ORGAN ROŚLIN OKRYTONASIENNYCH ZAWIERAJĄCY NASIONA, KTÓRY W ODRÓŻNIENIU OD OWOCÓW WŁAŚCIWYCH NIE POWSTAJE WYŁĄCZNIE ZE ŚCIAN ZALĄŻNI SŁUPKA, LECZ TAKŻE INNEJ CZĘŚCI KWIATU (NP. DNA KWIATOWEGO, OKWIATU LUB PRZYSADKI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OWOC SZUPINKOWY to:

organ roślin okrytonasiennych zawierający nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze ścian zalążni słupka, lecz także innej części kwiatu (np. dna kwiatowego, okwiatu lub przysadki) (na 14 lit.)SZUPINKA to:

organ roślin okrytonasiennych zawierający nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze ścian zalążni słupka, lecz także innej części kwiatu (np. dna kwiatowego, okwiatu lub przysadki) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGAN ROŚLIN OKRYTONASIENNYCH ZAWIERAJĄCY NASIONA, KTÓRY W ODRÓŻNIENIU OD OWOCÓW WŁAŚCIWYCH NIE POWSTAJE WYŁĄCZNIE ZE ŚCIAN ZALĄŻNI SŁUPKA, LECZ TAKŻE INNEJ CZĘŚCI KWIATU (NP. DNA KWIATOWEGO, OKWIATU LUB PRZYSADKI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.657

PRODUCENT, DWORAK, NABŁOĆ, UPADEK, ŚWIATŁO POZYCYJNE, GNIAZDO, BUTLA, ODMIANA UPRAWNA, NUMER TAKTYCZNY, EPITLENEK, PRYZMA, FANATYCZKA, BONET, ABSOLUT, TERAPIA STRUKTURALNA, INDUSTRIALIZACJA, TRAP, OBSESJA, DRYBLING, BOULER, SANCTUS, REPUBLIKA FEDERALNA, KERO, BLOCZEK, COŚ NA ZĄB, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, NUWORYSZ, IMIGRACJA ZAROBKOWA, GLAUKOCYSTOFITY, CZERNICA, LISTEK, LOBELIA PRZYLĄDKOWA, GROŹBA, ACHAJA, GŁOWNIA, STRAGANOWIEC, RATA KAPITAŁOWA, WEKTOR, SKŁAD, SITNICZKA SZCZECINOWATA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, IRENA, KLAUZULA, TONSURA, NIEDOPUSZCZENIE, BAZA TRANSPORTOWA, ZASIŁEK PORODOWY, KLONOWATE, SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, EUFAZJE, TASIEMIEC, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, FAŁSZYWOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, ŻURNALISTA, FATAMORGANA, PRZESŁANKA, PIEGUS, FEERIA, WEKSEL WŁASNY, GOLARZ, MIODOJAD ATOLOWY, KRYZA, FETYSZ, ROZSTĘP, PISZCZEK, TLENEK, STRUKTURALISTA, TYP, WEKTOR EKSPRESYJNY, MIKOZA, URODZAJNOŚĆ, OBIEKTYW, ZOMBA, DRUK AKCYDENSOWY, KOŁNIERZ MARYNARSKI, CHARAKTERYSTYKA, LIŚĆ ODZIOMKOWY, WNĘTROSTWO, STARY WYŻERACZ, ŁĄCZYNA, DEMARKACJA, SILNIK STRUMIENIOWY, ROZPLENICA, GIRLANDA, DROGA WOJEWÓDZKA, PRZYCZYNKARZ, SILNOŚĆ, CYBERPUNK, ZGORZELINA, POLE, MORWA, ŁUK, KAWON, DYSPEPSJA, OBRÓT, GRZYB WOLAK, WEJŚCIE, PASOŻYT, WARŻKA, STAN SUROWY, JEŻ ZACHODNI, KREDKA, PIANKA, RZEKA EPIZODYCZNA, WIATR, AGAMA PERSKA, PRZESTRZEŃ HILBERTA, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, MŁYN WODNY, TRANSLOKACJA, KAPITUŁA, ARKUSZ AUTORSKI, ROŻEK, ANGLOFOBIA, LUZAK, OSKAR, ANIMACJA, ZAUROPSYDY, PATYCZAK, PACHCIARKA, KAPSLA, KMINEK, WIDLICZKA, FELSUMA STANDINGA, CZERNIEC, ROZDŹWIĘK, OSŁONA, AUDIOBUS, SAMOUPROWADZENIE, WASABI, ANTYDETONATOR, KOMUNIA, PULPIT, NAJEŹDŹCA, USKOK, PAARL, INDOS, SYJON, PRAŻMO, MELANIZM, PROJEKT TECHNICZNY, NIESPEŁNIALNOŚĆ, SALA, ŚCIĘCIE, OGOŃCZYK TARNINOWIEC, UŻYTEK LEŚNY, SŁODNIK, MIASTO OTWARTE, WYDRĄŻACZ, KREOL, ZWIĄZEK POLICYKLICZNY, WARMING, OLGA, TAŚMA, TOMBAK, ANONIMOWOŚĆ, ATRAPA, FALC, ŁAKOMY KĄSEK, MALINA OMSZONA, KWADRANS AKADEMICKI, CYNADRY, RYNEK KONKURENCYJNY, WIBRACJA, MAKROPIERWIASTEK, ROPUSZKA KRĄGŁOJĘZYCZNA, LOTOKOTOWATE, EFEKT WPIERANIA, MIKROFON PIEZOELEKTRYCZNY, BUDLEJA, KAKAO, PRZEWIELEBNOŚĆ, TRAGANEK PIASKOWY, PASKAL, REZYDENCJA, POŚCIELÓWKA, WIZYTOWNIK, POZIOM, WSZECHMOCNY, KOD IDENTYFIKACYJNY, CEDUŁA, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, UDRY, KĄPIEL, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, DROMOS, PROTANDRIA, METAL, AKATALEKSA, KOMORA, FILTR ANTYSPAMOWY, TROLLING, RZEMIOSŁO, SPADKOBIERCA, ESTOŃSKOŚĆ, WYSZCZEGÓLNIENIE, MONTAŻYSTA, ZATOKA, REDAN, MARSZ, ADIANTUM WŁAŚCIWE, TAIF, NIEŁUPKA, BERŻERKA, GIEZŁO, NORZYCA, CHRYZOFITY, ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH, WTYCZKA, KAFKA, KLAWIATURA EKRANOWA, ZWYCIĘŻYCIEL, KOMUNALKA, GRUSZE AZJATYCKIE, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, ODSTRZAŁ, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, WŁÓCZYKIJ, KORZENIONÓŻKI, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, MENEDŻER, WIELOMĘSTWO, BLOK ENERGETYCZNY, JABŁOŃ SYBERYJSKA, PRZEGRANY, SALOPA, HIKORA, GRUBY, RĘCZNIAK, PODWODA, KONFIGURACJA, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, ESESMANKA, JUDASZOWE SREBRNIKI, PLAKAT, POZAMUZYCZNOŚĆ, ORLĘ, MIŚ, DORYCKI, ZANZA, PSIZĄB KREMOWY, TANY, ZWIĄZEK SPORTOWY, RAK SZWEDZKI, CZOŁÓWKA, KARA UMOWNA, SPRAWNOŚĆ, ASTATYZM, KARMNIK, REAKTOR PRĘDKI, GERMANIZATOR, PLUTON, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, PRAWO MAJĄTKOWE, BABKA, GRZEBIENIARZ, WĄTEK, PRZEDSIĘBIORSTWO, EGZONUKLEAZA, JARZĘBINÓWKA, PEDAŁÓWKA, CYNGIEL, KOMPATYBILNOŚĆ, OSŁONOWOŚĆ, CHOROBA ROŚLIN, KAPONIERA, MISSOURI, NAZWA KODOWA, KOK, POBRATYMSTWO, BAŻANT, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, CABAN, NIEZAWODNOŚĆ, PIEPRZYK, KOMUNIZM, PELAGRA, SKAŁA ALITOWA, POGROBOWIEC, DOCENT, KORZEŃ, PISZCZAŁKA WARGOWA, DAMAST SKUWANY, WIETEK GORCZYCZNIK, OBIEKT, ROTA, DWUDZIESTY PIERWSZY, KONTRABANDZISTA, MECENASKA, ANSAMBL, SYNSEPAL, NIEUŻYWALNOŚĆ, NARKOTYK TWARDY, MIANOWANIEC, ?SAŁATKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.657 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGAN ROŚLIN OKRYTONASIENNYCH ZAWIERAJĄCY NASIONA, KTÓRY W ODRÓŻNIENIU OD OWOCÓW WŁAŚCIWYCH NIE POWSTAJE WYŁĄCZNIE ZE ŚCIAN ZALĄŻNI SŁUPKA, LECZ TAKŻE INNEJ CZĘŚCI KWIATU (NP. DNA KWIATOWEGO, OKWIATU LUB PRZYSADKI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ORGAN ROŚLIN OKRYTONASIENNYCH ZAWIERAJĄCY NASIONA, KTÓRY W ODRÓŻNIENIU OD OWOCÓW WŁAŚCIWYCH NIE POWSTAJE WYŁĄCZNIE ZE ŚCIAN ZALĄŻNI SŁUPKA, LECZ TAKŻE INNEJ CZĘŚCI KWIATU (NP. DNA KWIATOWEGO, OKWIATU LUB PRZYSADKI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OWOC SZUPINKOWY organ roślin okrytonasiennych zawierający nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze ścian zalążni słupka, lecz także innej części kwiatu (np. dna kwiatowego, okwiatu lub przysadki) (na 14 lit.)
SZUPINKA organ roślin okrytonasiennych zawierający nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze ścian zalążni słupka, lecz także innej części kwiatu (np. dna kwiatowego, okwiatu lub przysadki) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OWOC SZUPINKOWY
organ roślin okrytonasiennych zawierający nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze ścian zalążni słupka, lecz także innej części kwiatu (np. dna kwiatowego, okwiatu lub przysadki) (na 14 lit.).
SZUPINKA
organ roślin okrytonasiennych zawierający nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze ścian zalążni słupka, lecz także innej części kwiatu (np. dna kwiatowego, okwiatu lub przysadki) (na 8 lit.).

Oprócz ORGAN ROŚLIN OKRYTONASIENNYCH ZAWIERAJĄCY NASIONA, KTÓRY W ODRÓŻNIENIU OD OWOCÓW WŁAŚCIWYCH NIE POWSTAJE WYŁĄCZNIE ZE ŚCIAN ZALĄŻNI SŁUPKA, LECZ TAKŻE INNEJ CZĘŚCI KWIATU (NP. DNA KWIATOWEGO, OKWIATU LUB PRZYSADKI) sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - ORGAN ROŚLIN OKRYTONASIENNYCH ZAWIERAJĄCY NASIONA, KTÓRY W ODRÓŻNIENIU OD OWOCÓW WŁAŚCIWYCH NIE POWSTAJE WYŁĄCZNIE ZE ŚCIAN ZALĄŻNI SŁUPKA, LECZ TAKŻE INNEJ CZĘŚCI KWIATU (NP. DNA KWIATOWEGO, OKWIATU LUB PRZYSADKI). Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x