PIERWSZY RODZAJ ARCHITEKTURY KOMPUTERA, OPRACOWANEJ PRZEZ JOHNA VON NEUMANNA, JOHNA W. MAUCHLY’EGO ORAZ JOHNA PRESPER ECKERTA W 1945 ROKU; CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ TEJ ARCHITEKTURY JEST TO, ŻE DANE PRZECHOWYWANE SĄ WSPÓLNIE Z INSTRUKCJAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ARCHITEKTURA VON NEUMANNA to:

pierwszy rodzaj architektury komputera, opracowanej przez Johna von Neumanna, Johna W. Mauchly’ego oraz Johna Presper Eckerta w 1945 roku; cechą charakterystyczną tej architektury jest to, że dane przechowywane są wspólnie z instrukcjami (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIERWSZY RODZAJ ARCHITEKTURY KOMPUTERA, OPRACOWANEJ PRZEZ JOHNA VON NEUMANNA, JOHNA W. MAUCHLY’EGO ORAZ JOHNA PRESPER ECKERTA W 1945 ROKU; CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ TEJ ARCHITEKTURY JEST TO, ŻE DANE PRZECHOWYWANE SĄ WSPÓLNIE Z INSTRUKCJAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.165

GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, ROZPIERACZ, RAJD DAKAR, DESZCZÓWKA, ROZKŁAD ZMIENNEJ LOSOWEJ, SZLAFROK, PRZEBÓJ, KRUCHAWECZKA, MIKROKROPKA, TOY, PELEKANIMIM, SZURPEK POWINOWATY, FIRMÓWKA, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, LIMONKA, MOTYLEK, NAREW, WYDATEK INWESTYCYJNY, DELEGAT, CEZURA, TWIERDZENIE PITAGORASA, HUDSON, DROGOMISTRZ, BIOSYNTEZA BIAŁKA, TELLURIUM, KLAOZAUR, WILK PÓŁNOCNOKANADYJSKI, GRUPA RYZYKA, TAJSTRA, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, CARMAGNOLE, KUBEŁ, PIESZCZOTA, TYBETAŃCZYK, TAKKA, APARAT DALMIERZOWY, STACJA OBSŁUGIWANA, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, BOZON Z, BLEDZIUCH, ŁOWCA GŁÓW, PUNKT DYMIENIA, IRGA, NANDO, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, TAMARYND, PANIER, FILOLOGIA KLASYCZNA, SMOG, RĘKA SZPONIASTA, ANTYPERTYT, BENCHMARKING, WSPORNIK, FOTOKSIĄŻKA, LEBERKA, POLE KARNE, CRIOLLO, SIEROTA, TOMAHAWK, ORZEŁ POŁUDNIOWY, STOPIEŃ, SEKUNDA, KOMPENSATOR, KULTURA MATERIALNA, SATANISTA, SATYRA, LARIOZAUR, MOTOR, STANOWISKO, POLIO, LIBERIA, KOMIN, KURATORKA, BŁYSKOTKA, BITKI, ROŚLINY NACZYNIOWE, TYFUS PLAMISTY, CZEPIEC, SZKŁO LABORATORYJNE, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, LAING, OGÓRCZAK, BIOFILIA, CZEREŚNIA, BAGNICA, ESENCJA, KECZUP, AUT BRAMKOWY, NATARCZYWOŚĆ, MALARSTWO RODZAJOWE, ŁUGOWNICA, DAGOBA, RZEZ, POSTANOWIENIE, TATUAŻ, CZUPRYNA, GŁOS SUMIENIA, SWÓJ, PLACEK LOTARYŃSKI, TELEWIZJA REPERTUAROWA, ALLOSTERIA, WIEK ZGODY, TOLERASTIA, PRECEDENSOWOŚĆ, MAGAZYN, SUBTELNOŚĆ, ANTENA YAGI-UDA, DELEGACJA, PRZYNĘTA SZTUCZNA, BAZA, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, FIRMÓWKA, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, RAM, PASTICCIO, POGODNOŚĆ, GARGAMEL, MORŚWIN BEZPŁETWY, GŁOGOWIANIN, KARTA, NAJEŹDŹCA, SIOŁO, PSZCZOŁA MIODNA, JĘDZA, SZTAFAŻ, SILNIK ELEKTRYCZNY, AMORTYZACJA PODATKOWA, BARYŁKARZ, EFEKT, STULNIK, FETOSKOPIA, DOWCIPNOŚĆ, KALKULATOR NAWIGACYJNY, PÓŁSFERA, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, PADACZKA MIOKLONICZNA, STREFA WOLNOCŁOWA, HUMANIZACJA PRACY, NIEKONKRETNOŚĆ, SYNOGARLICA, DZIAŁKA REKREACYJNA, NIL, WĘGLARNIA, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, BUŁKA PARYSKA, WYWROTOWIEC, PŁASZCZ KĄPIELOWY, PIKIETA, LARYNGOSKOPIA, RARYTASIK, CALL-GIRL, ŚRODEK, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, KORMORAN KRASNOLICY, SAN, BANKROFT, PRAWO BUDOWLANE, GARDZIEL, SILNIK WODNY, BIERNE PRAWO WYBORCZE, PÓŁMISEK, MIKROSKOPIJNOŚĆ, PROJEKCYJNOŚĆ, KANTATA, TAPIR CZAPRAKOWY, UMOWA PRZYRZECZONA, BANKIET, OPOZYCJA, SKARGA KASACYJNA, BEZKLASOWOŚĆ, PSEUDOMORFIZM, WAZOWIE, ZAINTERESOWANY, SPŁAWIK, PERIOD, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, PRZESZKODA, ŻÓŁW WIELKOGŁOWY, DŻEZ, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, AUTOTEMATYZM, JURNOŚĆ, KURZA STOPKA, ŚWIADCZENIE URLOPOWE, WZORZEC, IMPLANTACJA, DZIENNIK, TERAPENA KAROLIŃSKA, BUM, KONTRDEMONSTRACJA, DOMINACJA CAŁKOWITA, ZGORZKNIAŁOŚĆ, BUDDYZM TYBETAŃSKI, PRAWO MEDYCZNE, WĘŻOWNIK, RODZINA PEŁNA, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, FREEGANIN, LODOWIEC WISZĄCY, KOŁNIERZYK, AKTYWNOŚĆ, REWIOWOŚĆ, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, WIDŁOZĄB LEŚNY, PASAŻ, KĄPIEL GAZOWA, BONITO, OCCIDENTAL, LAK, TRĄBIK, ARGUS, PRZYŁBICA, FILM KATASTROFICZNY, LADA, PAENULA, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, TABAKA, MIEDZIOWIEC, DUROMER, PAŁANECZKA MAŁA, HARMONIJNOŚĆ, BRZMIENIE, CIABATTA, NOCEK KOSMATY, KOMANDOR PORUCZNIK, DAMARA, DOM MODY, POWIELACZ FOTOELEKTRONOWY, SPEKTROSKOPIA ELEKTRONOWA, PRZEPAD, POLESIE, KOKLUSZ, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, TYNKARKA, DRZEWO CYTRUSOWE, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, GRA DEBLOWA, OTOMANA, ARKABALISTA, DANE, NEPOTYSTA, ZAŁATWIANIE, JABŁKO DESEROWE, WARZONKA, WIEWIÓRKA RUDA, LUSTRO, EUKARIONT, RÓŻOWA LANDRYNKA, WSZECHMOCNOŚĆ, NALEŚNIK, DRAGONADA, DZIRYT, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, WEBMASTER, PIANKA, BD, SUFIKS, ŚNIEŻYCA, AMPUTACJA, ALFABET MORSE'A, JEZIORO KAROWE, ILIOZUCH, ASFODEL, JEDLICA, ŚWIATŁO DZIENNE, KOLEPIOCEFAL, HAGIOGRAF, TRÓJKA, KEFIA, CIASNOŚĆ, PODRYDZYK OSTRY, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, AROWANA SREBRNA, SYGNAŁ, ADMINISTRACJA WOJSKOWA, WKŁAD BUDOWLANY, GRAF DOSKONAŁY, LINIA, POCIĄG, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, POLĘDWICA, SPĘD, OGNIWO MOKRE, PTEROSPONDYL, BARELIEF, STRÓJ DWORSKI, ROŚLINA SOLNISKOWA, SPRAWNOŚĆ, SZANAG, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, PŁYTA PILŚNIOWA, NOTKA, STEROWIEC MIĘKKI, PENITENCJARYSTKA, TACHISTOSKOP, MILA POLSKA, ?MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.165 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIERWSZY RODZAJ ARCHITEKTURY KOMPUTERA, OPRACOWANEJ PRZEZ JOHNA VON NEUMANNA, JOHNA W. MAUCHLY’EGO ORAZ JOHNA PRESPER ECKERTA W 1945 ROKU; CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ TEJ ARCHITEKTURY JEST TO, ŻE DANE PRZECHOWYWANE SĄ WSPÓLNIE Z INSTRUKCJAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIERWSZY RODZAJ ARCHITEKTURY KOMPUTERA, OPRACOWANEJ PRZEZ JOHNA VON NEUMANNA, JOHNA W. MAUCHLY’EGO ORAZ JOHNA PRESPER ECKERTA W 1945 ROKU; CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ TEJ ARCHITEKTURY JEST TO, ŻE DANE PRZECHOWYWANE SĄ WSPÓLNIE Z INSTRUKCJAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ARCHITEKTURA VON NEUMANNA pierwszy rodzaj architektury komputera, opracowanej przez Johna von Neumanna, Johna W. Mauchly’ego oraz Johna Presper Eckerta w 1945 roku; cechą charakterystyczną tej architektury jest to, że dane przechowywane są wspólnie z instrukcjami (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ARCHITEKTURA VON NEUMANNA
pierwszy rodzaj architektury komputera, opracowanej przez Johna von Neumanna, Johna W. Mauchly’ego oraz Johna Presper Eckerta w 1945 roku; cechą charakterystyczną tej architektury jest to, że dane przechowywane są wspólnie z instrukcjami (na 23 lit.).

Oprócz PIERWSZY RODZAJ ARCHITEKTURY KOMPUTERA, OPRACOWANEJ PRZEZ JOHNA VON NEUMANNA, JOHNA W. MAUCHLY’EGO ORAZ JOHNA PRESPER ECKERTA W 1945 ROKU; CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ TEJ ARCHITEKTURY JEST TO, ŻE DANE PRZECHOWYWANE SĄ WSPÓLNIE Z INSTRUKCJAMI sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - PIERWSZY RODZAJ ARCHITEKTURY KOMPUTERA, OPRACOWANEJ PRZEZ JOHNA VON NEUMANNA, JOHNA W. MAUCHLY’EGO ORAZ JOHNA PRESPER ECKERTA W 1945 ROKU; CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ TEJ ARCHITEKTURY JEST TO, ŻE DANE PRZECHOWYWANE SĄ WSPÓLNIE Z INSTRUKCJAMI. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast