OGÓLNE OKREŚLENIE KLAS OKRĘTÓW, KTÓRYCH PODSTAWOWĄ CECHĄ JEST PRZYSTOSOWANIE DO BAZOWANIA NA NICH ŚMIGŁOWCÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY to:

ogólne określenie klas okrętów, których podstawową cechą jest przystosowanie do bazowania na nich śmigłowców (na 23 lit.)ŚMIGŁOWCOWIEC to:

ogólne określenie klas okrętów, których podstawową cechą jest przystosowanie do bazowania na nich śmigłowców (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGÓLNE OKREŚLENIE KLAS OKRĘTÓW, KTÓRYCH PODSTAWOWĄ CECHĄ JEST PRZYSTOSOWANIE DO BAZOWANIA NA NICH ŚMIGŁOWCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.778

REZYDENT WYWIADU, MODELOWOŚĆ, SMERF, WIRUS WŚCIEKLIZNY, BRACTWO RYCERSKIE, GRANICA KULTUR, PRUSKOŚĆ, TIOTEPA, ZASADNOŚĆ, PEŁNIA, BRZDĄC, AUTOTRANSFUZJA, WALNE ZEBRANIE, DETAL, MLECZNIK, IMIENNOŚĆ, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, KOZA PIERWOTNA, DIOGENIT, INTERMEZZO, BOZON CECHOWANIA, NORMALKA, ŁOTEWSKI, GALANTERIA, CRACK, PLEBISCYT, TEOLOGIA BIBLIJNA, BIBLIOTEKA RUCHOMA, AGEVOLE, PROSZEK DO PIECZENIA, WIERZBÓWKA, STAN WODY, DOBRO PRAWNE, ZACHODNI GORYL NIZINNY, DOSADNOŚĆ, DYNAMICZNOŚĆ, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, PIANKA POLIURETANOWA, KSIĄŻĄTKO, PORÓD RODZINNY, RECESJA LODOWCA, CIĘŻKOŚĆ, PROSTA, ŻEBRO, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, STREFA HEADA, ORGAN SPÓŁKI, REZYDENT, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, ŻOŁĘDNICA, HIPOKRYTA, SCENICZNOŚĆ, ZASTRZALIN TOTARA, PRACOHOLIK, BALANSJER, WIEK PRODUKCYJNY, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, GARDZIEL, FOTOREALIZM, ABORDAŻ, RADAR GEOLOGICZNY, ŚMIECISKO, GAMONIOWATOŚĆ, PARASYMPATYKOLITYK, ŻYCIODAJNOŚĆ, OCZKO W GŁOWIE, ĆMA BAROWA, PEŁNOMOCNICTWO, KRIONIKA, MODUŁ, POTAJEMNOŚĆ, GMT, CHOROBA HISZPAŃSKA, SUROWOŚĆ, DYSKRECJA, KOŁNIERZ SZALOWY, SPARTANIN, ABORYGEN, ŁUG, ANTENA HELIKALNA, ŁOPATKA, SZCZURO-WIEWIÓRKA, UPALNOŚĆ, REZONATOR KWARCOWY, CHOROBA WIRUSOWA, HAMULEC WIRNIKOWY, FETYSZ, PRYNCYPAŁ, SAMOAKTUALIZACJA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, ADRES, MĘTNOŚĆ, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, ADIAFORA, POZYCJA, ARCYDZIELNOŚĆ, KOLATOR, JEŹDŹCZYNI, WYJĄTEK, RYTUAŁ, POLE WIROWE, OTTER, KSIĘGA PARAFIALNA, CZĄSTKA CIĘŻKA, MAKROELEMENT, DURNOŚĆ, PLAZMA, NOŚNIK FUNKCJI, HISTORYZM, SYSTEM DZIESIĘTNY, PRZESTARZAŁOŚĆ, OBRAZOWOŚĆ, POSIEW, NERW UDOWO-GOLENIOWY, PROSCENIUM, KULT PRZODKÓW, NIEKOMPETENTNOŚĆ, MĄDROŚĆ, KODON NONSENSOWNY, OTWARTOŚĆ, CZAS MIEJSCOWY, POMOCNOŚĆ, HYDROZOL, WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA, AUREOMYCYNA, TARAN, MAJKA, KONSULTACJA SPOŁECZNA, RÓWNOWAGA OGÓLNA, POŻĄDLIWOŚĆ, REZERWA WALUTOWA, GORĄCZKA DUM-DUM, BEJCA, BIURO, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, PINGWIN RÓWNIKOWY, PODLEW, PROTAGONISTA, ZADZIORNOŚĆ, RYSUNKI, SAMOBÓJCA, TANCERKA, UTYLITARNOŚĆ, STELLARATOR, POGODNOŚĆ, NAKTUZ, MAMUCIA SKOCZNIA, BIAŁORUTENISTYKA, RITARDANDO, RÓWNIK NIEBIESKI, PŁEĆ, CZŁON KONSTYTUTYWNY, NIEWYRAŹNOŚĆ, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, ASTRONAWIGACJA, ZASIEKI, BEZPIECZNY SEKS, LUSTRZEŃ, LEGATISSIMO, PANCERNIK KIESZONKOWY, POWYWRACANIE, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, TELEWIZJA HD, NIECZYNNOŚĆ, SEGREGACJA RASOWA, FILTR GĄBKOWY, SŁODZIUTKI, RELACJA PEŁNA, HACZEK, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, ZAIMEK ZWROTNY, MASZYNA TURINGA, KARBONIT, FRYZ, GROOMING, MADEJOWE ŁOŻE, PODGRZEWACZ, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, GILOTYNA HUME'A, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, BEZRĄBEK, EKSTREMALNOŚĆ, PODSIEĆ, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, PĘD, ŚLIZGAWKA, BIOFLAWONOID, ZŁOTOŚCI, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, SAMOUCZEK, KWAS LIZERGINOWY, SALAMI, ZBOŻE, STRONNICTWO, GRAVE, SIŁOWNIK, SOS MONACHIJSKI, LAGUNA, ZARAŻONA, JEDNOSTKA INFORMACJI, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, CHWOŚCIK BURAKA, AMONIT, WIETLICA, KANAŁ, GNIAZDO, ADAPTACYJNOŚĆ, PRĄD ZAWIESINOWY, SYGNAŁ CIĄGŁY, POSTNIK, KORMOFITY, TRÓJCA ŚWIĘTA, TANECZNOŚĆ, OKAP, BASEN, WIEK ZGODY, DWORNOŚĆ, RUNO, KUC MERENS, MASTYGONEMA, NAPĘD TAŚMY, PIES MINIATUROWY, SKORUPIAKI, STRETCH, RAMIĘ, USŁUGI NIEMATERIALNE, UNISTA, PEWNOŚĆ, KORONKARZ, MODYFIKACJA, POŚWIĘCENIE, OSTROŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, BEZPARDONOWOŚĆ, SERIOZO, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, DAWNOŚĆ, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, MIĘSOPUST, LITERATURA FAKTU, STAN STACJONARNY, PEJZAŻ, ESPERANTYDA, NAMPULA, SROM, KOCIAK, SEZONOWIEC, RENESANSOWOŚĆ, CZYNNOŚĆ TECHNICZNA, MENZURKA, CIRROCUMULUS, KREWETKA ZMIENNA, SZYBKI BILL, ZWODNICZOŚĆ, LIŚCIOŁAZ PRĘGOWANY, ASOCJACJONISTA, CHLUPOT, BIOGEN, SZARA MYSZKA, TWIERDZENIE KRULLA, HIPERFOKALNA, KOGNITYWIZM, ANTYELEKTRON, WĘGORZOKSZTAŁTNE, MURARKA OGRODOWA, FAZA, CZERWOŃCZYK UROCZEK, GOFR, TORY, STRATEGIA, RZEP, GŁOSKA PREPALATALNA, PODKŁAD, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, AMINOPENICYLINA, EDYKUŁA, BIURO SPISOWE, ZESTAWIK, CANTABILE, NIEMODNOŚĆ, SŁUŻEBNIK, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, PRASSAKI, PRZEDSCENIE, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, PRYWATKA, PRECYZYJNOŚĆ, REKULTYWACJA, SMOCZEK, NIEKONKRETNOŚĆ, MUMIA, KOGUT, ARTERIOGRAFIA, KOLOS, OBŁÓG, ŻAŁOBA, ?ZWIERZĘ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.778 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGÓLNE OKREŚLENIE KLAS OKRĘTÓW, KTÓRYCH PODSTAWOWĄ CECHĄ JEST PRZYSTOSOWANIE DO BAZOWANIA NA NICH ŚMIGŁOWCÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OGÓLNE OKREŚLENIE KLAS OKRĘTÓW, KTÓRYCH PODSTAWOWĄ CECHĄ JEST PRZYSTOSOWANIE DO BAZOWANIA NA NICH ŚMIGŁOWCÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY ogólne określenie klas okrętów, których podstawową cechą jest przystosowanie do bazowania na nich śmigłowców (na 23 lit.)
ŚMIGŁOWCOWIEC ogólne określenie klas okrętów, których podstawową cechą jest przystosowanie do bazowania na nich śmigłowców (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY
ogólne określenie klas okrętów, których podstawową cechą jest przystosowanie do bazowania na nich śmigłowców (na 23 lit.).
ŚMIGŁOWCOWIEC
ogólne określenie klas okrętów, których podstawową cechą jest przystosowanie do bazowania na nich śmigłowców (na 13 lit.).

Oprócz OGÓLNE OKREŚLENIE KLAS OKRĘTÓW, KTÓRYCH PODSTAWOWĄ CECHĄ JEST PRZYSTOSOWANIE DO BAZOWANIA NA NICH ŚMIGŁOWCÓW sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - OGÓLNE OKREŚLENIE KLAS OKRĘTÓW, KTÓRYCH PODSTAWOWĄ CECHĄ JEST PRZYSTOSOWANIE DO BAZOWANIA NA NICH ŚMIGŁOWCÓW. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x