RASA KONIA Z GRUPY KUCÓW, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ NIEWIELKĄ (105-120 CM) WYSOKOŚCIĄ W KŁĘBIE; STAROŻYTNA RASA, ZAMIESZKUJĄCA OBSZAR WOKÓŁ KAUKAZU I MORZA KASPIJSKIEGO, TERENY DAWNEJ PERSJI, KTÓREJ HISTORIA SIĘGA 3000 ROKU P.N.E - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUC KASPIJSKI to:

rasa konia z grupy kuców, charakteryzująca się niewielką (105-120 cm) wysokością w kłębie; starożytna rasa, zamieszkująca obszar wokół Kaukazu i Morza Kaspijskiego, tereny dawnej Persji, której historia sięga 3000 roku p.n.e (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RASA KONIA Z GRUPY KUCÓW, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ NIEWIELKĄ (105-120 CM) WYSOKOŚCIĄ W KŁĘBIE; STAROŻYTNA RASA, ZAMIESZKUJĄCA OBSZAR WOKÓŁ KAUKAZU I MORZA KASPIJSKIEGO, TERENY DAWNEJ PERSJI, KTÓREJ HISTORIA SIĘGA 3000 ROKU P.N.E". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.284

KONTROLA, KUCHNIA MOLEKULARNA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, PSZCZOŁA ORMIAŃSKA, LIGATURA, ORCZYCA, CZYRAK MNOGI, SIEĆ WODOCIĄGOWA, HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ, PRZESUWNIK, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, WALCOWNIA ZIMNA, KISZKA STOLCOWA, ŁAGODNOŚĆ, LEKARSTWO, TARCZKA, PRZESTĘPCA, MIEJSCE, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, REZONANS, KINAZA BIAŁKOWA, HEMATOLOGIA, RAD, OKIENKO, KREOLSKI HAITAŃSKI, ODLEWARNIA, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, KOZACTWO, OŚWIETLACZ, GZA, KUPA, MIKROWENTYLACJA, ZOBOJĘTNIANIE, GOŁĄBKA, KONTAKCIK, KROK, WOLNA AMERYKANKA, SZOK POPORODOWY, GALARETA WHARTONA, SERBOŁUŻYCZANIN, PŁYWAK, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, ADHD, CZESKI, INWENTARZ ŻYWY, PINGWIN ADELI, TELECENTRUM, BIBUŁKARKA, PAMIĘĆ GÓRNA, CHLOREK POTASOWY, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, NIHILIZM, LUSITANO, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, JUMPER, BETONKA, NIENIEC, SYNSEPAL, ARABSKI, GNIAZDO, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, STOMATOLOG, ASYMILOWANIE SIĘ, JĘZYK KREOLSKI, CIAŁKO KIERUNKOWE, LIDO, PISARZ POLNY, MAKROWIRUS, TUBUS, FILOZOFIA NAUKI, GŁOS ELEKTORSKI, MINISIATKÓWKA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, FELOPLASTYKA, INTERPOZYCJA, HALO, NISKOŚĆ, ASTROBOTANIKA, MIESIĄC, ZAŁOŻENIE PARKOWE, WINIEC, ALIGATOROWATE, STAŁY LĄD, SZYBOWISKO, FILOLOGIA ROSYJSKA, FTYZJOLOG, WYRAJ, PIEC WAPIENNY, MONARCHIA DESPOTYCZNA, IMMUNOCHEMIA, KOSTIUM, UMOWA UBEZPIECZENIA, TOCZEŃ, FOTOGENICZNOŚĆ, PYTANIE, TELEGRAFIA, WIEŚ, OBRONA ROSYJSKA, CZYNNIK ONKOGENNY, BALDACHIM, GYPSY VANNER, SOS MALTAŃSKI, MIRLITON, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, WIDZENIE SENNE, NAKTUZ, GARDEROBIANA, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, CYFRA, BANAT, CYGAN, SZPANERSTWO, UBYCIE, PRZYPŁYW, SŁOWACYSTYKA, BEZTORBIKI, PADACZKA ODRUCHOWA, KOŁKOWNICA, HARACZOWNIK, SEMAFOR, NIERUCHOMOŚĆ, JEDNORAZOWOŚĆ, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, AMNEZJA DZIECIĘCA, NERKA RUCHOMA, CHOROBA PFEIFERA-CHRISTIANA-WEBERA, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, WYSPA PŁYWOWA, SERIA KWALIFIKACYJNA, CHOROBA BUSCHKEGO, SYNERGETYKA, ORYKS WSCHODNIOAFRYKAŃSKI, TRINAKSODON, PUNKT ZEROWY, LÓD WŁÓKNISTY, DZIENNIK PODAWCZY, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, MOTYW, SPEKTONOMYCYNA, WALC ANGIELSKI, POLIMORFIZM, RZEMIOSŁO, SĄD KONSYSTORSKI, PORA, WIELOFAZOWOŚĆ, CHALKOGRAFIA, SZLARA, JĘZYK SATEM, NARZUT, ANTYKWARNIA, SPRZECIW, SKAŁA PLUTONICZNA, WAPIENNIK, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, WYGA, POTNICA, FILOLOGIA KLASYCZNA, ZMOTORYZOWANY, WIZJER, KRAJANKA, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, CIĄGUTEK, MŁYNEK DO ODPADÓW, REZUS, PRZERABIACZ, OPTIMUM KLIMATYCZNE, ZIELONA NOC, ADLER, GNOMONIKA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, WCINKA, PRZEPRÓCHA, WIERZCHOWINA, HISZPAN, ŻOŁDAK, DYWANIK, CHRYSTOFANIA, TAMA, DELFIN BIAŁONOSY, OBRONA SKANDYNAWSKA, HALA TARGOWA, ŚWIADOMOŚĆ, ZYGOTARIANIN, PUDEL, KINDERBAL, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, SNICKERS, KORPUS, UCHWYT, TYSIĄC, KWIAT, WEBMASTER, BLEJTRAM, CHINA, BOMBA EKOLOGICZNA, SUBSKRYBENTKA, ROMULAŃSKI, FILOLOGIA, PENDŻAB, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, SREBRNA PAPROĆ, KOFFLER, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, BĄBEL, HAFT KRZYŻYKOWY, SINOZAUR, ROZDŹWIĘK, WĄTEK, CHŁYST, BURZA MÓZGÓW, PUNKT DYMIENIA, CZAKRA, ALUMN, PRZEBIEG, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, GRUPA TORSYJNA, KRAJ DWUJĘZYCZNY, SAROS, TRAWERS, CYPROHEPTADYNA, SAGGATY, EKWIPARTYCJA, OWCZA WEŁNA, GEREZA KRÓLEWSKA, KANAŁ HAVERSA, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, BIODOSTĘPNOŚĆ, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, SOLUCJA, UKŁADY, KONTRAST NASTĘPCZY, KOZA ŚNIEŻNA, DROGA, STEROWANIE KRZEPKIE, KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, KOPROFAGI, POMIESZANIE Z POPLĄTANIEM, MANTYLA, ALFA-BLOKER, DZIESIĄTKA, ABISYŃSKI KLASYCZNY, TERMINAL NAFTOWY, SOCJOEKONOMIKA, UPADŁOŚĆ, OPIEKA PALIATYWNA, ALGA, TAKTYKA, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, MAKAK CZUBATY, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, ŻÓŁWIAK SZANGHAJSKI, DYDAKTYKA OGÓLNA, PAPIER TOALETOWY, LINIA PODSTAWOWA, PERKOZ, STYL DORYCKI, ZUCH, KNAJPA, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, ŚLICZNOŚĆ, STYLIKOWCE, WIECZÓR PANIEŃSKI, PRZECINACZ, GEODEZJA OGÓLNA, KAZASKI, POWINOWATY, MECHANIKA NIEBA, BURŁAK, GEODEZJA, SHOJO-AI, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, ZAMSZ, GRA, DJ, MYŚLIWY, WSPÓŁCZYNNIK TARCIA, ZWARCIE, KUPIEC, DATA, JĘZYK MUNDA, RESPONSORIUM, ALDEHYD TRICHLOROOCTOWY, TAŚMA MAGNETYCZNA, PŁOTEK, ZAMKNIĘTOŚĆ, TURAS, TAJEMNICA PAŃSTWOWA, FILOLOGIA SERBSKA, ART DECO, LOK AGNESI, BABILOŃSKI, OBROTNICA, PRZYBYTEK, BŁONA SUROWICZA, NABRZEŻE, SZORTHORNY, DROMOS, HIPSOMETRIA, ?SZAJRY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.284 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RASA KONIA Z GRUPY KUCÓW, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ NIEWIELKĄ (105-120 CM) WYSOKOŚCIĄ W KŁĘBIE; STAROŻYTNA RASA, ZAMIESZKUJĄCA OBSZAR WOKÓŁ KAUKAZU I MORZA KASPIJSKIEGO, TERENY DAWNEJ PERSJI, KTÓREJ HISTORIA SIĘGA 3000 ROKU P.N.E się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RASA KONIA Z GRUPY KUCÓW, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ NIEWIELKĄ (105-120 CM) WYSOKOŚCIĄ W KŁĘBIE; STAROŻYTNA RASA, ZAMIESZKUJĄCA OBSZAR WOKÓŁ KAUKAZU I MORZA KASPIJSKIEGO, TERENY DAWNEJ PERSJI, KTÓREJ HISTORIA SIĘGA 3000 ROKU P.N.E
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KUC KASPIJSKI rasa konia z grupy kuców, charakteryzująca się niewielką (105-120 cm) wysokością w kłębie; starożytna rasa, zamieszkująca obszar wokół Kaukazu i Morza Kaspijskiego, tereny dawnej Persji, której historia sięga 3000 roku p.n.e (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUC KASPIJSKI
rasa konia z grupy kuców, charakteryzująca się niewielką (105-120 cm) wysokością w kłębie; starożytna rasa, zamieszkująca obszar wokół Kaukazu i Morza Kaspijskiego, tereny dawnej Persji, której historia sięga 3000 roku p.n.e (na 12 lit.).

Oprócz RASA KONIA Z GRUPY KUCÓW, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ NIEWIELKĄ (105-120 CM) WYSOKOŚCIĄ W KŁĘBIE; STAROŻYTNA RASA, ZAMIESZKUJĄCA OBSZAR WOKÓŁ KAUKAZU I MORZA KASPIJSKIEGO, TERENY DAWNEJ PERSJI, KTÓREJ HISTORIA SIĘGA 3000 ROKU P.N.E sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - RASA KONIA Z GRUPY KUCÓW, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ NIEWIELKĄ (105-120 CM) WYSOKOŚCIĄ W KŁĘBIE; STAROŻYTNA RASA, ZAMIESZKUJĄCA OBSZAR WOKÓŁ KAUKAZU I MORZA KASPIJSKIEGO, TERENY DAWNEJ PERSJI, KTÓREJ HISTORIA SIĘGA 3000 ROKU P.N.E. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x