OSOBA WRÓŻĄCA, PRZEPOWIADAJĄCA PRZYSZŁOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIESZCZBIARZ to:

osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość (na 12 lit.)WIESZCZEK to:

osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość (na 9 lit.)WRÓŻ to:

osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość (na 4 lit.)WRÓŻBIARZ to:

osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość (na 9 lit.)WRÓŻBITA to:

osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA WRÓŻĄCA, PRZEPOWIADAJĄCA PRZYSZŁOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.676

PIRAT, TOLERASTA, KAWALARZ, DEALER, GRYMAŚNIK, ŁOPACIARZ, SKLEPIKARZ, MURZYN, PŁAWACZKA, CYMBAŁ, ADWOKAT DIABŁA, WIDOKI, WAŻNIAK, CHODZĄCA REGUŁA, ADYGEJCZYK, NAJEZDNIK, ODTWÓRCA, BAŁAGUŁA, WANDAL, DROGA, MŁOTEK, DRUH, BLICHARZ, POŚREDNIK, FATALIZM, ADRESAT, PĘDZIWIATR, DROBNY CIUŁACZ, PRODUCENT, KIEROWCA, ARCHITEKT WNĘTRZ, STRONA, OŚLA GŁOWA, FROTER, JANUSZ, DRIVER, RESPONDENT, ŻUL, OCHRONA, SZKIELET, WYCHOWANICA, PODBIERACZ, WIESZCZKA, SANNJASIN, DRUH, WYKŁADOWCA, OPRAWCA, EKSPREZYDENT, ZWYCIĘZCA, CZARODZIEJ, WSIUR, MEDIUM, DAWCA NARZĄDÓW, CHORY NA GŁOWĘ, SAWANT, POTENTAT, MATOŁEK, WINIARZ, PRZESTĘPCA, DYSZKANCISTA, DELEGOWANY, RATOWNIK MEDYCZNY, NAJEM, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, ASPIRANT, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, FOTOGRAFISTA, GAZOWNIK, PRZYSZŁOŚĆ, KONSERWATYSTA, RANNY PTASZEK, MÓZG, KOKS, TANCERKA BRZUCHA, MYTNIK, PŁYWACZKA, ADAM SŁODOWY, ALT, KATEGORIA GRAMATYCZNA, KOMPUTEROWIEC, DEALER, RUMPOLOG, SZARADZISTA, TĘGA GŁOWA, ANESTETYSTA, CHYTRUS, WETERANKA, CUDZOZIEMIEC, ZIOMEK, WRÓŻYCHA, TRADER, WOREK TRENINGOWY, TRYBUN, UPRAWIACZ, OSOBA FIZYCZNA, FETYSZYSTA, DIAGNOSTYK, DZIEWKA, CHUDOPACHOŁEK, PRYWACIARZ, KONIK, POŁAWIACZ, MAG, NIESZCZĘŚNIK, INDYWIDUUM, PROWOKATOR, ZIOMAL, YOUTUBER, BOHATER, STRATEG, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, PRZEKŁADOWCA, CHORĄŻY, ŻARLIWIEC, PRZYJACIEL RODZINY, HANDLARZ, ATAMAN NAKAŹNY, OSIOŁ DARDANELSKI, WODNIAK, DZIECIĘ, KASZTELAN KRZESŁOWY, DYSKRETKA, MOCARZ, SZEFOWA KUCHNI, USŁUGOBIORCA, DOMOKRĄŻCA, TABETYK, ZGNIŁEK, MÓWNICA, SPRAWNIK, ISKRA, CZARNY LUD, EKSPERT SĄDOWY, HIPERBOREJCZYK, TEATROMAN, ODKUPICIEL, SERDAR, HAŁASOWNIK, UMARŁY, SKARŻYCIEL, OSADZONY, PSEUDOARTYSTA, ŻYŁA, MOTOCROSSOWIEC, PODMIOT, DESPOTA, GASTRONOMIK, KOMITENT, POSIADACZ SAMOISTNY, PUSTOGŁÓW, PORÓD RODZINNY, DYREKTOR KREATYWNY, ZWIASTUN, OŚWIETLACZ, GRZYBIARZ, TECHNIK LABOLATORYJNY, OCENIACZ, DOPPELGANGER, SZALONA GŁOWA, MANIERZYSTA, ŻOŁNIERZ, LEPSZY GOŚĆ, KSZTAŁCICIEL, WSPÓŁKRÓL, ODKRYWCA, SOKOLE OKO, ZAPOMINALSKI, PRZEDSIĘBIORCA, PROGRAMISTA KOMPUTEROWY, WIESZCZBIARKA, MESJASZ, EPISJER, NEUROTYK, PIEGUSEK, RESTAURATOR, ŁOWCA TALENTÓW, POKEMON, OŚWIECENIOWIEC, SKNERA, PRZEWODNIK, DRZEWIARZ, KOMEDIANT, TRZYDZIESTOPAROLATEK, WRAK CZŁOWIEKA, OBŻARCIUCH, SYBILLA, POWÓD, SENATOR, PATYK, ODNAWIACZ, KNAJPIARZ, PŁOTKA, PISARZ, JEZUITA, PROLETARIUSZ, OBLĘŻENIEC, RENCISTA, NOWOWIERCA, PÓŁGŁUPEK, WRAK, WĘDKARZ, ZABURZENIE IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ, DAWCA ORGANÓW, ZNAJDUCH, CZARNY KOŃ, CHŁOPSKI FILOZOF, TAROCISTA, ŚCISKACZ, OBRONICIEL, ZAGRANICZNIK, ANON, SZCZUDLARZ, MAJSTER, POSKROMICIEL, PODSKARBI WIELKI, AFERZYSTA, MASZYNA, OSOBA, ZAKRĘT, SAMODZIERŻCA, DEZERTER, ROLNIK, MĄDRA GŁOWA, ZMARŁY, JAŁMUŻNIK, HODOWCA, NIEPRZYJACIÓŁKA, ŻYD, LIKWIDATOR SZKÓD, GŁUPTAK, TRWONICIEL, PATRON, ASESOR, ROZWOZICIEL, ZMOTORYZOWANY, KICK BOKSER, OŚWIETLENIOWIEC, PARAZYT, ETRANŻER, BAJRONISTA, SZARLATAN, ŚMIECIUCH, FABRYKATOR, FILOSEMITA, WARTOWNIK, KARNIAK, INKA, IMPERATOR, ZNAJDEK, MENADŻER, PSYCHOPEDAGOG, PAUPER, PARAFIANIN, AGENT WPŁYWU, SKATER, EUROREALISTA, ANIMATOR, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, TYSIĄC, KRYTYCZNOŚĆ, ALIENISTA, NASŁANNIK, FILAR, MLON, WÓŁ ROBOCZY, BEREK KUCANY, HETMAN NAKAŹNY, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, PODLIZUCH, NASZ CZŁOWIEK, SKRYBA, ORTOPTYSTA, KOK, FLISAK, KŁĘBEK NERWÓW, ORTOPTYK, ZBIEG, KURATORKA, BAŁAGUŁA, PODAWCA, LIDER, JASTRZĘBNIK, NUMER, KIEROWNIK ARTYSTYCZNY, MODEL, LATAWIEC, PŁAWICA, SYMULANT, TRANSPORTOWIEC, ŻEGLARZ JACHTOWY, DŁUŻNIK, OSOBA BOSKA, STYL KOLONIALNY, PODPUŁKOWNIK DYPLOMOWANY, BRAT SYJAMSKI, STARY WRÓBEL, ORATOR, APTEKARZ, ASEKURANT, ?WYROBNICZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.676 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA WRÓŻĄCA, PRZEPOWIADAJĄCA PRZYSZŁOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA WRÓŻĄCA, PRZEPOWIADAJĄCA PRZYSZŁOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIESZCZBIARZ osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość (na 12 lit.)
WIESZCZEK osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość (na 9 lit.)
WRÓŻ osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość (na 4 lit.)
WRÓŻBIARZ osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość (na 9 lit.)
WRÓŻBITA osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIESZCZBIARZ
osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość (na 12 lit.).
WIESZCZEK
osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość (na 9 lit.).
WRÓŻ
osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość (na 4 lit.).
WRÓŻBIARZ
osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość (na 9 lit.).
WRÓŻBITA
osoba wróżąca, przepowiadająca przyszłość (na 8 lit.).

Oprócz OSOBA WRÓŻĄCA, PRZEPOWIADAJĄCA PRZYSZŁOŚĆ sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - OSOBA WRÓŻĄCA, PRZEPOWIADAJĄCA PRZYSZŁOŚĆ. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast