OSOBA BARDZO CHORA, MIZERNA, WYCIEŃCZONA, KTOŚ, KTO ŹLE WYGLĄDA (MA BLADĄ CERĘ LUB JEST PRZESADNIE CHUDY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHODZĄCY TRUP to:

osoba bardzo chora, mizerna, wycieńczona, ktoś, kto źle wygląda (ma bladą cerę lub jest przesadnie chudy) (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHODZĄCY TRUP

CHODZĄCY TRUP to:

określenie stosowane w obozach śmierci wobec osób, po których było widać, że tracą siły i wolę przetrwania, w związku z czym w niedługim czasie umrą (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA BARDZO CHORA, MIZERNA, WYCIEŃCZONA, KTOŚ, KTO ŹLE WYGLĄDA (MA BLADĄ CERĘ LUB JEST PRZESADNIE CHUDY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.260

MORDOBICIE, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, MASZKARON, PŁOMYK, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, OSŁUPIENIE, PRUSKOŚĆ, PAPRYKARZ, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, HURTNICA PODOBNA, BAZGRAŁA, POPOVER, WAPIEŃ MUSZLOWY, SULFON, DRABKA, ARMILLA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, SZAŁAPUT, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, C.O, SOCZEWKA, DYFUZJA, SZTUCZNY LÓD, RUTENIZACJA, STAL, ECHIDNA OGNIWOWA, ŻYŁA, GRATULANT, DZIELNOŚĆ, TANECZNOŚĆ, SILNIK NA BENZYNĘ, ŁOPIAN, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, GÓRNICA, POMPA TŁOKOWA, CZAS PÓŁTRWANIA, OBRÓBKA, NEOFITA, ZARADNOŚĆ, MOSTEK, WANIENECZKA, NIEPRAWOŚĆ, CIERŃ W OKU, KIEŁ, MŁOT, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, EWOKACJA, BABULA, RELISZ, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, JEŻ MORSKI, KRZYŻAK ROGATY, KRUPNIK, WBIEGNIĘCIE, GŁOSKA PREPALATALNA, KRĘGARSTWO, DZIECIACZEK, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, ŚPIĄCY, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, ALIENISTA, KOLEJ, NOWELIZACJA, MODRASZEK IKAR, LEGWAN GŁUCHY, OSMYK, MUSZKA, WIENIEC, SINUS, WINIETA, JĘZYK SZWEDZKI, PRODUKT, SPRZEDAŻ, KOLOKACJA, REAKCJA JĄDROWA, DERYWAT, BOMBER, PARAGRAF, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, INTERNACJONAŁ, ROZKŁAD, RÓW MELIORACYJNY, USKOK, DESPOCJA, STAN WOLNY, ZEFIR, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, DZIEWCZĘCOŚĆ, SEPTYMA, SYFON, DYWIZJON RAKIETOWY, OTRZEWNA, PRACA, CYNK, NEK, RELIKWIARZ, RASOWOŚĆ, SAKRAMENT, DEKRETACJA, ŁOMOT, KOSZT NIEZGODNOŚCI, FOSFATYDYLOCHOLINA, MOL, TRYNITARIANIZM, KOPCIUCH, TROP, INSTRUMENT MECHANICZNY, HUBA, PALIWODA, DRELICH, ZBROJENIE, GEEZ, CZUPRYNA, GOLONKA, STWORZENIE, GIBBON, ZAGŁÓWEK, SIEROTA ZUPEŁNY, MIKROCZUJNIK, PRZEGRODA, STALLE, BRAMKA, MANIAK, INSTYTUCJA PRAWNA, MIĘKKOŚĆ, DEKIELEK, RUSZT, STYLON, KOLUMNA, APEKS, PORZĄDEK, TETRAPLEGIK, AWAL, SCENARIUSZ, JĘZYK, CYKL METONA, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, BRYKLA, REKLAMANT, EMOCJA, KURATORKA, ABRAZJA, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, PODZIEMIE, WYKUSZ, REKRUTER, POŁYSK, BETON ŻUŻLOWY, GRAB, PRZYCZYNEK, KWAS LIZERGINOWY, ARTYKUŁ, FILOLOGIA SERBSKA, WERMUT, LICZBA POJEDYNCZA, OPRAWCA, AKROBACJA, GŁUPIĄTKO, MARUDER, KONIK, CIEPŁO, WSPÓŁRZĄDCA, WODA PODSKÓRNA, SADYSTA, WARTOWNIK, KASZA, KONWIKT, PRZEPLOTNIA, TAKSIARA, OBRÓT PIERWOTNY, PRZEDZIAŁ CZASOWY, WRONIE OKO, DEMOTYWATOR, KAJUTA, LOGIKA ZDAŃ, PRZEGRA, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, CIĄG, ZMARŹLAK, KREOL, STEREOTYPIA, DIRT, ELEGANT, MITOSPOROWE, PARAMETR, TEKSTYLNY, DWORAK, KONSTYTUCJA, ŚRODKI TRWAŁE, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, SZARA EMINENCJA, NEWRALGICZNOŚĆ, EDYKUŁA, PŁASKOZIEMCA, CYMBAŁ, KURATORKA, NIEBO, NOŚNIK DANYCH, SITKO, CUKIER WANILIOWY, DAWCA NARZĄDÓW, KATAR SIENNY, ŁOWCA GŁÓW, PUCHAR, EUFORBIA, TWAROŻEK, ZIARENKO, WYCINEK, RZECZ, MĘTNOŚĆ, RUSKI, PIĘCIOKROTNOŚĆ, ZWAŁA, KWASKOWATOŚĆ, SWERCJA TRWAŁA, SZCZODROŚĆ, PAJĄK, KOMPLET, SCYT, CHLAJNA, MAJACZENIE, KONFIGUROWANIE, DROBINA, SOWIECKOŚĆ, ŚWIAT, ZIĘCIASZEK, IMIONISKO, ROKIET, ODSTĘPSTWO, HB, OWAL KARTEZJUSZA, ŚNIEG, WEŁNIARZ, PŁACA, AKINEZJA, ALTERNATYWA, KLINGA, IMPEDYMENTA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, ABLUCJA, WŁAM, MAKROMINERAŁ, DOM POSELSKI, KULCZYBA, OBSZAR WIEJSKI, ZBOCZENIEC, PARAWANING, SYMETRALNA, SZPATUŁKA, ZNANOŚĆ, MELUZYNA, SYMPOZJON, WARAN BEZUCHY, KUCHNIA, MODERATOR, STOŻEK, ŻÓŁW OLIWKOWY, OŚMIORNICA, SZPULKA, SKRA, CZOŁÓWKA, KANALIZACJA KABLOWA, KOMA, DOBA, D, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, SUMA WEKSLOWA, WICIOKRZEW, BOMBA ATOMOWA, UBEZWŁASNOWOLNIONY, ŚRUBOWIEC, PIENIĄDZ TOWAROWY, PŁOCHLIWOŚĆ, POCHODNIK, NUMER, ASPIRANT, FACYLITATOR, KORZYSTNOŚĆ, LUDY TURAŃSKIE, SIEKANIEC, GILOTYNA, REPETYCYJNOŚĆ, SWĘDZENIE, ABSORBANCJA, ŁASKAWCA, DUPEK ŻOŁĘDNY, FETYSZYSTA, KOŃCÓWKA, ABOLICJONISTA, WŁÓKNO SZTUCZNE, INFORMACJA GENETYCZNA, WSPANIAŁOŚĆ, PRZEDMURZE, NIEPOKALANOŚĆ, PALTO, SZYPUŁA, SZMER, ?OWAD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.260 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA BARDZO CHORA, MIZERNA, WYCIEŃCZONA, KTOŚ, KTO ŹLE WYGLĄDA (MA BLADĄ CERĘ LUB JEST PRZESADNIE CHUDY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA BARDZO CHORA, MIZERNA, WYCIEŃCZONA, KTOŚ, KTO ŹLE WYGLĄDA (MA BLADĄ CERĘ LUB JEST PRZESADNIE CHUDY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHODZĄCY TRUP osoba bardzo chora, mizerna, wycieńczona, ktoś, kto źle wygląda (ma bladą cerę lub jest przesadnie chudy) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHODZĄCY TRUP
osoba bardzo chora, mizerna, wycieńczona, ktoś, kto źle wygląda (ma bladą cerę lub jest przesadnie chudy) (na 12 lit.).

Oprócz OSOBA BARDZO CHORA, MIZERNA, WYCIEŃCZONA, KTOŚ, KTO ŹLE WYGLĄDA (MA BLADĄ CERĘ LUB JEST PRZESADNIE CHUDY) sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - OSOBA BARDZO CHORA, MIZERNA, WYCIEŃCZONA, KTOŚ, KTO ŹLE WYGLĄDA (MA BLADĄ CERĘ LUB JEST PRZESADNIE CHUDY). Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x