CECHA GRUPY LUDZI, KTÓRA JEST HERMETYCZNA - ZAMKNIĘTA NA NOWYCH CZŁONKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HERMETYCZNOŚĆ to:

cecha grupy ludzi, która jest hermetyczna - zamknięta na nowych członków (na 13 lit.)ZAMKNIĘTOŚĆ to:

cecha grupy ludzi, która jest hermetyczna - zamknięta na nowych członków (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HERMETYCZNOŚĆ

HERMETYCZNOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest hermetyczne, nie dopuszcza powietrza, wody itp (na 13 lit.)HERMETYCZNOŚĆ to:

cecha grupy ludzi, która jest hermetyczna - zamknięta na nowych członków (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA GRUPY LUDZI, KTÓRA JEST HERMETYCZNA - ZAMKNIĘTA NA NOWYCH CZŁONKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.663

JEDYNOWŁADCZOŚĆ, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, PRZYJEZDNA, SMOLUCH, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, KAPISTA, DWUSETKA, WAGA, PRZEGLĄD, SKRYBA, PĘCHERZ, RAK SZWEDZKI, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, KWAS SIALOWY, ROZMODLENIE, PRÓŻNIA, SKAŻENIE CHEMICZNE, ALAMOZAUR, CYPROFLOKSACYNA, KAPUSTA KISZONA, KRÓWKA, HANDEL ŻYWYM TOWAREM, ŁAGODNOŚĆ, MALAJKA, PIONIER, PODLIZUCH, MACIERZYŃSKOŚĆ, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, SPARTANIN, WYZNANIOWOŚĆ, DRAFT, ANGIOTENSYNA, BRZUSIEC, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, UJGUR, GRAF PÓŁEULEROWSKI, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, KMIOTEK, NIEGUSTOWNOŚĆ, KONTRAKT MENADŻERSKI, PRZYZWOITOŚĆ, ZNICZ, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, NIEROZPOZNAWALNOŚĆ, POZAHISTORYCZNOŚĆ, NIEWYRAŹNOŚĆ, STRATY MORALNE, GRZYBY ANAMORFICZNE, KĘDZIERZAWOŚĆ, PĘCHERZYK, ROŚLINA ACYDOFILNA, OKNO DIALOGOWE, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, WZORZEC MYŚLOWY, GRYZETKA, ZAGADKOWOŚĆ, PŁYN, GĄSZCZ, PAS, EKOSFERA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, ASOCJALNOŚĆ, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, KOMBATANCKOŚĆ, HIENA CMENTARNA, ERGOTERAPEUTA, DOBRA STRONA, UBYTEK, NIL, ABSOLUTNOŚĆ, ZANOKCICA MUROWA, USŁUGOWOŚĆ, WIERTNICZY, KOMONDOR, NIECIĄGŁOŚĆ, RAJZERKA, ULICA, URAZ, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, BAKTERIA DENITRYFIKUJĄCA, SILNIK NA BENZYNĘ, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, KWILMEZAUR, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, UMIEJĘTNOŚĆ, KRATA ROZDZIELNA, WAPITI, FUNKCJA EKSPRESYWNA, SAGGATY, ZDROWAŚKA, KARCZMA, PARAZYT, SPŁASZCZKOWATE, BIOSYNTEZA BIAŁKA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, SROMOTNIK WOALKOWY, KOMUNAŁKA, ZABAWA, SEKSTA, TABLICA, ZEROWOŚĆ, REPETYTYWNOŚĆ, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, PĘPEK ŚWIATA, ZAK, CYGARO, DODATEK WYRÓWNAWCZY, PISTOLET, KATAPULTOWANIE, OMIEG KOZŁOWIEC, ASNYK, CHWOŚCIK BURAKOWY, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, ŻAKARD, KOZERA, CHORA, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, GŁÓWNY KSIĘGOWY, DZIECINNOŚĆ, ODBŁYŚNIK, TANINA, PISARZ, SYMULATOR, UKŁAD ODNIESIENIA, SKUPISKO, WODOREK, SILEZAURYDY, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, AGENT CELNY, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, ROŚLINA AKWARIOWA, WŁADZUCHNA, NIEOPANOWANIE, SOLIDNOŚĆ, ANHYDRAZA WĘGLANOWA, DREN, KODOWANIE SIECIOWE, CYRKUMFLEKS, HARMONIA, TEKTONIKA, KORPORACYJNOŚĆ, KOŁNIERZ, SYSTEM POZYCYJNY, GEOGRAFIA EKONOMICZNA, LEWAREK, OPERETKA, LINA PORĘCZOWA, KRAJOBRAZ KULTUROWY, KONTYNGENCJA, PROSTOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, POSYBILIZM, KOSMATOŚĆ, KROKIET, PRĘDKOŚĆ, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, FUNKCJONALIZM, POWIEŚĆ SENSACYJNA, SINORNITOMIM, MATCZYNOŚĆ, KOZOJEBCA, KROWIAK, BAŁKAŃSKOŚĆ, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, KLIN, NIEKROPIEŃ, MOCZYMORDA, SZTOS, OBROŃCA, PIKIETA, RUCH, CECHA LOGARYTMU, ŻÓŁTA FEBRA, GÓRA PODWODNA, SALWINIOWATE, SŁODKA BUŁKA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, ANGIELSKOŚĆ, FOSFATYDYLOCHOLINA, CHOROBA KÖNIGA, ZBIEŻNOŚĆ, SILNIK BOCZNIKOWY, JANCZAR, PODSŁUCHIWACZ, TAHITI, ANALIZA WARTOŚCI, KONWENT, ARKUSZ DRUKU, CHRUPKOŚĆ, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, FANFARON, PEDAGOGIKA SPECJALNA, WSPÓLNOŚĆ, USTAWNOŚĆ, ZGNIŁOŚĆ, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, MAŹ PŁODOWA, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, ZWODNICZOŚĆ, WIECZNE PIÓRO, FILTR BARWNY, BARKAS, COMBER, OBROŃCZYNI, MAH JONG, SŁUŻBISTKA, SZPETOTA, ALLEGROWICZKA, ZAPALCZYWOŚĆ, PRZEWLEKŁOŚĆ, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, GNUŚNOŚĆ, MATKA BOSKA GROMNICZNA, MIERNIK CYFROWY, CELOWOŚĆ, BEZWZGLĘDNOŚĆ, MENTALNOŚĆ, CZUWAK, BIEG, CHŁOPIEC DO BICIA, SZATAN, GÓWNOZJAD, PODSTAWA POTĘGI, MELFALAN, PRAWO PRYWATNE, INSTRUMENT DREWNIANY, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, HIPPISKA, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, CZERWONKA, AUTOSTOPOWICZ, GRUPA ALGEBRAICZNA, STAROINDYJSKI, LAMINAT, PRZEWROTOWIEC, KOMANDYTARIUM, SZCZEBIOTLIWOŚĆ, DOMINACJA PEŁNA, WTAJEMNICZONA, ROZEDMA PŁUC, STAROŚCINA, CHYBOTLIWOŚĆ, NIESZLACHETNOŚĆ, KARBOKSYL, MADONNA, CYNKOWIEC, FLIRCIARKA, GRYPA AZJATYCKA, STAWAK, RUNO, KARBOL, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, ALMUKANTARAT, INERCJALNOŚĆ, ATYPOWOŚĆ, LUGER, STRÓŻÓWKA, WATAŻKA, STAŁA MICHAELISA, SKRZYDŁO, FUNKCJA BORELOWSKA, RĘKAW, POTRZEBUJĄCA, SPOT, POSTAĆ BIBLIJNA, DEBILNOŚĆ, SOLANKA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, PROCES SPOŁECZNY, INTELIGENCJA PSYCHOMETRYCZNA, LUSTRO WENECKIE, CHOROBA CYWILIZACYJNA, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, NÓWKA NIEŚMIGANKA, EKSPATRIANTKA, DONOŚNOŚĆ, BREWKA, POWIEŚĆ MŁODZIEŻOWA, SKALEŃ, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, MULARSTWO, WIEŚ CZYNSZOWA, MĘŻNOŚĆ, SZABLONIK, ZNAMIENNOŚĆ, RĘKAW, SPECJALIZANTKA, MYDELNICZKA, WINO LIKIEROWE, DŁUŻNIK WEKSLOWY, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, TRZYDZIESTKA, RUS, AZOLLA, BARIERA TECHNICZNA, ?KOMEDIA WYSOKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.663 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA GRUPY LUDZI, KTÓRA JEST HERMETYCZNA - ZAMKNIĘTA NA NOWYCH CZŁONKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CECHA GRUPY LUDZI, KTÓRA JEST HERMETYCZNA - ZAMKNIĘTA NA NOWYCH CZŁONKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HERMETYCZNOŚĆ cecha grupy ludzi, która jest hermetyczna - zamknięta na nowych członków (na 13 lit.)
ZAMKNIĘTOŚĆ cecha grupy ludzi, która jest hermetyczna - zamknięta na nowych członków (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HERMETYCZNOŚĆ
cecha grupy ludzi, która jest hermetyczna - zamknięta na nowych członków (na 13 lit.).
ZAMKNIĘTOŚĆ
cecha grupy ludzi, która jest hermetyczna - zamknięta na nowych członków (na 11 lit.).

Oprócz CECHA GRUPY LUDZI, KTÓRA JEST HERMETYCZNA - ZAMKNIĘTA NA NOWYCH CZŁONKÓW sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - CECHA GRUPY LUDZI, KTÓRA JEST HERMETYCZNA - ZAMKNIĘTA NA NOWYCH CZŁONKÓW. Dodaj komentarz

7+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast