STAN SPOWOLNIENIA PROCESÓW ŻYCIOWYCH, WYŁĄCZENIA TERMOREGULACJI, SPOWOLNIENIA RYTMU SERCA, SPĘDZANY PRZEZ ZWIERZĘTA W UKRYCIU W CZASIE NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW, NA OGÓŁ ZIMĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HIBERNACJA to:

stan spowolnienia procesów życiowych, wyłączenia termoregulacji, spowolnienia rytmu serca, spędzany przez zwierzęta w ukryciu w czasie niesprzyjających warunków, na ogół zimą (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HIBERNACJA

HIBERNACJA to:

procedura medyczna polegająca na wprowadzaniu organizmu w stan zamrożenia, by zakonserwować go na czas późniejszy (na 10 lit.)HIBERNACJA to:

stan przerwania pracy komputera, pozwalający na wznowienie pracy przez odtworzenie pamięci operacyjnej z pamięci masowej (na 10 lit.)HIBERNACJA to:

sen zimowy zwierząt (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN SPOWOLNIENIA PROCESÓW ŻYCIOWYCH, WYŁĄCZENIA TERMOREGULACJI, SPOWOLNIENIA RYTMU SERCA, SPĘDZANY PRZEZ ZWIERZĘTA W UKRYCIU W CZASIE NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW, NA OGÓŁ ZIMĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.726

AKTUALIZM GEOLOGICZNY, PERNAMBUCO, ZBIORNICZEK NASIENNY, TELEKONWERTER, MIĘSIEŃ BRODAWKOWATY, NORICUM, AZYMUT, BEFKA, POPRAWKA, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, PSYCHIATRIA KULTUROWA, TWIERDZENIE HARTOGSA, MIODOJAD CIEMNY, CHLEBEK PSZCZELI, BÓBR RZECZNY, BIZNES, CIEMNOŚĆ, ABSORPCJA, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, DZIEWICTWO, MIEJSCE KULTU, MUSZLOWCE, GÓRALSKI, GOLIAT, LINIE BEAU, STRES OKSYDACYJNY, DRAMAT MUZYCZNY, SMERFETKA, ASCEZA, TRABANT, MIPS, WIETRZENIE ORGANICZNE, WIĄZANIE PODWÓJNE, NEGOCJACJA, CZARNI JEŹDŹCY, KOLEJ, ZASOBY, STACJA ORBITALNA, IPERYT, PODATNOŚĆ, FIKCJA LITERACKA, DZIUPLA, SŁUPOZĘBNE, FAUNA DENNA, DUR POWROTNY, INKRETYNA, PASYWISTA, POSKRAMIACZ, NAJEŹDŹCA, KURATOR, PIĘTA, PARADOKS RUSSELLA, PIJAR, BAWOLEC, CHMIELEWSKI, OBRAZA MAJESTATU, STOPA LODOWCA, DONŻON, NIECZUŁOŚĆ, KURATOR SĄDOWY, KONSULTANT, KASAK, MARANHAO, BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, KUC WALIJSKI, SPOKANE, SPIKER, KASZKIET, WYPIERDEK MAMUTA, POSTSCRIPT, INWENTARZ ŻYWY, MIG, WINKLER, LICZNIK ISKROWY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, CHOROBA GÓRNIKÓW, PALUDAMENTUM, METAPLAN, TEKSAS, SMOLUCH, STYL PRZERZUTOWY, IGLISHMEK, RYNEK PRODUCENTA, GRAFIK, MILEW, PUPILEK, DEGRADACJA SPOŁECZNA, SZUM NADMIAROWY, MOWA OSKARŻYCIELSKA, ŻYWIZNA, KWAS CHLEBOWY, ZAPASY, PŁATANIE, FAKTURA, OGIEŃ ZAPOROWY, CETNO, TAMTAM, SREBRNY EKRAN, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, RUNDA, JEDNOSTKA PRACY, ESCUDO GWINEJSKIE, BURDA, PIŚMIENNICTWO, WYDATEK MAJĄTKOWY, NIEŚWIADOMOŚĆ, HORMON PŁCIOWY, MOKASYNY, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, STYL WIKTORIAŃSKI, PORSCHE, BRODAWKOWIEC CZYSTY, BORDER, ODTWÓRCA, NIEWYDAJNOŚĆ, CELEKOKSYB, WSZECHŚWIAT, TRANSPONDER, EROZJA WODNA, STEPOWANIE, ZADZIORNICA WŁOCHATA, HELMIOTOLOGIA, OBRAZ KLINICZNY, GRZYBICA CZARNA, PREWENCJA RENTOWA, BERMYCA, ROŚLINY NASIENNE, ŚWIECA JABŁOCZKOWA, APLIKACJA, STWARDNIENIE GUZOWATE, MACHINA WOJENNA, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, DYNAMIT, REZYDENT, TEMAT PODSTAWOWY, TENDENCJA, WŁÓKNA PURKINIEGO, WĄSKIE GARDŁO, DROMONA, BOGDANIEC, ZAWIESZENIE BRONI, PARATYFUS, KONOTACJA, BRODAWCZYCA KONI, REALIZM MORALNY, MAKRO, WODNICA, JĘZYK KRASNOLUDÓW, DOBRE RZĄDZENIE, TERMOGRAM, SERBSKI, BEZPŁODNOŚĆ, KURATORKA, MAŁA GASTRONOMIA, DOLNOSASKI, CHRONOLOGICZNOŚĆ, CHRONOLOGIA, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, KALWINIZM, JAWA, STAN TERMINALNY, ORGAN, MELANCHOLIA, PRZESTRZEŃ STANU, PRZEBIEG, ASYNCHRONIZM, BŁĄD MATERIALNY, HEŁM, SAMOAŃSKI, BOEING, SPISEK, ANGARIA, RZECZ WNIESIONA, ARYTMIA, AMORTYZACJA, KURS SZTYWNY, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, BUCCINA, CIĘŻKI KRĄŻOWNIK, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, UCZUCIE, CUKRZYCA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, TOUAREG, HARCERZ ORLI, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, POSIŁEK REGENERACYJNY, AWANTAŻ, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, BEZPRAWIE, CHAMEFIT, SSAKI, KRA LODOWCOWA, ŚWIĘTO, FREEGANIN, MAHARASZTRA, JEZIORO PROGLACJALNE, ZYDWESTKA, PAMIĘĆ DŁUGOTRWAŁA, ŻNIWIARKA, DOBRO KONSUMPCYJNE, SZYNEL, PREKONIZACJA, MAPA POGODY, MANEŻ, DROGA POŻAROWA, FRANCISZKANIZM, WSTRZĄS, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, HETERYK, KRETOWINA, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, TWORZYWO SZTUCZNE, KWATERA OKIENNA, MNICHOSTWO, ŚNIEĆ, ŻUŻEL, EGZEMPLARYZM, USENET, ROZRZUTKOWATE, OGNISKO, KLIENT, SYNTETYK, PĘCZEK PALADINO-HISA, PUNKT WĘZŁOWY, FABIA, KANONIK, ZANIECZYSZCZENIE, WERAPAMIL, FUNKCJA JEDNORODNA, ZARZĄDZENIE PROJEKTEM, STAN, ORLOG, LENINÓWKA, STAN SPOŁECZNY, REMIKS, BACYTRACYNA, FORMACJA, ALLELOPATIA, OSTATNIA WIECZERZA, GOLE, CHWOŚCIK BURAKA, OŁTARZYK, PRZYŁBICA, BAŁWOCHWALSTWO, WISCONSIN, POLITYKA SPOŁECZNA, SROMOTA, UZBROJENIE, GONADOTROPINA, WERSJA LEKTORSKA, TURGOR, BAŃKA PRÓŻNIOWA, SEGMENT RUCHOWY, NOUMENON, ULGA UCZNIOWSKA, LAPIS PHILOSOPHORUM, LICZNIK GEIGERA, KALENDARZ JULIAŃSKI, ANGARTA, KRĄŻENIE OBWODOWE, MUCHOMOR BULWIASTY, REGIMENTARZ, AEROLOGIA, JONOFOR, MINISTER BEZ TEKI, STAN STACJONARNY, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, STAN, KŁUSOWNIK, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, AMPEROZWÓJ, FORMA, WYSPA WULKANICZNA, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, TAHITAŃSKI, PORZĄDEK, POMPA PROTONOWA, MAUA, CIŚNIENIE, KAPITANA, INDIANA, APARAT GOLGIEGO, SUKMANA, PRÓŻNIA SOCJOLOGICZNA, GĘSTOŚĆ, PAIŹA, NASZYWANIE, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, NIERUCHOMOŚĆ, REGUŁA ALLENA, BARANEK WIELKANOCNY, OKNO MODALNE, NAROST, ANGINA PRINZMETALA, CHOROBA WODUNKOWA, WIKARIUSZ KAPITULNY, ?JĘZYK SZTUCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.726 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN SPOWOLNIENIA PROCESÓW ŻYCIOWYCH, WYŁĄCZENIA TERMOREGULACJI, SPOWOLNIENIA RYTMU SERCA, SPĘDZANY PRZEZ ZWIERZĘTA W UKRYCIU W CZASIE NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW, NA OGÓŁ ZIMĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN SPOWOLNIENIA PROCESÓW ŻYCIOWYCH, WYŁĄCZENIA TERMOREGULACJI, SPOWOLNIENIA RYTMU SERCA, SPĘDZANY PRZEZ ZWIERZĘTA W UKRYCIU W CZASIE NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW, NA OGÓŁ ZIMĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HIBERNACJA stan spowolnienia procesów życiowych, wyłączenia termoregulacji, spowolnienia rytmu serca, spędzany przez zwierzęta w ukryciu w czasie niesprzyjających warunków, na ogół zimą (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HIBERNACJA
stan spowolnienia procesów życiowych, wyłączenia termoregulacji, spowolnienia rytmu serca, spędzany przez zwierzęta w ukryciu w czasie niesprzyjających warunków, na ogół zimą (na 10 lit.).

Oprócz STAN SPOWOLNIENIA PROCESÓW ŻYCIOWYCH, WYŁĄCZENIA TERMOREGULACJI, SPOWOLNIENIA RYTMU SERCA, SPĘDZANY PRZEZ ZWIERZĘTA W UKRYCIU W CZASIE NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW, NA OGÓŁ ZIMĄ sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - STAN SPOWOLNIENIA PROCESÓW ŻYCIOWYCH, WYŁĄCZENIA TERMOREGULACJI, SPOWOLNIENIA RYTMU SERCA, SPĘDZANY PRZEZ ZWIERZĘTA W UKRYCIU W CZASIE NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW, NA OGÓŁ ZIMĄ. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast