POTRAWA Z DROBNYCH KLUSEK GOTOWANYCH NA MLEKU LUB WODZIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZACIERKA to:

potrawa z drobnych klusek gotowanych na mleku lub wodzie (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZACIERKA

ZACIERKA to:

rodzaj małej, zazwyczaj dość twardej kluski (na 8 lit.)ZACIERKA to:

zupa z zacierkami (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POTRAWA Z DROBNYCH KLUSEK GOTOWANYCH NA MLEKU LUB WODZIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.569

ZRAZIK, AMPUTACJA, OWADOŻERNOŚĆ, CYSTERNA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, INWOLUCJA, OBSZAR WIEJSKI, SONDA, PŁOMYK, ATAWIZM, TECHNIKA GRAFICZNA, MONETYZACJA, KANONIERKA, SOS, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, TYTOŃ, MIKROMIERZ, GLIF, KLOPS, TRAFIENIE, NAGOLENNIK, SODÓWKA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, KONKURENCJA, PRZEKAŹNIK, PRAWO, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, MALINÓWKA, DAWCZYNI, KLAWISZ, SIEĆ, PEREŁKA, KOSMOGONIA, BUŃCZUK, ŻEGLUGA, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, PŁASKOSZ, BLENDA, INHALACJA, PIECZĘĆ, INTERNACJONAŁ, ESKONTO, SAKWA, ŹRÓDŁO POLA, BIOCYD, WIEŻA SZYBOWA, AŁUN, REGUŁA ALLENA, DUMPING, KNECHT, SĘKACZ, PRANKO, ANTYUTLENIACZ, RAKIETA, DOM POSELSKI, ŻYWOT, FARA, ABAJA, GNIOT, STOPA ZWROTU, JANE, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, TERMINAL PASAŻERSKI, HERMA, LIMNIGRAF, BRAMKA, KAROTENOID, LIZANIE , KARAFECZKA, KONTUR, SEQUEL, REKOGNICJA, STEROWIEC SZKIELETOWY, WŚCIEKŁY PIES, JASKÓŁCZE GNIAZDO, CZAJKA, AUSZPIK, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, BAŻANT, NADŻERKA, KOSZTORYS INWESTORSKI, BOCZNICA, WYMIENNIKOWNIA, RÓG, GRUBOŚĆ, STACJA TELEWIZYJNA, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, ARTUR, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, ZAKAZ, ARKADA, BEFSZTYK TATARSKI, ATAK RAKIETOWY, NADZIENIE, ODŁAMKOWY, DWUDZIESTY PIĄTY, MIASTO, STRZAŁ, MINERAŁ, ADAGIO, KAMIZELKA, PIGWA, ZAPŁOTKI, ŁÓŻKO PIĘTROWE, PRZECIWNIK, TERMOLUMINESCENCJA, IZOLATORIUM, SKRÓT, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, DERYWAT, INSTANCJA, WILGOTNOŚĆ, KOREKTOR, SOWIECKOŚĆ, AKRYL, ŁATA, GRANATNIK, PORA, KORONA, KASZA KUKURYDZIANA, GRZECH POWSZEDNI, WYKŁADOWCA, PRÓCHNO, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, PRZYPOŁUDNIK, REGION STREFOWY, CUDACZEK, SSAK, UPROWADZENIE, ANONEK, PRZYLEPNOŚĆ, DŻEMIK, ZAKŁAD, KATALOG DZIAŁOWY, LARYNGEKTOMIA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, PRZYSŁÓWEK, SEKSTET, STARUNEK, MIERZEJA, METABAZA, NIERÓB, WYDRA, PRZEBIERANIEC, ŚLIWA WĘGIERKA, TREPANG, BZYGI, ZAPITA, LAMPAS, FOSA, POZYCJA RYGLOWA, POŁAWIACZ, KOGUT, POZYCJA, KRECIK, NAGRANIE WIDEO, GREK, UKŁAD URBANISTYCZNY, KACOWE, INTRATA, ŚWIECA, ONELINER, ROZPRAWKA, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, GUMKA, GODZINA PRAWDY, INSTRUMENT FINANSOWY, SZKIELET, ACEFALIA, TEATR, KINO, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, ARANŻER, GRONOROSTOWATE, BODZIEC, HUTA, ZESPÓŁ, JUMPER, DRELICH, MAKAK, ARCHEOLOGIA, NAWÓZ ORGANICZNY, PANGSZURA INDYJSKA, BŁAZENEK, RZEKOTKA KRZYŻOWA, MACZUGOWIEC, OSPA, PAWIMENT, RYT, ROZTOCZE, LOGOFET, TEKSASY, POCENIE, MALIMO, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, KAZALNICA, LEN, RUCHANKA, STYL KOLONIALNY, POLE, BUGAJ, SALAMI, GLIF, KONTUR, PŁUCZKA, PRZETWÓRCZOŚĆ, PORĘCZ, ZAŁOŻENIE, DUPLIKACJA, TROLLING, NAPÓJ WINOPODOBNY, AMEBA, PUNKT WĘZŁOWY, REZYDUUM, USTĘP, UDERZENIE, BARCHAN, FINISZ, KASZTELAN, HYDRIA, MORDENT, DEKLARACJA, KOZACZKA, MAŁA GASTRONOMIA, DANE, SIŁACZ, DOWÓZ, WĄTROBOWIEC, DRAMATOPISARSTWO, IWO, BATORÓWKA, ROZWOLNIENIE, SZYCH, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, PALNIK, ASEKURANT, KRZYŻÓWKA, KURACJA UDERZENIOWA, LALKA, LENIWOŚĆ, KUMA, DEZERTER, OKULIZACJA, STAN, MIKROOTWÓR, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, REALIZM, STARA GWARDIA, PRZEJAZD KOLEJOWY, LARGO, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, OSKAR, PROLIFERACJA, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, SILNIK PNEUMATYCZNY, SZARLOTKA, RZEMIOSŁO, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, SŁOMA TARGANA, PEPERONATA, ZAPINKA, KIEŁŻ, NIEGOTOWOŚĆ, ODPŁATA, GUMA, POGROM, ZATRUCIE, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, PAS, SKŁAD WOLNOCŁOWY, BARWICZKA, DYSONANS, IMITATOR, PUNKT, HODOWLA PIERWOTNA, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, ARMARIA, NAWALANKA, RYGIEL, KOKTAJL MOŁOTOWA, POŻYTEK, BUŁGARSKI, DOCHTÓR, PAS POOPERACYJNY, PRZEKŁADNIA BOCZNA, KOTŁOWNIA, NIEWYPAŁ, ŻURAWIK, IDIOM, RERECORDING, KONOTACJA, ROŚLINA WODNA, OBLĘŻENIEC, KAPITALISTKA, KUPNO, SITO, PARAFRAZA, ?WYKONAWCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.569 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POTRAWA Z DROBNYCH KLUSEK GOTOWANYCH NA MLEKU LUB WODZIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POTRAWA Z DROBNYCH KLUSEK GOTOWANYCH NA MLEKU LUB WODZIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZACIERKA potrawa z drobnych klusek gotowanych na mleku lub wodzie (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZACIERKA
potrawa z drobnych klusek gotowanych na mleku lub wodzie (na 8 lit.).

Oprócz POTRAWA Z DROBNYCH KLUSEK GOTOWANYCH NA MLEKU LUB WODZIE sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - POTRAWA Z DROBNYCH KLUSEK GOTOWANYCH NA MLEKU LUB WODZIE. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast