JĘZYK ZACHODNIOGERMAŃSKI Z GRUPY ALEMAŃSKIEJ, UŻYWANY PRZEZ 800 TYSIĘCY OSÓB (SZWABÓW) W BADENII-WIRTEMBERGII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZWABSKI to:

język zachodniogermański z grupy alemańskiej, używany przez 800 tysięcy osób (Szwabów) w Badenii-Wirtembergii (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZWABSKI

SZWABSKI to:

ironicznie: niemiecki - przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka niemieckiego (na 8 lit.)SZWABSKI to:

pogardliwie: niemiecki - język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK ZACHODNIOGERMAŃSKI Z GRUPY ALEMAŃSKIEJ, UŻYWANY PRZEZ 800 TYSIĘCY OSÓB (SZWABÓW) W BADENII-WIRTEMBERGII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.671

WYROCZNIA, KAPITAŁ WŁASNY, ARNO, PRIAPEUM, OPODATKOWANIE, ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE, TOWIAŃSZCZYZNA, BAŁAGULSZCZYZNA, JĘZYK IZOLUJĄCY, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, CHOLESTEROL, MAEWESTKA, WYRAŻENIE, KWAS WALPROINOWY, WODOROTLENEK SODOWY, EWENKA, JASTRZĘBIE OKO, SZKOŁA WYŻSZA, OWOCNIK, ŁĄCZNICOKRĘGIE, CEFALEKSYNA, KOGUT GALIJSKI, NINGCHENGOPTERUS, WYKLUCZENIE, ZWARCIE DRZEWOSTANU, KLAMRA, CZUCIE SKÓRNE, FLUORESCENCJA, HEŁMOFON, EWOLUCJA NARCIARSKA, SZTUCZNY LÓD, NEDKOLBERTIA, PŁYTA KORKOWA, PTAK, SODA, TELEKONFERENCJA, DŻEZÓWKI, SZPAK, SZYFR, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, MULTILATERALIZM, KILWATER, MONKONOZAUR, MIKROKOMÓRKA, LESIOK, PANTEON, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, AUREOMYCYNA, MYLORD, OPŁATA BANKOWA, POINTYLIZM, SWÓJ, ZACHOWEK, FOTOKSIĄŻKA, KRZYWA ENGLA, GREKA, ŚWISTEK, ONAGER, CEP, SLADEK, BANDA, PRZESIEDZENIE, MAJCHER, AZOTOX, BAHARIAZAUR, GEN HIPOSTATYCZNY, HERETYK, ÚLAIRE, NAWYK, SZWABSKI, DEPESZA, WYLINKA, PUNKT WĘZŁOWY, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, OGNIWO BUNSENA, PRZEJRZYSTKA, CZYNELE, KRAKOWIAK, KOMPENSACJA, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, PRZESTRZELENIE, RYBA ŁAWICOWA, WIELKA WOJNA KOZACKA, ABLEGAT, KWIZ, PRZYCISK, ZAPAŚNICTWO, JĘZYK NIEMIECKI, INDYKAN, RESTART, FAVELA, INUITA, TŁUMACZ, PARANDŻA, MOHER, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, SZEKEL, WIRUSY SSDNA, KWAS LINOLOWY, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, EMALIA, ZOOCHORIA, KLESZCZE MIĘKKIE, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, MASAJSKI, PSYCHOANALIZA, AGREGAT POMPOWY, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, TWIERDZENIE CANTORA, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, KRÓTKONOS BRĄZOWY, ROZETKA, ŚCIEŻKA HAMILTONA, SURFING, TONSURA, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, JUMPER, CUCHA, CZAIK JESIENNY, LITEWSZCZYZNA, KWIATECZEK, EWIDENCJA LUDNOŚCI, CZEPIEC, ŁÓW, WATÓWKA, STAROSTA, KLAKSON RĘCZNY, ROZPORZĄDZENIE, WYŁADOWANIE KORONOWE, FISHARMONIA, RZEPIK, CZARNA OWCA, TRIAL, EKSPRES PRZELEWOWY, GRZEŚ, BEZROBOCIE JAWNE, RDZEŃ GRAFU, WIEK, BOR, ALF, KATANGA, CZYTANIE WYBIÓRCZE, JARMUŁKA, ATEST, UDZIAŁ, CHOROBA MOTYLICZA, OPŁATA WYRÓWNAWCZA, CHŁOPEK, GIG, HERMA, GRUPA ACYLOWA, BIOSFERA, SFERA BIOTYCZNA, KĄPIEL, JĘZYK GAFAT, POCISK NIEPENETRUJĄCY, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, SPRAWIEDLIWOŚĆ, BENZOCHINON, JUWENALIA, GRAAL, HOSPODARSTWO, INFILTRACJA, JĘZYK LUKSEMBURSKI, ŻĄDŁÓWKA, KRAŚNIKOWATE, ROZTRUCHAN, AMORAITA, BRODAWCZYCA KONI, DOPING, CHYLUS, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, JĘZYK INDOEUROPEJSKI, UGÓR, KARDIOIDA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, UDAWANIE, KYNOTERAPIA, HUTTYJSKI, ZAŚCIANEK, ORIJA, KOSTNIAK KOSTNAWY, BEZTORBIKI, ARENDARZ, SALON, FIORD, TEREN ZAKRYTY, KARRAKA, JĘZYK KENTUMOWY, MINISTERSTWO, KOCIA WIARA, PATENT, KISZKA STOLCOWA, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, POLOWANIE, TURANIE, NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA, NABIEG KORZENIOWY, POWIERZCHNIA WALCOWA, JOD, TRANSKRYPCJA, TRANSPORT AKTYWNY, GLUKURONID, KUFF, EKSKRET, NIKOLAIZM, WZÓR PRZEMYSŁOWY, ENTEROTOKSYNA, TALERZE, GŁOSKA NOSOWA, NEXIA, TĘCZA, JĘZYK KIRGISKI, KIERUNKOWSKAZ, CHAŁUPNIK, LINIA HODOWLANA, STAROPERSKI, DWUKĄT SFERYCZNY, AURORACERATOPS, IGIEŁECZKA, WYPRAWA, FULFULDE, TIC TAC, TELEKONWERTER, CIĘŻAREK, MORENA BOCZNA, 2-AMINOETANOL, UCHO ZEWNĘTRZNE, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, JĘZYK SKRYPTOWY, CINGULUM, KROTNOŚĆ, KONTROLA ZARZĄDCZA, OSIEDLE, NAREW, TONUS, KNEBEL, FRYGIJKA, KAY, OCZKO, KONSERWATOR ZABYTKÓW, SINDARIN, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, DŻOLER, SPLOT, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, CZYNNOŚĆ PRAWNA, NACIEK JASKINIOWY, PUSTAK, FAN, TYTAN, AGAMA PERSKA, KRATKA ŚCIEKOWA, KOMISJA NADZWYCZAJNA, TOWARZYCHO, JEŻ WSCHODNIOEUROPEJSKI, JĘZYKI KAUKASKIE, PLASTRON, LANOS, SOLIDARNOŚĆ, WODOŁAZ, ŚW. PIOTR, TAHITAŃSKI, SEJNER, BALATA, ARKANZAUR, HAYDN, INFLACJA KOSZTOWA, WCIELENIE, WULGARYZM, FUNDA, HARMONIJKA USTNA, RYZYKO NIEWYGASŁE, WYCHOWANIE POZASZKOLNE, KACAPSKI, TETRIS, ETOS, EMOTIKONKA, JĘZYK PRASEMICKI, INIEKCJA STRUMIENIOWA, ŁACINA, PSYCHOANALIZA, KOLEJ LINOWA, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, ZADYSZKA, POGOŃ ZA RENTĄ, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, UDŹWIG, GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, MACEDOŃSKI, BAŁAGULSZCZYZNA, KRYPTOZAUR, ŻUŁAWA, PROJEKTOR FILMOWY, CHOW-CHOW, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, TRĄBKA, JĘZYK OSKIJSKO-UMBRYJSKI, ?JĘZYK SAMOJEDZKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.671 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK ZACHODNIOGERMAŃSKI Z GRUPY ALEMAŃSKIEJ, UŻYWANY PRZEZ 800 TYSIĘCY OSÓB (SZWABÓW) W BADENII-WIRTEMBERGII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK ZACHODNIOGERMAŃSKI Z GRUPY ALEMAŃSKIEJ, UŻYWANY PRZEZ 800 TYSIĘCY OSÓB (SZWABÓW) W BADENII-WIRTEMBERGII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZWABSKI język zachodniogermański z grupy alemańskiej, używany przez 800 tysięcy osób (Szwabów) w Badenii-Wirtembergii (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZWABSKI
język zachodniogermański z grupy alemańskiej, używany przez 800 tysięcy osób (Szwabów) w Badenii-Wirtembergii (na 8 lit.).

Oprócz JĘZYK ZACHODNIOGERMAŃSKI Z GRUPY ALEMAŃSKIEJ, UŻYWANY PRZEZ 800 TYSIĘCY OSÓB (SZWABÓW) W BADENII-WIRTEMBERGII sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - JĘZYK ZACHODNIOGERMAŃSKI Z GRUPY ALEMAŃSKIEJ, UŻYWANY PRZEZ 800 TYSIĘCY OSÓB (SZWABÓW) W BADENII-WIRTEMBERGII. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast