FUNKCJA, KTÓRA JEST STAŁA NA OKREŚLONYCH PRZEDZIAŁACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FUNKCJA SCHODKOWA to:

funkcja, która jest stała na określonych przedziałach (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FUNKCJA, KTÓRA JEST STAŁA NA OKREŚLONYCH PRZEDZIAŁACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.038

BEZWIETRZE, FUNKCJA LOGITOWA, GŁOŚNOŚĆ, NOSACZ MENTAWAJSKI, POCIĄG EKSPRESOWY, HOMOMORFIZM, KOLOR LUKOWY, HARTOWNOŚĆ, ROŚLINA KOPALNA, CHAŁUPNICZKA, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, WIEK PROKREACYJNY, PODTRZYMKA, ABSOLUTYZM, KAPUSTA KISZONA, BEZECNOŚĆ, ŻAL, MEZOMORFIA, BRYJKA, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, PINGWIN MAŁY, MŁODZIEŻÓWKA, FINEZYJNOŚĆ, ZASZCZEPICIEL, KOSZATNICZKA POSPOLITA, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, GRAF SKIEROWANY, PASIBRZUCH, CONCEPT ART, SKRUPULAT, JĘZYK MASZYNOWY, PIANA, GENERACJA, SYNDROM WILKOŁAKA, NIEMĘSKOŚĆ, WYSTAWCA, KWASOTA, BARIERA, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, WIROPŁAT, KSENOFIL, NAWÓJ, RAK, MŁOT, KARKOŁOMNOŚĆ, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, KARŁOWATOŚĆ, CIEPŁA WDÓWKA, LOGIKA MODALNA, FUNKCJA PROSTA, DODATEK WYRÓWNAWCZY, LAMBADZIARA, OPALENIZNA, ZAWODOWOŚĆ, PRZETOKOWY, NIEMOWA, OSŁABIACZ PODRZUTU, RYNEK NABYWCY, GMINA MIEJSKA, OBIEKT, ZARAŻONY, PODMIOT DOMYŚLNY, IMPERIUM GHISCARI, SYSTEM REPARTYCYJNY, MATAMATOWATE, TANCERKA BRZUCHA, SZTORMLINA, MASECZKA, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, PRAWO RYNKÓW, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, BYSTROŚĆ, ŚRUBOWIEC, PROSTA, SHERGOTTYT, KYNOTERAPIA, OTTER, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, JEDNOWŁADCA, NIEAKTUALNOŚĆ, NOCEK WĄSATY, DRAŻLIWOŚĆ, PREFIKS, OFENSYWA, PI, ANALIZA KONKURENCJI, WRZÓD TWARDY, PRZEBUDOWA, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, BOMBA, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, SŁUŻALEC, RASOWOŚĆ, GRUBOŚĆ, MARTYNGAŁ, KATASTROFALNOŚĆ, SMOŁA WĘGLOWA, HEMOCYT, SROMOTA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, HORMON TROPOWY, BARWINEK POSPOLITY, FANFARON, OSTROŻNOŚĆ, TWIST, WALKA, UZALEŻNIONY, GWIAZDKA, KOMISJA ROZJEMCZA, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, KONFEKCJA, SPARTANIN, POLITYKA PODATKOWA, ODBOJNIK, FILOLOGIA POLSKA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, DEALER, OBŻARCIUCH, KIEROWNIK LITERACKI, RUSKOŚĆ, NACHALNOŚĆ, GUJOT, RĘKA BOSKA, NOWY, UBYTEK, INICJATYWA PRYWATNA, STOPIWO, OSCHŁOŚĆ, RABV, LIGROINA, PAMPA, GRUPA ADDYTYWNA, WIGOŃ, DRINK, NIECHLUJA, GOGLE, POKAZ, DYSGRAFICZKA, HISTOLOGIA, GWAŁTOWNOŚĆ, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, MIODOJAD MARMURKOWY, KARŁOWATOŚĆ, BEZGLUTENOWIEC, USTAWODAWCA ZWYKŁY, BABIA DUPA, AUTSAJDER, PRZYJEZDNA, IDENTYCZNOŚĆ, DEZERTER, JAGODNIK, CENTRALA, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, AKTOR, CELOWNICA, KOSZATNICA, AUDYTOR, BRZUSIEC, HETERIA, NIECZYNNOŚĆ, MAKI ZŁOTY, GŁOWA RODZINY, ANTAŁ, PITU-PITU, NÓWKA NIEŚMIGANKA, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, MAMA, BANKRUCTWO, ROZRZĄD, CUDZOŁOŻNOŚĆ, KOTANGENS, NIEBOSZCZYK, RETORYCZNOŚĆ, DZIAŁANIE, OSIEMNASTKA, MIOTEŁKA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, POMPA POŻARNICZA, PROMIENNOŚĆ, CHOROBOWE, PORZĄDNOŚĆ, ROZWAGA, PRZESTRZEŃ LINIOWA, ODKAŻACZ, PIERDU-PIERDU, BREAKDANCE, ESPRESSO, SAMOISTNOŚĆ, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, SZALOTKA, DIODKA, CIĘGNO KOTWICZNE, WENUSJANKA, TAUTOCHRONA, PRZYBUDOWA, ZWIERCIADŁO, CHOMIK, GALARETA, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, RACJONALIZATOR, WODA PODSKÓRNA, CHROPAWOŚĆ, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, STALÓWKA, KUGLARSTWO, PAMPUCH, GARDZIEL, ONIRYCZNOŚĆ, ŚWINKA MORSKA, PŁASTUGA, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, PIASZCZYSTOŚĆ, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, DEFENSYWNOŚĆ, LOTOKOT, MIEDZIORYT, BAJRONISTA, CYKL ASTRONOMICZNY, SUPERPOZYTYW, PRZEJEŻDŻAJĄCA, MARKETING RELACYJNY, KOIMEK BEZŁODYGOWY, OŚLICA BALAAMA, UMIEJSCOWIENIE, TWÓR, POSTĘPOWANIE, ZEPSUTOŚĆ, DIORAMA, NOOB, PŁYN, PLUGAWOŚĆ, DOMINATOR, LICZBA ALGEBRAICZNA, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, AUTOTRANSFUZJA, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, LOTNICZKA, SPRĘŻYSTOŚĆ, INFLACJA UKRYTA, KROWIENTA, PION, ORBITAL, KATODA ŻARZONA, KLAUSTROFOBIA, GANGRENA, JĘZYK INDIAŃSKI, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, KRYTYCZKA, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, WĘGLÓWKA, SIATKÓWKA, IZBA OBRACHUNKOWA, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, EKSPRES KOLBOWY, NIKCZEMNOŚĆ, POGLĄDY, DIAGNOSTA, EKRAN, PRACZ, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, PAS, ANGIELSKOŚĆ, BLADOŚĆ, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, MIECZOGONY, WIELOMIAN UNORMOWANY, PRZEDROST, NIEDOKŁADNOŚĆ, INTERESOWNOŚĆ, SYMETRIA, ASEKURANT, WIEWIÓRKA LATAJĄCA, OSTOJA, ŁOPATKA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, FILOZOFIA PRAWA, DNI, ŁOWCZY, SKUBANIEC, WĘGLARNIA, TEOZOF, ZŁOŻENIE FUNKCJI, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, STRATEG, CIASNOŚĆ, LOOP, STRZELANKA, OSTROŚĆ, NERW BŁĘDNY, PAPROCIE, ARTYKUŁ WIARY, PRZEDŁUŻACZ, OBIEG PIENIĄDZA, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, ZASADA PRZYSPIESZENIA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, CHOROBA PLUMMERA, ZABORCA, ?POZIOM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.038 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FUNKCJA, KTÓRA JEST STAŁA NA OKREŚLONYCH PRZEDZIAŁACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FUNKCJA, KTÓRA JEST STAŁA NA OKREŚLONYCH PRZEDZIAŁACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FUNKCJA SCHODKOWA funkcja, która jest stała na określonych przedziałach (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FUNKCJA SCHODKOWA
funkcja, która jest stała na określonych przedziałach (na 16 lit.).

Oprócz FUNKCJA, KTÓRA JEST STAŁA NA OKREŚLONYCH PRZEDZIAŁACH sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - FUNKCJA, KTÓRA JEST STAŁA NA OKREŚLONYCH PRZEDZIAŁACH. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast