PIERWSZY RODZAJ ARCHITEKTURY KOMPUTERA, OPRACOWANEJ PRZEZ JOHNA VON NEUMANNA, JOHNA W. MAUCHLY’EGO ORAZ JOHNA PRESPER ECKERTA W 1945 ROKU; CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ TEJ ARCHITEKTURY JEST TO, ŻE DANE PRZECHOWYWANE SĄ WSPÓLNIE Z INSTRUKCJAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ARCHITEKTURA VON NEUMANNA to:

pierwszy rodzaj architektury komputera, opracowanej przez Johna von Neumanna, Johna W. Mauchly’ego oraz Johna Presper Eckerta w 1945 roku; cechą charakterystyczną tej architektury jest to, że dane przechowywane są wspólnie z instrukcjami (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIERWSZY RODZAJ ARCHITEKTURY KOMPUTERA, OPRACOWANEJ PRZEZ JOHNA VON NEUMANNA, JOHNA W. MAUCHLY’EGO ORAZ JOHNA PRESPER ECKERTA W 1945 ROKU; CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ TEJ ARCHITEKTURY JEST TO, ŻE DANE PRZECHOWYWANE SĄ WSPÓLNIE Z INSTRUKCJAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.165

TRASZKA PAZURZASTA, PACHYPLEUROZAUR, STAROSTA, WYWIAD, ZAJOB, DOMINIKANKI, URUK-HAI, MODRASZEK KORYDON, GENERAŁ, SUKSAMETONIUM, DAMARA, SYMULATOR LOTU, AMBITNOŚĆ, PRZEBIEG, EOBRONTOZAUR, FREIKORPS, APEKS, PERKOZ BIAŁOCZUBY, ADWOKAT, ARCHETYPOWOŚĆ, PISZCZAŁKI, NIESZPUŁKA ZWYCZAJNA, WOZIDŁO, OMIEG WSCHODNI, CHRONOMETR OKRĘTOWY, FENOMENOLOGIA, KOSMOS, PRÓBA ŻELAZA, MIĘKKIE SERCE, ALEKTROZAUR, BRUTALIZM, STUPAJKA, ZALEŻNOŚĆ, PAPRYKA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, ROŚLINY NACZYNIOWE, LINIE BEAU, TAMARYNA BIAŁOCZUBA, BARYŁKARZ, TYTANOZUCH, DOBRO, PLEZJOZAURY, KOLIDAR, RUCHLIWOŚĆ, KWAS, RAJA CZARNOBRZUCHA, BARANEK, BD, BENZYLOPENICYLINA, KOTERIA, SAŁATKA, PŁACA MINIMALNA, CHORAŁ, WIERSZ ABECADŁOWY, ANTENA YAGI-UDA, FLEBODIUM, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, GIMNASTYKA MÓZGU, PRASADA, TERAPENA, PREPER, UDAJPUR, STERBRAMSREJA, REZERWA, KOD OGRANICZONY, DENDRODOA, PODKOWIASTOGŁOWE, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, PODEJŹRZON MARUNOWY, ZATRUDNIENIE, FENELZYNA, CZARNA FEBRA, ELASTOR, BAZYLIA, SZEREG ROZBIEŻNY, CZERWONKA, MIEJSCOWA, PORZĄDEK, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, RYNNA POLODOWCOWA, NORNIK BURY, BLASK, KARTEL, KOLEKCJA, RZEMLIK, AFIRMACJA, WĘGIEL KENELSKI, WYRÓWNANIE, KRĄGŁOŚĆ, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, ANNA, LEPIĘŻNIK, ŻONGLERKA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, ESCUDO WSCHODNIOTIMORSKIE, ŚLUZAK, PARTYKUŁA, WAFEL, PREZBITERIUM, ROZDZIAŁ, TRZCINA, KLOMIFEN, GRADUACJA, DŁUGOSZKI, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, LAMPA METALOHALOGENKOWA, PATAFIAN, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, ASTER WIDEŁKOWATY, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, WROŚNIAK, STAW OSADOWY, IROKEZ, MIEJSCE, HARD CORE, JĘCZMIEŃ, NIEAKTUALNOŚĆ, KANCIASTOŚĆ, KSYLOFAGIA, DRIP, ŻUBROŃ, ZAPISYWACZ, NIEOKREŚLONOŚĆ, MEDIA, KORKOWIEC, WDŻ, RETOROMAŃSKI, PREPROCESOR, WŁAŚCIWOŚĆ, ANALIZA FINANSOWA, EPIZOD, KRETOWINA, JĘZYK MANX, MEWA CZARNOGŁOWA, REMAT, PARAFIA, DAGOBA, PORT KOSMICZNY, IDEALIZM, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, KOŁO ŁOPATKOWE, SZUM, STRONA BIERNA, BRONCHOFIBEROSKOP, MATAMATOWATE, CYRKUMFLEKS, JODEK, TERRARYSTYKA, JEZIORO RYNNOWE, KROPKA, SANDERSONIA, KAPUZA, CEBULA PERŁOWA, ODMIANA MIESZAŃCOWA, CYNKOGRAFIA, METAMORFIZM WSTECZNY, BAKTEROID, KRYPTOKOMUNIZM, SUSZARKA, KSIĄŻĄTKO, KRATA, GEN SKACZĄCY, PLATYCERATOPS, ALARM OZONOWY, UROSTOMIA, WRÓBEL POŁUDNIOWY, ŚLEPY STRZAŁ, POWSTANIE LISTOPADOWE, ZANOKCICA, ANIKSOZAUR, RYBY, BRDA, ŚWIATŁODRUK, SKRZYP, PRZEMYSŁ CUKIERNICZY, BIOTA, OZOREK, JEZIORO FIORDOWE, EP, KNEL, KOMÓRKA MACIERZYSTA, FLASZKA, BAZA, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, PAPROTKA, TABLICA, ZASIADKA, DZIUPLA, BAWEŁNA KOLODIONOWA, PĘTÓWKA, WĄTROBIANKA, PEDAŁÓWKA, URODYNAMIKA, AGROWŁÓKNINA, ŻEGLUGA TRAMPOWA, TORBIEL GALARETOWATA, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, LISTWA, AMADYNA, CERKIEW, MENONITYZM, PISMO WĘZEŁKOWE, REWIA MODY, MIESZANKA, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, LONGAN, GRA WYŚCIGOWA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, KRZYŻ PAPIESKI, TETRAOKSYDOJODAN(1-) SODU, ILOKELEZJA, PAPIER BIBLIJNY, FRAGMENTACJA PLECHY, KOMPOZYCYJNOŚĆ, NOSOWOŚĆ, NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, WICCA, ROZPOREK, POSZYCIE KARAWELOWE, NAROWISTOŚĆ, ŻÓŁW DIAMENTOWY, CEREZJOZAUR, KANGURZAK RUDAWY, FINITYZM, INKASKA, CAMRY, OSTROBOKI, KITEL, STYGOKSEN, ŁUK NOCNY, ZGNIŁY KOMPROMIS, TERAPENA DIAMENTOWA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, EKAGLIN, BIBUŁA, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, BARIONYKS, PSZENICA DURUM, HIPPISKA, CHIMICHANGA, MANDYLION, EKSPRESOWOŚĆ, SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY, CZWOROLIST, FORMALIZM JONESA, BINDA, HIPERINFLACJA, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, GLISSANDO, BALOTADA, MUNSZTUK, CYRANKA, KAMIZELKA, LOT GODOWY, METODA, PISMO, ZBIORY ROZŁĄCZNE, AHISTORYCZNOŚĆ, BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, RUCH, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, EGZOSZKIELET, PUSZKA, LEGATARIUSZ, NIL, SZCZAW, PODPROKURATOR, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, PARKIETNIK, ABAJA, KREMOGEN, THRILLER, CWANOŚĆ, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, PAŃSZCZYŹNIAK, URZĄD, AUTOSTRZYKAWKA, FOTOTROPIZM, UDŹWIG, IGM, HASŁO WYWOŁAWCZE, NISZCZUKOKSZTAŁTNE, ŚWIEGOT, KWASOWOŚĆ, GŁOSKA PREPALATALNA, EKSPERTKA, KOŃ LUZYTAŃSKI, GAZ ZIEMNY, ARCHITEKTURA, ZAJĄC, SAMOWYLECZENIE, DIONIZYJSKOŚĆ, ŁUK MONGOLSKI, ?TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.165 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIERWSZY RODZAJ ARCHITEKTURY KOMPUTERA, OPRACOWANEJ PRZEZ JOHNA VON NEUMANNA, JOHNA W. MAUCHLY’EGO ORAZ JOHNA PRESPER ECKERTA W 1945 ROKU; CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ TEJ ARCHITEKTURY JEST TO, ŻE DANE PRZECHOWYWANE SĄ WSPÓLNIE Z INSTRUKCJAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIERWSZY RODZAJ ARCHITEKTURY KOMPUTERA, OPRACOWANEJ PRZEZ JOHNA VON NEUMANNA, JOHNA W. MAUCHLY’EGO ORAZ JOHNA PRESPER ECKERTA W 1945 ROKU; CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ TEJ ARCHITEKTURY JEST TO, ŻE DANE PRZECHOWYWANE SĄ WSPÓLNIE Z INSTRUKCJAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ARCHITEKTURA VON NEUMANNA pierwszy rodzaj architektury komputera, opracowanej przez Johna von Neumanna, Johna W. Mauchly’ego oraz Johna Presper Eckerta w 1945 roku; cechą charakterystyczną tej architektury jest to, że dane przechowywane są wspólnie z instrukcjami (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ARCHITEKTURA VON NEUMANNA
pierwszy rodzaj architektury komputera, opracowanej przez Johna von Neumanna, Johna W. Mauchly’ego oraz Johna Presper Eckerta w 1945 roku; cechą charakterystyczną tej architektury jest to, że dane przechowywane są wspólnie z instrukcjami (na 23 lit.).

Oprócz PIERWSZY RODZAJ ARCHITEKTURY KOMPUTERA, OPRACOWANEJ PRZEZ JOHNA VON NEUMANNA, JOHNA W. MAUCHLY’EGO ORAZ JOHNA PRESPER ECKERTA W 1945 ROKU; CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ TEJ ARCHITEKTURY JEST TO, ŻE DANE PRZECHOWYWANE SĄ WSPÓLNIE Z INSTRUKCJAMI sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - PIERWSZY RODZAJ ARCHITEKTURY KOMPUTERA, OPRACOWANEJ PRZEZ JOHNA VON NEUMANNA, JOHNA W. MAUCHLY’EGO ORAZ JOHNA PRESPER ECKERTA W 1945 ROKU; CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ TEJ ARCHITEKTURY JEST TO, ŻE DANE PRZECHOWYWANE SĄ WSPÓLNIE Z INSTRUKCJAMI. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x