PĘTLA TRAMWAJOWA LUB AUTOBUSOWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRAŃCÓWKA to:

pętla tramwajowa lub autobusowa (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRAŃCÓWKA

KRAŃCÓWKA to:

łącznik drogowy powodujący otwieranie skuteczne (inaczej otwieranie niezawodne), tzn. dające pewność, że wszystkie zestyki główne łącznika zostaną otwarte, gdy manipulator (napęd) łącznika będzie w położeniu otwarcia, a ruchoma napędzająca część maszyny osiągnie położenie krańcowe (na 9 lit.)KRAŃCÓWKA to:

ostatni przystanek komunikacji miejskiej na danej linii (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PĘTLA TRAMWAJOWA LUB AUTOBUSOWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.189

CZERPAK, CÓRKA ŚMIECIARZA, DEKLARACJA, ŚLĄSKI, TRYBUT, CENOBIORCA, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, STATEK, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, KOZAK, PROSTOSKRZYDŁE, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, REDAKTOR NACZELNA, PRZEZIERNIK, KAJMAKAM, WAŁ, HARACZ, WĘGLÓWKA, ORNAMENT, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, PRE-PAID, BALON, RAMA, PAWĘŻ, KANAŁ, AKADEMIK, ŚRUBA POCIĄGOWA, WYSZUKIWARKA, TIPI, KRA, TYMPANON, PRZYKRYCIE, MUZA, LABIRYNT, OŁATKA, UDAR, EGZERCYCJA, ŁYKACZ, UJŚCIE, NIEWYDAJNOŚĆ, CZAPRAK, EREKCJA, AWAL, PASOŻYT, CZŁON NADRZĘDNY, UPOKORZENIE, PRYMAT, GAD, TARCZA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, PŁATKI ŚNIADANIOWE, KARTAUN, OKRĄGŁOŚĆ, CENZURA, PÓLKO, NARTA WODNA, STYL, OFLAG, DOBRO KOMPLEMENTARNE, KOS, OSTRUŻYNY, WŁOSKI, BIAŁORUSKI, PARTYCYPACJA, KASETA, KUNA, INICJATOR, BLENDA SMOLISTA, GIERASIMOW, STOS, FAKTOR, STRAWIŃSKI, HISZPAŃSKI, PORNOGRAFIA, ZEBROID, GRUPA ETNICZNA, NIEDOŻYWIANIE, NAZWA KODOWA, TOR, TOPENANT, DOWÓD ONTOLOGICZNY, WIECZOREK POETYCKI, AUTOTEMATYZM, ŁZAWNIK, BALDACHIM, BAT, PRODUKT UBOCZNY, UZYSK, SEKTA, MAKINTOSZ, PROSTOPADŁA, REKOMPILACJA, NIEBIOSY, OBRONA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, CUDOTWÓRCZYNI, FOKI, AGRESJA, TAŚMOWY, SOBÓR, ARTEFAKT, BUTELKA ZAPALAJĄCA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, ZAGOŃCZYK, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, LASECZKA, TAKSON, BRAK, ŁOM, ELEW, LÓD MARTWY, OBRZĘK GAZOWY, ENTEROKOK, MAKART, OPAŁ, ŹREBAK, FASOLKA MUNG, ZAKON SZPITALNY, WOLNY RODNIK, POPARZENIE, MNICH, BANIECZKA, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, PIRAT, EMOCJA, SONG, WYSZYWANKA, DZIECIAK, BIURO TECHNICZNE, DESKA ŚNIEŻNA, SKRZELOTCHAWKI, WŚCIEKŁY PIES, KOMPENSACJA, FEROMON, ROZMIAR, OKOLE, KOMPLEKS ŻYTNI, ZDRADA, BABKA, TURBULENCJA, NAMASZCZENIE CHORYCH, KOKPIT, ROSZPONKA, ATOL, GRADACJA, BĘBEN, PLAKAT, FREGATA, SKÓRA, METAL CIĘŻKI, OFIARA, WYSTAWCA, LĘK, ZBOCZENICA, JUTRZYNA, CHROBOTEK, GUMNO, MŁOTOWNIA, HUNTER, NIEREZYDENT, KLERK, DROMOS, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, LUCERNA, KASZA, STEROLOTKA, KOŁTRYNA, ŁUPEK BENTONITOWY, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, KHMER, KIRPAN, EMIL, TROLLKONTO, WYPAD, INSTYTUT, AKSAMITKA, IZOLACJA, POWIEŚĆ SCI-FI, TERMOMETR RNA, AGENT, OSTRA REAKCJA NA STRES, BARYKADA, KOMPARYCJA, KOŹLAK, PRZEKĄSKA, GAJNIK LŚNIĄCY, SONIFIKACJA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, REMIZA, ROZŁUPKA, TŁUK PIĘŚCIOWY, KRUSZYNA, TERRINA, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, KLERODENDRON, EGRETA, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, BRYTFANKA, KUCHNIA GAZOWA, KOMORA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, WIZYTÓWKA, ŻACHWA, GŁOSKA, BLOCZEK, WIBRATO, KALANDER, SINFONIA, KOREK, INTERNACJONAŁ, ODMIERZANIE, BZYGI, ŁUPEK ILASTY, APOSTAZJA, BACIK, KOMAT, KWAŚNICA, TŁUMACZ, WERSJA LEKTORSKA, POKRZYWDZONA, FILM OBYCZAJOWY, KORDYLINA, DZIERŻAWCZOŚĆ, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, NEOGOTYK, TEST ATOMOWY, KOMBAJN ROLNICZY, KONSYSTORZ, KASZMIR, PUDER, DESKA RATUNKU, SOLE, KOSZYK, SWETER, CAMPUS, KOTERYJNOŚĆ, EGZORCYZM, ESKONTO, TRANSPOZYCJA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, FORLANA, ROY, OGRÓDEK, EMFAZA, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, FIZJOLOGIA, STOŻEK PASOŻYTNICZY, MIESZANIEC, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, PAROBEK, SWĘDZENIE, KRAJ, KANAPKA, MODUŁ MIESZKALNY, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, HASHTAG, MECHANIZM ODPALAJĄCY, TRANSMISJA, PUNK, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, ZANZA, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, ZAŻALENIE, SKŁADKA, NOWOROCZNIK, PRZEDSZKOLE, PODEJŚCIE, DACH POGRĄŻONY, SZPRING, DIALOGIZM, KAŁAMARZ, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, SPÓŁKA POWIĄZANA, NIEWAŻNOŚĆ, KWAS LINOLENOWY, AŁUN, BIAŁA BIERKA, PEŁNOMOCNICTWO, PRZESTĘPNOŚĆ, CHAŁUPNICA, KATAR SIENNY, SKRÓT, DZIEWIĘTNASTKA, PRZEDZIAŁ CZASOWY, LAPIS-LAZULI, ESPRINGOLA, SIŁA NOŚNA, DEPESZA, SKARANIE BOSKIE, SAKWA, FOTEL OBROTOWY, ZBAWCZYNI, KOLONISTA, ?ZATRUDNIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.189 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PĘTLA TRAMWAJOWA LUB AUTOBUSOWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PĘTLA TRAMWAJOWA LUB AUTOBUSOWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRAŃCÓWKA pętla tramwajowa lub autobusowa (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRAŃCÓWKA
pętla tramwajowa lub autobusowa (na 9 lit.).

Oprócz PĘTLA TRAMWAJOWA LUB AUTOBUSOWA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PĘTLA TRAMWAJOWA LUB AUTOBUSOWA. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast