Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SPÓŁKA OSOBOWA MAJĄCA NA CELU PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA POD WŁASNĄ FIRMĄ, W KTÓREJ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI WOBEC WIERZYCIELI CO NAJMNIEJ JEDEN WSPÓLNIK ODPOWIADA BEZ OGRANICZENIA (KOMPLEMENTARIUSZ), A CO NAJMNIEJ JEDEN WSPÓLNIK JEST AKCJONARIUSZEM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA to:

spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem (na 25 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPÓŁKA OSOBOWA MAJĄCA NA CELU PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA POD WŁASNĄ FIRMĄ, W KTÓREJ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI WOBEC WIERZYCIELI CO NAJMNIEJ JEDEN WSPÓLNIK ODPOWIADA BEZ OGRANICZENIA (KOMPLEMENTARIUSZ), A CO NAJMNIEJ JEDEN WSPÓLNIK JEST AKCJONARIUSZEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.577

DZIEDZINA EUKLIDESA, SZRAF, MONOSACHARYD, S/Y, TRAWERSOWANIE, CALLISTO, INTERNUNCJUSZ, WĘZEŁ ZWYKŁY, DWORNOŚĆ, ROŚLINA WODNA, PISTACJA WŁAŚCIWA, STAŁA FARADAYA, ENAMINA, FREEGANIN, ZBIÓRKA, CHRONOMETR MORSKI, GRUZIŃSKI, MIESZEK WŁOSOWY, KODON NONSENSOWNY, METODA NAWIASÓW LIEGO, MIECZ UCHYLNY, METODA GRADIENTU PROSTEGO, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, TRAKTAT, HANDLARSTWO, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE, ZESTAWIK, ROŚLINA JEDNOLIŚCIENNA, KOŁO, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, SEKULARYZACJA, EOLOMELODIKON, MIKROBIOTA, BANKSTER, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, INDEKS LERNERA, POTNIK, LEWOSKRĘTNOŚĆ, RENESANSOWOŚĆ, TOCZEK, ZBÓJNICKI, DOLINA U-KSZTAŁTNA, PUNKTOWIEC, ŻĄDZA SUKCESU, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, SAUNAMISTRZ, DWUDZIESTOPAROLATKA, NATURA, CZERWONA KARTKA, PRZYWIDZENIE, SUMERYJSKI, OSZCZĘDNIŚ, CESJA NALEŻNOŚCI, HISTOCHEMIA, SZKODNIK, EGIPSKIE CIEMNOŚCI, BENEKE, ŁOŻYSKOWIEC, KOD PREFIKSOWY, ŚMIERDZIEL, BINGO, STUDIUM, LOGARYTM NATURALNY, NUTRIETY, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, WSPÓŁTWÓRCZYNI, KONOTACJA, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, PASKUDZTWO, RABUNEK, NIECHLUJ, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, ROMANS, POGONIEC, NERKOWIEC, ROZPRAWA, JANTAZAUR, ASYSTA, FIGURA WYPUKŁA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, WALKA ODWROTOWA, ZAKRĘT, WARIRAPTOR, LUGIER, GENTAMYCYNA, WAGON BREKOWY, CHORAŁ, WYRAZISTOŚĆ, MAKROPOLECENIE, TERAPIA RODZIN, DEGENERACJA, PODATEK RZECZOWY, WSPÓŁGRACZ, PROGRESYWIZM, LYSITHEA, STADION OLIMPIJSKI, PLUTOKRACJA, GWAŁTOWNOŚĆ, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, NIEDOKRWIENIE, BASKIJKA, PODKÓWECZKA, SULFOBITUMINIAN AMONOWY, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, KURATELA, BULANŻERIA, KWARC ZIELONY, WARTOWNIA, MODRASZEK NAUSITOUS, UGRUPOWANIE, KWADRANT, MASONERIA, LITOGRAFIA, GOLEM, BAKTERIA, PAS, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, ZAPIS, STAWKA AWANSOWA, ROŻEK, MIKROOTOCZENIE, ORGIA, DYSK ELASTYCZNY, OFFSET, UROJENIE KSOBNE, BASKIJKA, FAJITA, ODSYŁACZ, EGZYSTENCJALISTA, PRZYCZÓŁEK, BEZSENSOWNOŚĆ, ROZBÓJ, HALIZNA, EDYKUŁ, MAMUT KARŁOWATY, SŁABIAK, CENTRALNE OGRZEWANIE, SKŁAD, KASA POŻYCZKOWA, GRANICA FUNKCJI, CHOROBA ORMONDA, SWEET, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, DARON, BETON KOMÓRKOWY, AMIOKSZTAŁTNE, URZECZOWIENIE, DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA, SUŁTANAT, CHLOREK SUKSAMETONIUM, WIZERUNEK, OFIARA, JAŚMINOWIEC WONNY, UPOJNOŚĆ, SPULCHNIACZ, CIĘŻAR WŁASNY, ORYGINALNOŚĆ, BALAST, TUBKA, WAGA, BIAŁA, DEPOZYT SĄDOWY, TERBINAFINA, EKSTREMALNOŚĆ, GOSPODARSTWO KRAJOWE, LIGATURA, SALA CHORYCH, SZARDŻA, PRZEWÓD WODOCIĄGOWY, LEK PRZECIWPASOŻYTNICZY, POZWANY, MITYCZNOŚĆ, ZACHYŁKA, AMPUŁA, SLOW-FOX, BRAMKARZ, KARCIANE DOMINO, WYTWÓRSTWO, TEST ZDERZENIOWY, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, DWUPRZODOZĘBOWCE, KONCERT ŻYCZEŃ, ZASIEKI, NIEDORZECZNOŚĆ, JOŃSKI, OBROTNICA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, SYRENA OKRĘTOWA, TARAS WIDOKOWY, CEL, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, WSPANIAŁOŚĆ, FOTOREALIZM, ANTYRAKIETA, POTAJEMNOŚĆ, KARABIN BERDAN, PORZĄDEK, WIELOETATOWOŚĆ, RADIACJA ADAPTACYJNA, WASĄG, PROTEST SONG, WODOROSIARCZAN(VI), KONFERENCYJKA, RONNE, STAŁA HUBBLE'A, ŚWIECA ZAPŁONOWA, GAZ OBOJĘTNY, TWIERDZENIE ENGELA, POWSZECHNOŚĆ, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, PODATNOŚĆ ELEKTRYCZNA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, BRATNIA DUSZA, NIECZUCIE, SUBTELNOŚĆ, GAR, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, ZGREDEK, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, EMBARGO, WĄŻ, TABLICA, AKTYWNOŚĆ, ETIOPSKI, CZYNNOŚĆ POZORNA, ROTATOR, RYGORYSTKA, SZARLATAN, DYWDYK, PŁASKI TALERZ, MAHAJANA, SZAMOTANINA, WADA, FERMI, NADBUDÓWKA, IRLANDZKOŚĆ, SALAMI, HOMEOPATIA, DURNOŚĆ, OBJAWIENIE PRYWATNE, CHA-CHA, CIŚNIENIE NORMALNE, RYCINA, DZIEŃ OTWARTY, NIELEGAL, SAMOURZECZYWISTNIENIE, PANTOMIMA, MANDAT WOLNY, ONEIRONAUTA, DAROCHA, HAJDUK, REPRESJA, SKWAPLIWOŚĆ, BYLICA POSPOLITA, GRATIS, SARABANDA, PARASYMPATYKOLITYK, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, PRÓG BÓLU, USŁUGOWOŚĆ, GRZBIETORODOWATE, ESPRESSO, CUKIER INWERTOWANY, CHOROBA CYWILIZACYJNA, LICZBA NIEWYMIERNA, GEOMETRIA WYKREŚLNA, EVENT, POSZUKIWANA, SYNKLINA FAŁSZYWA, KABINA, TŁOCZYWO, REGRESJA NIELINIOWA, GOTYCYZM, EKSCYTARZ, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, SAMOGŁOSKA CZYSTA, BANKOWÓZ, TARAN, MIKS, CZAS PRZYSZŁY PROSTY, CZUB, PAPROĆ DRZEWIASTA, MIEJSCOWY, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, ILUZORYCZNOŚĆ, TABLICA CAYLEYA, WYCIĄG, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, PARAWODÓR, SPEKTROMETRIA MAS, ŚMIERDZĄCE JAJO, STOPKLATKA, HACJENDER, RĄCZYCA, KĘDZIERZAWKA, SONDA INTERNETOWA, SKINHED.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.577 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPÓŁKA OSOBOWA MAJĄCA NA CELU PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA POD WŁASNĄ FIRMĄ, W KTÓREJ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI WOBEC WIERZYCIELI CO NAJMNIEJ JEDEN WSPÓLNIK ODPOWIADA BEZ OGRANICZENIA (KOMPLEMENTARIUSZ), A CO NAJMNIEJ JEDEN WSPÓLNIK JEST AKCJONARIUSZEM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
spółka komandytowo-akcyjna, spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem (na 25 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem (na 25 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x