USTALONY PRAWNIE MINIMALNY WIEK, OD KTÓREGO DANA OSOBA JEST UZNANA ZA ZDOLNĄ DO WYRAŻENIA WAŻNEJ PRAWNIE ZGODY NA CZYNNOŚCI SEKSUALNE Z INNĄ OSOBĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIEK ZGODY to:

ustalony prawnie minimalny wiek, od którego dana osoba jest uznana za zdolną do wyrażenia ważnej prawnie zgody na czynności seksualne z inną osobą (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "USTALONY PRAWNIE MINIMALNY WIEK, OD KTÓREGO DANA OSOBA JEST UZNANA ZA ZDOLNĄ DO WYRAŻENIA WAŻNEJ PRAWNIE ZGODY NA CZYNNOŚCI SEKSUALNE Z INNĄ OSOBĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.665

FUNKCJA GRZEBIENIOWA, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, MASECZKA, CENA DETALICZNA, KRÓLIK, WĄTŁOŚĆ, STACJA ROZDZIELCZA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, CICHY WSPÓLNIK, SKRYTOBÓJSTWO, MATCZYNOŚĆ, GRODZA, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, HACZEK, ZAŁOGANT, CHRAPY, PODDAŃCZOŚĆ, PRANKO, SĘDZIA BOCZNY, SPRAWNOŚĆ, CHRUŚCIK, SUPERRAKIETA, ODNAWIACZ, MŁOCARZ, PROPORZEC, MEDIALNOŚĆ, EKRANOPLAN, AUTOMAT, PRZEKŁADNIA PASOWA, ASOCJACJONISTA, ŚNIEG, JĄDRO, OOLOGIA, REIFIKACJA, CECHA CZYNNOŚCI, CIENIAS, ŻARÓWKA, MEDIUM, AKTYWNOŚĆ, GOSPODARSTWO NISKOTOWAROWE, CHOMIK AZERSKI, DYNAMIKA, MYŚLENIE MAGICZNE, KLINKIER, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, NARWALOWATE, KASTA, SPLĄTANIE, SYNTETYZATOR, PRYWATNOŚĆ, PODZIEMIE, REZONATOR KWARCOWY, MASZYNA PROSTA, TIOSÓL, MEDYCYNA REGENERACYJNA, FAJNOŚĆ, LEASING OPERACYJNY, ROZBIERANKA, ODCHYŁ, METAJĘZYKOWOŚĆ, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, NEFELIN, NUMER, PLANISFERA, WOZIWODA, WODA LECZNICZA, ZIEMIA ODNIESIENIA, UKŁAD NIESTACJONARNY, ZARZĄD, WĘGLARSTWO, PŁAWACZKA, INWALIDA WOJENNY, GRĄD SUBATLANTYCKI, BOMBA, DELEGACJA, GĘSTOŚĆ, SZKODNIK, DELFIN DŁUGONOSY, FUNKCJA ACKERMANNA, MARTWY PRZEPIS, ŻENIEC, HARMONOGRAM, DWUBARWNOŚĆ, TRÓJNIAK, BROŃ TERMOJĄDROWA, CZERWONOKRZEW, NAUTILUS, DOBRO LUKSUSOWE, PRZYLEPNOŚĆ, CZAS, TELEWIZJA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, CHWIEJNOŚĆ, KOŹLAK, OKREŚLONOŚĆ, JĘZYK WEWNĘTRZNY, ASTER, MLECZAN, OBWISŁOŚĆ, WIATROWNICA, MASZYNA INFORMACYJNA, OSTOJA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, KRĄGŁOŚĆ, JĘZYK GYYZ, ZIELONOŚĆ, MAŁA OJCZYZNA, PRODUCENT, DROGA, GWIAZDKA, LICZBA DOSKONAŁA, WESOŁOŚĆ, ŁAZIK, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, PRZEMYTNIK, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, WYMIANA GAZOWA, KAPŁAN, GŁOŚNIK DYNAMICZNY, PRZYROSTEK, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, POCZUCIE WINY, ALMUKANTARAT, KONTRDEMONSTRACJA, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, DIAGNOSTA, LICYTACJA, CYTADELA, BREST, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, ŚWIATŁO KOTWICZNE, CHODZĄCY SZKIELET, MUCHOMOR BULWIASTY, ZEBRA STEPOWA, WYJĄTEK, OFIARA ŚMIERTELNA, MRÓWKA SMĘTNICA, KRZEWICIEL, BOSKA CZĄSTKA, MASZT ANTENOWY, PODEJRZANA, PRZESTARZAŁOŚĆ, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, GADACZ, ELEKTORAT, DZIELNICOWY, BACIK, ZWIASTUN, DYSKONTYNUACJA, FLAWONOID, ULUBIENIEC, DODAJNA, WYSOKI KOMISARZ, WERSJA LEKTORSKA, BOŚNIACKOŚĆ, KANAŁ ŻEGLOWNY, SZACHY AKTYWNE, ORDYNARNOŚĆ, KOŃ GORĄCOKRWISTY, PRAWO PIĘŚCI, HAFTARZ, BILANS ENERGETYCZNY, INERCJALNOŚĆ, NEK, CENTRUM URAZOWE, FILM SZPIEGOWSKI, WENESEKCJA, SANNJASIN, KURATORKA, UKŁAD MINIMALNY, MATUZALEM, FENOMENOLOGIA, ŚMIECIUCH, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, KARANY, ROCZNIKARZ, UPOŚLEDZONY, WARTOŚĆ, OUTLIER, PASJONISTA, NARKOLEPSJA, KOLEKTYWIZM, DIPLODOK, EKSPRES PRZELEWOWY, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, SPRAWNIK, CZERWONKA, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, SPEAKER, ZASTAWKA, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, POCIĄG MARSZRUTOWY, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, BALAST, INKORPORACJA, CIOTA, DINOZAUR, DOSADNOŚĆ, UWAŻNOŚĆ, WYGŁUP, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, DESIGN, ODŚRODKOWOŚĆ, CERKIEWSZCZYZNA, ADIAFORA, CHIŃSKI, RIDER, KONCHIOLINA, NIEZWARTOŚĆ, MÓL KSIĄŻKOWY, ANTYLIBERALIZM, DOLAR ANTARKTYKI, DOWOLNOŚĆ, KLONOWATE, BONGOSY, POBIAŁKA, OGONEK, TUBOWY, UJŚCIE, RZĄDNOŚĆ, WOLNY STRZELEC, POKREWNA DUSZA, SKÓRNIK, PAPROCIE, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, PARK PRZEMYSŁOWY, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, TERMIN PREKLUZYJNY, KORNIJSKI, PRZESTWORZE, PŁYWACZEK, SKANDYNAWSKOŚĆ, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, ADYGEJCZYK, TURECCZYZNA, MAZUR, KŁAMCA LUSTRACYJNY, PÓŁDZIECKO, NIELITOŚCIWOŚĆ, ASTRONOMICZNA LICZBA, POŚWIST, KAPUSTA PASTEWNA, SINOLOGIA, IRANISTAŃSKI, HIPERATOM, BRZEMIĘ, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, WSTĘŻNICE, NACHALNOŚĆ, GEEZ, GOŹDZIANKA, SZEREG ROZBIEŻNY, ARKEBUZER, LUZACKOŚĆ, UZBROJENIE, SIEROTA ZUPEŁNA, GATUNEK KLUCZOWY, PERFUMA, NIETOPERZE OWADOŻERNE, WSPOMNIENIE, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, ASYSTA, BIAŁORUTENISTYKA, SŁOIK, PEDALARZ, STROIK, AGNOSTYK, UZDRAWIACZ, KONSTYTUCJA, PARTNER, DOROBKIEWICZ, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, INTERMEZZO, POLE BEZWIROWE, PORÓWNYWARKA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, ZAĆMIENIE, NIEŻYJĄCY, WIEWIÓRKA POSPOLITA, PARTYKUŁA, RZUT RÓWNOLEGŁY, FUNKCJA PRZESTĘPNA, KSENOFIL, POSIEW, UBEZPIECZONY, DRĘTWOTA, METODA, UPIĘKSZENIE, LEISZMANIOZA TRZEWNA, PRZEKLĘTNIK, KANDYDEMIA, KWARTET, NATARCZYWOŚĆ, TROMBONISTA, OŚWIETLACZ, TROCINIARKI, ?ZNAJDEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.665 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

USTALONY PRAWNIE MINIMALNY WIEK, OD KTÓREGO DANA OSOBA JEST UZNANA ZA ZDOLNĄ DO WYRAŻENIA WAŻNEJ PRAWNIE ZGODY NA CZYNNOŚCI SEKSUALNE Z INNĄ OSOBĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: USTALONY PRAWNIE MINIMALNY WIEK, OD KTÓREGO DANA OSOBA JEST UZNANA ZA ZDOLNĄ DO WYRAŻENIA WAŻNEJ PRAWNIE ZGODY NA CZYNNOŚCI SEKSUALNE Z INNĄ OSOBĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIEK ZGODY ustalony prawnie minimalny wiek, od którego dana osoba jest uznana za zdolną do wyrażenia ważnej prawnie zgody na czynności seksualne z inną osobą (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIEK ZGODY
ustalony prawnie minimalny wiek, od którego dana osoba jest uznana za zdolną do wyrażenia ważnej prawnie zgody na czynności seksualne z inną osobą (na 9 lit.).

Oprócz USTALONY PRAWNIE MINIMALNY WIEK, OD KTÓREGO DANA OSOBA JEST UZNANA ZA ZDOLNĄ DO WYRAŻENIA WAŻNEJ PRAWNIE ZGODY NA CZYNNOŚCI SEKSUALNE Z INNĄ OSOBĄ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - USTALONY PRAWNIE MINIMALNY WIEK, OD KTÓREGO DANA OSOBA JEST UZNANA ZA ZDOLNĄ DO WYRAŻENIA WAŻNEJ PRAWNIE ZGODY NA CZYNNOŚCI SEKSUALNE Z INNĄ OSOBĄ. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast