CZARNA, SKRYTOKRYSTALICZNA LUB KOLOMORFICZNA MAJĄCA POSTAĆ TWARDYCH, NACIEKOWYCH SKUPIEŃ O SMOLISTYM POŁYSKU, ODMIANA URANINITU O DZIAŁANIU PROMIENIOTWÓRCZYM, BOGATA RUDA URANU, INACZEJ: BLENDA URANOWA, SMÓŁKA URANOWA, NASTURAN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BLENDA SMOLISTA to:

czarna, skrytokrystaliczna lub kolomorficzna mająca postać twardych, naciekowych skupień o smolistym połysku, odmiana uraninitu o działaniu promieniotwórczym, bogata ruda uranu, inaczej: blenda uranowa, smółka uranowa, nasturan (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZARNA, SKRYTOKRYSTALICZNA LUB KOLOMORFICZNA MAJĄCA POSTAĆ TWARDYCH, NACIEKOWYCH SKUPIEŃ O SMOLISTYM POŁYSKU, ODMIANA URANINITU O DZIAŁANIU PROMIENIOTWÓRCZYM, BOGATA RUDA URANU, INACZEJ: BLENDA URANOWA, SMÓŁKA URANOWA, NASTURAN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.527

ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, BELWEDER, MOLEKUŁA, KOBYŁA, ZAPRAWA, ISKIERNIK OCHRONNY, CZTERDZIESTOPAROLATEK, ROTA, ROD, ODDZIAŁYWANIE, DERYWACJA ALTERNACYJNA, KONFIRMACJA, CIĄGUTKA, FURGON, PRZESZUKANIE, STRONA TYTUŁOWA, WYBRYK NATURY, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, WYDZIELINA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, INWENTARZ ŻYWY, ODMIANA, INTERESOWNOŚĆ, POJEMNOŚĆ POLOWA, AGNOSTYCYZM, MIKROFALÓWKA, DEMOKRACJA, WRĘGA, STAROWINA, KOKON, POMOC DROGOWA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, KOLORYMETRIA, KONEKTOR, PRZEPAŚĆ, TEATR, SZABER, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, PIERÓG KARELSKI, KOREK, SALAMANDRA CZARNA, KACZKA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, WYCISKANIE, ODZYSK, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, ZEW KRWI, KRĘGARSTWO, UKŁAD OPTYCZNY, LAWATERZ, PASTEL, UDŹWIG, OLBRZYM, DYSPENSA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, DZIWKARZ, SZUWAKS, ANTAŁ, DOSTAWCA, POLIGLOTA, SPUST, AGREGACJA, HALOGENEK, FETYSZYSTA, ALLELOPATIA, AKCENT, OPOŃCZA, PODCENTRALA, SKÓRNIK, ANTAŁEK, SZCZĘK ORĘŻA, METRYKA, PODGLĄD, RZĄD, ZGREDEK, ROZBÓJNIK MORSKI, KRĘGOWIEC, ORTOBENZOCHINON, TRZYDZIESTOPAROLATKA, ZIĘCIASZEK, DZIURAWKA, RPG, KAPISZON, PLANETOIDA, ŻOŁĄDKÓWKA, EMBRIOGENEZA, SPÓD, MIĘTÓWKA, KOLOKACJA, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, RANA, NALEWAK, OWOC, ESTER, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, DAWCA NARZĄDÓW, SMOŁOWIEC, MELON, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, SPRZEDAWCA, TRYSEKCJA, NACIĄG, GŁUPTAS, PRODUKT LECZNICZY, OZON, BIEGUN MAGNETYCZNY, POJEDYNKA, BLASZKA, GADZINA, DIABEŁEK, MOMENT TEORETYCZNY, UPOKORZENIE, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, NORMALIZACJA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, URBARIUM, SPOTKANIE MODLITEWNE, DYPODIA, PIRACTWO, LAS, DAMARA BATAWSKA, SKRZYDŁO, ACETAL, ŚRODEK PRAWNY, PŁÓTNO, DROGI RODNE, KRAKOWIAK, SZKOCKOŚĆ, WINIAN, POCHODNA, TUSZ, DAN, CHMURSKO, METALOPROTEINA, HEGEMON, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, ZAKON MNISZY, ZIMNY PRYSZNIC, PODUSZKA, ZEZWŁOK, EMENTALER, CYKORIA KORZENIOWA, BAT, PULPA, JEDENASTY, ROSOŁEK, MONETA OBIEGOWA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, HAUST, NIC, MISKA KLOZETOWA, DZIUPLA, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, PONCZÓWKA, WYŻYNKA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, NOGA, FILIŻANKA, CIAŁO, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, WARTOŚĆ, SAMPLING, POJEDYNEK, ALKOWA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, MIKSER, BIS, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, OBCY, USZAK, LEŻA, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, GWIAZDA WIELOKROTNA, PRZEWRÓT, RUBASZKA, GŁÓWKA, ASESOR, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, MER, PRZESMYK, ODCIEK, ROZROST, BITUMINOSULFONIAN AMONU, CZASOWNIK FRAZOWY, CZECZOTKA, ZWŁOKI, BIUSTONOSZ, OWCE, MIARA, SONAR, GŁOWACZ, ŻYDOSTWO, RURA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, RYFAMPICYNA, KLEDONISMANCJA, EDWARD, RESIDUUM, KARAWANA, KSIĘSTWO, SIÓDMA WODA PO KISIELU, EKRAN, CZAS PÓŁTRWANIA, ARGENTYŃSKOŚĆ, DIKLOFENAK, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, WPRAWKA, EFEKT, GEN HIPOSTATYCZNY, MIŁOŚĆ, ORGANIZM, MARATON, CACHAÇA, SINFONIA, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, INSPEKTOR SZKOLNY, OSKARŻENIE, WYDERKA, GAJAL, ŁUSKA, KABEL, ADIANTUM WŁAŚCIWE, DRELICH, FARMAKOTERAPIA, KRWIOŻERCZOŚĆ, MINERAŁ, FLACHA, KRĘPACZKI, ALERT, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, REJKA, PŁYTA KORKOWA, SIEDLISKO, FAKTOR, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, ORŁORYB, KOLUMBARIUM, PRAWO ŚREDZKIE, MLEKO, DZWONY RUROWE, AUDYTOR WEWNĘTRZNY, PUSZKA, RADIOODTWARZACZ, NOTOWANIA, GALÓWKA, SZERYF, SZMER, AMFIPRION, HALE, JOAN, KRYZA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, SCIENCE FICTION, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, OSTROGI, WULWODYNIA, UMOWA, LIBELLA, MOŁDAWSKI, PANDRAK, TUBA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, GNAT, KNECHT, RZECZ PRZYSZŁA, LODÓWKA, PRZEDSTAWIENIE, AMBRAZURA, REKOMENDACJA, GARMAŻERIA, MAKRAMA, STADIONIK, STEROLOTKA, SPADOCHRON HAMUJĄCY, BABCIA CIOTECZNA, ROTUNDA, MIOTŁA, ANABOLIK, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, MIERZENIE, MUZYK, KONFISKATA, AWERSJA DO RYZYKA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, ROZMARYN, SERIAL TELEWIZYJNY, HIPOTEKA, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, MIMEZJA, TROCINÓWKA, DZIENNIKARZ, AKWEN, PLAMA, SKLEP, NUKLEOZYD, WYDAWNICTWO, KOŁEK, TAJNE KOMPLETY, ?PATRON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.527 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZARNA, SKRYTOKRYSTALICZNA LUB KOLOMORFICZNA MAJĄCA POSTAĆ TWARDYCH, NACIEKOWYCH SKUPIEŃ O SMOLISTYM POŁYSKU, ODMIANA URANINITU O DZIAŁANIU PROMIENIOTWÓRCZYM, BOGATA RUDA URANU, INACZEJ: BLENDA URANOWA, SMÓŁKA URANOWA, NASTURAN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZARNA, SKRYTOKRYSTALICZNA LUB KOLOMORFICZNA MAJĄCA POSTAĆ TWARDYCH, NACIEKOWYCH SKUPIEŃ O SMOLISTYM POŁYSKU, ODMIANA URANINITU O DZIAŁANIU PROMIENIOTWÓRCZYM, BOGATA RUDA URANU, INACZEJ: BLENDA URANOWA, SMÓŁKA URANOWA, NASTURAN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BLENDA SMOLISTA czarna, skrytokrystaliczna lub kolomorficzna mająca postać twardych, naciekowych skupień o smolistym połysku, odmiana uraninitu o działaniu promieniotwórczym, bogata ruda uranu, inaczej: blenda uranowa, smółka uranowa, nasturan (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BLENDA SMOLISTA
czarna, skrytokrystaliczna lub kolomorficzna mająca postać twardych, naciekowych skupień o smolistym połysku, odmiana uraninitu o działaniu promieniotwórczym, bogata ruda uranu, inaczej: blenda uranowa, smółka uranowa, nasturan (na 14 lit.).

Oprócz CZARNA, SKRYTOKRYSTALICZNA LUB KOLOMORFICZNA MAJĄCA POSTAĆ TWARDYCH, NACIEKOWYCH SKUPIEŃ O SMOLISTYM POŁYSKU, ODMIANA URANINITU O DZIAŁANIU PROMIENIOTWÓRCZYM, BOGATA RUDA URANU, INACZEJ: BLENDA URANOWA, SMÓŁKA URANOWA, NASTURAN sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - CZARNA, SKRYTOKRYSTALICZNA LUB KOLOMORFICZNA MAJĄCA POSTAĆ TWARDYCH, NACIEKOWYCH SKUPIEŃ O SMOLISTYM POŁYSKU, ODMIANA URANINITU O DZIAŁANIU PROMIENIOTWÓRCZYM, BOGATA RUDA URANU, INACZEJ: BLENDA URANOWA, SMÓŁKA URANOWA, NASTURAN. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x