Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PĘTLA TRAMWAJOWA LUB AUTOBUSOWA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRAŃCÓWKA to:

pętla tramwajowa lub autobusowa (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRAŃCÓWKA

KRAŃCÓWKA to:

łącznik drogowy powodujący otwieranie skuteczne (inaczej otwieranie niezawodne), tzn. dające pewność, że wszystkie zestyki główne łącznika zostaną otwarte, gdy manipulator (napęd) łącznika będzie w położeniu otwarcia, a ruchoma napędzająca część maszyny osiągnie położenie krańcowe (na 9 lit.)KRAŃCÓWKA to:

ostatni przystanek komunikacji miejskiej na danej linii (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PĘTLA TRAMWAJOWA LUB AUTOBUSOWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.559

CZEREMCHA, PRZEWRÓT, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, POWĄTPIEWANIE, KIERAT, INTERPRETACJA, PUNKT GASTRONOMICZNY, PRACA, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, KRAJE, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, PARANOJA PRAWDZIWA, FIZJOLOGIA, SŁONINA, IBERYSTA, CUKIER, SZLAUCH, UNISONO, MUZA, GRETING, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, WYZIEWY, CZARNY PUNKT, ROZSZCZEPIENIE, AKRECJA, BITWA, LÓD MARTWY, ROŚLINA ZIMOZIELONA, NAKŁAD, HACKAMORE, KIFOZA PIERSIOWA, PAROSTATEK, ROLADA, KANAŁ, MITENKI, PRZEMYSŁÓWKA, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, TEREN ZIELENI, RYGIEL, BUTLA, OLEJEK, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, PUGILARES, SKUTER, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, KOJARZENIE, POLIGAMICZNOŚĆ, BRAHMS, ASYGNACJA, STRZAŁECZKA, HUNTER, OWOC SZUPINKOWY, UNIZM, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, SPIRYT, ZNAK, ALBULOWATE, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, LIST POETYCKI, FRAZA NOMINALNA, BYDLAK, NERWICA SPOŁECZNA, BRONA, MROZIWO, ASESOR, OBWARZANEK, KOSMYK, METYLOTROFIA, GUARANA, PUNKT ODNIESIENIA, TANDEM, FALA, DWUDZIESTY SIÓDMY, ANTAŁ, EFEKT UBOCZNY, LICYTACJA, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, OCIOS, PAS, MAKRON, PRZEMIENNIK AMATORSKI, PŁASKOSZ, FIRMÓWKA, FITOCYD, PALIWO GAZOWE, JAZDA, WIDŁY, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, KURS, KOŁO POLARNE, BABINIEC, NADZIENIE, CEBULAK, DUPEK ŻOŁĘDNY, RZYGACZ, ŻYDOSTWO, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, KIESZEŃ, SQUATTER, ROZKŁAD, BLOK LINOWY, KOMPLEMENTARIUSZ, TABLICA, SALSA, ZIARNECZKO, SPARRING, OKLUZJA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, TYK, STRZAŁECZKA, WIR, RAPT, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, WAPIEŃ MUSZLOWY, BURZA DZIEJOWA, PANTOGRAF, AFERKA, WYPAD, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, INTERKALACJA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, CEREMONIALNOŚĆ, GŁOSICIEL, UZIOM, MALARSTWO IKONOWE, KONTO DEPOZYTOWE, DUCHOWY OJCIEC, PRZEDRUK, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, INNA PARA KALOSZY, FIRMA-WYDMUSZKA, OBOZOWISKO, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, UDERZENIE, SINGIEL, PRZYSZŁOŚĆ, CZOŁÓWKA, SAUTE, RELISH, SKRZYPOWE, MORDENT, SKLEPIENIE ŻEBROWE, SZWALNIA, LEKTURKA, SPÓŁKA, KORYTO RZEKI, ROLNIK INDYWIDUALNY, KOLORYT, RAWKA BŁAZEN, WYWIAD, AGRESOR, SAUNAMISTRZ, PIKIETA, DEKORTYKACJA, ZASADA, WILCZE STADO, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, STREFA RYFTU, GAZÓWKA, RÓWNONOGI, ODDZIAŁYWANIE, WYŁAWIACZ, MAŚLANKA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, OŚWIETLENIOWIEC, SEKTA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, GAJA, MAPA WYOBRAŻENIOWA, WYRÓB TYTONIOWY, SZUKACZ, ELKI, ZATYŁ, STACJA POMP, PRZYKURCZ, SYLWETA, TRUMNA, POLEWA, DYFUZOR, CIAPATY, ZASADA, KOBIECISKO, JESIOTROWATE, RYM NIEPEŁNY, PRAGNIENIE, KASZUBSKI, DAWCZYNI, BEKHEND, WIELOPIĘTROWIEC, MIĄŻSZ, KĄT ROZWARTY, PILOT, TROL, ATAK, DZIADZIENIE, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, MANIFESTACJA, BIEDACZKA, SKORUPA, ZARZUT, CUDZOZIEMSKOŚĆ, KELT, FASOLKA MUNG, FUNKCJA, DESKA SEDESOWA, SAJGONKA, MATERIAŁ BUDOWLANY, OCHRONA, ŁAMANY DACH POLSKI, HORMON, MARŻA HANDLOWA, TYTOŃ, WAŻNIK, TEOLOGIA NEGATYWNA, LEMIESZKA, WJAZD, MELDUNEK, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, OFICJALNOŚĆ, NAGANNOŚĆ, IMPRESJA, PIESZCZOSZEK, MORENA KOŃCOWA, SKAŁA ILASTA, BAJECZNOŚĆ, KWASEK, KONTEKST, KRATER METEORYTOWY, DAMAST SKUWANY, CLERK, MNICH, POMYŁKA, DODATEK RODZINNY, KRYNOLINA, POJAZD SILNIKOWY, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, TABLICA STEROWNICZA, SIODZI, ALTERNATYWA, ASOCJATYWNOŚĆ, CZARNY FILM, LEPSZA POŁOWA, KAPTUR, CIENNIK, DWUWIERSZ, MAŁŻONEK, TECZKA PERSONALNA, CIĄGNIK BALASTOWY, AGROWŁÓKNINA, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, NAGRANIE WIDEO, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, BASEN, KOŃ, OZNAKA, TABULA RASA, UKŁAD FIZYCZNY, FELDMARSZAŁEK, CYKL WYDAWNICZY, GRANICA, BOZIA, EWOKACJA, MATURKA, TECZKA, CIĘŻKIE DZIAŁA, OŚCIEŻE, KURATOR, STUDNIA ABISYŃSKA, WYMIANA, GALASÓWKA, PROTEKCJONIZM, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, LAPILLI, SIŁA, KEFALINA, TKANKA MIĘKKA, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, KASKADER, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, NUMER TAKTYCZNY, WYSTĘPOWANIE, M, PALCÓWKA, BYSTRZE, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, DRAPACZ, MAKROPOLECENIE, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, PASTA, KONDOMINIUM, CIOCIA, SKIP, SPŁONKA, PIANKA, KAMIZELKA KULOODPORNA, CYKL, PORTRET, WYSTAWCA, USTERKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.559 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: pętla tramwajowa lub autobusowa, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PĘTLA TRAMWAJOWA LUB AUTOBUSOWA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
krańcówka, pętla tramwajowa lub autobusowa (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRAŃCÓWKA
pętla tramwajowa lub autobusowa (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x