SPOSÓB KIEROWANIA LUB ADMINISTROWANIA, KTÓRY JEST CENTRALISTYCZNY I POLEGA NP. NA UZNANIOWYM RODZIALE OBCIĄŻEŃ I PRZYWILEJÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RĘCZNE STEROWANIE to:

sposób kierowania lub administrowania, który jest centralistyczny i polega np. na uznaniowym rodziale obciążeń i przywilejów (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPOSÓB KIEROWANIA LUB ADMINISTROWANIA, KTÓRY JEST CENTRALISTYCZNY I POLEGA NP. NA UZNANIOWYM RODZIALE OBCIĄŻEŃ I PRZYWILEJÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.922

REFLEKTOR, GŁOŚNIK BEZMEMBRANOWY, CYGANECZKA, GASTROFAZA, EHRHARD, MIĘSO, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, REAKTOR GAZOWY, CHODZĄCY SZKIELET, AUTOCAMPING, ŁASKAWCA, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, FIRMA WYDMUSZKA, NADWOZIE SAMONOŚNE, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, LAKTOWEGETARIANIN, SKROMNOŚĆ, ARTERIOGRAFIA, ZAGRYWKA, AUTOPILOT, PRZEKAZ, PLASTYCZNOŚĆ, DZIEWCZĘCOŚĆ, SPODECZEK, SUBSTANCJALNOŚĆ, TRANSMUTACJA, STAW, WKŁADKA, HANKA, KOSZATNICZKA POSPOLITA, HERBATA, KOTONINA, HEBRAJSKI, TEST PŁATKOWY, KABESTAN, WOLNOAMERYKANKA, LINIA CZYSTA, MEDYCYNA SPORTOWA, REZONATOR, SPÓŁKA, BŁAZENEK, WCIERKA, OBIEKTYWNOŚĆ, KARP KRÓLEWSKI, EKLER, POSADZKA, RACHUNEK KOSZTÓW, OWSIAK, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, MĄDROŚĆ, OBŁĄKANY, CEREBROZYD, DYREKCJA, NEANDERTALCZYK, KLIN, PRZEGUBOWIEC, CIAŁKO MRÓWCZE, ODWROTNOŚĆ, WILCZA PASZCZA, UDERZENIE, MINERAŁ ZABARWIONY, ŚLĄSKOŚĆ, GAZ GENERATOROWY, SOS, JĘDZA, ASCETA, AGATA, EKSKLUZYWIZM, OMER, IKONA, DYFUZJA KULTUROWA, MANEWROWY, CEKOTROFIA, JĄDRO, PŁATKONOS OGNISTY, SŁONIOROŚL, OKULARY, RACHUNEK OPERATOROWY, DYPTYCH, WZORZEC, LONT WOLNOTLĄCY, CHROPAWOŚĆ, NARÓW, KABRIOLECIK, CHLEBEK PSZCZELI, JEDNOSTKA ALOKACJI, KSIĄŻĘ, PACHOLĘ, WSPORNIK, STRZELECTWO SPORTOWE, RADZIECKOŚĆ, LEKTOR, PETARDA, LITERATURA FAKTU, GRUPA ETNICZNA, PASZA, ZWROT, SKŁAD WOLNOCŁOWY, KONWOLUCJA, OWAD WODNY, DRZEWO KOSMICZNE, GRUPA ARYLOWA, ODKRYTY SZACH, WIZYTÓWKA, FILIGRAN, MONODIA, PŁYWAK, BLUZA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, REPRESOR, PRAKTYKUJĄCY, HANGAR, ZWINNOŚĆ, SKRZYDŁA, PRZYKRYWKA, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, SUMATOR, POLICJA POLITYCZNA, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, PRZEZIERNOŚĆ, SZPAGIETKA BAHAMSKA, DILER, DZIÓB, KLUZA, MIKROMACIERZ DNA, ANTROPOLOGIA MISYJNA, ŁAWA, DYPTYK, STWORZYCIEL, ŚRODEK MASY, STRZELBA, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, ŻART, NOWOŻYTNIK, FILTR CZEBYSZEWA, PLASTYKA, PLAMISTOŚĆ, MAJSTERKLEPKA, OPOZYCJA, LICZBA POJEDYNCZA, POTENCJAŁ DZETA, WYWIAD RZEKA, INDEKS, CENA SPRZEDAŻY, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, WINO ZIOŁOWE, APOLOGETYK, KOŁNIERZYK, WYCZERPYWALNOŚĆ, WRAK, GŁOŚNIK OTWARTY, GRA NA ZWŁOKĘ, WIMPERGA, ALLEL DOMINUJĄCY, SPAMER, STOPA PROCENTOWA, UNISONO, DOMINANTA, GRA HAZARDOWA, ZASTAW REJESTROWY, WSZECHMOCNY, ZAPALENIE, SPOKOJNOŚĆ, MODULARNOŚĆ, OTWARTOŚĆ, ZWIERCIADŁO, POWTÓRZENIE, APOSTAZJA, SYMPATYCZNOŚĆ, STRATYFIKACJA, NOWENNA, SZPULA, OWAD, APTAMER, PASTISZ, MINERAŁ, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, APROBATA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, MIESZANINA, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, KREWETKA ELEGANCKA, PROMIEŃ, KOLEGA PO FACHU, KOŁO HERMENEUTYCZNE, KONGREGACJA, WALEC, PODATEK DOCHODOWY, FRYZURA INTYMNA, CHLEB, NAMIAR, GRÓB CIAŁOPALNY, SILNIK BEZRUCHOWY, FANTOM, DYKTATORSTWO, WNĘTROSTWO, NIEDOROZWÓJ, PATATAJKA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, KAMARYLA, GREK, LIBRA, UWE, ODWAGA CYWILNA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, POTOCYZM, SPRZĄGLE, SPADOCHRON HAMUJĄCY, JEŻ MORSKI, GNOJÓWKA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, RETORYCZNOŚĆ, DEGRADACJA SPOŁECZNA, REJESTRANT, KOŃCÓWKA, PTOZA WRODZONA, REAKCJA PODSTAWIANIA, SERENADA, PYSZCZEK, PODEJRZLIWIEC, JĘZYK ALEUCKI, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, NARTOW, BAR MLECZNY, KOREK, MIEJSCE KULTU, PIES OZDOBNY, LOTOKOT, PLUGAWOŚĆ, FAKTYCZNOŚĆ, PACZKA, SIEROTA SPOŁECZNA, MIKROCZĄSTKA, IZBA, ROZRZUTKOWATE, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, BOCZNIK, MIĘSIEŃ ODDECHOWY, KOPARKA CHWYTAKOWA, KASA CHORYCH, INTERLUDIUM, PAŹ, ŁOBODA, NACJA, AZATIOPRYNA, PRZESZUKANIE, WESTERN, JUDASZ, MINA MORSKA, KISZENIAK, PYTAJNIK, DERYWAT MUTACYJNY, SCRABBLE, GIRLANDA, TRANSLACJA, AWANTURA, KONSULTANTKA, TARAS WIDOKOWY, KUPLET, ŁAŃCUSZEK, ROZRZĄD, REGION WĘZŁOWY, KOLCZAKOWATE, KOŃ KLADRUBSKI, PIESZCZOCH, PIERÓG, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, ANONS, CHWYTNIK, PAŹDZIERZ, ŁOTOK, HAGIOGRAFIA, OKSOKWAS, SPRZĘŻAJ, SUPERTOSKAN, PARA 0, WALKA, DESTRUKCYJNOŚĆ, ZAKONNICZKA, TAGALOG, SZKODNIK, RAJOKSZTAŁTNE, PREPPER, POMOC, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, PRZEDNÓWEK, DELFINY OCEANICZNE, KREDYT STUDENCKI, BETON, SKRAJNOŚĆ, BULION, POMUCHLA, PIERÓG, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, KAPTUR, ?REOSTAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.922 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPOSÓB KIEROWANIA LUB ADMINISTROWANIA, KTÓRY JEST CENTRALISTYCZNY I POLEGA NP. NA UZNANIOWYM RODZIALE OBCIĄŻEŃ I PRZYWILEJÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPOSÓB KIEROWANIA LUB ADMINISTROWANIA, KTÓRY JEST CENTRALISTYCZNY I POLEGA NP. NA UZNANIOWYM RODZIALE OBCIĄŻEŃ I PRZYWILEJÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RĘCZNE STEROWANIE sposób kierowania lub administrowania, który jest centralistyczny i polega np. na uznaniowym rodziale obciążeń i przywilejów (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RĘCZNE STEROWANIE
sposób kierowania lub administrowania, który jest centralistyczny i polega np. na uznaniowym rodziale obciążeń i przywilejów (na 16 lit.).

Oprócz SPOSÓB KIEROWANIA LUB ADMINISTROWANIA, KTÓRY JEST CENTRALISTYCZNY I POLEGA NP. NA UZNANIOWYM RODZIALE OBCIĄŻEŃ I PRZYWILEJÓW sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - SPOSÓB KIEROWANIA LUB ADMINISTROWANIA, KTÓRY JEST CENTRALISTYCZNY I POLEGA NP. NA UZNANIOWYM RODZIALE OBCIĄŻEŃ I PRZYWILEJÓW. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x