COŚ, W CZYM COŚ JEST OSADZONE; PODSTAWA, TRZONEK, RĘKOJEŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSADA to:

coś, w czym coś jest osadzone; podstawa, trzonek, rękojeść (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSADA

OSADA to:

mieszkańcy małej miescowości pozbawionej praw miejskich (na 5 lit.)OSADA to:

niewielka miejscowość, nieposiadająca praw miejskich (na 5 lit.)OSADA to:

w sporcie grupa zawodników będących drużyną, zajmujących miejsce w jednym pojeździe niezbędnym do uczestnictwa w zawodach - łodzi (w wioślarstwie), bobsleju, sankach lub samochodzie (na 5 lit.)OSADA to:

główny pęd kwiatostanu (na 5 lit.)OSADA to:

rowek w tylnej części drzewca strzały dostosowany do grubości cięciwy w łuku (na 5 lit.)OSADA to:

forma życia organizmów żywych, w której kilka organizmów łączy się w jeden o funkcji takiej, jaką pełniłby jeden osobnik (na 5 lit.)OSADA to:

załoga, grupa wojowników odpowiedzialnych za ochronę np. zamku i jego mieszkańców lub okrętu (na 5 lit.)OSADA to:

Ósemka wioślarzy (na 5 lit.)OSADA to:

sioło, wioska (na 5 lit.)OSADA to:

wioślarska ósemka (na 5 lit.)OSADA to:

regatowa czwórka (na 5 lit.)OSADA to:

team wioślarski (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, W CZYM COŚ JEST OSADZONE; PODSTAWA, TRZONEK, RĘKOJEŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.873

ZGODNOŚĆ, MISIOWÓZ, KAMELEON, UKŁAD JEZDNY, ZŁOŻENIE PODZIĘKOWANIA, RÓWNOŚĆ, ŚLICZNOŚĆ, WYRÓWNANIE, POSŁUCH, CZASOWNIK FRAZALNY, OSTRA AMUNICJA, PŁASKOSZ, SAMOCZYSZCZENIE, SIOŁO, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, TAUTOCHRONA, PODRÓŻ, JEDENASTKA, PIGWA POSPOLITA, TRZYMADŁO, WZNOWICIEL, POKREWIEŃSTWO, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, DEBILNOŚĆ, PRZEGUBOWIEC, PAPA MOBILE, POSIADACZ, ULEPEK, MKLIK, MASOŃSKOŚĆ, PAL, HIV, SZAFUNEK, SKRYTOBÓJSTWO, OSPALSTWO, PRZEDŁUŻACZ, PODSIEĆ, CELNOŚĆ, BONUSIK, MOTYWATOR, KONIEC, SĘKACZ, CENTRUM, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, CHODNIKOWIEC, UŁAMEK ZWYKŁY, KARMIN, UPLOT, KORPORACYJNOŚĆ, ENUMERACJA, GĘSTOŚĆ PLANCKA, SPÓD, PODGRUPA NORMALNA, KODEKS, ZAPRZEDANIEC, KWARC MLECZNY, METODA ZERO-JEDYNKOWA, MONARCHIA PARLAMENTARNA, BIPOLARNOŚĆ, TAKTYKA, LOT ŚLIZGOWY, MINBAR, DAWCA, BEZPIECZNIK, CWANOŚĆ, WYRZEKANIE, DNI, LIS, CZERNICA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, TKANKA MIĘKKA, POMPA POŻARNICZA, CHWOŚCIK BURAKA, TASMANIOZAUR, WIETRZNOŚĆ, MIEDZIOWNIK, TYLCZAK, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, FIZYKA SŁOŃCA, WINNY, MOMENT, SZYBKOZŁĄCZKA, PATYCZAK, ŁĄCZNIK GAZOWY, POSZKODOWANA, GOLIZNA, ŚLAD, ODŻYWIANIE, WIEK ZGODY, OPŁATA RYCZAŁTOWA, MODEL, ROZWOZICIEL, SAMOBÓJCA, WYJAŚNIENIE, BABA, D, ROŚLINKA, ANIOŁ STRÓŻ, KOSZT NIEZGODNOŚCI, NIESKWAPLIWOŚĆ, UMOWA ZLECENIA, WIRTUOZERSTWO, DEMONSTRACJA, OSOBLIWOŚĆ, WALEC, OLBRZYM, BYŁY, SPRAWNOŚĆ, EGZEMPLARZ SYGNALNY, SKUBANIEC, ANALOGIA, GNIAZDO, POTWIERDZENIE, KIFOZA, PIORUNOCHRON, DOM PRZYSŁUPOWY, SUBSKRYBENT, WYDMIKUFEL, KOKON, CHWAŁA, MIOTEŁKA, KOMUNIA, DEMONSTRACJA, GRUPA IMIENNA, UZBROJENIE, PIĄTE KOŁO U WOZU, AGREGATOR TREŚCI, POWIEŚĆ MIŁOSNA, WSIOK, MŁODY, ZBOCZENIEC, ANTYKWA, PIEC MUFLOWY, FACHMAN, BÓL, ŻARŁACZ SZARY, OPINIA, GAZ ŁZAWIĄCY, ANOMIA, GOL SAMOBÓJCZY, CHWALCA, ROZPRAWKA, WZGLĄD, HISZPAŃSKOŚĆ, KONSTRUKTYWNOŚĆ, PROEPIDEMICZKA, KARMIENIE, WSZECHMOCNOŚĆ, KOMETKA, DIU, OPERA, NAUKA HUMANISTYCZNA, RODZICIELSKOŚĆ, KURZYSKO, DESER, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, CHOROBA LOKOMOCYJNA, JĘZYK EZOPOWY, SIARCZEK, SETKA, INTENSYWNOŚĆ, TRYLMA, MISTRZ, BEZWIETRZE, BALSAM, OPIS, STANOWISKO, KOŚĆ ZĘBOWA, ODTLENIACZ, PERKOZ Z ALAOTRA, KREDYT RATALNY, RUCH KRZYWOLINIOWY, PIĘKNO, RAJD OBSERWOWANY, CZARODZIEJ, ANTENA ŚRUBOWA, TABLICA CAYLEYA, TWORZYWO, GŁUPKOWATOŚĆ, NIESŁUSZNOŚĆ, PIERNIK, ZAUROPTERYGI, NITROBAKTERIA, MUMIA, NOOBEK, DIABEŁ WCIELONY, GRANDA, PŁAT, PORTUGALSKOŚĆ, CHŁAM, KUTER TORPEDOWY, TRUSIĄTKO, CHRZEST, PLUGASTWO, RAZ, STATYSTYKA OPISOWA, KLEJÓWKA, DOŚWIADCZENIE, SYSTEM OBRONNY, CIERPLIWOŚĆ, DWÓJKA, PYRA, PRZYDAŚ, LUDEK, KOŚĆ NIEZGODY, KREACJONIZM, FANATYCZKA, MANIFESTACJA, KURÓW, DZIECINNOŚĆ, PRZELOTNICE, HERMETYCZNOŚĆ, ZAPAS, ZĘBOWCE, ODPOWIEDNIOŚĆ, SYNTEZATOR, NOWICJUSZKA, DEZASEMBLER, NIENOWOCZESNOŚĆ, PIERWIASTEK GŁÓWNY, BIZNESIK, PUNKT OKOSTNOWY, NIEWZAJEMNOŚĆ, KARMIDŁO, SCENICZNOŚĆ, OZDOBNIK, NIELICZNOŚĆ, KERATOPLASTYKA, PRZEDMIOT, CHMIELOGRAB, ADWEKCJA, MAJEUTYKA, EDIAKARAN, PROTEST, POPRZECZKA, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, MELFALAN, MĘŻNOŚĆ, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, BEZECNOŚĆ, WIOCHMEN, DEFENSOR, DIABELSKOŚĆ, NIEWYRAŹNOŚĆ, BAZA, OSTATNI DZWONEK, LUJEK, IKAROWE SKRZYDŁA, MINIATURKA, PLAZMA, WZNIOS, ŚMIECIOWISKO, CIEKŁOŚĆ, ŚWIADOMOŚĆ, PRZEWROTOWIEC, MISJOLOGIA, BYLICA POLNA, LINA PORĘCZOWA, PERIOD, MNIEJSZE ZŁO, SEKCIARZ, LEASING OPERACYJNY, MNOŻNA, CZAS TERAŹNIEJSZY, REKINEK PSI, SZKARADNOŚĆ, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, SIGNUM TEMPORIS, NASADA, NARÓW, CIEMNOTA, OSADA, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, POETKA, ORKA NAJMNIEJSZA, OWCA CZTEROROGA, INWOKACYJNOŚĆ, PRZEZORNOŚĆ, BRAT, DORADCZYNI, SKALA PORÓWNAWCZA, STELAŻ, DAWNOŚĆ, OPINIA, IRRADIACJA, NIEUWAŻNOŚĆ, SOLARKA, CUDZOŁOŻNOŚĆ, UMOWNOŚĆ, ANIMALIZM, KATASTROFICZNOŚĆ, SZKARADA, KOMPARYCJA, ROSOŁEK, BŁAGANIE, SYNKLINA FAŁSZYWA, TRAWERS, KMIOTEK, PRACA, ?KWAS TŁUSZCZOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.873 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, W CZYM COŚ JEST OSADZONE; PODSTAWA, TRZONEK, RĘKOJEŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, W CZYM COŚ JEST OSADZONE; PODSTAWA, TRZONEK, RĘKOJEŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSADA coś, w czym coś jest osadzone; podstawa, trzonek, rękojeść (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSADA
coś, w czym coś jest osadzone; podstawa, trzonek, rękojeść (na 5 lit.).

Oprócz COŚ, W CZYM COŚ JEST OSADZONE; PODSTAWA, TRZONEK, RĘKOJEŚĆ sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - COŚ, W CZYM COŚ JEST OSADZONE; PODSTAWA, TRZONEK, RĘKOJEŚĆ. Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast