CIĘŻKO UPOŚLEDZONA INTELEKTUALNIE OSOBA, CHORA Z POWODU NIEDOBORU JODU (DAWNIEJ OKREŚLANEGO JAKO KRETYNIZM LUB MATOŁECTWO) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MATOŁ to:

ciężko upośledzona intelektualnie osoba, chora z powodu niedoboru jodu (dawniej określanego jako kretynizm lub matołectwo) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MATOŁ

MATOŁ to:

o osobie nierozgarniętej (na 5 lit.)MATOŁ to:

tępak, głupiec (na 5 lit.)MATOŁ to:

dureń (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIĘŻKO UPOŚLEDZONA INTELEKTUALNIE OSOBA, CHORA Z POWODU NIEDOBORU JODU (DAWNIEJ OKREŚLANEGO JAKO KRETYNIZM LUB MATOŁECTWO)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.310

MUCHA SUCHA, BUGAJ, DIALEKTYCZNOŚĆ, MAZUREK, ARYBALLOS, CIĘŻKA ARTYLERIA, GLAZURA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, PALINGENEZA, JĘZYK GEOGRAFICZNY, CZAS TERAŹNIEJSZY, ZASADA REAFERENCJI, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, POSTOŁ, ODKUP, REFERENCJA, ZAPITKA, TOALETA, ZŁOŻE, SPLOT, IGLICZNIOKSZTAŁTNE, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, DRUT, NARKOTYZER, TUSZ, FLUIDYZACJA, GWIAZDA PIERWSZEJ WIELKOŚCI, APLIKACJA, BASKINKA, PIEPRZ CZERWONY, PRZEDŁUŻACZ, GARNEK, BURŻUJSTWO, ŁASKUN, DZIAŁKA, GARBNIK, CHÓR, WIESZCZBIARZ, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, KLON, DIRT, KIT PSZCZELI, KĘS, POWSZECHNOŚĆ, ARANŻACJA, MIODNIK, UNIZM, GAŁGAN, MUZYK, PIERWORODNY, INOKULACJA, KAZALNICA, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, ROZMARYN, REGULACJA CEN, SIUR, WIDŁY, SZARADA, PIWO, ZAKON KLERYCKI, CZAPKA FRYGIJSKA, NORMALIZACJA, PAPRYKARZ, INWESTYCJA, KAFEL, RZECZ WNIESIONA, GNIAZDO, KOZACZKA, DOBRA, MORYNA, PRÓBA JĄDROWA, POLEWA, SZADŹ, ANDANTINO, JAMA, SZTANGA, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, GROŹBA BEZPRAWNA, LIŚCIONOGI, RETENCJA, CZUWANIE, RYBA AMFIDROMICZNA, LUMBALIZACJA, PRZYSPOSABIAJĄCY, DZYNDZEL, ŻEGLUGA, JINFENGOPTERYKS, HALBA, WSZECHMOCNY, ZAGRYWKA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, LIBERIA, YOUTUBER, MATOŁEK, MAESTA, SPÓŁKA CICHA, TUTOR, WIEŻA ARTYLERYJSKA, ALARM BOJOWY, GĘSTE, AKINEZJA, INTERREX, KOMBATANT, MASZKARON, WŁADZA, ŚCIĘCIE, SZYLDWACH, PODSADNIK KULISTY, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, CENTRUM, ORGAN, NAWIETRZNIK, JEZIORO ZAPADLISKOWE, WALKA, PATYK, ELEKTROLIT, WSPARCIE, CHLEBODAWCA, AKT PŁCIOWY, DWUCYFRÓWKA, KULA, KONGLOMERACJA, WYRĄB, BURGRAF, ZRAZOWA, JĘZYK LINGALA, NERWIZM, PANIENKA SPOD LATARNI, AKCEPTOR, DYMKA, PARCIAKI, KAZALNICA, ŚMIERDZIEL, LEJBIK, NIERÓWNOŚĆ, FABRYKATOR, SIEĆ ENERGETYCZNA, ADIUSTACJA, BÓB KOŃSKI, PRAWOZNAWSTWO, NACIĄG, HEROS, KARNIAK, DOBRO POZYCJONALNE, REJESTR, ISTOTA ŻYWA, ODTRUTKA, PREPARAT, SURDYNKA, BLICHARZ, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, ZŁOCIEŃ, BLEFIARZ, ŻELAZIWO, KONTRABANDA, DOCHTÓR, KATAPULTA, FRAGMENTARYZACJA, SZKIELET, KOŁO, CIASTO PIASKOWE, KARA ŁĄCZNA, ZBROJENIE, BACHANT, WIKLINA, KASZTELAN, ZWROT, CHIMEROKSZTAŁTNE, KABAT, BRUDY, SKÓRA, OSTATNIE POŻEGNANIE, CEL, BAZA TRANSPORTOWA, ALEC, EKLER, UBARWIENIE OCHRONNE, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, FASOLA MUNGO, CIĘŻKI SPRZĘT, ROTUŁA, TRÓJZĄB, UŁAMEK DZIESIĘTNY, KRZYŻYK, PIĘTRO, KABINA, JAMRAJ BRUNATNY, RENCISTA, ZAPONA, KILIM, DRUH, BEATA, CHERUBIN, KOMIZM, KWASZONKA, KABRIOLECIK, ASTRAGAL, KAKAO, WELON, ROZWÓJ WSTECZNY, EKONOMISTA, KANADYJKA, DYFUZOR, PASEK, ACEFALIA, KASETON, VIOLA BASTARDA, SĄSIEDZKOŚĆ, TRAPIŚCI, CEZAR, ADMIRACJA, MATURKA, KOLONADA, KAZBA, KOT, KREACJA, FETA, RAJZER, CHAMSKI CYC, FASOWANIE, OKRAJKA, TECHNOKRATA, PUCH KIELICHOWY, NAWAŁNIK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, CHAOS, AZOTAN(V), TAMARYNDA, BANIA, KOŁNIERZ, MARUDER, MALFORMACJA MACICY, REŻYM, NIEOBOJĘTNOŚĆ, CAP, WAGA, SSAK, ASFALT, PRZYPOCHLEBCA, NASŁANIEC, KORPUS, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, TREL, KRETYN, SKRZYDLATE SŁOWO, DRUHNA, GORCZYCZNIK, WIWAT, ANIMATOR LITURGICZNY, MANIERKA, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, NEPER, ARENDARZ, UMOWA CYWILNOPRAWNA, OŚNIK, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, ZNAK PISARSKI, ZAŁOŻYCIEL, WIZA POBYTOWA, PALATOGRAM, CEDET, TRANSFORMATORNIA, CHLOASMA, OBCOKRAJOWIEC, DEKORTYKACJA, GROTESKA, NEKROPOLIA, CHIMICHANGA, UKŁAD ODNIESIENIA, NACZYNIAK GRONIASTY, CENA DETALICZNA, PŁATNIK, JEDNOOSOBOWOŚĆ, POSTERUNEK, TYGIEL, CHARAKTERYSTYKA, BLOKADA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, PRZYCHYLNOŚĆ, PAŃSTWO, STACZ, MOCZ, KONCENTRAT, ZLEW, PEPICZEK, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, WIERZBÓWKA KIPRZYCA, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, KINO DOMOWE, IKONA, CIĄŻA JAJOWODOWA, STATEK, BLISKI, CIOTECZNY DZIADEK, PELARGONIA WIELKOKWIATOWA, WYCZARTEROWANIE, BRUS, PRASA, ?OLIWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.310 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIĘŻKO UPOŚLEDZONA INTELEKTUALNIE OSOBA, CHORA Z POWODU NIEDOBORU JODU (DAWNIEJ OKREŚLANEGO JAKO KRETYNIZM LUB MATOŁECTWO) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIĘŻKO UPOŚLEDZONA INTELEKTUALNIE OSOBA, CHORA Z POWODU NIEDOBORU JODU (DAWNIEJ OKREŚLANEGO JAKO KRETYNIZM LUB MATOŁECTWO)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MATOŁ ciężko upośledzona intelektualnie osoba, chora z powodu niedoboru jodu (dawniej określanego jako kretynizm lub matołectwo) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MATOŁ
ciężko upośledzona intelektualnie osoba, chora z powodu niedoboru jodu (dawniej określanego jako kretynizm lub matołectwo) (na 5 lit.).

Oprócz CIĘŻKO UPOŚLEDZONA INTELEKTUALNIE OSOBA, CHORA Z POWODU NIEDOBORU JODU (DAWNIEJ OKREŚLANEGO JAKO KRETYNIZM LUB MATOŁECTWO) sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - CIĘŻKO UPOŚLEDZONA INTELEKTUALNIE OSOBA, CHORA Z POWODU NIEDOBORU JODU (DAWNIEJ OKREŚLANEGO JAKO KRETYNIZM LUB MATOŁECTWO). Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x