DIAKRYT - ZNAK GRAFICZNY UŻYWANY W ALFABETACH I INNYCH SYSTEMACH PISMA, UMIESZCZANY NAD I POD LITERĄ, OBOK LUB WEWNĄTRZ NIEJ, ZMIENIAJĄCY ARTYKULACJĘ TEJ LITERY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZNAK DIAKRYTYCZNY to:

diakryt - znak graficzny używany w alfabetach i innych systemach pisma, umieszczany nad i pod literą, obok lub wewnątrz niej, zmieniający artykulację tej litery (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DIAKRYT - ZNAK GRAFICZNY UŻYWANY W ALFABETACH I INNYCH SYSTEMACH PISMA, UMIESZCZANY NAD I POD LITERĄ, OBOK LUB WEWNĄTRZ NIEJ, ZMIENIAJĄCY ARTYKULACJĘ TEJ LITERY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.783

MURCJA, PROGRAM GRAFICZNY, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, SETKA, ELOR, PROCES ODWRACALNY, APARAT, OTORYNOLARYNGOLOGIA, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, SATELITA, INTERWAŁ, SALTARELLO, ZBAWICIELKA, MUNICYPIUM, PANNA, GOLONKA, LEKTURKA, POLSKI, LOK, ADAGIO, BOCZNIK, ALBAŃSKOŚĆ, AMPLA, PAPROTNICA GÓRSKA, FELER, NAUKA MEDYCZNA, SZYLD, DZIRYT, PIEZOMAGNETYZM, SECESJONISTA, NIECKA BASENOWA, KONTUR MELODYCZNY, NOWA KLASYCZNA, NANKINY, STANDING FINANSOWY, BIAŁY, ANIOŁ STRÓŻ, NIEGOTOWOŚĆ, PRZEBUDOWA, ODWYKÓWKA, EFEKT MNOŻNIKOWY, POMAZANIE, ELEWATOR, OKIENKO TRANSFEROWE, PRAWO KARNE, PILOT, KOMISJA REWIZYJNA, POLATUCHA OLBRZYMIA, USKOK, ŚMIERDZIEL, KABIA, TRUTEŃ, HAKOWNICA, SOS NELSOŃSKI, CEWKA INDUKCYJNA, DOMENA MAGNETYCZNA, SZTORMLINA, SAMOTNA MATKA, PYSZOTA, WĄTROBIANKA, PODPORA, BAKAR, REPRESOR, PROTEZA DENTYSTYCZNA, CIŚNIENIE, WITAMINA B6, BURZA, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, WIESŁAW, SZAŁAS, STOSUNEK, BIBLIOTEKA, TATRA, CZARNY PUNKT, KRATKA WENTYLACYJNA, SUKCESIK, UZWOJENIE WTÓRNE, RUSSEL, DRENAŻ, POCISK ODŁAMKOWY, BŁĄD LEKARSKI, ROPNICA, HEADHUNTER, SASI, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, POLIGLOTA, SPADOCHRONIARZ, WZÓR CHEMICZNY, SZMAT, NAPÓJ WINOPOCHODNY, KOK, JEGOMOŚĆ, KOZIELSK, KOALICJANT, HIPOTEZA, LARYNGEKTOMIA, PRZYRODNI BRAT, PALPACJA, PAŃSTWO TOTALITARNE, GILOTYNA, MIGRACJA, LIGATURA, ASYSTA GRAWITACYJNA, RAJD GWIAŹDZISTY, HOMOEROTYZM, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, KB, KOTŁOWNIA, SZTYCH, OBERWANIE CHMURY, KOŚCIÓŁ UNITARIAŃSKI, OWAD, ŁAMANY DACH POLSKI, OSINA, DIAMENT, PAROBEK, TRANZYSTOR, STANICA WODNA, KAMIEŃ SŁONECZNY, TEORIA CIAŁ, SSAK, SZYBKOWAR, POTWIERDZENIE, RURA OGNIOWA, DEKLARANT, SAŁATA, KLER, FETYSZYZM, CIS, KOMPANIA, GLIPTYKA, WYRAZ ZŁOŻONY, TEOLOGIA BIBLIJNA, RÓJKA, TRUFLA, KULCZYBA, PTASZEK, LIGNINA, METRESA, GNUŚNOŚĆ, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, NIEOBOJĘTNOŚĆ, PARAMETRYZACJA, POTI, MISKA KLOZETOWA, MARKGRAF, WODOLOT, CHLOROHEKSYDYNA, SZCZEP, CYGARETKI, KOCIOŁ WIROWY, ŁAŃCUSZEK, CHWALCA, RUCH, MATA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, KRUSZYNA, PUNKT ASEKURACYJNY, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, SYSTEM, KRATEGUS, PASMANTERIA, PODKŁADKA, KATAPLAZM, PROCHOWICE, INWESTOR, SARNIAK, DIVA, MAŁA GASTRONOMIA, KATYŃ, CEDR, KANOE, MAKINTOSZ, ADRES, KEIHIN, TRAIL, THUN, GWASZ, PÓŁSIOSTRA, PIERWSZA DAMA, BUŁAWKA, REGENERACJA, ODSYŁACZ, PROPORZEC, ZATOKA, GEOFAGIA, KASTANIETY, SZTURMAK, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, GRUPA INTERESU, TARNOWIANKA, DRABKA, PRZEWODNICZĄCY, OGÓR, KOLANO, BYDLAK, CIĄG, KRÓLEWNA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, KOJEC, SODÓWKA, STOŻEK PRZYBYSZOWY, OWCE, AGNOSTYCYZM, BIDULA, WILCZA PASZCZA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, ALTÓWKA MIŁOSNA, NADZIEMNOŚĆ, EFEKT SNOBIZMU, SKANER BĘBNOWY, KLASA, PATOGEN, ŁAWA, PRZETWÓRCZOŚĆ, BECEJ, WAFEL, SPIKER, ŁUK ANGULARNY, BECZKA ŚMIECHU, OLEJ BANKUL, OLGA, GOFR, DIABEŁ, JERSEY, ANTYOKSYDANT, TUBULOPATIA, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, MOMENT, SANITARIUSZ, TRACKLISTA, KOLUMNA, CAP, ZESPÓŁ TURCOTA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, OWEROL, KLIMAKS, MAGNETYZM ZIEMSKI, GRANADA, MOHYLEW, MIASTO-PAŃSTWO, CEBUAŃSKI, STYPENDIUM SOCJALNE, NOBEOKA, KIESZONKA, KRA, WYGNANIEC, PILING, ANTAŁ, KORA MÓZGOWA, ŻAKARD, NAKRĘTKA, MUSZKA, ROBOTNIK BUDOWLANY, KAPONIERA, FLAUSZ, OMEN, WSPÓŁŻYCIE, TORBA, KLAUZURA, EDYKUŁA, ADRES FIZYCZNY, MŁAK, EMALIA, WĘZEŁ, DOM REKOLEKCYJNY, GRZĘDA, LODOWIEC FIELDOWY, PRĄTNIKOWE, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, PIRAMIDA TROFICZNA, PODPINKA, RETENCJA, KOLOR, ŁUSKA, KAT, RÓŻA BARYTOWA, PRACE KONSERWACYJNE, PRZEDROŚLE, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, KARTA, LOT, TRĄBKA, STACJA SANITARNA, NIIHAMA, SYMETRIA, PAŁATKA, SŁODYCZ, WAŁ, ENAMINA, ZNAKOMITOŚĆ, GÓRY KOPUŁOWE, WYLEW, LIBERTY, TRASA, DERESZOWATY, WYCIĄG, BERGMANN, FUTRÓWKA, ?MONSTRUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.783 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DIAKRYT - ZNAK GRAFICZNY UŻYWANY W ALFABETACH I INNYCH SYSTEMACH PISMA, UMIESZCZANY NAD I POD LITERĄ, OBOK LUB WEWNĄTRZ NIEJ, ZMIENIAJĄCY ARTYKULACJĘ TEJ LITERY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DIAKRYT - ZNAK GRAFICZNY UŻYWANY W ALFABETACH I INNYCH SYSTEMACH PISMA, UMIESZCZANY NAD I POD LITERĄ, OBOK LUB WEWNĄTRZ NIEJ, ZMIENIAJĄCY ARTYKULACJĘ TEJ LITERY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZNAK DIAKRYTYCZNY diakryt - znak graficzny używany w alfabetach i innych systemach pisma, umieszczany nad i pod literą, obok lub wewnątrz niej, zmieniający artykulację tej litery (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZNAK DIAKRYTYCZNY
diakryt - znak graficzny używany w alfabetach i innych systemach pisma, umieszczany nad i pod literą, obok lub wewnątrz niej, zmieniający artykulację tej litery (na 16 lit.).

Oprócz DIAKRYT - ZNAK GRAFICZNY UŻYWANY W ALFABETACH I INNYCH SYSTEMACH PISMA, UMIESZCZANY NAD I POD LITERĄ, OBOK LUB WEWNĄTRZ NIEJ, ZMIENIAJĄCY ARTYKULACJĘ TEJ LITERY sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - DIAKRYT - ZNAK GRAFICZNY UŻYWANY W ALFABETACH I INNYCH SYSTEMACH PISMA, UMIESZCZANY NAD I POD LITERĄ, OBOK LUB WEWNĄTRZ NIEJ, ZMIENIAJĄCY ARTYKULACJĘ TEJ LITERY. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast