CECHA RZECZY, WYKONANIA, REZULTATU, WYTWORU: TO, ŻE COŚ JEST WYKONANE LUB ZREALIZOWANE Z DBAŁOŚCIĄ O SZCZEGÓŁY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOKŁADNOŚĆ to:

cecha rzeczy, wykonania, rezultatu, wytworu: to, że coś jest wykonane lub zrealizowane z dbałością o szczegóły (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DOKŁADNOŚĆ

DOKŁADNOŚĆ to:

cecha jakiegoś działania; to, że coś jest wykonywane szczegółowo i precyzyjnie (na 10 lit.)DOKŁADNOŚĆ to:

cecha człowieka: to, że ktoś wykonuje coś z dbałością o szczegóły (na 10 lit.)DOKŁADNOŚĆ to:

to, że coś (najczęściej urządzenie) działa precyzyjnie (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA RZECZY, WYKONANIA, REZULTATU, WYTWORU: TO, ŻE COŚ JEST WYKONANE LUB ZREALIZOWANE Z DBAŁOŚCIĄ O SZCZEGÓŁY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.824

GRODZA, KRYTERIUM CAŁKOWE, SŁOBODA, MAZER, TARPAN, POWIĘŹ, WYRAZ POCHODNY, GŁOS PIERSIOWY, RUG, ANTENA SATELITARNA, KROSNO, ALAN, WAGON, KAFTAN, POMPA OBIEGOWA, BŁOTNIAK, CZEPNOŚĆ, SMOK, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, KRUPON, KOMPAKTOWOŚĆ, KUDŁACZ, UKŁAD DYNAMICZNY, ŚWIERK BREWERA, MIKROKASETA, KATAR KISZEK, BUMER, TELEGRAM, ŻÓŁWIE, NIEPRZECHODNIOŚĆ, POSYBILIZM, WALEC ELIPTYCZNY, PRYMITYW, UNISTA, PHISHING, ARABSKI, QUADCOPTER, WARUNEK LOKALOWY, HUTA, PARAFIA, ŚRODKI TRWAŁE, SEPTYMA, SERM, PODZBIÓR, MASKOWANIE, LAMINAT, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, PŁYN ETYLOWY, NATRĘTNOŚĆ, DEWALUACJA, POCHWALSKI, STAROŚWIECKOŚĆ, MODEL, WIELKOŚĆ, TRANSAKCJA SPOT, KULTYSTA, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, OPERA, BIAKS, MASOWOŚĆ, ALGORYTM JAKOBIANOWY, WYSŁUGA LAT, BORDER, KLUCZ GŁÓWNY, EMULGACJA, NITINOL, PISTOLET, PROPORZEC, PRZEZORNOŚĆ, KORYTKO, ŁOTEWSKOŚĆ, STREFA PERYGLACJALNA, RACJONAŁ, STOCZNIA, JAMA, APROBACJA, DEMENTI, AGENT, OBŻARSTWO, FUNDA, ZASŁONA, IDIOTYCZNOŚĆ, STEROWNIK, TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY, SAMICA, PRZERABIACZ, SKALNICZEK SIWY, MINÓG STRUMIENIOWY, ZWARCIE, WPŁYWOWOŚĆ, GAMBIR, AMFIBIJNOŚĆ, KLAKSON RĘCZNY, MAKATA, KWAŚNICA, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, NIESZLACHETNOŚĆ, GRAFIKA, SKRZYPŁOCZE, ZESPOLENIE, WARTOŚĆ DODANA, POGOŃ ZA RENTĄ, MATURKA, ROZSTRZYGALNOŚĆ, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, CHRZEST, RELACJA BINARNA, MAGIERA, ZAKON KONTEMPLACYJNY, RYSUNKI, UCHO, ANTYFONA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, ADORACJA, TARYFA ULGOWA, RELACJA TOTALNA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, OWAL CASSINIEGO, TROP, SWÓJ, PRZEZORNOŚĆ, OPOŁEK, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, PRĄD TĘTNIĄCY, MASZTÓWKA, WSTECZNOŚĆ, KWADRATURA KOŁA, TENIS STOŁOWY, PIEZOMETR, RZUT WOLNY, FUNKCJA, EMISJA PIENIĄDZA, SĄD APODYKTYCZNY, ZIEMIA ODNIESIENIA, ZIARENKOWIEC, LATIMERIA, KALATOS, SZASZŁYKARNIA, CHCIWSTWO, DAWNOŚĆ, LĘK SEPARACYJNY, WPŁYWOWOŚĆ, ZŁOCIEŃ, DROGI, PLUGAWOŚĆ, FATALIZM, CHARAKTER, STRES OKSYDACYJNY, RYBA UKWIAŁOWA, BABINIEC, PARAPECIK, ZBAWCZYNI, DZIENNIKARZ, SZPIC, BIOCYD, MLECZNIK, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, BRZEG, ARSYNA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, GUMKA, LEŃ, SEKS ANALNY, ZAZNAJOMIENIE, PRZESYP, OBRONA, PANSEKSUALIZM, ANTYKLINA, STACJA TELEWIZYJNA, ŚMIETANKA, NIEOFICJALNOŚĆ, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, AGREGATOR TREŚCI, ZBIORY ROZŁĄCZNE, LIRYCZNOŚĆ, BAZYLEUS, RÓŻNOWICIOWCE, TWARZOWIEC, ZIELONE, BEZPOWROTNOŚĆ, TERCJA, DÉJA VU, COKÓŁ, PEDAGOG, JARZĄB GRECKI, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, AKADEMICKOŚĆ, IZOLATORIUM, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, RZEKA, LATARNIA UMARŁYCH, MIKROSKOP ŚWIETLNY, MOKRA ROBOTA, FAGOCYTOZA, JEZIORO RELIKTOWE, REMIZA, PRZEDROST, BRYŁOWATOŚĆ, ELASTIK, WETERAN, SUPERTOSKAN, INSTYNKTOWNOŚĆ, WARTOWNIK, HAMULEC, AWIZO, HOSTIA, ZGREDEK, DRESSING, ZNANOŚĆ, GLORIETA, CEDUŁA, RAPT, ŁADUNEK, PRANKO, NIEMĘSKOŚĆ, RUMUN, MODYFIKACJA, LIŚCIAK, MODERNA, RAKSOLOTY, ADAPTACJA, POSTOŁY, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, PRZEWIĄSŁO, LIAZA, NADOBNOŚĆ, JOAN, POTWORA, KOALICJANT, NAWÓZ ORGANICZNY, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, TYRAŃSTWO, WCIĄGARKA, PRZEKŁADNIA, PIENIĄDZ TOWAROWY, IDEALIZACJA, SAMOLOT BOMBOWY, ZWIĄZEK PARTNERSKI, KANAŁ, SOLO, BECHER, RAK PRĘGOWATY, SAMOWOLNOŚĆ, STRZELBA, GIPSORYT, PORZĄDEK, KILOTONA, UROJENIE KSOBNE, PIEKARNIK, ADIANTUM WŁOSY WENERY, ULGA BUDOWLANA, BARANI ŁEB, BUDDYZM TYBETAŃSKI, POLE KARNE, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, GILOTYNA, ZAWIKŁANIE, OSTRY DYŻUR, ZANIECZYSZCZENIE, ASEKURANT, DROGA KOLEJOWA, WRZASKLIWOŚĆ, TELEMARK, MIASTO STAROŻYTNE, ZAWIS, INWESTOR, MIKSER, FORMA, PARCH, HELIOLATRIA, ZBIEG, SKANER BĘBNOWY, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, YORKSHIRE PUDDING, KOŁTRYNA, TAJEMNICA, DUCHOWOŚĆ, SOK, ZNAK ALFANUMERYCZNY, STRZAŁA, ALMUKANTARAT, HAMBURGER, DEZASEMBLER, TEOGONIA, HISTERYK, RZĄD, PRZEWOŹNIK, TRAMWAJ, ASTRAGAL, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, CYTOLOGIA, TIRET, FIOLET GORYCZKI, TEST CIS-TRANS, ALASKA, ?PODGATUNEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.824 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA RZECZY, WYKONANIA, REZULTATU, WYTWORU: TO, ŻE COŚ JEST WYKONANE LUB ZREALIZOWANE Z DBAŁOŚCIĄ O SZCZEGÓŁY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA RZECZY, WYKONANIA, REZULTATU, WYTWORU: TO, ŻE COŚ JEST WYKONANE LUB ZREALIZOWANE Z DBAŁOŚCIĄ O SZCZEGÓŁY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOKŁADNOŚĆ cecha rzeczy, wykonania, rezultatu, wytworu: to, że coś jest wykonane lub zrealizowane z dbałością o szczegóły (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOKŁADNOŚĆ
cecha rzeczy, wykonania, rezultatu, wytworu: to, że coś jest wykonane lub zrealizowane z dbałością o szczegóły (na 10 lit.).

Oprócz CECHA RZECZY, WYKONANIA, REZULTATU, WYTWORU: TO, ŻE COŚ JEST WYKONANE LUB ZREALIZOWANE Z DBAŁOŚCIĄ O SZCZEGÓŁY sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - CECHA RZECZY, WYKONANIA, REZULTATU, WYTWORU: TO, ŻE COŚ JEST WYKONANE LUB ZREALIZOWANE Z DBAŁOŚCIĄ O SZCZEGÓŁY. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast