AKT NORMATYWNY, NIESTANOWIĄCY ŹRÓDŁA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, WYDANY PRZEZ ORGAN JEDNOOSOBOWY, NP. PREZYDENTA RP, PREZESA RADY MINISTRÓW I MINISTRÓW ORAZ SĘDZIÓW CZY KIEROWNIKÓW URZĘDÓW CENTRALNYCH NA PODSTAWIE USTAW, NIEMOGĄCY STANOWIĆ PODSTAWY DECYZJI WOBEC OBYWATELI, OSÓB PRAWNYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZARZĄDZENIE to:

akt normatywny, niestanowiący źródła powszechnie obowiązującego prawa, wydany przez organ jednoosobowy, np. Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów i ministrów oraz sędziów czy kierowników urzędów centralnych na podstawie ustaw, niemogący stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIE to:

oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika (na 11 lit.)ZARZĄDZENIE to:

wydać polecenie, nakazać coś wykonać (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AKT NORMATYWNY, NIESTANOWIĄCY ŹRÓDŁA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, WYDANY PRZEZ ORGAN JEDNOOSOBOWY, NP. PREZYDENTA RP, PREZESA RADY MINISTRÓW I MINISTRÓW ORAZ SĘDZIÓW CZY KIEROWNIKÓW URZĘDÓW CENTRALNYCH NA PODSTAWIE USTAW, NIEMOGĄCY STANOWIĆ PODSTAWY DECYZJI WOBEC OBYWATELI, OSÓB PRAWNYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.635

KSIĘGA RACHUNKOWA, STRZAŁKA MAŁA, BARKAS, PIASEK SANDROWY, POCIĄG PASAŻERSKI, PRAWO JOULE'A, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, MARTWE PRAWO, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, BŁOTNIARKA, DREPANOZAUR, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, KIERKI, GIDEL, JEZIORO ZASTOISKOWE, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, NER, ASYSTENCJA, EWOLUCJA NARCIARSKA, SPRAWDZIAN, OTOCZKA MIELINOWA, E-LIQUID, BÓSTWO, STEPNIARKA OCZKOWANA, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, WARIACJE, PODMIOT DOMYŚLNY, BRIE, HALSZTUCH, KLIKER, KANGUR OLBRZYMI, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, TARAN, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, KOŃ TORYJSKI, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, TORFOWIEC SPICZASTOLISTNY, MORFOLOG, DIAFON, SOCJETA, PRZEJŚCIE, PAS DROGOWY, LACHS, KAMPANIA, BANDOLIER, PRZEMYSŁ LEKKI, DELIRIANT, MINOKSYDYL, KWOTA BAZOWA, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, WIEWIÓRKA SZARA, PRAWO ZATRZYMANIA, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, HERETYCZKA, SUPERMOCARSTWO, DIALOG SPOŁECZNY, SKOCZEK EGIPSKI, FUNKCJA SINC, PREPERS, PAJĘCZYNA, EKAGLIN, SYGNAŁ, FAHRENHEIT, UPUST, MIÓD SZTUCZNY, GAZ, KORDYT, STRONA, STASIMON, ROZPORZĄDZENIE, ŚPIEW, HYDROKSYZYNA, UKŁAD ADRENERGICZNY, SZKLIWO WULKANICZNE, PENITENCJARYSTKA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, KOMISJA ETYCZNA, AKCIK, KAMERALNOŚĆ, SEX, BÓBR RZECZNY, EHDV, WYDAWNICTWO ZWARTE, RANDKA ROZBIERANA, MEDYCYNA LOTNICZA, RAJA CZARNOBRZUCHA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, WŁASNOŚĆ, KONCENTRACJA, JUFERS, FISZUTKA, MANIERY, ORDYNACJA WYBORCZA, PŁASKONOS ZWYCZAJNY, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, UCHWAŁA NEGATYWNA, PRZYSPOSOBIENIE, RUSSELL, HABECK, SAN, KWAS ACETYLOSALICYLOWY, UMOWA KONTRAKTACJI, SARACENIA, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, LIS, ANTYLITERATURA, OPIEKA PALIATYWNA, JASKINIA LODOWA, ILLOKUCJA, PENTIMENTO, GEN HIPOSTATYCZNY, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, WOSZCZEK, KRĘGARSTWO, ZESTRÓJ INTONACYJNY, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, HELLENIZM, SZAMBELAN PAPIESKI, ŚWIATŁA DROGOWE, SPÓŁGŁOSKA DWUWARGOWA, ORGAN KONTROLI, STREFA POŻAROWA, PŁASZCZKA NAGA, BAR, BOZON W, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, RAJA ARKTYCZNA, SONDA INTERNETOWA, NAZGUL, METODA TERMICZNA, KORONKA, PALETA, PILARKA RAMOWA, NACIĄG, PISMO STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKIE, DRZAZGA, LAMPA DÖBEREINERA, KRÓLIK, EKSPERYMENT KORTOWSKI, FRACHT DYSTANSOWY, MLECZ, AKROCYJANOZA, DIARIUSZ SĄDOWY, KADŹ ZACIERNA, OBRONA CYWILNA, NIEDOWIERZANIE, IMMUNOCHEMIA, SMUŻKA STEPOWA, FORMACJA, KLINKIER CEMENTOWY, ŻUBR GÓRSKI, DEGRADACJA SPOŁECZNA, BANKOWOŚĆ MOBILNA, PŁOZA, UKŁAD RZECZOWY, GORĄCZKA DUM-DUM, CANNON, MULTIPLET, DOMINACJA PEŁNA, REGUŁA KOLIZYJNA, BERCK, PRĄD MORSKI, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, GALICYJSKI, SYSTEM KAPITAŁOWY, FINAŁ, GENDER, PLEMIĘ, NIZIOŁEK, TUSZ, KRUPNIOK, WORCZAKOWATE, ŻÓŁTA GORĄCZKA, KOLEGIUM KONSULTORÓW, STANDARDBRED, BRYLE, DEIZM, ŚWISTUN CHILIJSKI, CZYNNOŚĆ PRAWNA, MUSZTARDA SAREPSKA, KOŃ TRAKEŃSKI, ZABORY, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, MONITOR, KWATERODAWCA, ROBDESZAN, JĘZYK HETYCKI, TŁUSZCZYK, CHOROBA BECHTEREWA, DYKTATOR, SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ, MEKSYKAŃSKI, KĄPIEL, DYSCYPLINA SPORTOWA, KARONIN, DAWKA PROMIENIOWANIA, ALKOHOLIZM, PŁASKOGŁÓWKA MALUTKA, STAJE, KUCHNIA WOJSKOWA, RYGORYZM, LIBERALIZM SOCJALNY, DISC JOCKEY, ZATOR PŁUCNY, AWIZO, ŚWIR, AMINOKWAS, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, GALASY, CEZURA, REKOMENDACJA, PRAWO, WERYFIKACJA, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, OLEJÓWKA, CEMENTACJA, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, TRANSPOZYCJA, MINI-ALBUM, SIKORY, WYDERKA, ORLEAN, WIRTUALIZACJA, ISTAR, KIT PSZCZELI, KONSTYTUCJA, KARCZOWNIK, KARTEL, SZERPA, SEJM ROZBIOROWY, HELMINTOLOGIA, DUŻY EKRAN, PRAWO MATERIALNE, SCREENSHOT, JARZMO, PAWIAN CZAKMA, PAŁATKA, KONGO, SROMOTA, SKWIR, BUCCINA, SKARGA KONSTYTUCYJNA, LAZARET, ROBOTY PUBLICZNE, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, KŁOBUK, PRANIE MÓZGU, MOŻNOWŁADZA, FAWORYT, CZYNNOŚĆ WYKONAWCZA, CIASTO, UTC, INGRES, CZEPIEC, KRÓLESTWO PERGAMEŃSKIE, AFRYKANERKA, KOSZT TRANSAKCYJNY, ZDOLNOŚĆ PRAWNA, SUPERKLIENT, BETACYZM, WARUNEK DIRICHLETA, REFORMA ROLNA, DOMINANTA KOMPOZYCYJNA, LERICHE, AGENT UBEZPIECZENIOWY, NAWAJO, RUMIEŃ NAGŁY, SZRAPNEL, WKŁAD DEWIZOWY, BREUIL, OSTROGI, INSTYTUCJA PRAWNA, FLAMENCO, NOWELIZACJA, NOUMENON, DEATH METAL, FARYZEUSZ, SZTUCZNA ŚCIANA WSPINACZKOWA, POLIGEN, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, TYFUS PLAMISTY, GEOTECHNIKA, MIESIERKA, NEOSTYGMINA, SZAŁOT, MEGAMARKET, TRAKTAT, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, WYPUK, MIKROSKOP ŚWIETLNY, ULOT, PAPROĆ DRZEWIASTA, PIASEK ZWAŁOWY, WODOPÓJKI, JĘZYK WU, SZYNEL, ?LABORATORIUM ODWOŁAWCZE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.635 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AKT NORMATYWNY, NIESTANOWIĄCY ŹRÓDŁA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, WYDANY PRZEZ ORGAN JEDNOOSOBOWY, NP. PREZYDENTA RP, PREZESA RADY MINISTRÓW I MINISTRÓW ORAZ SĘDZIÓW CZY KIEROWNIKÓW URZĘDÓW CENTRALNYCH NA PODSTAWIE USTAW, NIEMOGĄCY STANOWIĆ PODSTAWY DECYZJI WOBEC OBYWATELI, OSÓB PRAWNYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AKT NORMATYWNY, NIESTANOWIĄCY ŹRÓDŁA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, WYDANY PRZEZ ORGAN JEDNOOSOBOWY, NP. PREZYDENTA RP, PREZESA RADY MINISTRÓW I MINISTRÓW ORAZ SĘDZIÓW CZY KIEROWNIKÓW URZĘDÓW CENTRALNYCH NA PODSTAWIE USTAW, NIEMOGĄCY STANOWIĆ PODSTAWY DECYZJI WOBEC OBYWATELI, OSÓB PRAWNYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZARZĄDZENIE akt normatywny, niestanowiący źródła powszechnie obowiązującego prawa, wydany przez organ jednoosobowy, np. Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów i ministrów oraz sędziów czy kierowników urzędów centralnych na podstawie ustaw, niemogący stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZARZĄDZENIE
akt normatywny, niestanowiący źródła powszechnie obowiązującego prawa, wydany przez organ jednoosobowy, np. Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów i ministrów oraz sędziów czy kierowników urzędów centralnych na podstawie ustaw, niemogący stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów (na 11 lit.).

Oprócz AKT NORMATYWNY, NIESTANOWIĄCY ŹRÓDŁA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, WYDANY PRZEZ ORGAN JEDNOOSOBOWY, NP. PREZYDENTA RP, PREZESA RADY MINISTRÓW I MINISTRÓW ORAZ SĘDZIÓW CZY KIEROWNIKÓW URZĘDÓW CENTRALNYCH NA PODSTAWIE USTAW, NIEMOGĄCY STANOWIĆ PODSTAWY DECYZJI WOBEC OBYWATELI, OSÓB PRAWNYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - AKT NORMATYWNY, NIESTANOWIĄCY ŹRÓDŁA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, WYDANY PRZEZ ORGAN JEDNOOSOBOWY, NP. PREZYDENTA RP, PREZESA RADY MINISTRÓW I MINISTRÓW ORAZ SĘDZIÓW CZY KIEROWNIKÓW URZĘDÓW CENTRALNYCH NA PODSTAWIE USTAW, NIEMOGĄCY STANOWIĆ PODSTAWY DECYZJI WOBEC OBYWATELI, OSÓB PRAWNYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x