STAN SPOWOLNIENIA PROCESÓW ŻYCIOWYCH, WYŁĄCZENIA TERMOREGULACJI, SPOWOLNIENIA RYTMU SERCA, SPĘDZANY PRZEZ ZWIERZĘTA W UKRYCIU W CZASIE NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW, NA OGÓŁ ZIMĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HIBERNACJA to:

stan spowolnienia procesów życiowych, wyłączenia termoregulacji, spowolnienia rytmu serca, spędzany przez zwierzęta w ukryciu w czasie niesprzyjających warunków, na ogół zimą (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HIBERNACJA

HIBERNACJA to:

procedura medyczna polegająca na wprowadzaniu organizmu w stan zamrożenia, by zakonserwować go na czas późniejszy (na 10 lit.)HIBERNACJA to:

stan przerwania pracy komputera, pozwalający na wznowienie pracy przez odtworzenie pamięci operacyjnej z pamięci masowej (na 10 lit.)HIBERNACJA to:

sen zimowy zwierząt (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN SPOWOLNIENIA PROCESÓW ŻYCIOWYCH, WYŁĄCZENIA TERMOREGULACJI, SPOWOLNIENIA RYTMU SERCA, SPĘDZANY PRZEZ ZWIERZĘTA W UKRYCIU W CZASIE NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW, NA OGÓŁ ZIMĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.726

LINIA, STOPA LODOWCA, SPRZĘT MECHANICZNY, KWEF, ROZRUSZNIK SERCA, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, BEZRZĄD, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, ESKONTO, KANCELARIA TAJNA, SHARAN, FRENOLOGIA, TARBUSZ, TERMOLOKATOR, KOMETA DŁUGOOKRESOWA, NAGŁOŚNIENIE, UGÓR, KIEREJA, KONTRGAMBIT PHILIDORA, NIETYKALNOŚĆ OSOBISTA, KRENELAŻ, AKCENTACJA, KOPCIAŁKA, LAPAROSKOPIA, TRASZKA NADDUNAJSKA, CHOROBA ROŚLINNA, GEORGIA, ELUWIUM, PEPSI-COLA, METYLOTROFIA, ŻUBROŃ, KREDO, STAN NIETRZEŹWOŚCI, FRACTOSTRATUS, FORD, BÓL DUPY, DELEGACJA, ANTROPOZOONOZA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, JELITODYSZNE, STOWARZYSZENIE, BORDER, OBWÓD AUTONOMICZNY, BUCCINA, PENTOKSYFILINA, SAKS, PISMO URZĘDOWE, BOASZKOWATE, POLE, GARDZIEL, CEZURA, LEKCJA, BOLA, EFEKT ELIZY, DALMATYKA, BIRMAŃSKI, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, STAŁOŚĆ, CZARNA DZIURA, MUNICYPIUM, SPÓŁKA PARTNERSKA, HIPERPRZESTRZEŃ, MOLESKIN, SZERPA, PŁAWIK, ZAPRZĘG, FILOZOFIA RELIGII, KSYLOFAGIA, PERCHA, KARTAGIŃSKI, AKSOLOTL, OCZY SZEROKO OTWARTE, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, MIKROFON WĘGLOWY, PODZIELNOŚĆ, AUTOTOMIA, PIOTR APOSTOŁ, CHOROBA RDZY, OSUTKA SOSEN, CUDZOŻYWNOŚĆ, NADZÓR BANKOWY, SULFAMETOKSAZOL, MIÓD EKSPRESOWY, CEZAR, SYBIRSKI, PALLADIANIZM, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, BLOK, MOWA KOŃCOWA, OPUKIWANIE, SOCJALIZM REALNY, IZOLACJA AKUSTYCZNA, STOPNIOWALNOŚĆ, OGÓŁ, CHARLES, SERCE, AGENT, PŁAT POTYLICZNY, BRODAWKOWIEC CZYSTY, KUREK, ROŚLINY RUDERALNE, INFLACJA KOSZTOWA, METODY, DIONIZYJSKOŚĆ, WZBURZENIE, PŁOTEK, POLECENIE POCZTOWE, BLOKADA, HALSZTUK, SUBLIMACJA, DROGA POŻAROWA, SYRENA ALARMOWA, MONITOR, SOCJALIZM NAUKOWY, DOMINACJA ZUPEŁNA, EKSPRES PRZELEWOWY, PAROWANIE, BĄCZEK, KWAS POROSTOWY, UMOWA KONTRAKCYJNA, ESCUDO WSCHODNIOTIMORSKIE, SIEĆ RZECZNA, METR NA SEKUNDĘ, BIEG PRZEŁAJOWY, GANGRENA, MUSZKA, SIERMIĘGA, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, IROKEZ, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, KANSAS, KAZUISTYKA, PŁAT CIEMIENIOWY, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, LINIA LOTNICZA, GNIOTOWNIK, BENCHMARKING, FIESTA, NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, PREFINANSOWANIE, ZWIĄZEK REWIZYJNY, GĘDZIOLENIE, RYNEK NIEFORMALNY, PUNKT, KADUNA, SUPERKLIENT, HORA, KONSULTANTKA, AUTONOMIZM, TRENING, ZMIOTKI, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, ALMANACH, MULTIPLET, MUSZLOWCE, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, DYSPENSA, ZRZUTKA, LINEARYZM, CHOROBA DARLINGA, SPŁAWIK, KAJDANY SKEFFINGTONA, ŚLUZ, SAMOWYLECZENIE, TAM TAM, ŚWIADKOWIE JEHOWY, DOWÓD REJESTRACYJNY, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, PRZEKAZIOR, GOTHMOG, ATASZAT, NIERUCHLIWOŚĆ, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, PRZYŚPIESZENIE, LIST ZASTAWNY, PROTETYKA, ZDROWIE, REAKTOR PRĘDKI, WIRUSY DSDNA, USTĘPSTWO, PĘCZEK PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, IRONSIDES, DIAPAUZA ZIMOWA, NIEDOROZWÓJ UMYSŁOWY, SOS BESZAMELOWY, BRAHE, BETAKSOLOL, SKUPIA, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, POWIERNICTWO, KOŃ POZNAŃSKI, FORMACJA, MONDRIAN, ELEKTORAT, RÓWNOWAGA STACJONARNA, STANICA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, EFEKT WPIERANIA, MUCHA, BETONOWE BUTY, EKSKRET, DAR ZIEMI, DUSZA TOWARZYSTWA, OHIO, PORÓD FIZJOLOGICZNY, ŚWIĘTO, UNIWERSYTECKOŚĆ, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, KASZA PERŁOWA, PIWO, CYBERPUNK, SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE, STYR, KARMELITA, LEK ANTYARYTMICZNY, KUTNER, EWOLUCJONIZM, UKŁAD HENONA, KAWERNA, MASSACHUSETTS, LIST GOŃCZY, PSKÓW, RUDBEKIA NAGA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, GORĄCZKA, FALABELLA, WIRULENCJA, HEKSAGONALNE SZACHY POLSKIE, MIKS, BUG, MONAGAS, GRA, BASAŁYK, PRAWODAWSTWO, DEKALKOMANIA, IMMUNIZACJA CZYNNA, KANAŁ ŻEGLOWNY, LEW SALONOWY, MANIA PRZEŚLADOWCZA, MILICJA, PENSYLWANIA, RYZYKO NIEWYGASŁE, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, LEK ANKSJOLITYCZNY, NOZDRZAKI, KONSULTANT, LĄD, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, WKŁAD MIESZKANIOWY, ENCEFALOPATIA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, FAWORYT, RYBONUKLEAZA, WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA, STATEK KORSARSKI, JĘZYKI ESKIMOSKOALEUCKIE, KEIRIN, DUET, MISJE, PROMIENIOWANIE BETA, OPIEKUN, ARYTMIA, JĘZYK LINGALA, KRYTYKA, ZWIERZĘTA, ORBITAL MOLEKULARNY, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, POKŁAD GŁÓWNY, ARMILA, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, PEDERASTKA, GEOFIT KŁĄCZOWY, AZYMUT, BŁĄD POMIARU, TRYMOWANIE, REZERWA, MISSISIPI, KWAS GLUKONOWY, FALA NOŚNA, LAIKAT, OSTRY DYŻUR, KONTO, ŻYŁA, CZARCZAF, SUKMANA, DELEGACYJKA, ARMEKT, SZYPUŁA, KOMIN, PASO PERUWIAŃSKI, GUERRERO, PRZEKAŹNIK BISTABILNY, BEZŁAD, BIEL, KOŃ PRZEWALSKIEGO, STARY MALUTKI, ?POZYCJONOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.726 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN SPOWOLNIENIA PROCESÓW ŻYCIOWYCH, WYŁĄCZENIA TERMOREGULACJI, SPOWOLNIENIA RYTMU SERCA, SPĘDZANY PRZEZ ZWIERZĘTA W UKRYCIU W CZASIE NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW, NA OGÓŁ ZIMĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN SPOWOLNIENIA PROCESÓW ŻYCIOWYCH, WYŁĄCZENIA TERMOREGULACJI, SPOWOLNIENIA RYTMU SERCA, SPĘDZANY PRZEZ ZWIERZĘTA W UKRYCIU W CZASIE NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW, NA OGÓŁ ZIMĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HIBERNACJA stan spowolnienia procesów życiowych, wyłączenia termoregulacji, spowolnienia rytmu serca, spędzany przez zwierzęta w ukryciu w czasie niesprzyjających warunków, na ogół zimą (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HIBERNACJA
stan spowolnienia procesów życiowych, wyłączenia termoregulacji, spowolnienia rytmu serca, spędzany przez zwierzęta w ukryciu w czasie niesprzyjających warunków, na ogół zimą (na 10 lit.).

Oprócz STAN SPOWOLNIENIA PROCESÓW ŻYCIOWYCH, WYŁĄCZENIA TERMOREGULACJI, SPOWOLNIENIA RYTMU SERCA, SPĘDZANY PRZEZ ZWIERZĘTA W UKRYCIU W CZASIE NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW, NA OGÓŁ ZIMĄ sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - STAN SPOWOLNIENIA PROCESÓW ŻYCIOWYCH, WYŁĄCZENIA TERMOREGULACJI, SPOWOLNIENIA RYTMU SERCA, SPĘDZANY PRZEZ ZWIERZĘTA W UKRYCIU W CZASIE NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW, NA OGÓŁ ZIMĄ. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x