Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DZIAŁ W OBRĘBIE GÓRNICTWA, KTÓREGO OBIEKTEM ZAINTERESOWANIA JEST ROPA NAFTOWA, GAZ I WOSK ZIEMNY - ZNAJDOWANIE ZŁÓŻ I SPOSOBY ICH WYDOBYCIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAFCIARSTWO to:

dział w obrębie górnictwa, którego obiektem zainteresowania jest ropa naftowa, gaz i wosk ziemny - znajdowanie złóż i sposoby ich wydobycia (na 11 lit.)NAFTOWNICTWO to:

dział w obrębie górnictwa, którego obiektem zainteresowania jest ropa naftowa, gaz i wosk ziemny - znajdowanie złóż i sposoby ich wydobycia (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ W OBRĘBIE GÓRNICTWA, KTÓREGO OBIEKTEM ZAINTERESOWANIA JEST ROPA NAFTOWA, GAZ I WOSK ZIEMNY - ZNAJDOWANIE ZŁÓŻ I SPOSOBY ICH WYDOBYCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.716

ROZSĄDNOŚĆ, NEUSTON, PRZEMYŚLNOŚĆ, SUTEK, ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, PRAWO BIOTA-SAVARTA, NIECIEKAWOŚĆ, KONIECZNOŚĆ, KONCERT, FACHOWOŚĆ, NIENORMATYWNOŚĆ, STACJA POSTOJOWA, PODGRZEWACZ, KOMIN WULKANICZNY, PROTOROZAUR, OPERATOR LINIOWY, NISZA, MAKROPIERWIASTEK, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, SYGNAŁ DYSKRETNY, GRADUACJA, OSCYLATOR, BIDŁO, REDEMPTORYSTA, ANDROID, PRZEBUDOWA, INSTRUMENT STRUNOWY, OOLOGIA, MODRASZEK NAUSITOUS, MEDYCYNA REGENERACYJNA, KAZUAR, SZUWAKS, POLE KARNE, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, RYBY WĘDROWNE, NATURYSTKA, MEDYCYNA KOSMICZNA, TOALETA, PROEPIDEMIK, PROBLEM BAZYLEJSKI, RABUNEK, PRZEGUBOWIEC, PRYMITYWIZM, WOSK, AUTOTRANSFUZJA, ORIONIDY, DITLENEK, DODATEK WYRÓWNAWCZY, ANIMIZM, TYLCZAK ŁUKOWY, WERBLISTKA, SPACHACZ ZIELONAWY, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, DÓŁ GNILNY, RETORYCZNOŚĆ, CZEREMCHA, FENETYKA, LAMPA BENZYNOWA, HELIOFIZYKA, IBIS, SZKARADZIEŃSTWO, FENIKS, PATOLOGIA, OZDOBA, WINO LIKIEROWE, RĘKAWEK, NOZDRZAKI, SZAŁAŚNICTWO, SPÓDNICZYNA, TERMIN STANOWCZY, TRAFUNEK, PANIKA BANKOWA, ULUBIENIEC, SIŁA ROBOCZA, SUSZKA, ANONIMOWOŚĆ, KŁUSAK FRANCUSKI, BINARYZM, SIEWECZKA MONGOLSKA, OPIESZAŁOŚĆ, ZIEGLER, MODULARNOŚĆ, KUC CONNEMARA, POLNIK BURY, GRZYB CHRONIONY, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, FASOLKA MUNG, BAKTERIEMIA, MSZA, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, ODJEMNA, ROOIBOS, WETERYNARIA, SALWA BURTOWA, WICELIDER, KOLOKATOR, SKAŁA LUŹNA, ZBROJA BIAŁA, BERNARDYNKA, SUPERPRZEBÓJ, POLKA, TEATYN, LUK ŁADUNKOWY, DEGRAS, NURKOWANIE TECHNICZNE, PRZESYP, DZIEDZINIEC, REDAKTORSTWO, WOŁOWINA, ODZYSK, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, KARLIK WIĘKSZY, WOKALISTYKA, ANINA, HIPPISKA, ABSOLUTORIUM, LOT ŚLIZGOWY, ZWODNICZOŚĆ, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, MĘTNOŚĆ, SZKUTNICTWO, ŁONO, OSTROGONY, SESJA EGZAMINACYJNA, PASSE-PARTOUT, SENSOMOTORYKA, SITNIK, LARYNGOLOGIA, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, TRYLMA, OPASANIE, PSZCZOŁA MIODNA, BEKAŚNICA PLAMISTA, MIGDAŁ, PTOZA WRODZONA, KLOAKA, PUKAWKA, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, PĘPAWA, MALTA, WSZECHŚWIAT, HARMONIA, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, ANIOŁEK, DUCHOWOŚĆ, DODAJNA, BANDYCTWO, JEZIORO POLIHUMUSOWE, STAN SUROWY, APOLOGETYK, INTEGRALNOŚĆ, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, KONTRAKT TERYTORIALNY, PIEC ŁUKOWY, GOLAS, PRAWDA, SŁONOROŚLE, BÓL, MARUNA NADMORSKA, PAPRYKARZ, ODJEMNIK, ALBUM, KETEN, SYSTEMATYKA, KOŚCIÓŁ UNITARIAŃSKI, RYCZAŁT, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, SOCJOLOGIA FENOMENOLOGICZNA, ATMORADIOGRAF, PUSTA STRUNA, ROZTWÓR BUFOROWY, STRÓJ, PŁAT, PRZEGLĄD, MLECZARKA, NIEROZUMNOŚĆ, POSTULATYWNOŚĆ, SZKOLNOŚĆ, DWÓJKA PODWÓJNA, DEFENSOR, CZAD, POPĘDLIWOŚĆ, REIFIKACJA, JAZ ZASTAWKOWY, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, OCZEPINY, SYSTEM BANKOWY, OSŁONOWOŚĆ, PODWODNY LOTNISKOWIEC, POETKA, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, NEOBEHAWIORYZM, BANTENG, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, NIEKLAROWNOŚĆ, JODEK, GRUPA IMINOWA, GLOBALNOŚĆ, POWAŻNOŚĆ, FUNKCJA EKSPRESYWNA, SZTUKA ZIEMI, GRA NIESKOŃCZONA, WIDZENIE, INSTYTUCJA KREDYTOWA, PRZEDAWCZYK, UBAW, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, NIEWYRAZISTOŚĆ, STELLARATOR, HUBA, BOCZEŃ, RACHUNEK CAŁKOWY, ŚRODKI TRWAŁE, CHLEBOWIEC, RESZTKA, ARA, NIEWYRAŹNOŚĆ, KASZANKA, BUMER, SZCZAWIÓWKA, OBCIĄŻENIE, ZAPROSZONY, KWARC ZIELONY, NONSENSOWNOŚĆ, LAMPA OBRAZOWA, BISIORKI, REDUKCJA, DOBRO RZADKIE, CZERWONA KSIĘGA, PROJEKCYJNOŚĆ, KUGLARSTWO, KROGULEC WYSPOWY, HRABIĄTKO, KLEJÓWKA, FIZYKA STATYSTYCZNA, LINIA, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, WIELKOŚĆ, RAMA KOMUNIKACYJNA, STATYKA, ENERGIA, OSTROŚĆ, TAKIFUGU, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, KARKOŁOMNOŚĆ, TORFOWIEC OSTROLISTNY, RUSAJFA, HAMULEC CIĘGNOWY, NASKÓREK, ZASADA MACHA, NAŁÓG, DOSADNOŚĆ, HYGROPSAMMON, SILNIK PAROWY, MIARA NIEZWARTOŚCI, KRYZYS GOSPODARCZY, SPEKULANT, LUDZIK, STRUKTURA FUNKCYJNA, SKRZYNKA MAILOWA, OBYCZAJNOŚĆ, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, KOREK, PLAFON, KRAKOWSKOŚĆ, LUJEK, SKŁAD PODATKOWY, ZIELENIEC, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, INŻYNIERIA WOJSKOWA, ŻARŁACZ JEDWABISTY, ŚRUBOWIEC, ORMIAŃSKI, TUTORIAL, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, MOLTON, TAUTOLOGIA, KOMÓRKA SITOWA, MECHANIZM JARZMOWY, ŻYWOŚĆ, PATENT KONSULARNY, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, ROZWAŻANIE, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, DWUSTRONNOŚĆ, ZRZESZONY, TRANSAKCJA WIĄZANA, WŁÓKNO SZTUCZNE, SERNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.716 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: dział w obrębie górnictwa, którego obiektem zainteresowania jest ropa naftowa, gaz i wosk ziemny - znajdowanie złóż i sposoby ich wydobycia, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ W OBRĘBIE GÓRNICTWA, KTÓREGO OBIEKTEM ZAINTERESOWANIA JEST ROPA NAFTOWA, GAZ I WOSK ZIEMNY - ZNAJDOWANIE ZŁÓŻ I SPOSOBY ICH WYDOBYCIA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
nafciarstwo, dział w obrębie górnictwa, którego obiektem zainteresowania jest ropa naftowa, gaz i wosk ziemny - znajdowanie złóż i sposoby ich wydobycia (na 11 lit.)
naftownictwo, dział w obrębie górnictwa, którego obiektem zainteresowania jest ropa naftowa, gaz i wosk ziemny - znajdowanie złóż i sposoby ich wydobycia (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAFCIARSTWO
dział w obrębie górnictwa, którego obiektem zainteresowania jest ropa naftowa, gaz i wosk ziemny - znajdowanie złóż i sposoby ich wydobycia (na 11 lit.).
NAFTOWNICTWO
dział w obrębie górnictwa, którego obiektem zainteresowania jest ropa naftowa, gaz i wosk ziemny - znajdowanie złóż i sposoby ich wydobycia (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x