LAMPA WYŁADOWCZA, W KTÓREJ ŚWIATŁO EMITOWANE JEST PRZEZ LUMINOFOR WZBUDZONY PRZEZ PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE POWSTAŁE WSKUTEK WYŁADOWANIA JARZENIOWEGO W RURZE WYPEŁNIONEJ GAZEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LAMPA FLUORESCENCYJNA to:

lampa wyładowcza, w której światło emitowane jest przez luminofor wzbudzony przez promieniowanie ultrafioletowe powstałe wskutek wyładowania jarzeniowego w rurze wypełnionej gazem (na 20 lit.)ŚWIETLÓWKA to:

lampa wyładowcza, w której światło emitowane jest przez luminofor wzbudzony przez promieniowanie ultrafioletowe powstałe wskutek wyładowania jarzeniowego w rurze wypełnionej gazem (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LAMPA WYŁADOWCZA, W KTÓREJ ŚWIATŁO EMITOWANE JEST PRZEZ LUMINOFOR WZBUDZONY PRZEZ PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE POWSTAŁE WSKUTEK WYŁADOWANIA JARZENIOWEGO W RURZE WYPEŁNIONEJ GAZEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.784

ANTECEDENCJA, RĘKA BOSKA, LAMPA NAFTOWA, WIRUS KRWOTOCZNEJ CHOROBY ZWIERZYNY PŁOWEJ, MELODIA, SPOWALNIACZ, PODEJRZANA, SAMOAKTUALIZACJA, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, HYMENOFOR, HEMOCYT, GLOSA, KUZYN, TANCERZ, APTECZKA, LEKTURA, DIODA OSTRZOWA, ABSORPCJA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, STRUMIEŃ ELEKTRYCZNY, BOROWINA, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, IRONIA ROMANTYCZNA, SZCZUR, ARMANIAK, TAŁES, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, TYGRYSIE OKO, KONCERT ŻYCZEŃ, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, JATAGAN, BARANIA GŁOWA, POŻĄDLIWOŚĆ, SIKSA, CIAŁO DOSKONALE PRZEZROCZYSTE, WĘDKA, PIERWOMSZAKOWCE, DŻAMAHIRIJJA, KOŁNIERZ SZALOWY, MARTWE PRAWO, APROBATA, HARCAP, HOMERYDA, KRWINKA, DYFTERIA, KLĘKANY, NIEOKRZESANIEC, FORSOWANIE, RUMBA, MIEDZIORYT, KONTRASTER, GRADACJA, GRUBIANIN, WEŁTAWA, FIRLETKA, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, SIŁA AERODYNAMICZNA, CHODNIK PRZECIWMINOWY, TELEROTAMETR, SAKWA, KRÓCIEC, NIEPRAWOŚĆ, POCZUCIE WINY, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, KURZA PAMIĘĆ, ŻYŁA NIEZGODNA, WJAZD, QUENDË, KAY, ALFABET MORSE'A, BRAT, MISIO, DOBRO POZYCJONALNE, JELENIOWATE, BOBREK TRÓJLISTKOWY, KOMPLETNOŚĆ, EROZJA WSTECZNA, WIDŁOWOŚĆ, WYPŁYW, RUDBEKIA NAGA, HALOGEN, REAKCJA SPRAWCZA, NIENOWOCZESNOŚĆ, WIEDŹMIN, WĄTŁOŚĆ, CZUBATY PAWIAN, PYRA, KAZUISTA, PŁASZCZYZNA S, NORMA REAKCJI, ABRAZJA, PIĘĆDZIESIĄTKA, FINKA, DERYWAT, PODATEK PORADLNY, ODCINEK, PRACOHOLIK, KERATOPLASTYKA, GANGRENA, GAZOLINA, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, DOŚWIADCZENIE, POŁOŻENIE, KAPUSTA GŁĄBIASTA, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, GRAETZ, OKLEPIEC, MATERIALIZM DZIEJOWY, WĘŻÓWKA PALMIASTA, KOLCZATKA, TAMARYNA ZŁOTORĘKA, EKSPOZYCJA, EKTOPLAZMA, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, FANTAZJA, KWATERUNEK, BELWEDER, FUNKCJA TOTALNA, CZAPLA SZAROBRZUCHA, MILCZĄCA ZGODA, ZBIORY ROZŁĄCZNE, PODŁOTA, LIPICAN, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, ZANIECZYSZCZENIA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, BOGATE MEDIA, PATRYCJAT, PEŁNIA, ŻAKINADA, OKO OPATRZNOŚCI, MISIOWÓZ, JĘZYK WEWNĘTRZNY, INFUŁA, TRAIL, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, DUŃSKI, SEKUNDA, AWANTAŻ, HRABIANKA, BOŚNIACKOŚĆ, CZŁON OKREŚLAJĄCY, KARLIK ŚREDNI, CIUĆMA, TEOKRACJA, POBIAŁKA, KROWIAK, ROKPOL, PUŚLISKO, HOBBIT, CHROPAWOŚĆ, WYKROCZENIE DROGOWE, PANASONIC, GLINIASTOŚĆ, RAMSZ, INTEGRALNOŚĆ, PSZENICA DURUM, OBRAZ POZORNY, CHŁAM, AKSAMITNOŚĆ, GARNEK PODLODOWCOWY, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, ŻÓŁTAK, BRIENZ, JEDYNY PIERŚCIEŃ, KOCZKODAN, SZTUBACKOŚĆ, PORZĄDEK PUBLICZNY, PRYMITYW, MŁYNEK, ŻUPAN, PLAZMA, PAMIĘĆ ULOTNA, OKIENKO, UPRZEDMIOTOWIENIE, ŚWIATŁO POZYCYJNE, GERRYMANDERING, ROKIETA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, OPRZĘD, CISZA WYBORCZA, RAMIENICA POSPOLITA, PAN, IMPAS, SKRZYPŁOCZE, KUOKA, BAZA ORBITALNA, BEZPODSTAWNOŚĆ, PASMO PRZENOSZENIA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, WENATIKOZUCH, OCZKO POLODOWCOWE, STRASZAKOWATE, DSS, FILM HISTORYCZNY, DIODA, POMAZANIEC BOŻY, RUCH, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, ZEBRA, EPOKA LITERACKA, OPCJA WALUTOWA, DELIKATNOŚĆ, KARD, INTERSEMIOTYCZNOŚĆ, MONDEO, STEROWIEC SZKIELETOWY, WĘZEŁ KRZYŻOWY, LITOSFERA KONTYNENTALNA, ZANOKCICA MUROWA, ŻYWIENIE, RYNEK PRODUCENTA, PATENA, UTWARDZACZ, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, ROZDZIAŁ, CIAŁO, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, TOWARZYSTWO, MIŁOŚĆ LESBIJSKA, SEKWANA, EPOKA LODOWA, CYJANOŻELAZIAN, REKRYSTALIZACJA, ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE, PRZYGASZENIE, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, URLOP, MAPA HIPSOMETRYCZNA, SYNTETYK, PRZEMYŚLNOŚĆ, DZIUPLA, ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA, ŁĄCZNIK GAZOWY, CHLEBEK PSZCZELI, GRA KARCIANA, KULBAKA, BUDOWACZ, POMUCHLA, PUDLINGOWANIE, UBYTEK, DAEWOO, WYDAJNOŚĆ, WZNIOS, BILET POWROTNY, WSZECHWŁADNOŚĆ, PRASAD, MUNSZTUK, JEDNOSTKA ZALEŻNA, RYJEK, OGNIWO MOKRE, FREUD, CHRZEST, NAGOŚĆ, ZBROJA KRYTA, DYWANIK, AZYMUT, OBSZAR, SANIE, TORRENT, TRIO, SOCJALIZM PAŃSTWOWY, KSYLOFAGIA, PUNK, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, MAŃSKI, SZYK ANTENOWY, SPRAWNOŚĆ, STEROWANIE ADAPTACYJNE, LORIA, BIAŁE WINO, CZUCHUNIA, SAKSOŃSKI, SELENEK, SPÓŁGŁOSKA DŹWIĘCZNA, MACIERZ TRÓJKĄTNA, ŚWIATŁO, PROCES POLITROPOWY, NIEWYGODA, FRANCZYZA KONWERSYJNA, PHISHING, ATAWIZM, RODZIC CHRZESTNY, WYBUCHOWOŚĆ, NIDA, MASZT ANTENOWY, ROHATYNA, TAJEMNICA PAŃSTWOWA, ROLLS-ROYCE, WARTOŚĆ KATASTRALNA, EGIPSKI, LIST PASTERSKI, PAMIĄTKOWOŚĆ, PRZEWODNICA, WIERZCHOŁEK KORZENIA, TYP WIDMOWY, NIEDOSTĘPNOŚĆ, ?NIEŻYWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.784 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LAMPA WYŁADOWCZA, W KTÓREJ ŚWIATŁO EMITOWANE JEST PRZEZ LUMINOFOR WZBUDZONY PRZEZ PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE POWSTAŁE WSKUTEK WYŁADOWANIA JARZENIOWEGO W RURZE WYPEŁNIONEJ GAZEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: LAMPA WYŁADOWCZA, W KTÓREJ ŚWIATŁO EMITOWANE JEST PRZEZ LUMINOFOR WZBUDZONY PRZEZ PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE POWSTAŁE WSKUTEK WYŁADOWANIA JARZENIOWEGO W RURZE WYPEŁNIONEJ GAZEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LAMPA FLUORESCENCYJNA lampa wyładowcza, w której światło emitowane jest przez luminofor wzbudzony przez promieniowanie ultrafioletowe powstałe wskutek wyładowania jarzeniowego w rurze wypełnionej gazem (na 20 lit.)
ŚWIETLÓWKA lampa wyładowcza, w której światło emitowane jest przez luminofor wzbudzony przez promieniowanie ultrafioletowe powstałe wskutek wyładowania jarzeniowego w rurze wypełnionej gazem (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LAMPA FLUORESCENCYJNA
lampa wyładowcza, w której światło emitowane jest przez luminofor wzbudzony przez promieniowanie ultrafioletowe powstałe wskutek wyładowania jarzeniowego w rurze wypełnionej gazem (na 20 lit.).
ŚWIETLÓWKA
lampa wyładowcza, w której światło emitowane jest przez luminofor wzbudzony przez promieniowanie ultrafioletowe powstałe wskutek wyładowania jarzeniowego w rurze wypełnionej gazem (na 10 lit.).

Oprócz LAMPA WYŁADOWCZA, W KTÓREJ ŚWIATŁO EMITOWANE JEST PRZEZ LUMINOFOR WZBUDZONY PRZEZ PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE POWSTAŁE WSKUTEK WYŁADOWANIA JARZENIOWEGO W RURZE WYPEŁNIONEJ GAZEM sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - LAMPA WYŁADOWCZA, W KTÓREJ ŚWIATŁO EMITOWANE JEST PRZEZ LUMINOFOR WZBUDZONY PRZEZ PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE POWSTAŁE WSKUTEK WYŁADOWANIA JARZENIOWEGO W RURZE WYPEŁNIONEJ GAZEM. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

x