W EKONOMII: CENA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB WALUTY DANEGO KRAJU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KURS to:

w ekonomii: cena papierów wartościowych lub waluty danego kraju (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KURS

KURS to:

przyjęty kierunek poruszania się samolotu lub statku, wyznaczony np. ze względu na położenie punktu docelowego lub kierunek wiatru (na 4 lit.)KURS to:

obrany kierunek działania, postępowania (na 4 lit.)KURS to:

szkolenie, krótki cykl zajęć, podczas których słuchacze nabywają określoną wiedzę lub umiejętności (na 4 lit.)KURS to:

droga przebyta po określonej trasie, do konkretnego miejsca (na 4 lit.)KURS to:

cykl wykładów poświęconych jakiemuś zagadnieniu lub dziedzinie (na 4 lit.)KURS to:

obejście, odwiedzenie kilku miejsc po kolei (na 4 lit.)KURS to:

rok nauki z określonym programem nauczania (na 4 lit.)KURS to:

grupa studentów lub uczniów z jednego roku (na 4 lit.)KURS to:

kierunek poruszania się statku (na 4 lit.)KURS to:

krótkie szkolenie (na 4 lit.)KURS to:

rodzaj szkolenia (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W EKONOMII: CENA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB WALUTY DANEGO KRAJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.039

MIKROMIERZ, PRZYNALEŻNOŚĆ, SZTABSOFICER, FAKTURA, SYNGIEL, SPÓJNIK, UWE, INTERNUNCJUSZ, CHAŁTURA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, DOŁEK, TERYTORIUM POWIERNICZE, PLIK DŹWIĘKOWY, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, WÓZ STRAŻACKI, GORSET ORTOPEDYCZNY, PRZEMOC, DWUDZIESTY DRUGI, HRABINA, DOŻYWOCIE, WARTOWNIK, PRZENOSKA, SCHRONISKO, GŁOWACZ, IMPEDYMENTA, PORNOGRAFIA, WISZNICA, AHISTORYZM, KOŃ TROJAŃSKI, ADIDAS, LUMINATOR, STACJA, USTNIK, INGUSZKA, HAMERNIA, KORPUS, POSTOŁY, BRIK, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, GODŁO PROMOCYJNE, SPIRYT, LINIA, IMPULS TELEFONICZNY, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, ŻYWOPŁOT, IZBA, ETIUDA, PAPIER, PIECZONKA, KRATKI, SPIĘCIE, FLET PROSTY, KONTROLA PASZPORTOWA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, SŁONINA, CZAS PÓŁTRWANIA, SKRĘTNIK, TUSZKA, STRALSUND, PRĄD INDUKCYJNY, POCHODNIK, POLITYKA KURSOWA, ODRÓBKA, TARANTELLA, POŚWIST, TYNK, STARUNEK, LENIUCH, DZIEWCZYNA, AWAL, AKADEMIA, PROCES EKONOMICZNY, JOHN MAYNARD KEYNES, SIOSTRZYCZKA, BLOKADA EKONOMICZNA, UMOWA KOMPENSACYJNA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, MEBLOWÓZ, ERUPCJA, PIERDOLENIE O SZOPENIE, PANEL STEROWNICZY, ŁUPEK SAPROPELOWY, MISIEK, GALON, CHMIEL, MUZYKA PROGRAMOWA, FACIO, ADRES KORESPONDENCYJNY, GRADIENT, TREPY, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, DOZYMETR, PENSJA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, RIKSZA, TYSIĄC, MAKROPOLECENIE, SZASZŁYK, KRAJ, NANSUK, PRZYKASÓWKA, PEIRESKIA, RYZYKO OPERACYJNE, DRZEWOSTAN NASIENNY, BI, TRASA WYLOTOWA, BARWA OCHRONNA, KILOMETR NA GODZINĘ, EPOKA LITERACKA, ŻYWA LEKCJA, CHOWANIEC, NUGAT, WERYFIKACJA, OWCE, GIMBAZA, OKNO, KAMIEŃ, STAW, MACIERZYSTOŚĆ, KONSOLA, PRAWO MAJĄTKOWE, PÓŁSKÓREK, ŁAŃCUSZEK, RZECZ NIERUCHOMA, ZLEW, OLEJ, ASOCJACJA, IZBA ROZLICZENIOWA, KONFISKACJA, POŁĄCZENIE CIERNE, SZARPANKA, REZEDA, AUTOKEFALIA, ZIMNE NÓŻKI, CEWKA, ZAPŁON, CZŁON OKREŚLANY, IZOLATORIUM, ANTONOMAZJA, PROPORZEC, SYMBOLICZNOŚĆ, PROCES INWESTYCYJNY, RZEKA EPIZODYCZNA, IDIOSYNKRAZJA, WATRUSZKA, WŁOCHACZ, OPASKA, EUCHARYSTIA, HYDRIA, KSIĘGA, NOKAUT TECHNICZNY, FALA, MIECZ, KORZYSTNOŚĆ, ZEBROID, MAJDANIARZ, WIĆ ROŚLINNA, DMUCHAWKA, KOŃ KIŃSKI, MOMENT TEORETYCZNY, INSTYTUT DO SPRAW WYWIADU I ZADAŃ SPECJALNYCH, DWÓJNIK, STANDING FINANSOWY, ODSYŁACZ, OPIEKUN, DŁUGI WEEKEND, WOŹNY, KONDYCJA FINANSOWA, ILOCZAS, FACSIMILE, KOMPARYCJA, FORMACJA, PIEC, REWOLTA, MARINA, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, KATASTROFISTA, OSPA, PODODDZIAŁ, BREZYLKA, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, HB, SZEW, NACZYNIE OZDOBNE, PLINTA, ANGLEZ, LUK, REPERTUAR, KARAWANA, LAUDATOR, KORYTARZ, ITABIRA, REWOKACJA, SAMOLOT BOMBOWY, SZCZĘKOWIEC, DEKRETACJA, KOJEC, PLAMA, DIABEŁEK, RESET, DEKANTER, GOSTEK, TATAR, PŁYTA STOLARSKA, MIELIZNA, KOMBINATORYKA, BLOKADA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, ARAK, PIKSEL, BIJSK, GRZBIET KSIĄŻKI, WRZÓD TRAWIENNY, SZTUCZNY LÓD, ŚLIWKA, INNA PARA KALOSZY, PRAWO OBYWATELSKIE, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, KŁAK, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, MŁOT, ZNAK, STROICZKOWE, ŻALE, CHEMOATRAKTANT, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, BRZEG, PERIOD, ZACHOWANIE, SAJETA, CZARNY RYNEK, BEFSZTYK, ROZUM, MONITOR, ŚCIEŻKA, FORMA, DYPTYCH, SZKLANKA, WSPORNIK, MIKSER, POSTAWA, SALOPA, RACEMAT, STATEK KORSARSKI, JOSE, GRAFIKA, PROWINCJA, MATERIAŁ SKALNY, GAZ, ARMILLA, BOSS, ŚMIECISKO, CZUBATOŚĆ, HIPOREFLEKSJA, KOŃ, GIERKA, SZKARADA, ESTER, KOŃ CUGOWY, KUSAK, OBRÓT PIENIĘŻNY, OWAD, STYMULACJA, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, PRĄD, CYNK, KATALOG DZIAŁOWY, KARL, PUDER, DESER, TAKT, ODBOJNICA, NARTA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, ZAWAŁ, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, ANASTYLOZA, NIEWIERNOŚĆ, AKCJONARIUSZ, RANA POSTRZAŁOWA, POSTAĆ, SIEROTA, OBCHÓD, RABA, KLASTER, MER, BEATA, SKRZELOTCHAWKI, TRANSPORTOWIEC, MEDALION, PEPIK, WŁÓKNO, REZULTAT, UWAGA, KSIĘŻULO, SZCZI, SIKAWKA, CERKIEW, ?OBSZAR WODNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.039 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W EKONOMII: CENA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB WALUTY DANEGO KRAJU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W EKONOMII: CENA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB WALUTY DANEGO KRAJU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KURS w ekonomii: cena papierów wartościowych lub waluty danego kraju (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KURS
w ekonomii: cena papierów wartościowych lub waluty danego kraju (na 4 lit.).

Oprócz W EKONOMII: CENA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB WALUTY DANEGO KRAJU sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - W EKONOMII: CENA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB WALUTY DANEGO KRAJU. Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast