Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ORGAN ROŚLIN OKRYTONASIENNYCH ZAWIERAJĄCY NASIONA, KTÓRY W ODRÓŻNIENIU OD OWOCÓW WŁAŚCIWYCH NIE POWSTAJE WYŁĄCZNIE ZE ŚCIAN ZALĄŻNI SŁUPKA, LECZ TAKŻE INNEJ CZĘŚCI KWIATU (NP. DNA KWIATOWEGO, OKWIATU LUB PRZYSADKI)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OWOC SZUPINKOWY to:

organ roślin okrytonasiennych zawierający nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze ścian zalążni słupka, lecz także innej części kwiatu (np. dna kwiatowego, okwiatu lub przysadki) (na 14 lit.)SZUPINKA to:

organ roślin okrytonasiennych zawierający nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze ścian zalążni słupka, lecz także innej części kwiatu (np. dna kwiatowego, okwiatu lub przysadki) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGAN ROŚLIN OKRYTONASIENNYCH ZAWIERAJĄCY NASIONA, KTÓRY W ODRÓŻNIENIU OD OWOCÓW WŁAŚCIWYCH NIE POWSTAJE WYŁĄCZNIE ZE ŚCIAN ZALĄŻNI SŁUPKA, LECZ TAKŻE INNEJ CZĘŚCI KWIATU (NP. DNA KWIATOWEGO, OKWIATU LUB PRZYSADKI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.901

FANTAZJA, NEGACJONISTA, MOŁOTOW, BROKAT, PEDERASTKA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, FASOLA SZPARAGOWA, PAKARANA, WŁÓKNO WĘGLOWE, FUNKCJONALIZM, RYCERZYK, KOMENTARZYK, GENEZA, ODZIEŻ, KAŁAMARZ, ZJAWISKO, PASSIFLORA, CZARNA PORZECZKA, KARCZOCH, KLIENT, PSYCHOSOCJOLOGIA, TOP, ZNAK LEGITYMACYJNY, WŁOSKOŚĆ, FAŁDOPŁETWE, TELEWANGELIZM, DERESZ, SOCJOLOGIA RADYKALNA, KSIĘŻULEK, SIEDZIBA, WARZĘCHA ŻÓŁTODZIOBA, BĘBEN, BOSMANAT, TRZECIE OKO, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, ELEWATOR ZBOŻOWY, POCHODNIK, SŁUCH ABSOLUTNY, ZASTOINA, USTĘP, SZPADA, SAMOGON, DYMKA, APOSTAZJA, FURGONETKA PANCERNA, RURA OKŁADZINOWA, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, LAMNA, SZÓSTY, INSTRUMENT POCHODNY, UPUST, WINA KWALIFIKOWANA, ASPIRACJA, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, KATALOG DZIAŁOWY, KANTOR, TOR, TŁUMIK, SIEĆ NEURONOWA, RYT, ĆWICZENIE, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, TYGIEL, KOSODRZEWINA, ACEFALIA, WIELKA BAHAMA, NOWOUJGURSKI, KLAPA, ZAMEK BŁYSKAWICZNY, OKRAJ, PŁONNIKI, PRZYWIDZENIE, WIESZAK, SAOLA, KORA, ODTWÓRCA, WIDELEC, ROZLEGŁOŚĆ, SPRYCIULA, PRYSZCZATY, ZEZ ROZBIEŻNY, DOSTATEK, BEZ, UNIA REALNA, LOG, CZERWIEC, LIMONA, SZAGRYN, ROZSTRZYGALNOŚĆ, FRONT, SMOCZY OWOC, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, PROMIENICE, OLIWNIK, HELIOMETR, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, PRZEKAZICIEL, PLASTYKA, MUMIA, POŻERACZ SERC, EMANATYZM, TRUSIA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, MURMAŃSK, SFIGMOMANOMETR, HUMORESKA, ŚWIĘCENIA, PAPROĆ DRZEWIASTA, MISSISIPI, ODZYSK, SYNKOPA, KLASA ZEROWA, CZÓŁNO, DZIÓB, PERCEPAN, PLIK GRAFICZNY, CIENIAS, CZARCI POMIOT, ZEBROID, BUDYNEK NIEMIESZKALNY, BATYMETRIA, BIZMUTYL, BEZSIŁA, ROBOTA GÓRNICZA, INDYWIDUALNOŚĆ, OKNO DIALOGOWE, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, RAGOUT, PATRONKA, ALIT, JEŻYNA, LITERATURA PIĘKNA, ZMYWACZ, SOLANKA, BENTAL, KOLOR LUKOWY, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, BRIAŃSK, KOSZYCZEK, PINIOR, CZYTELNIA, POLE, HISZPAŃSKI, KONWERSJA , KREDYT KONSUMENCKI, FONIATRIA, RAMIENICA KRUCHA, PĘK, NERCZYŁUSK, DŻUNGLA, KOBIAŁA, TAKSYDERMIA, METAL PÓŁSZLACHETNY, KOMUNALKA, ANTROPOLOGIA, CZAKUELA, ZAPŁOTKI, FARA, N-GRAM, DATOWNIK, ZBRODNIA STALINOWSKA, AKSAMITKA, KÓŁECZKO, KLAPSA, FLESZ, BRAMKA, KOLUMNADA, WĘDROWNICZEK, MIŚ, PĘDNIK OKRĘTOWY, TEREN ZIELONY, ROLNIK INDYWIDUALNY, KUDŁACZ, MOTOR, WĘZEŁ, KOMŻA, BASZTA ALKIERZOWA, BROŃ NUKLEARNA, KOD GENETYCZNY, WYNIK, RACZEK, WĘGIEL BRUNATNY, PESTYCYD, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, PHISHING, GOŚCIU, TABOR, CYGARETKI, KORZONEK, DEGENERACJA, POJEDYNKA, GAZ PRZEWODOWY, PSZCZOŁA KAUKASKA, TRESA, HARTOWNOŚĆ, CUKIERNICZKA, ROZTWÓR IZOTONICZNY, APORT, IZBICA, WESTERPLATCZYK, STANOWISKO, PRZEWIESZKA, MAKINTOSZ, SZCZEĆ, PRĄD GALWANICZNY, ŻAGIEL, FINAŁ, BEZDOMNOŚĆ, ŁOWCA GŁÓW, DZIESIĄTKA, KOD JĘZYKOWY, ANTENA RAMOWA, KUCZBAJA, RŻEW, ALGEBRA LIEGO, CEDRAT, EGZORTA, DEPILACJA, ZAIMEK PYTAJNY, EPOKA INDUSTRIALNA, MINERALIZACJA, FAŁSZYWOŚĆ, SZAKŁAKOWATE, BOLA, SPŁYW, ASPEKT, NAZWA POZORNA, LEJ, KNAJPA, BINDA, KSIĘGA, DENATURACJA BIAŁKA, ANGLOFOBIA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, POTRZEBA, MATERIAŁ SKALNY, ŁOTEWSKI, PIETROW, CZAS PRZYSZŁY, SYDEROFIR, SESJA, OBIEKT MOSTOWY, LUK, POWIEŚĆ SCI-FI, RADIOMECHANIK, DRZEWOŁAZOWATE, SEKSTANS, GASTROFAZA, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, ŁĄCZNIK, ZBIÓR BERNSTEINA, DRUK WYPUKŁY, WERNALIZACJA, TACIERZYŃSKI, KONWENT, BANIA, NIEMY, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, DIAFTOREZA, WYBIEG, AGENT, WYRAZ OBCY, POJMANIEC, PERŁOWIEC, FITOPATOLOGIA, TURUNGIA, LEMIESZ, POSEŁ NIEZRZESZONY, UNIONISTA, GILOTYNA, KRÓWKA, REZONATOR, TYNKTURA, PASTORALE, AKROBACJA LOTNICZA, TWAŁEK, PODIUM, HISZPAŃSKIE BUTY, PRODUKCJA, FACYLITATOR, AMINOALKOHOL, URLOP OJCOWSKI, SALADA, OPUSZKA DWUNASTNICY, KOZA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, PARZENICA, NIEMOŻLIWOŚĆ, CANZONA, ZAKRĘT, OBSERWATOR STANU, PATRON, GALERIA, KNOTNIK ZWISŁY, FAUST, SIEDEMDZIESIĄTKA, KWASZENIAK, PYTAJNIK, PASZPORTYZACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.901 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: organ roślin okrytonasiennych zawierający nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze ścian zalążni słupka, lecz także innej części kwiatu (np. dna kwiatowego, okwiatu lub przysadki), są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ORGAN ROŚLIN OKRYTONASIENNYCH ZAWIERAJĄCY NASIONA, KTÓRY W ODRÓŻNIENIU OD OWOCÓW WŁAŚCIWYCH NIE POWSTAJE WYŁĄCZNIE ZE ŚCIAN ZALĄŻNI SŁUPKA, LECZ TAKŻE INNEJ CZĘŚCI KWIATU (NP. DNA KWIATOWEGO, OKWIATU LUB PRZYSADKI) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
owoc szupinkowy, organ roślin okrytonasiennych zawierający nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze ścian zalążni słupka, lecz także innej części kwiatu (np. dna kwiatowego, okwiatu lub przysadki) (na 14 lit.)
szupinka, organ roślin okrytonasiennych zawierający nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze ścian zalążni słupka, lecz także innej części kwiatu (np. dna kwiatowego, okwiatu lub przysadki) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OWOC SZUPINKOWY
organ roślin okrytonasiennych zawierający nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze ścian zalążni słupka, lecz także innej części kwiatu (np. dna kwiatowego, okwiatu lub przysadki) (na 14 lit.).
SZUPINKA
organ roślin okrytonasiennych zawierający nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze ścian zalążni słupka, lecz także innej części kwiatu (np. dna kwiatowego, okwiatu lub przysadki) (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x