT RAJDOWY, DOMINACJA NIEPEŁNA, TRZECIA POWIEKA, CZYTANKA, UKOS, WODA LECZNICZA, ETER, NOCNY MAREK, DYSKRETKA, NARCYZ, MASOWY MORDERCA, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, POSTĘPAK, BRAMKA, ŚCISŁOŚĆ, SACHS, JAŚ WĘDROWNICZEK, STRAŻ GMINNA, CHŁODNIA KOMINOWA, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, CHŁOPCZYCA, CHOROBA DARLINGA, KRET, ARNIKA GÓRSKA, DZIECIĘ WIEKU, BARANEK WIELKANOCNY, CENZURA, POSZKODOWANY, FAJTŁAPA, KRATY, ROLADA, GRUPA KARBOKSYLOWA, BUTELKA MIAROWA, POCZWARA, GŁOS, LICE, BLIŹNIĘTA, ?AUTSAJDERKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.540 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA MA WYRAZ TWARZY NAZYWANY DERPEM, MA TWARZ, KTÓRA ZDECYDOWANIE NIE TCHNIE INTELIGENCJĄ; TWARZOWIEC, PRZYMUŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA MA WYRAZ TWARZY NAZYWANY DERPEM, MA TWARZ, KTÓRA ZDECYDOWANIE NIE TCHNIE INTELIGENCJĄ; TWARZOWIEC, PRZYMUŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DERP osoba, która ma wyraz twarzy nazywany derpem, ma twarz, która zdecydowanie nie tchnie inteligencją; twarzowiec, przymuł (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DERP
osoba, która ma wyraz twarzy nazywany derpem, ma twarz, która zdecydowanie nie tchnie inteligencją; twarzowiec, przymuł (na 4 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA MA WYRAZ TWARZY NAZYWANY DERPEM, MA TWARZ, KTÓRA ZDECYDOWANIE NIE TCHNIE INTELIGENCJĄ; TWARZOWIEC, PRZYMUŁ sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - OSOBA, KTÓRA MA WYRAZ TWARZY NAZYWANY DERPEM, MA TWARZ, KTÓRA ZDECYDOWANIE NIE TCHNIE INTELIGENCJĄ; TWARZOWIEC, PRZYMUŁ. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

x