ELEMENT RZECZYWISTOŚCI, KTÓRY JEST NIEZMIENNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STAŁA to:

element rzeczywistości, który jest niezmienny (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STAŁA

STAŁA to:

funkcja, która przyjmuje dla różnych argumentów tę samą wartość (na 5 lit.)STAŁA to:

w informatyce - fragment kodu źródłowego, który nie może się zmienić (na 5 lit.)STAŁA to:

niezmienna w fizyce (na 5 lit.)STAŁA to:

przeciwstawna zmiennej (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT RZECZYWISTOŚCI, KTÓRY JEST NIEZMIENNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.280

WOLNA KONKURENCJA, UPOLITYCZNIENIE, IMPORT RÓWNOLEGŁY, INTERMEZZO, RAMA, RESOR PIÓROWY, MIKOŁAJ, LOOP, PIESZCZOCH, MĄDROŚĆ, DORADCZYNI, KONFIGURACJA, RELING, CZŁON POŚREDNI, KRAWATKA, ŚWIŃSKI BLONDYN, PROCENT PROSTY, INDYWIDUALIZM, RAMA, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, FELERNOŚĆ, MUSZLA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, MAKABRYCZNOŚĆ, NAROWISTOŚĆ, ZRAZIK, SERCE W PRZEŁYKU, FILOZOFIA KRYTYCZNA, IDIOFON, GRUPA IMIENNA, POGONIEC, REFORMISTA, RYCERZ ROZBÓJNIK, UŻYCIE NIEKOMERCYJNE, ZIELONY SZLAK, ZAGRABICIEL, LIS MORSKI, DZIEŃ, OPIEKUŃCZOŚĆ, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, WSPANIAŁOŚĆ, MINÓG TRÓJZĘBNY, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, SAMORZUTNOŚĆ, SYSTEM INFORMATYCZNY, OPARCIE, FOTOTROPIZM, KUPON PODARUNKOWY, PODUSZKA, MASZYNKA, STROP, STOŻAR, PRZECINACZ, KLUCZ, DZIENNIKARZ, POWŁÓCZYSTOŚĆ, EDUKATORKA, BUFOR, OSET SIWY, EKSTREMALNOŚĆ, UPADŁY ANIOŁ, PŁOZA OGONOWA, GRUPA FOKUSOWA, ADAPTACYJNOŚĆ, POLIMORFIZM, BŁAGALNIK, MINÓG UKRAIŃSKI, OKRUTNOŚĆ, PAS, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, PRZEZNACZENIE, MAPA FIZYCZNA, WYCZERPYWALNOŚĆ, CZUBATOŚĆ, POCISK NIEPENETRUJĄCY, KRATKA WENTYLACYJNA, ZBOCZENIE ZAWODOWE, WICEMISTRZ, OTWÓR DRZWIOWY, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, GOOGLE INC, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, PRZYWODZICIEL, ZBOCZENIEC, GWARANCJA, CHRUPKOŚĆ, WĘGLARNIA, OGRANICZNIK, JEDENASTA MUZA, BIAŁY MURZYN, MERZYK GROBLOWY, KREATYZM, MKLIK, TARAN, TRĄDZIK, SYMPATYCZNOŚĆ, ESTRADOWOŚĆ, NADMIERNOŚĆ, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, DONOR, AUTOREFERAT, BETON STRUNOWY, POGODNOŚĆ, EMBRIOGENIA, KOMÓRECZKA, OLEJÓWKA, POLĘDWICA SOPOCKA, PRANKSTER, KONSTYTUCJA, TURYSTYKA KONNA, KSIĘGA WIECZYSTA, AS SERWISOWY, PATENT, BAŚNIOPISARZ, KARAFUŁKA, OSTATNI KRZYK MODY, PISANINA, PÓŁZAWODOWIEC, DZIURA, LOGIKA KIERUNKOWA, NÓWKA NIEŚMIGANKA, RUNO, OUDRY, DEMAGOG, KONDENSATOR, GÓGLE, KRÓLOWA MATKA, CZORT, RYNEK NABYWCY, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, MECHANIZM ŚRUBOWY, MIASTOWOŚĆ, BIEG ALPEJSKI, ŁUBEK, ŻAGIEL SKOŚNY, KIEŁZNO WĘDZIDŁOWE, RUSKOŚĆ, ZASOBY LUDZKIE, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, MOBIL, POTULNOŚĆ, APOLOGETA, OSTROŚĆ, JĄDRO, KSIĘGA WÓJTOWSKA, ZAUROPTERYGI, NAGRANIE WIDEO, MISIEK, LUTÓWKA, WIELKOŚĆ, MUZEALNICTWO, POZABIBLIJNOŚĆ, HUBA MAŚLAK, UNIONISTKA, ELEMENT, PATRONKA, CZERECHA, CHALLENGER, URAZ, KĄSACZOWATE, INSTALATOR, OMNIPOTENCJA, CHUDOŚĆ, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, FILOLOGIA CHORWACKA, DOBÓR KREWNIACZY, SZABLON, DRUGOROCZNIAK, PÓŁPRZEWODNIK, ŁAPA, TOSKAŃSKI, WAPITI, OLDBOY, SZATA GRAFICZNA, RZEZAK, CZAS STREFOWY, KOŁNIERZYK, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, EROTOMAN TEORETYK, GBUROWATOŚĆ, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, FILOZOFIA PRAWA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, TARAS, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, MŁOTNIK, RAJTUZY, TRAWA KANARYJSKA, CHLEB PYTLOWY, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, ROŚLINY OSIOWE, GRZYB STROJNY, ZAKOLE, OBOZOWISKO, PRZEWÓD ELEKTRYCZNY, PALUDAMENT, KLIMAT STEPOWY, PANIKA BANKOWA, POTĘPICIEL, RUTYNIARZ, ŻONATY, CZEPLIWOŚĆ, NIEOKREŚLONOŚĆ, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, PAUPER, TURCZYN, KOEDUKACYJNOŚĆ, ARESZT TYMCZASOWY, JĘZYKI TURAŃSKIE, ZUPA PIWNA, HODOWLA ZARODOWA, POWOLNOŚĆ, SMRÓD, ŻYCIODAJNOŚĆ, ZAPASY, INDYJSKI, KOPALINA STAŁA, JĄDRO, KOMIWOJAŻER, WYDŁUŻALNIK, ALDOKSYM, TĘŻNIK, MURARKA RUDA, SZTOS, TARCZA, ETIOPSKI, SUPERTOSKAN, REEDUKATOR, FORTUNAT, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, HISZPAŃSKOŚĆ, SERDECZNIK POSPOLITY, POBOŻNE ŻYCZENIE, TAKSA, REPETYCYJNOŚĆ, SPRAWA, NIEDORZECZNOŚĆ, ATTYLA, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, ZNACZENIE, PATRON, TAG, CHŁONNY RYNEK, RADIOTA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, KOPUŁA PANCERNA, OBRAZOWOŚĆ, NASIĘŹRZAŁOWCE, MIRAŻ, PODKŁADACZ, KOLONIZATOR, JON KARBONIOWY, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, ZDANIE WZGLĘDNE, ZAPAS, PYZATOŚĆ, TARAS, KWADRUPOL, ŻARNIK, KŁĘBCZAK, WSPORNIK, OGÓREK, PRZESZKODOWIEC, PŁONINA, AGENT, TIOTEPA, EMISJA PIENIĄDZA, TRÓJCA, LEK PRZECIWLĘKOWY, PIJAWKA, STANOWISKO, PLACOWY, ŁAŃCUSZEK ŚW. ANTONIEGO, NIEŻYWOŚĆ, BISOPROLOL, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, KARKOŁOMNOŚĆ, PRYMITYW, TARYFIARA, ZMYŚLNOŚĆ, GRAMATYKA GENERATYWNA, METAL NIEŻELAZNY, INWESTYCJA, KIJEK, ZARZĄD, CYTADELA, ROLWAGA, MÓZG, KAMIEŃ OZDOBNY, GRZBIETOPŁAT, PĘPAWA, ODWAR, PORTRECISTA, GEEZ, PINGWINY, PARTYKUŁA, ?PRAWO TOŻSAMOŚCI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.280 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT RZECZYWISTOŚCI, KTÓRY JEST NIEZMIENNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT RZECZYWISTOŚCI, KTÓRY JEST NIEZMIENNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STAŁA element rzeczywistości, który jest niezmienny (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STAŁA
element rzeczywistości, który jest niezmienny (na 5 lit.).

Oprócz ELEMENT RZECZYWISTOŚCI, KTÓRY JEST NIEZMIENNY sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - ELEMENT RZECZYWISTOŚCI, KTÓRY JEST NIEZMIENNY. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast