METALOORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY ZWIĄZKÓW RTĘCIOORGANICZNYCH, BARWNIK KSANTENOWY (POCHODNA FLUORESCEINY); STOSOWANY JAKO ŚRODEK ODKAŻAJĄCY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MERKUROCHROM to:

metaloorganiczny związek chemiczny z grupy związków rtęcioorganicznych, barwnik ksantenowy (pochodna fluoresceiny); stosowany jako środek odkażający (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METALOORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY ZWIĄZKÓW RTĘCIOORGANICZNYCH, BARWNIK KSANTENOWY (POCHODNA FLUORESCEINY); STOSOWANY JAKO ŚRODEK ODKAŻAJĄCY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.559

BIOPIERWIASTEK, PAPIER, NERWICA SPOŁECZNA, ETEROFON, LOBELIA, JĘZYK TAJSKI, CHLORAN(VII) LITU, BENZFETAMINA, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, RĘKAW, SUPERMAN, AZOTAN(III) ALKILOWY, NEUROMEDIATOR, NAFAZOLINA, CHRANCUSKI, AZOTYN, LEK PRZECIWALERGICZNY, KOFAKTOR, ZAKĄTEK, PINAN, BARBARYT, NO SPA, POLE BITOWE, NEUROPRZEKAŹNIK, POŚLAD, MAKROMINERAŁ, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, BEZWODNIK KWASOWY, PRAWOZNAWSTWO, POTONGHUA, ROZPŁODOWIEC, TEATRZYK, KOMOSOWATE, KRAKOWIACZEK, PINCZER KARŁOWATY, ETNOGRAFIA MUZYCZNA, NIESTEROIDOWY LEK PRZECIWZAPALNY, PIECZYNG, PLATYNOWIEC, CANCA, DURGAPUR, KAKAOWIEC, FLURBIPROFEN, ALKOHOL ROLNICZY, LUSITANOZAUR, BLISKOZNACZNIK, CYRANECZKA KAROLIŃSKA, MASZT ANTENOWY, JONOFOR, PIEC KOCIOŁKOWY, SEZAM, DIALIZA POZAUSTROJOWA, IGUANODON, ALKILACJA, SYMBOLIZM, CHELAT, KOCIA WIARA, BASZKIRSKI, IZOMER, SENIOR, BULL TERRIER, KOŁO, SERCE, KOHABITACJA, KORONKA BRUKSELSKA, TETRAETYLOOŁÓW, ŚLEPCE, ZNAK MATEMATYCZNY, KWAS ASKORBINOWY, MORRIS, MEROZAUR, CZERKIESKA, USYPIACZ, UKŁAD NIEJEDNORODNY, HIALINA, PŁEĆ, FANFARA, POWIEŚĆ FANTASY, DIKLOFENAK, NEUROTRANSMITER, ZESPÓŁ DOOSE'A, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, ASTER NOWOANGIELSKI, PŁYN INFUZYJNY, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, KOLEJ, GALANTERIA, ORNAMENT, PENDŻABSKI, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, PORFIRYNA, KOPALINA SKALNA, ZWIĄZEK POLICYKLICZNY, CHLOROTIAZYD, BIOGAZ, ILOCZYN MIESZANY, BRZOZA CZARNA, KAZACHSKI, GRODZICA, JĘZYK BIAŁORUSKI, PUDER, STERNIT, OZDOBA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, KWAS HUMUSOWY, KLOMIPRAMINA, GAZ BOJOWY, SAMORZĄDOWOŚĆ, GRUPA LIEGO, WIR PYŁOWY, JĘZYK NATURALNY, WYDAWNICTWO ZWARTE, KOLORKI, ŻYRAFA ROTHSCHILDA, SŁUŻKA, BARWNIK NATURALNY, METAPSYCHIKA, WZÓR, KWADRATNIKOWATE, TRINAKSODON, KORONECZKA, LONKOZAUR, LOCH, PIROP, DYNA, KOMPARATYSTYKA, ACENA ARGENTYŃSKA, IZOCYJANIAN, FIKSATUAR, TWÓR, KAMICA NERKOWA, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, DEPOZYCJA, PIERWIASTEK RODZIMY, METRONIDAZOL, TLENEK FOSFORU(V), BAJBOT, RUMUŃSKI, BAŻANT, JĘZYK KAFIRSKI, ZASADA, CEFTRIAKSON, KULTUROWOŚĆ, POTASZ, BRONCHOGRAFIA, KOLEGA PO PIÓRZE, NITROESTER, ARAMEJSKI, SPOJLER, DIPEPTYD, DOMNIEMANIE FAKTYCZNE, BERYLOWIEC, AKTYNOWIEC, PUDDING, BURAK STOŁOWY, PROSZEK DO PIECZENIA, DZIEWANNA, KOTO, HAWAJSKI, MUSZKA, DETEKTOR JONIZACYJNY, DUJKER OGILBY’EGO, KWAS FLUOROWODOROWY, KOŃ NOWOKIRGISKI, KORZEŃ NERWOWY, CYPRYS, STANOWOŚĆ, GALLIMIM, BANJO, BAS, HYDROKSYKWAS, AZOTAN(V), FLISAK, CZAPLA ZŁOTOSZYJA, REIFIKACJA, KINAZA, BIOCHEMIA, DOBRO, ROŚLINA STRĄCZKOWA, PROTEZA, BŁONA DOPOCHWOWA, MIŁOŚĆ, DIEN, GEKON GARGULCOWY, SYNINGIA OKAZAŁA, KUC POTTOK, SORT MUNDUROWY, PROPRANOLOL, TROCZEK PROSTOWNIKÓW, KWAS OLEINOWY, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, CONSTABLE, HYBRYDA, KUC DALES, LANCET, KRZEMEK TYTANU, OBŁÓG, TRANSFERAZA, KORELACJA KANONICZNA, KIT PSZCZELI, RAD, KOALICYJNOŚĆ, CHLORAN(VII) POTASU, PISZCZAŁKA, GLIKOZYD, INSTYTUT DO SPRAW WYWIADU I ZADAŃ SPECJALNYCH, RODAMINA, BASILEUS, CYJANKALI, KATECHOLAMINA, PRAWO WIELKICH LICZB, SMOLUCH, MEANDER, SŁONKA, BIAŁA FLAGA, OKSKARBAZEPINA, HOHENZOLLERNOWIE, ZAPALAZAUR, DUJKER ZEBROWATY, IZBA, RAMBO, SZAUNIS, KALIA, DOM WARIATÓW, PUNK ROCK, BLUSZCZ, TRAGIZM, ŚRODEK PRAWNY, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, PSA X, SINOCELUR, ŚRODEK, DERBY, OBRZEŻKOWATE, WSZECHMOCNY, CHEMOTROPIZM DODATNI, MUSZTARDÓWKA, JĘZYK KANNADA, OSTROŁUK, ŁYSZCZYK, SAURON, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, TETRAOKSYDOCHLORAN(1-) POTASU, EPOKA LODOWA, JĘZYK PALIJSKI, CHONDRYT WĘGLISTY, KLINKIER CEMENTOWY, ŁAK, SAMOJED, KWAS CHLEBOWY, POWIEŚĆ W ODCINKACH, SZMACIAK, PŁUCKA, SYBERYJSKI, TALERZ PERKUSYJNY, ZNIECZULACZ, BEZWODNIK OCTOWY, TERBINAFINA, PROCEK, SULFADIMIDYNA, SKARB PAŃSTWA, TRANKWILIZATOR, ZŁOTOOK, ROZWARSTWIENIE, CHARAKTER, CHOROBA ANDERSSONA-FABRY'EGO, TLENEK AZOTU, INDEKS, ALDEHYD SALICYLOWY, ABRAZJA, BINARNOŚĆ, SURÓWKA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, PRYMACHINA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, MÓWNICA, ALLOPURYNOL, CHLORAN AMONU, SIWERT, NUKLEOZYD, POLIGYNANDRIA, NOWOBIOCYNA, CYGAŃSKI, TRANSMITER, TADALAFIL, REHOWOT, ŚRODEK STRZAŁOWY, BURSZTYN, IRISH DRAUGHT, RUTYNA, CZTEROETYLOOŁÓW, DONARYT, ZNACZEK, SUNDAJCZYK, SPACHACZOWATE, WEZYKATORIA, SAJGONKA, AEROFIT, ?RYBA KOSTNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.559 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

METALOORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY ZWIĄZKÓW RTĘCIOORGANICZNYCH, BARWNIK KSANTENOWY (POCHODNA FLUORESCEINY); STOSOWANY JAKO ŚRODEK ODKAŻAJĄCY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METALOORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY ZWIĄZKÓW RTĘCIOORGANICZNYCH, BARWNIK KSANTENOWY (POCHODNA FLUORESCEINY); STOSOWANY JAKO ŚRODEK ODKAŻAJĄCY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MERKUROCHROM metaloorganiczny związek chemiczny z grupy związków rtęcioorganicznych, barwnik ksantenowy (pochodna fluoresceiny); stosowany jako środek odkażający (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MERKUROCHROM
metaloorganiczny związek chemiczny z grupy związków rtęcioorganicznych, barwnik ksantenowy (pochodna fluoresceiny); stosowany jako środek odkażający (na 12 lit.).

Oprócz METALOORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY ZWIĄZKÓW RTĘCIOORGANICZNYCH, BARWNIK KSANTENOWY (POCHODNA FLUORESCEINY); STOSOWANY JAKO ŚRODEK ODKAŻAJĄCY sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - METALOORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY ZWIĄZKÓW RTĘCIOORGANICZNYCH, BARWNIK KSANTENOWY (POCHODNA FLUORESCEINY); STOSOWANY JAKO ŚRODEK ODKAŻAJĄCY. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x