GÓRNIK, KTÓREGO ZAJĘCIEM JEST WYDOBYWANIE MIEDZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIEDZIOWIEC to:

górnik, którego zajęciem jest wydobywanie miedzi (na 11 lit.)MIEDZIOWNIK to:

górnik, którego zajęciem jest wydobywanie miedzi (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIEDZIOWIEC

MIEDZIOWIEC to:

pierwiastek należący do jedenastej grupy układu okresowego pierwiastków (na 11 lit.)MIEDZIOWIEC to:

górnik, którego zajęciem jest wydobywanie miedzi (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GÓRNIK, KTÓREGO ZAJĘCIEM JEST WYDOBYWANIE MIEDZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.618

MODRASZEK IKAR, PRYMITYWIZM, NUDYSTA, ZŁUDNOŚĆ, HARMONIJKA, KOSZYK, BALUT, MARGINES, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, ŚLICZNOŚĆ, TOLERASTIA, ZŁOTA KLATKA, METYLDOPA, WYZNANIOWOŚĆ, RONDELA, TELEGRAF CHAPPE'A, BARANEK, SOLILOKWIUM, WSZECHBYT, ASTER SOLNY, NIEJADALNOŚĆ, CWANOŚĆ, TRZECIA CZĘŚĆ, WYJĄTKOWOŚĆ, FILM KATASTROFICZNY, KWOTA BAZOWA, DIABELSKOŚĆ, HEWEA, STRUKTURA HOLDINGOWA, KWARTET, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, WYTRAWNOŚĆ, WYBRANIEC, SYSTEM METRYCZNY, GRZECZNOŚĆ, EKSPERYMENT KLINICZNY, GRZYB MAŚLAK, SZAROTA BŁOTNA, DŁOŃ, SPIERDOLINA, ROZDZIAŁKA, BALAST, DOGMAT, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, PODRYWKA, WIEŻA KONTROLNA, KWAS LIZERGINOWY, MATRYCA STRUKTURALNA, WYROSTEK RZĘSKOWY, MIEDŹ, KONTRMANIFESTACJA, GUJOT, OBROTNICA, MAKROMINERAŁ, RELACJA PEŁNA, ZJAWISKO NATURALNE, RADYKALNOŚĆ, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, GROŹBA KARALNA, KURZYSKO, MONOPARTYJNOŚĆ, EKA-PIERWIASTEK, SYKATYWA, PRZEPUST, LEK NASENNY, DOBRO PRAWNE, KYNOTERAPIA, SITNIK, BOMBA KOBALTOWA, NOCEK WĄSATEK, WAŁEK, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, GNIAZDO, PORZĄDNICKI, WIEK ZGODY, KORNIJSKI, WYSMUKŁOŚĆ, MANUFAKTURA, NERECZNICA, PRĄŻEK, GHUL, HIPPIS, KETEN, POLĘDWICA SOPOCKA, WOJSKOWY, OBŁĄKANY, ZACHYŁKA, DOMICYL, PRZYSTAWCA, MIRAŻ, INFORMACJA GENETYCZNA, MATCZYNOŚĆ, KAWA ROZPUSZCZALNA, DOBRA STRONA, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, BYSTROŚĆ, TRANSPARENCJA, RAK KRAWIEC, SILNIK DWUKLATKOWY, TABLICA CAYLEYA, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, DROBNIACZKOWCE, SZYBKOZŁĄCZKA, ORDYNUS, SUFFOLK, MARTWY PUNKT, FICZER, MODRASZEK BLADY, RECEPTYWNOŚĆ, MINIA, ZESTAW, JEDWABNIK, FAKTORYZACJA, ZDARZENIOWOŚĆ, OSA DACHOWA, UBOGOŚĆ, CHORY NA GŁOWĘ, PELENG, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, MIEDNICZKA, NASADA, NIETYPOWOŚĆ, FRANCUSKOŚĆ, ŚLIMAK, DUROPLAST, JUNKIER, ROZTWÓR KOLOIDALNY, NIEUPRZEJMOŚĆ, BYTOMKOWIEC, KLAUSTROFOBIA, NIL, DOMINATOR, GE'EZ, RODZAJNIK, POSTĘPOWANIE, DROGA ZBIORCZA, CIEŃ AKUSTYCZNY, GLOBALNOŚĆ, FINITYZM, NATARCZYWOŚĆ, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, CUDZOŚĆ, GOŁĘBIE SERCE, ODNOWA BIOLOGICZNA, LIGROINA, PĘDNIK AZYMUTALNY, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, SPEKULANT, ZAGADKA, NIEMORALNOŚĆ, CHUDOŚĆ, POJAZD NIENORMATYWNY, BOROWIK GRABOWY, ZWROT, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, ZUPA NA GWOŹDZIU, TWIERDZENIE COSINUSÓW, MINBAR, ZIEMIA OBIECANA, PŁOMIEŃ, ZGNIŁOŚĆ, PSOTA, TECHNOZAUR, TEOLOGIA NEGATYWNA, GRZECH, ORATORIANIE, GOŚCIU, SPORT EKSTREMALNY, SIEDMIOKROTNOŚĆ, LINGA, TOKSYNA SINICOWA, FORMACJA, MODRASZEK BAGNICZEK, NOMOKRACJA, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, OPIEKUŃCZOŚĆ, OBIEGNIK, SZALEŃSTWO, ŁOTROSTWO, ZABYTEK NIERUCHOMY, ZAPŁODNIENIE HETEROLOGICZNE, NIEPRAWOŚĆ, SINUS HIPERBOLICZNY, HIPOTEZA SUSLINA, MIMEOGRAF, MADŻONG, STREFA PŁYWÓW, POWIEŚĆ MILICYJNA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, MIRA, ASTER PIRENEJSKI, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, REZYDENT WYWIADU, INSTRUMENTOLOGIA, BANDYCKOŚĆ, POBOŻNOŚĆ, FREZARKA KOPIARKA, DIABELSKI WYNALAZEK, AMPUŁKA, BUFOR, MARGINESOWOŚĆ, ŚCISŁOŚĆ, OWOCÓWKA JABŁKÓWECZKA, WYMÓG, LENIUCH OSPAŁY, NIEKOMERCYJNOŚĆ, NOTACJA MUZYCZNA, PLUS, APRIORYZM, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, DEGRESJA PODATKOWA, WOLNOŚCIOWIEC, KORMORAN PLAMISTY, FANFARON, NURKOWANIE TECHNICZNE, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, KOD PREFIKSOWY, OBŁUDNIK, LISTEK, BROŃ TERMOJĄDROWA, TUNBERGIA MYSORSKA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, BEZKIERUNKOWOŚĆ, TEOLOGIA PASTORALNA, WANIENKA, PORTUGALSKOŚĆ, MONOCENTRYZM, HENRYK VIII, LEWAREK, PRZEMYŚLNOŚĆ, LINIA, POLIMORFIZM, ANIMIZM, SZABAS, POZAMUZYCZNOŚĆ, HOMOFONIA, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, SYGNAŁ CYFROWY, ZJAWISKO FIZYCZNE, BOŻE NARODZENIE, ŻAGIEW, NAPASTNICZKA, ENERGIA, KAMERTON, PODRZĘDNIK, GIDIA, NIEKULTURALNOŚĆ, FEMINIZM, ŁUK BLOCZKOWY, KWARTET FORTEPIANOWY, GRZYB SKALNY, WIRTUOZOSTWO, CHWOŚCIK BURAKA, ZAGNIAZDOWNIK, UKŁAD INERCJALNY, FILM KRÓTKOMETRAŻOWY, PURANA, CHCIWSTWO, MONARCHIA DZIEDZICZNA, BROŃ WODOROWA, KOLOSTOMIA, PIKNIK, ACETYLENEK MIEDZI, ATRAZYNA, BYŁA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, PRZEDWIOŚNIE, STRZECHWOWCE, NANOMETR, CZEREŚNIAK, WYNIOSŁOŚĆ, DRZEWO ROZPINAJĄCE, ANTYMONARCHISTA, MOCNA STRONA, ŚLIWA, OSIOWCE, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, PSIARKA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, SYMULATOR, KRUMMHORN, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, CIEPŁO, GOŁĄBEK, JĘCZMIEŃ, KOMIN PŁACOWY, CZEK PODRÓŻNICZY, KAPUSTA GŁĄBIASTA, OBRÓT PUBLICZNY, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, ETANOLOAMINA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, OSŁABIACZ PODRZUTU, MIASTOWOŚĆ, WORECZKOWY, LANGUSTYNKA, CZEPINY, ŚNIEDŹ, ?KWADRAT MAGICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.618 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GÓRNIK, KTÓREGO ZAJĘCIEM JEST WYDOBYWANIE MIEDZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GÓRNIK, KTÓREGO ZAJĘCIEM JEST WYDOBYWANIE MIEDZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIEDZIOWIEC górnik, którego zajęciem jest wydobywanie miedzi (na 11 lit.)
MIEDZIOWNIK górnik, którego zajęciem jest wydobywanie miedzi (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIEDZIOWIEC
górnik, którego zajęciem jest wydobywanie miedzi (na 11 lit.).
MIEDZIOWNIK
górnik, którego zajęciem jest wydobywanie miedzi (na 11 lit.).

Oprócz GÓRNIK, KTÓREGO ZAJĘCIEM JEST WYDOBYWANIE MIEDZI sprawdź również:

to, że ktoś zdziadział (stał się ubogim) ,
o kimś wybrednym, delikatnym, wygodnickim; określenie lekceważące ,
murzyńskie osiedle obronne ,
orlean - pomarańczowy barwnik wykorzystywany w przemyśle spożywczym oraz do barwienia tkanin i wyrobu farb ,
samochód ciężarowy przeznaczony do przewożenia gotowego betonu ,
specjalista w dziedzinie niemcoznawstwa, znawca Niemców i stosunków niemieckich ,
miasto w Kanadzie (Quebec), ośrodek eksploatacji rud miedzi, niklu, cynku, srebra, złota ,
błonkówka z grupy żądłówek; wszystkożerna lub drapieżna w Polsce pospolita rudnica ,
elastyczny torlen, polska przędza uzyskiwana przez termiczną modyfikację (teksturowanie) torlenu, używana do wyrobów dziewiarskich ,
wąski, prostokątny szybik wykonany w celu zbadania lub poszukiwania złoża ,
cecha czegoś, co jest mało ważne, mało konkretne ,
zregenerowana część jakiejś maszyny lub przyrządu ,
instytucja zobowiązana do udzielania informacji jednostkom wywiadu finansowego o transakcjach niezgodnych z prawem (praniu brudnych pieniędzy); należą do nich np. banki i fundacje ,
Salticidae - kosmopolityczna rodzina pająków, które nie tkają sieci, tylko polują skacząc na swoją ofiarę; w skład rodziny, mającej minimum 65 mln lat, wchodzi ok. 5600 tysięcy gatunków przynależących do blisko 600 rodzajów, co czyni je najliczniejszą rodziną wśród pająków z ok. 13 proc. wszystkich gatunków; w Polsce stwierdzono występowanie 59 gatunków ,
Suillus grevillei - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
urlop na żądanie - dzień lub dni (do 4) wolne, które pracownik może otrzymać bez podania przyczyn ,
efekt powstający, gdy obracające się masywne ciało o dużym momencie bezwładności włóczy układ inercjalny w swoim polu grawitacyjnym ,
syn brata ojca ,
zakończenie belki stropowej, wysunięte przed lico muru ,
kąt zawarty pomiędzy wektorem natężenia ziemskiego pola magnetycznego a horyzontem ,
Eucera tuberculata - gatunek owada z rodziny pszczołowatych ,
... arabska ,
w Kościele katolickim biskup zarządzający diecezją ,
Mustelus asterias - gatunek drapieżnej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny mustelowatych (Triakidae); mustel gwiaździsty zamieszkuje północno-wschodni Atlantyk (od Wysp Szetlandzkich po Mauretanię, południową i zachodnią część Morza Północnego, kanał La Manche); rekin ten osiąga długość ok. 1 m i waży ok. 12 kg; jest chętnie odławiany w celach konsumpcyjnych ,
muskat - rodzaj słodkiego, wzmacnianego białego wina ,
dinozaur, którego miednica przypominała pod względem budowy miednicę współczesnych gadów; wśród dinozaurów gadziomiednicznych występowały formy zarówno mięsożerne, jak i roślinożerne, tak dwunożne, jak i czworonożne ,
mieszkaniec Afganistanu, człowiek pochodzenia afgańskiego ,
Egretta dimorpha - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae); występuje na Komorach, Madagaskarze, Majotcie, Seszelach, w Kenii i Tanzanii ,
dwusiekaczowce: rząd roślinożernych ssaków z bezkorzeniowymi siekaczami ,
grzybica naskórka wywoływana przez drożdżaki objawiająca się różowymi lub żółtobrunatnymi plamami na skórze

Komentarze - GÓRNIK, KTÓREGO ZAJĘCIEM JEST WYDOBYWANIE MIEDZI. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast