ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY AMIN, POCHODNA ETYLOAMINY ZAWIERAJĄCA GRUPĘ FENYLOWĄ W POZYCJI 2 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

2-FENYLOETYLOAMINA to:

organiczny związek chemiczny z grupy amin, pochodna etyloaminy zawierająca grupę fenylową w pozycji 2 (na 18 lit.)FENYLOETYLOAMINA to:

organiczny związek chemiczny z grupy amin, pochodna etyloaminy zawierająca grupę fenylową w pozycji 2 (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY AMIN, POCHODNA ETYLOAMINY ZAWIERAJĄCA GRUPĘ FENYLOWĄ W POZYCJI 2". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.664

WARTOWNIK, SKRÓT MYŚLOWY, KUC SORRAIA, SIARCZAN BARU, CZERKIESKA, UNIA PERSONALNA, DZIOBAK, STOPA LODOWCA, ŁAJKA, BIEDNIAK, PAJĘCZAKI, CHROMIAN(VI) POTASU, SERBOŁUŻYCZANIN, INDEN, KLIOCHINOL, BAGDET, AFGAN, JĘZYK PORTUGALSKI, KSYLOFON, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, KWAS WALERIANOWY, KATALOŃSKI, TALK, ACETYLENEK MIEDZI, KWADRYGANT, KWAS ASKORBINOWY, WAGNER, NADLOTKA, ZWIĄZEK SPORTOWY, MANGANIAN, IGUANODON, WODA MINERALNA, NAPROKSEN, SULFID, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, HYDROKSYAMINA, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, WARAN GRAYA, FORMACJA DEFENSYWNA, STATUS MATERIALNY, SODA, WYBIELACZ, TAMILSKI, GWIAZDA, ALKEN, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, UKŁAD JEDNOFAZOWY, KWAS MALONOWY, AKKADYJSKI, BRACHIOZAURY, WĘGLIK, SIARCZAN MAGNEZU, CHABASYT, STAROIRLANDZKI, REZUS, FENOL, JĘZYK KENTUM, GATUNEK KRYPTYCZNY, MIRISZJA, BALON, BURSZTYN, KWAS-HYDROKSYMASŁOWY, SZAŁAMAJA, CIAŁKO KETONOWE, JODAN(VII), POGROM, NORWICH, HOMOMORFIZM GRUP, GRUPA ILORAZOWA, SZOSTKA, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, STRONA TYTUŁOWA, POCHODNA, ŻELAZIAN POTASU, METAJODAN(VII) SODU, MIRIN, FITOESTROGEN, ZAUROPODOMORFY, WIR PIASKOWY, MEROZAUR, EWENKA, WENET, TEKSASET, SŁONKA, SINOZAUR, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, WYSTRÓJ, KWAS GLUKURONOWY, DYNA, GAELICKI SZKOCKI, RURECZNIK, DYKIT, TALERZE, MAPA WYOBRAŻENIOWA, LASOWIAK, BASEN, HANZA, WODA LECZNICZA, SERDAR, EMETYK, JĘZYK LUKSEMBURSKI, ZŁOTOOK, MENDOZAZAUR, WODOROSIARCZYN, KWAS KAINOWY, GRUPOWICZ, FESTYN, KONIK DULMEŃSKI, PASSAIC, KRZYŻAKOWATE, START ZATRZYMANY, KARAITKA, CHOROBA BATTENA, KANGNAZAUR, RELIKT, CEFALEKSYNA, NEBIWOLOL, DITERPEN, SKALEŃ POTASOWY, AZOTAN, FENTANYL, LN, NEUROMEDIATOR, HANZA, NOŻYCE CEN, UGRIUMÓW, WĘGIEL, PAPROTNIKI, AZOTAN(V), SZERSZEŃ EUROPEJSKI, VENLO, KLASOWOŚĆ, ADWENTYSTA, WĘGLAN SODOWY, KRZEMEK TYTANU, DUR BRZUSZNY, ALKAMINA, KOMPSOZUCH, GLOBIGERYNA, REJESTRACJA, CHLOREK HEMATYNY, AGAMA CZERWONOGŁOWA, RYBY KOŚCISTE, CYPROFLOKSACYNA, KOD OGRANICZONY, UPADEK, DYN, KAMUFLAŻ, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, KUSZYTKA, TALIDOMID, HIPERMOCARSTWO, ALDEHYDOALKOHOL, JONON, FETOPATIA CUKRZYCOWA, CHLOREK WAPNIOWY, LORINANOZAUR, PLATYNOWIEC, CYTRYNIAN, KSYLEN, ZAPRAWA NASIENNA, IMIDAZOLINA, BARBARYT, DIMERKAPROL, STENOPELIKS, ANHYDRON, KWAS MLEKOWY, HIGHLAND, SALICYLAN, GALASÓWKI, TEROPODY, KORELACJA, TRITERPEN, SULFOMETAZYNA, FLISAK, CANCA, ASHIKAGA, MAKROSKŁADNIK, FLEGMA, TRANSMITER, KOSZÓWKI, BĄBELEK, IMID, ALTÓWKA, SKAPOLIT, BROMIAN POTASU, NADTLENEK, INSTRUMENT SMYCZKOWY, BOREK, ZWIĄZEK RZĄDU, KWEZYTOZAUR, LUFENGOZAUR, AUSTROZAUR, ADRESÓWKA, SUMGAIT, TEHUELCZEZAUR, PIPERACYLINA, GIPS, POPIELATKA, BETAKSOLOL, KARLOVAC, KLOPIDOGREL, SÓL, BACYTRACYNA, OSŁONOWOŚĆ, ALDOZA, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, FLURBIPROFEN, LEGAWKA, WIETRZENIE FIZYCZNE, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, ACETAL, KONFEDERACJA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, WOŁOWATE, ZWIĄZEK ZAWODOWY, INDOEUROPEJCZYK, OBÓJ MIŁOSNY, STEROID, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, JĘZYK SANSKRYCKI, EMBRIOTROF, HARMONIJKA, DIKLOFENAK, KWAS DEOKSYRYBONUKLEINOWY, GAELICKI, APEL, IGA, TEST CIS-TRANS, SZOWINISTA, JODAN, ZAŚLUBINY, KSIĄŻKA KODOWA, WÓZEK INWALIDZKI, ALLER, PROTOKLEPSYDROPS, MADŻONG, SYMETYKON, GERMAŃSKI, STUDNICKI, ORGANKI, C, AZOTAN(III) ALKILOWY, BERTOLID, MASAJSKI, PALEOPTERYKS, CHABAZYT, ALGOAZAUR, LIGABUEZAUR, ALDOL, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, KWAS WĘGLOWY, ZEIST, JĘZYK INDOIRAŃSKI, BAKTERIOCHLOROFIL, AGNOSFITYZ, KLASA GRAFÓW, ACETON, ARSYNA, SZCZAWIAN, ZIELENICA, TŁUSZCZOWIEC, NEDKOLBERTIA, HYDROKSYKWAS, HYDRAT, KSANTOFIL, GALICYJSKI, ETOS, WELUR, GITARA, MAŁŻEŃSTWO, FORUM, NAPASTNIK, SONDA, LEUKODYSTROFIA, POCHODNA FORMALNA, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, ARCHOZAUR, PUR, NINGCHENGOPTERUS, ABA, TOLAZAMID, SEMITOLOG, CZERKIESKA, DUŃSKI, TEBEK, HEERLEW, SYSTEM POWIERNICZY, KWAS ASPARAGINOWY, BOROWODOREK LITU, FAKCJONISTA, SUKA BIŁGORAJSKA, SÓL AMONOWA, POLIOL, ALDEHYD SALICYLOWY, BEŁKACZEK POSPOLITY, BERYL, CHŁOPAK DO BICIA, ?NAFAZOLINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.664 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY AMIN, POCHODNA ETYLOAMINY ZAWIERAJĄCA GRUPĘ FENYLOWĄ W POZYCJI 2 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY AMIN, POCHODNA ETYLOAMINY ZAWIERAJĄCA GRUPĘ FENYLOWĄ W POZYCJI 2
HasłoOpis hasła w krzyżówce
2-FENYLOETYLOAMINA organiczny związek chemiczny z grupy amin, pochodna etyloaminy zawierająca grupę fenylową w pozycji 2 (na 18 lit.)
FENYLOETYLOAMINA organiczny związek chemiczny z grupy amin, pochodna etyloaminy zawierająca grupę fenylową w pozycji 2 (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

2-FENYLOETYLOAMINA
organiczny związek chemiczny z grupy amin, pochodna etyloaminy zawierająca grupę fenylową w pozycji 2 (na 18 lit.).
FENYLOETYLOAMINA
organiczny związek chemiczny z grupy amin, pochodna etyloaminy zawierająca grupę fenylową w pozycji 2 (na 16 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY AMIN, POCHODNA ETYLOAMINY ZAWIERAJĄCA GRUPĘ FENYLOWĄ W POZYCJI 2 sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY AMIN, POCHODNA ETYLOAMINY ZAWIERAJĄCA GRUPĘ FENYLOWĄ W POZYCJI 2. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x