OGÓLNIE NAZWANA (JAKAŚ) ZAKAŹNA CHOROBA ROŚLIN, KTÓRA OBJAWIA SIĘ ZNIEKSZTAŁCENIAMI O FORMIE PODOBNEJ DO NAROŚLI, KTÓRA MOŻE PRZYBRAĆ WIELE ODMIAN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RAK to:

ogólnie nazwana (jakaś) zakaźna choroba roślin, która objawia się zniekształceniami o formie podobnej do narośli, która może przybrać wiele odmian (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RAK

RAK to:

nowotwór złośliwy (zazwyczaj powiemy tak o chorobie wywodzącej się z tkanki nabłonkowej) (na 3 lit.)RAK to:

skorupiak z rzędu dziesięcionogów (na 3 lit.)RAK to:

jeden ze znaków zodiaku (na 3 lit.)RAK to:

osoba spod znaku Raka (na 3 lit.)RAK to:

wada drewna, polegająca na zniekształceniu pnia, najczęściej w postaci charakterystycznych zgrubień, narośli, rzadziej w postaci ubytków (na 3 lit.)RAK to:

jakieś negatywne zjawisko, coś, co jest równie szkodliwe i niszczące, jak poważna choroba (na 3 lit.)RAK to:

wyspecjalizowany przyrząd wiertniczy (na 3 lit.)RAK to:

w muzyce: element kanonu polegający na powtórzeniu melodii (jeden głos wykonywany jest od przodu, drugi od tyłu) (na 3 lit.)RAK to:

zodiakalny gwiazdozbiór, również znak Zodiaku (na 3 lit.)RAK to:

zodiakalny gwiazdozbiór równikowy (na 3 lit.)RAK to:

polski pistolet maszynowy, kaliber 9mm (na 3 lit.)RAK to:

słodkowodny skorupiak o jednej parze odnóży (na 3 lit.)RAK to:

w wiertnictwie: narzędzie do chwytania rur okładzinowych pozostałych w otworze wiertniczym (na 3 lit.)RAK to:

skorupiak w zodiaku (na 3 lit.)RAK to:

wśród znaków zodiaku (na 3 lit.)RAK to:

przed Lwem, w zodiaku (na 3 lit.)RAK to:

'zwrotnikowy' znak zodiaku (na 3 lit.)RAK to:

szczypiący skorupiak (na 3 lit.)RAK to:

czasem chodzi tyłem (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGÓLNIE NAZWANA (JAKAŚ) ZAKAŹNA CHOROBA ROŚLIN, KTÓRA OBJAWIA SIĘ ZNIEKSZTAŁCENIAMI O FORMIE PODOBNEJ DO NAROŚLI, KTÓRA MOŻE PRZYBRAĆ WIELE ODMIAN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.096

RUTYNIARZ, OBIELA, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, RADIOTA, ERA EOFITYCZNA, GEN WĘDRUJĄCY, TRIATLON, RYBY MORSKIE, TAŚMA, PORTRECISTA, KAFETERIA OTWARTA, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, WYŚCIG SZCZURÓW, CHARTER, LIŚĆ ZARODKOWY, SZRANKI, BEZTORBIKI, MEDYCYNA NUKLEARNA, TRYBRACH, PIERWORODZTWO, ZERÓWKA, PAZUR, WYSPA WULKANICZNA, KIESZONKA SKRZELOWA, DECENTRALIZACJA, STARE MIASTO, ŁABĘDZIA SZYJA, POMARAŃCZA, KIESZENIÓWKA, PROWIZORIUM BUDŻETOWE, WIECZNE NIEODDANIE, TKANINA UBRANIOWA, CHROMANIE PRZESTANKOWE, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, ROŚLINA FIKCYJNA, PLATFUS, PRYZMA, ŚPIĄCA, GAJOWIEC, KLASYFIKACJA, SETER, DAWCA NARZĄDÓW, IRYDOLOGIA, KRĘGOSŁUP, PAREJAZAURY, CZERNIAWKA SPADZIOWA, ZABORCA, PCHLI TARG, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, SITCOM, JAWAJSKI, POJAZD ZAPRZĘGOWY, SZKŁO JENAJSKIE, LEPKOŚĆ CEN, STRATEG, ROLADA, GLEBA, TRZĘŚLICA TRZCINOWATA, FARMACEUTA, FRANIA, RAK SZLACHETNY, KINO DROGI, SAPER, MIGELITKA, CHOROBA PRZYRODZONA, PRAKOLCZATKA, BEŁKACZEK POSPOLITY, RESTAURATOR, ROZLUŹNIENIE, PRZYSPOSABIAJĄCY, RAK STRZAŁY, WĘZEŁ WINDSORSKI, ORGANISTKA, GEN HIPOSTATYCZNY, POJEDYNEK, JARSTWO, INFLACJA UKRYTA, NADBUDÓWKA, MORESKA, RZEŹNIK, ANTYWZORZEC, KLESZCZ, LEKARZ WETERYNARII, PRZEWÓD, SUBLIMAT, RUCH, UDAR, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, IDEALISTKA, RUCH, WYŁAM, ZATRZYMANIE, NEWROZA, SYSTEM POMIAROWY, CHOROBA KAHLERA, PISMO WĘZEŁKOWE, ZACHÓD, BALANSJER, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, GEN SPRZĘŻONY, TAJEMNICA ADWOKACKA, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, POMPA WYPOROWA, PSYLOFIT, KOŃ KABARDYŃSKI, STOPOTONA, ROMANISTYKA, SKARBNICA, STULEJARZ, RAJTUZY, PARAWANING, KROWA, RZODKIEW, KRYTYCZKA, RATOWNICTWO GÓRNICZE, KUC DARTMOOR, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, PŁUG TALERZOWY, KOSZAROWOŚĆ, ROZŁOŻENIE SIĘ, MATKA BOSKA GROMNICZNA, OPRYSZCZKA WARGOWA, SKRZYDLATE SŁOWO, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, DROZD, PERILLA ZWYCZAJNA, ROZPLENICA, KONTRAMARKARNIA, SPACJA, TRUTÓWKA FIZJOLOGICZNA, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, PRZĘDZIOREK, RÓWNOŚĆ, KOKTAJL, ANTYCIAŁO, GRAFIKA, ZŁOM, NAGONASIENNE WIELKOLISTNE, EWAPORAT, PĘCHERZOWE ODDZIELANIE NASKÓRKA, KRAKELURA, MIAZGA, TRUFLA, MIAZMAT, UPADŁY ANIOŁ, BUSINESSMAN, FORUM, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, PASMANTERIA, MASELNICZKA, JĄDRO SOCZEWKOWATE, ZWIERANIE SZYKÓW, CHOROBA WTRĘTOWA, KWASICA MEWALONIANOWA, AFRYKANERKA, OKTAEDRYT, TANAGRYJKA, GARDEROBIANA, MODEL REDUKCYJNY, PALARNIA, HOLOCEN, UNIWERSYTUTKA, TANGO ARGENTYŃSKIE, PERUKARZ, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, ANTYCYKLON, UŁUDA, WYKRZYKNIK, ORLIK, PLATAN, PIANOLA, M, ANTROPONIMIA, APPALOOSA, PÓŁANALFABETA, POCZĄTKUJĄCA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, CHŁONIAK BURKITTA, STANOWISKO ROBOTNICZE, GALOP, PATYK, PEDET, SKAŁA GŁĘBINOWA, ROZDRABNIACZ, JUBILER, OBSESJONISTKA, WYCZARTEROWANIE, PUNKT WYPADOWY, ZERÓWKA, WIELORÓDKA, MIKROMACIERZ DNA, GWIAZDNICA BAGIENNA, STRZAŁKA, SUBSTANCJA OBCA, FISZ, WTRYSKIWACZ, KIEROWNIK LITERACKI, SZTUKA LUDOWA, PRAŻONKA, IMMUNOONKOLOGIA, RZEŻUSZKA, KOLUMNA UWIĘZŁA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, SIEROTA SPOŁECZNA, TAJNE NAUCZANIE, LICZBA PÓŁPIERWSZA, PIESZY, DIETA KOPENHASKA, OWCA ROMANOWSKA, ZAINTERESOWANA, MAORYSKI, PUZZLE, APOKALIPSA, ZGIEŁK, OPIEKUN, RÓW TEKTONICZNY, NEKTARNIK, WSPÓŁBRZMIENIE, POJEMNIK, JĘZYK GURAGE, PŁOTEK, KUŹNIA, ZBAWCZYNI, TREN, PŁYN SUROWICZY, MACHANIE RĘKĄ, RADIOWIEC, POKREWIEŃSTWO, KONTRDEMONSTRACJA, EMPIRYZM LOGICZNY, RYBA UKWIAŁOWA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, MECHANIKA PŁYNÓW, DOMINATOR, KRĘPLA, BARIATRIA, STRZYKWY, BEZKIERUNKOWOŚĆ, INSTAGRAMER, PRAGNIA, LAWENDA FRANCUSKA, PRĄD GALWANICZNY, DENDROMETRIA, ELEKTROLIT, KWINTET SMYCZKOWY, WOLNY RODNIK, KRĄGŁOŚĆ, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, WSZYSTKOIZM, ZAPALENIE OSKRZELI, CHOROBA FOIXA-ALAJOUANINE, STYL FORMULARNY, REJESTRATOR, PŁYN CHŁODNICZY, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, WINDA, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, BYLICA SZTYWNA, GEOELEKTRYKA, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, GRUSZKA, MARUDA, POPRZEDNIK, MATKA, SPLENDID ISOLATION, KUCHNIA, SZKARADZIEJSTWO, PRZESŁUCHANIE, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, MAGICZNA GÓRKA, SKAŁA LITA, LOGGIA, WŁOSIENICZNIK, BENETYT, RAK SYGNAŁOWY, LOGIZACJA, ORZECH KOKOSOWY, PIĘKNY JAŚ, FIZYKA SŁOŃCA, BIBLIOTEKA, SPÓŁKA CICHA, GNICIE, TRZONKÓWKI, SZASZŁYK, CZARNA MOWA, WYDATKI KONSUMPCYJNE, GĘSIARZ, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, DYBUK, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, MISIACZEK, KONGA, WĄŻ, WIELKA CHOROBA, ABSOLUT, ELEKTRODA MEMBRANOWA, TROJACZEK, MUZYKA TŁA, KREDYT ZAUFANIA, ?POGOTOWIE GAZOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.096 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGÓLNIE NAZWANA (JAKAŚ) ZAKAŹNA CHOROBA ROŚLIN, KTÓRA OBJAWIA SIĘ ZNIEKSZTAŁCENIAMI O FORMIE PODOBNEJ DO NAROŚLI, KTÓRA MOŻE PRZYBRAĆ WIELE ODMIAN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OGÓLNIE NAZWANA (JAKAŚ) ZAKAŹNA CHOROBA ROŚLIN, KTÓRA OBJAWIA SIĘ ZNIEKSZTAŁCENIAMI O FORMIE PODOBNEJ DO NAROŚLI, KTÓRA MOŻE PRZYBRAĆ WIELE ODMIAN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RAK ogólnie nazwana (jakaś) zakaźna choroba roślin, która objawia się zniekształceniami o formie podobnej do narośli, która może przybrać wiele odmian (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RAK
ogólnie nazwana (jakaś) zakaźna choroba roślin, która objawia się zniekształceniami o formie podobnej do narośli, która może przybrać wiele odmian (na 3 lit.).

Oprócz OGÓLNIE NAZWANA (JAKAŚ) ZAKAŹNA CHOROBA ROŚLIN, KTÓRA OBJAWIA SIĘ ZNIEKSZTAŁCENIAMI O FORMIE PODOBNEJ DO NAROŚLI, KTÓRA MOŻE PRZYBRAĆ WIELE ODMIAN sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - OGÓLNIE NAZWANA (JAKAŚ) ZAKAŹNA CHOROBA ROŚLIN, KTÓRA OBJAWIA SIĘ ZNIEKSZTAŁCENIAMI O FORMIE PODOBNEJ DO NAROŚLI, KTÓRA MOŻE PRZYBRAĆ WIELE ODMIAN. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x