SPÓŁKA OSOBOWA MAJĄCA NA CELU PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA POD WŁASNĄ FIRMĄ, W KTÓREJ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI WOBEC WIERZYCIELI CO NAJMNIEJ JEDEN WSPÓLNIK ODPOWIADA BEZ OGRANICZENIA (KOMPLEMENTARIUSZ), A CO NAJMNIEJ JEDEN WSPÓLNIK JEST AKCJONARIUSZEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA to:

spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem (na 25 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPÓŁKA OSOBOWA MAJĄCA NA CELU PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA POD WŁASNĄ FIRMĄ, W KTÓREJ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI WOBEC WIERZYCIELI CO NAJMNIEJ JEDEN WSPÓLNIK ODPOWIADA BEZ OGRANICZENIA (KOMPLEMENTARIUSZ), A CO NAJMNIEJ JEDEN WSPÓLNIK JEST AKCJONARIUSZEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.737

RUDA, URAZ, MIŁOSZ, DZIEDZINA CAŁKOWITOŚCI, PATATAJKA, BORN, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, KAPITAŁ, PIŁKA WODNA, WYSKLEPEK, BENEKE, SPLOT, AUTOREGULACJA, SIODŁO BEZTERLICOWE, TEMPERATURA BARWOWA, GŁOS, CHMURNOŚĆ, WĘZEŁ, KREWETKA NAKRAPIANA, CHOROBA DEMIELINIZACYJNA, PUENTA PŁASKA, PAPROTNIK KOLCZYSTY, TRACICIEL, PHISHING, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW, INTERVIEW, JASNOŚĆ, MAHAJANA, NIEZWARTOŚĆ, SKANDYNAWSKOŚĆ, GEOMETRYCZNOŚĆ, UKŁAD LOGICZNY, GAZ PRZEWODOWY, PRZYSADKA, ATOTYDA, KONSULTACJA SPOŁECZNA, UGRUPOWANIE, ROPUCHY NOSATE, ZAPALENIE SPOJÓWEK, FUDŻAJRA, OPOZYCJA, LAPAROSKOPIA, NIEMIECKOŚĆ, ZLEW, SAMOREALIZACJA, PAKU CZARNOPŁETWY, NIL, POŻYTECZNOŚĆ, WAPITI, DOBRO KONSUMPCYJNE, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, BEZPANCERZOWCE, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE, SZELESZCZĄCY ARGUMENT, EKSPERYMENT MYŚLOWY, GIDIA, SUFIKS, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, WZGLĄD, DEASEMBLACJA, CENA WYWOŁAWCZA, DYDAKTYCZNOŚĆ, ORKA, KOPARKA PODPOZIOMOWA, GROTIUS, PLUGAWOŚĆ, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, IMPLIKACJA LOGICZNA, FLAGOWIEC, SOCJOLOGIA RADYKALNA, PROTRYPTYLINA, LICZBA RZECZYWISTA, FORMALISTKA, SADZONKOWANIE, ZAKŁADKA, MIĘDLARKA, MITSUBISHI, SURFAKTANT, CHLUBNOŚĆ, ZWIĄZEK, PŁASKOSZ, SKOK PĘTLICOWY, OBJAŚNIENIE, DOM, GRAJCAR, PROPORCZYK, BEZSIŁA, NOWICJUSZ, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, SPŁYWNIK, ZABAWIACZ, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, DWA OGNIE, ŁĄCZNIK OLEJOWY, REZYSTOR, WIECZNE PIÓRO, KONWOJER, ORGAN SPÓŁKI, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, PRAWO PRYWATNE, SYMPATYCZNOŚĆ, TERAPSYDY, GROŹBA KARALNA, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, ZBÓJNICKI, DIODA, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, PROGRESISTA, SULFON, ŁAŃCUCH ODDECHOWY, FRONT, USŁUGA KONSUMPCYJNA, AEROZOL, SZTUCA, WALIDACJA KRZYŻOWA, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, BAZYLIKA WIĘKSZA, COXCIE, SZKOŁA ŚREDNIA, TEOKRACJA, OTOCZENIE, PANIKA BANKOWA, AKT, LEMUR KARŁOWATY, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, ŁODYGA, UBYTEK, PUPINIZACJA, ORDYNUS, PODATEK PIGOU, MINÓG UKRAIŃSKI, PRYSZNIC, NUŻENIEC, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, CUSHING, METODA GRADIENTU PROSTEGO, KABINA, BIPOLARNOŚĆ, GORĄCZKA, REALGAR, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, WYNIKANIE LOGICZNE, SSAKI JAJORODNE, OGRZEWANIE KAFLOWE, BALOTADA, HARMONIKA, JAPOŃSKOŚĆ, RAK SYGNAŁOWY, OGIEŃ KRZYŻOWY, MISIO, ASTER SOLNY, PIEC ŁUKOWY, MLECZ, TAKTYCZNOŚĆ, METODA ZERO-JEDYNKOWA, POSZUKIWANA, NADOBNOŚĆ, KONTRAKT TERMINOWY, FLECIK POLSKI, KOLUMNA, ZRĘBICA, OZDOBA, DIALIZA OTRZEWNOWA, WYŻYNY, ENAMINA, WIEK POPRODUKCYJNY, PĘD, NIEGUSTOWNOŚĆ, KOMPENSACJA WERBALNA, BUZKASZI, KREDKA ŚWIECOWA, CEDRZYNIEC, KOMPOZYCYJNOŚĆ, FORT, HAJDAMACZYZNA, HOMARZEC, EKSPARTNER, DYSOCJACJA, STOKFISZ, TRACHEOTOMIA, KWADRATURA KOŁA, KONICZYNKA, HORMON STEROIDOWY, MYDLANOŚĆ, NOSOROŻEC JAWAJSKI, CZYNNOŚCI DOWODOWE, ŚRODEK ZASKARŻENIA, ARYTMOMETR, NIEWZAJEMNOŚĆ, NÓW, KUPA, FILM KATASTROFICZNY, WIELOMIAN ORTOGONALNY, MASŁO, ANDRUT, CZAS TERAŹNIEJSZY, LEMUR WARI, SFERA BIOTYCZNA, CHWILÓWKA, SKRYTOBÓJSTWO, KOSZT PROSTY, ORLEANIZM, BECZKA BEZ DNA, BRZUSIEC, SPEKTAKL, TRÓJNÓG, WERBLISTKA, DRYBLING, GELDERLÄNDER, KOLEJKA, BOTTOMLESS, PAWĘŻ, KOCANKA WŁOCHATA, RADIOAKTYWNOŚĆ, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, GRUPA PRZEMIENNA, RETUSZ, FREEGANIN, TEORIA GEOTEKTONICZNA, UKŁAD EKLIPTYCZNY, WALEC HIPERBOLICZNY, KOMANDYTARIUM, APOKRYFICZNOŚĆ, KAPKAN, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, KURTYNA ZERO, FOTOCHROMIA, ZAUROPSYDY, NORMATYWIZM, ODŻYWIANIE, SAMOGŁOSKA PRZEDNIA, DRAMAT, GRYZIEL ZACHODNI, MASCAGNI, MNOŻNIK OFFSETOWY, LATIMERIOPODOBNE, NAROWISTOŚĆ, KURACJA WSTRZĄSOWA, BEZ, REKINEK PSI, PORTFEL, POLISA LOKACYJNA, WIELKOGŁOWOWATE, SILNIK WIDLASTY, KART, PREMIA GÓRSKA, KONFEDERACJA, ZNAMIĘ BECKERA, HALMA, BOCZEŃ, HORMON PŁCIOWY, HEADHUNTER, SZMATA, SMARKATA, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, FUNKCJA DODATNIA, OBSZAR GÓRNICZY, GRAFA, MECHANIKA OŚRODKÓW CIĄGŁYCH, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, IZOGAMETA, KAZUISTYKA, GLIF, KRWIOBIEG, GRZĘDA, ASTER, WOLTAMPEROMETRIA, PRZYBYTEK, BONITO, INICJATYWA USTAWODAWCZA, PLANT, NEURON LUSTRZANY, OFIARA, NOWICJUSZKA, PAKARANOWATE, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, KUREK, ASESORIA, SUPERNOWOŚĆ, WIERTNICZY, PASSIVUM, BARBARZYŃCA, POJEDYNKA, ZYSK INFLACYJNY, POSUWISTOŚĆ, GEKON KRĄGŁOPALCOWY, PISUAR, DOLMAN, DOBRA KONSUMPCYJNE, EDIAKAR, PILCH, LITERATURA WAGONOWA, ZIELONA RECEPTA, EKWIPARTYCJA, SKLEPIENIE, ?NOTA PROTESTACYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.737 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPÓŁKA OSOBOWA MAJĄCA NA CELU PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA POD WŁASNĄ FIRMĄ, W KTÓREJ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI WOBEC WIERZYCIELI CO NAJMNIEJ JEDEN WSPÓLNIK ODPOWIADA BEZ OGRANICZENIA (KOMPLEMENTARIUSZ), A CO NAJMNIEJ JEDEN WSPÓLNIK JEST AKCJONARIUSZEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPÓŁKA OSOBOWA MAJĄCA NA CELU PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA POD WŁASNĄ FIRMĄ, W KTÓREJ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI WOBEC WIERZYCIELI CO NAJMNIEJ JEDEN WSPÓLNIK ODPOWIADA BEZ OGRANICZENIA (KOMPLEMENTARIUSZ), A CO NAJMNIEJ JEDEN WSPÓLNIK JEST AKCJONARIUSZEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem (na 25 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem (na 25 lit.).

Oprócz SPÓŁKA OSOBOWA MAJĄCA NA CELU PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA POD WŁASNĄ FIRMĄ, W KTÓREJ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI WOBEC WIERZYCIELI CO NAJMNIEJ JEDEN WSPÓLNIK ODPOWIADA BEZ OGRANICZENIA (KOMPLEMENTARIUSZ), A CO NAJMNIEJ JEDEN WSPÓLNIK JEST AKCJONARIUSZEM sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - SPÓŁKA OSOBOWA MAJĄCA NA CELU PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA POD WŁASNĄ FIRMĄ, W KTÓREJ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI WOBEC WIERZYCIELI CO NAJMNIEJ JEDEN WSPÓLNIK ODPOWIADA BEZ OGRANICZENIA (KOMPLEMENTARIUSZ), A CO NAJMNIEJ JEDEN WSPÓLNIK JEST AKCJONARIUSZEM. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x