SYTUACJA, W KTÓREJ JEDNA Z OSÓB LUB JEDEN Z KONTRAHENTÓW POSIADA LUB DYSPONUJE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, PRAWEM GŁOSU WYNOSZĄCYM CO NAJMNIEJ 5% WSZYSTKICH PRAW GŁOSU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POWIĄZANIE KAPITAŁOWE to:

sytuacja, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada lub dysponuje, bezpośrednio lub pośrednio, prawem głosu wynoszącym co najmniej 5% wszystkich praw głosu (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA, W KTÓREJ JEDNA Z OSÓB LUB JEDEN Z KONTRAHENTÓW POSIADA LUB DYSPONUJE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, PRAWEM GŁOSU WYNOSZĄCYM CO NAJMNIEJ 5% WSZYSTKICH PRAW GŁOSU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.219

ŚCIĘCIE, IMMUNOSUPRESOR, CZERWIENIDŁO, BLISKOŚĆ, GONITWA PŁOTOWA, WZIĘCIE POD WŁOS, BAS CYFROWANY, DEZAKTYWACJA, PORCELANA STOŁOWA, KREOLKA, DRUŻYNA, BELKA GŁÓWNA, CZECZOTKA, OSTRONÓG, CYKLOHEKSA-2,5-DIENO-1,4-DION, BUŃCZUK, OKRĄGŁOŚĆ, SPÓJNIK, KEM, CHÓR, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, LATAJĄCY DYWAN, PROFANATORKA, SUMATOR, MIÓD KAPANIEC, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, PRACA INTERWENCYJNA, HACJENDA, STAUROPIGIA, ZGRZEBŁO, DYSCYPLINA NAUKOWA, MURZYŃSKOŚĆ, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, HOMOFONIA, GENIUSZ UNIWERSALNY, ALLOMETRIA, DYPTYK, DIAMAGNETYK, EWOLUCJA, PENSJA, UZIOM, OKUCIE, REKOMPILACJA, MATURKA, KLISZA FOTOGRAFICZNA, SKRAJNIK, ZMIANA WSTECZNA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, BASKINKA, CHWYTACZ, WIEK, TALIB, SPĄGNICA, RĘKAWICA, MÓL BOROWICZAK, KOROZJA BIOLOGICZNA, FISTUŁA, EDYKUŁ, MOSTEK, OPĘTANIE, MANES, PIDŻIN, DIASYSTEM, SSAK MORSKI, AMERYKAŃSKI WILK TUNDROWY, TĘTNICA MACICZNA, DEPESZA GRATULACYJNA, CYMBAŁ, BIAŁA NOC, ARENA, ŹREBIĘ, GRUPA ROZWIĄZALNA, GWIAZDKA, TRAMPOLINA, SFERA, WENATIKOZUCH, KOŚĆ ŁOKCIOWA, KLASZTOR, ASYMILACJA FONETYCZNA, ORBITA BIEGUNOWA, KUDŁACZ, PRAWNICTWO, BACIK, BINARYZM, WSTRZĄS SEPTYCZNY, SZYNA, ROZDZIAŁKA, GRUPA ABELOWA, EPOLET, ODZYSK, PRYMARIUSZ, ŻARLIWIEC, SIARCZEK, CIAŁO NIEBIESKIE, WIKING, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, KINOTEATR, STOŻEK PASOŻYTNICZY, MYJKA, PRZEŻYCIE, TEATR, KURTYNA ZERO, SWAP WALUTOWY, HASZTAG, ZNAKI, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, REKLAMANT, WSPÓLNOTA, KOSZYKÓWKA ULICZNA, PLURALIS, TRAFNOŚĆ TEORETYCZNA, ZATOKI, ANTABA, NIEMOŻEBNOŚĆ, ZAĆMIENIE, KOMPENSACJA, ZNACZEK, ŚLIWA, KUCHCIK, SPECJAŁ, BEZTORBIKOWATE, OLEANDER, DŁUGI WEEKEND, PAŹ, SUWNICA BRAMOWA, NACZYNIAK, ZBIÓR POTĘGOWY, MAH JONG, PROTEZA DENTYSTYCZNA, SZKOŁA, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, BABA-CHŁOP, NAKAZ, POSZEWKA, ASTEROIDA, JUBILEUSZ, DEIMOS, CZARCIE NASIENIE, NIECKA BASENOWA, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, CAP, ALEC, INŻYNIER, WSPOMAGACZ, CENTRALNE OGRZEWANIE, SILNOŚĆ, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, CIĄG, DOMINIUM, BOTTOMLESS, KLAMRA, ŚLUZA WAŁOWA, OSZOŁOM, WIDMO OPTYCZNE, NAPARZANKA, BIBLIOTEKA, DUJKER JENTINKA, RYKSZARZ, REMULADA, JĄKANIE, PRAWO LOKALOWE, PACHOLĘ, REZYDENT, APOGEUM, WYCZARTEROWANIE, AKSAMIT, NAKŁADKA, HUMMUS, GALARETA, MOC, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, RPG, PRANIE PIENIĘDZY, BICZ BOŻY, RYWALIZACJA, SMAK, TYRAŃSTWO, REKUPERATOR CIEPŁA, NAWŁOĆ, DROBINA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, SZCZOTECZKA, IMPORT RÓWNOLEGŁY, CYNKOTYPIA, WYRÓB, KĄT PEŁNY, ORŁORYB, KOLEŚ, PLURALIZM, JOŃSKI, SYGNATURKA, POWIEŚĆ SENSACYJNA, USŁUGODAWCA, PYCHOTA, CZERWONA STREFA, ADWOKAT DIABŁA, ICHTIOFAUNA, ZASTRZAŁ STAWOWY, TRAGICZNOŚĆ, WYLOT, ASYMPTOTA, BOCZNIK, WOLNY RODNIK, PAKERNIA, KULT, ŻYŁA LĘDŹWIOWA, KOLUMNA, PYLICA ALUMINIOWA, HAK, BOGACTWO, MASZT, KRUCHTA, PULWERYZATOR, KORONA, MONOLOG LIRYCZNY, KOŁNIERZ, SZNAPS, CEWKA, MATKA BIOLOGICZNA, ZUPA OGÓRKOWA, KUWETA, RÓŻDŻYCA RUTEWKOWA, TOREBKA, INDEKS, STYL ARCHITEKTONICZNY, SEKULARYZACJA, MIERZEJA, ZAMSZ, MUFLA, PONCZÓWKA, FRONTON, PIERWSZA JASKÓŁKA, OLEJEK ABSOLUTNY, WINO, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, BŁONA FOTOGRAFICZNA, BŁONICA GARDŁA, LEJ, SZYNSZYLA, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, ŚWIETLÓWKA, ZASÓB, ZAZNAJOMIENIE, CUSHING, ASOCJATYWNOŚĆ, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, CENA SKUPU, KOMORA MINOWA, KOLBA, HALA, GODZINA, SYMPOZJON, STONOGA MUROWA, POŚWIST, KOMPLEKS, MELIKA, PROCES GEOLOGICZNY, SIWAK, KRYSZTAŁ, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, TYSIĄC, ESTER, FILIPIŃSKI, SNAJPER WYBOROWY, KWAS SIARKOWY(VI), BAZA MONETARNA, WISZNICA, CYKL PALIWOWY, PIĘTNO, PLECIONKA, SZYBKOŚĆ, SKRZYDŁO, KONEW, MOPEK, ŁATA, SATYRYCZNOŚĆ, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, KLUZA, ROPOWICA KŁĘBU, UKONTENTOWANIE, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, GODZINA, ZWIĄZEK WIELOPIERŚCIENIOWY, KAŁAMARZ, ZAGRANIE, ENCYKLOPEDYZM, MUFKA, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, KARAKURT, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, WALASEK, KRZYŻ GRECKI, MANGANIAN, OGRANICZENIE WIEKOWE, URCEUS, SERIA, KARŁĄTKOWATE, ELIPSOIDA ZIEMSKA, ?KARPLE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.219 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA, W KTÓREJ JEDNA Z OSÓB LUB JEDEN Z KONTRAHENTÓW POSIADA LUB DYSPONUJE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, PRAWEM GŁOSU WYNOSZĄCYM CO NAJMNIEJ 5% WSZYSTKICH PRAW GŁOSU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA, W KTÓREJ JEDNA Z OSÓB LUB JEDEN Z KONTRAHENTÓW POSIADA LUB DYSPONUJE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, PRAWEM GŁOSU WYNOSZĄCYM CO NAJMNIEJ 5% WSZYSTKICH PRAW GŁOSU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POWIĄZANIE KAPITAŁOWE sytuacja, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada lub dysponuje, bezpośrednio lub pośrednio, prawem głosu wynoszącym co najmniej 5% wszystkich praw głosu (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POWIĄZANIE KAPITAŁOWE
sytuacja, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada lub dysponuje, bezpośrednio lub pośrednio, prawem głosu wynoszącym co najmniej 5% wszystkich praw głosu (na 20 lit.).

Oprócz SYTUACJA, W KTÓREJ JEDNA Z OSÓB LUB JEDEN Z KONTRAHENTÓW POSIADA LUB DYSPONUJE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, PRAWEM GŁOSU WYNOSZĄCYM CO NAJMNIEJ 5% WSZYSTKICH PRAW GŁOSU sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - SYTUACJA, W KTÓREJ JEDNA Z OSÓB LUB JEDEN Z KONTRAHENTÓW POSIADA LUB DYSPONUJE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, PRAWEM GŁOSU WYNOSZĄCYM CO NAJMNIEJ 5% WSZYSTKICH PRAW GŁOSU. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

x