ORGANICZNY ZWIĄZEK ZALICZANY DO FOSFOLIPIDÓW, W KTÓRYM RESZTA FOSFORANOWA ZESTRYFIKOWANA JEST CHOLINĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FOSFATYDYLOCHOLINA to:

organiczny związek zaliczany do fosfolipidów, w którym reszta fosforanowa zestryfikowana jest choliną (na 18 lit.)LECYTYNA to:

organiczny związek zaliczany do fosfolipidów, w którym reszta fosforanowa zestryfikowana jest choliną (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK ZALICZANY DO FOSFOLIPIDÓW, W KTÓRYM RESZTA FOSFORANOWA ZESTRYFIKOWANA JEST CHOLINĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.105

NIEDOKOŃCZONOŚĆ, KATA, HAMULEC WIRNIKOWY, LIROGON ALBERTA, PIRAMIDA, KOLOR LUKOWY, WIDŁOZĘBOWCE, DOM, OSKARŻENIE PRYWATNE, SZORSTKOŚĆ, SCHRONISKO, MONOPARTYJNOŚĆ, PRZYBYSZKA, CHUDOPACHOŁEK, FARBOWANY LIS, RĘCZNIK KĄPIELOWY, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, BEZBOLESNOŚĆ, ETER, CHOROBOWE, AKTORKA, MULTIPLEKS, WYGIĘCIE, USTRÓJ NIEWOLNICZY, KOALICJA, GAMBIT, ILUZYJNOŚĆ, OSTATNI, KAPERKA, ARSYNA, PIESZCZOCH, TOPOLOGIA SZYNOWA, GLIZA, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, SZTAFAŻ, ŻŁOBECZEK, TWIST, JĘZYK MANX, BROMEK FENYLU, OŚWIECONOŚĆ, PRZESZKADZAJKA, PRZYBYSZ, MOTOROWIEC, PRZETOKOWY, GWIAZDKA, IDIOFON, ŻART, PODRÓŻNA, SITAK, BYSTRZE, MONARCHIA, CHLORAN(V) POTASU, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, SIECIARKA, ANALIZA KOSZTÓW, PREPROCESOR, POLIEN, ZWIĄZEK WIELOPIERŚCIENIOWY, ŁOKIEĆ TENISISTY, FETYSZ, NASADA, NAGOŚĆ, POLITYKA PODATKOWA, STREFA HEADA, PŁOZA, ŚRODEK TRWAŁY, TRANDOLAPRYL, FETOPATIA CUKRZYCOWA, MURARKA OGRODOWA, CHŁÓD, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, KOSTKA, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, KONTRAKT MENEDŻERSKI, ZESTRZAŁ, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, ABLACJA, ŻABA KATOLICKA, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, SILNIK KWADRATOWY, NIEDOZWOLONOŚĆ, SZARA MYSZKA, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, MIKROPRĄD, MEGAPASKAL, NIEUPRZEJMOŚĆ, AUTOTRANSFUZJA, BINARYZM, NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, MLECZARKA, UPRAWA, JĘZYK ALEUCKI, PRZEŁAWICENIE, ODMIENNOŚĆ, GOSPODARKA KOMUNALNA, ŁBISKO, FANPAGE, TEATR LALEK, LAGUNA, PRZEŁĄCZALNIA, BEZWODNIK FTALOWY, CZAS OCHRONNY, TARTAK, HEMOCYT, DODATEK KOMPENSACYJNY, ATASZAT, ORZECH, AZOTYN ALKILOWY, SUPERPRZEBÓJ, PRZYROSTEK, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, ZWICHNIĘCIE, WETERAN, MARKIZA, CYKORIA KORZENIOWA, REPOWNIA, DEZINSTALACJA, ŚMIECIOWISKO, KWAS MLEKOWY, ETIUDA, AZOTYN, POWAB, OBRAZOWOŚĆ, KOMPARYCJA, EFEKTYWNOŚĆ, SPORT WODNY, POWŁOKA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, SFERA BIOTYCZNA, FENKAMFAMINA, PATROLOWIEC, ANTYKWARNIA, ŻYCIODAJNOŚĆ, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, PRAKTYCZNOŚĆ, INICJATOR, CHOROBA ZASADOWA, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, LIST GRATULACYJNY, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, MAŁGORZATKA, SUTEK, DNA, RAMIĘ, TRUD, PORTFEL, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, NOWOTWÓR ŁAGODNY, KLAUZULA DUALNA, WPŁATA, STYL GRZBIETOWY, TYMOLOL, CUDZOŚĆ, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, IKONOGRAFIA, ZBIORNIK, JODEK, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, ZASIEDLENIE, KLAN, NIEDELIKATNOŚĆ, PIŁKARZ, EGZYSTENCJALISTA, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, RODZINA ZASTĘPCZA, ROZDZIELCZOŚĆ, SAMOAKTUALIZACJA, WITAMINA B6, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, SZEREG NEPTUNOWY, JĘZYK DUŃSKI, CHLORAN(V) SODU, KONSUL, KWAS FTALOWY, ZESZYT W LINIE, PREFEKTURA MIEJSKA, ŚWIECA, CAP, SZYBKA RANDKA, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, LUDZIK, JAGODNIK, NAPINACZ, OMNIPOTENCJA, ROMBOŚCIAN, MINISTERSTWO, BECZKA Z PROCHEM, NARZĄD RODNY, HIPERPRZESTRZEŃ, UPIĘKSZENIE, OKNO, SZCZEPIONKA WŁASNA, KWAS STEARYNOWY, ANTYDEPRESANT, FILTR GĄBKOWY, TAJNOŚĆ, SZORSTKOŚĆ, ZADZIORNICA WŁOCHATA, PIEZOELEKTRYK, ZARODZIEC PASMOWY, ŚLIZG, WIRTUOZERSTWO, CHROPAWOŚĆ, GATUNEK PARASOLOWY, RYNEK PRODUCENTA, KOEDUKACYJNOŚĆ, ŻEBRO, DOM PRZYSŁUPOWY, GARMAŻERIA, TYLCZAK, MANUFAKTURA, MYDELNICZKA, STYLISTA, SKRÓT SYLABOWY, PŁYN ETYLOWY, NACZYNIE WIEŃCOWE, GRUCZOLAKORAK, OWAL, PAN, WYDRA, AFRYKAŃSKI, CYNKOGRAFIA, AZOTEK KRZEMU, JĘZYK MASZYNOWY, PIERŚCIEŃ Z JEDYNKĄ, INDYWIDUALIZM, SEKSISTOWSKOŚĆ, RATING, NAPOMNIENIE, ZWIĄZEK FLAWONOWY, GÓGLE, PŁOMIEŃ, PUDŁO, RĘKAW, WŁOSKI, GAŚNICA PIANOWA, FASOLA SZPARAGOWA, WODOROTLENEK, STAROŚĆ, SKÓROSKRZYDŁE, KUC SZETLANDZKI, BURZA, EKONOMICZNOŚĆ, KONFEDERACJA, DÓŁ, WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE, RYCZAŁT, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, BARBITURAT, PATENA, UBYTEK, TRZMIEL ŻÓŁTY, KREDYT HIPOTECZNY, BURAK, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, NIENATURALNOŚĆ, OBRABIALNOŚĆ, CZAS FIZYCZNY, ENKODER PRZYROSTOWY, POKÓJ, STEROWANIE HYDRAULICZNE, UBYTEK, GRUBOSKÓRNOŚĆ, UŁAMEK DZIESIĘTNY, PEPINIERA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, PUSTELNIA, ORZESZEK ZIEMNY, INTERNUNCJUSZ, HANZA, FRYSZERNIA, MAKUMBA, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, FIGURACJA HARMONICZNA, UPRZEDMIOTOWIENIE, FORMACJA ROŚLINNA, DONOŚNIK, LAPAROSKOPIA, GRZYB ZAJĘCZY, TABLICA, MEGAZOSTRODON, KRZEMEK, AKUMULATOR, STREFA PRZYGRANICZNA, IMPLIKACJA LOGICZNA, ZWIĄZEK HOMOSEKSUALNY, AEROZOL, PIEŃ TRZEWNY, BAKTERIE METANOGENNE, SKUNKS, PRZYSŁÓWEK, GRZYB SKALNY, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, AKTOR, KOŃ WIELKOPOLSKI, MONOETANOLOAMINA, ?POŻYTECZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.105 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK ZALICZANY DO FOSFOLIPIDÓW, W KTÓRYM RESZTA FOSFORANOWA ZESTRYFIKOWANA JEST CHOLINĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK ZALICZANY DO FOSFOLIPIDÓW, W KTÓRYM RESZTA FOSFORANOWA ZESTRYFIKOWANA JEST CHOLINĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FOSFATYDYLOCHOLINA organiczny związek zaliczany do fosfolipidów, w którym reszta fosforanowa zestryfikowana jest choliną (na 18 lit.)
LECYTYNA organiczny związek zaliczany do fosfolipidów, w którym reszta fosforanowa zestryfikowana jest choliną (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FOSFATYDYLOCHOLINA
organiczny związek zaliczany do fosfolipidów, w którym reszta fosforanowa zestryfikowana jest choliną (na 18 lit.).
LECYTYNA
organiczny związek zaliczany do fosfolipidów, w którym reszta fosforanowa zestryfikowana jest choliną (na 8 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK ZALICZANY DO FOSFOLIPIDÓW, W KTÓRYM RESZTA FOSFORANOWA ZESTRYFIKOWANA JEST CHOLINĄ sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK ZALICZANY DO FOSFOLIPIDÓW, W KTÓRYM RESZTA FOSFORANOWA ZESTRYFIKOWANA JEST CHOLINĄ. Dodaj komentarz

6+4 =

Poleć nas znajomym:

x