Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OGÓLNIE NAZWANA (JAKAŚ) ZAKAŹNA CHOROBA ROŚLIN, KTÓRA OBJAWIA SIĘ ZNIEKSZTAŁCENIAMI O FORMIE PODOBNEJ DO NAROŚLI, KTÓRA MOŻE PRZYBRAĆ WIELE ODMIAN

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RAK to:

ogólnie nazwana (jakaś) zakaźna choroba roślin, która objawia się zniekształceniami o formie podobnej do narośli, która może przybrać wiele odmian (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RAK

RAK to:

nowotwór złośliwy (zazwyczaj powiemy tak o chorobie wywodzącej się z tkanki nabłonkowej) (na 3 lit.)RAK to:

skorupiak z rzędu dziesięcionogów (na 3 lit.)RAK to:

jeden ze znaków zodiaku (na 3 lit.)RAK to:

osoba spod znaku Raka (na 3 lit.)RAK to:

wada drewna, polegająca na zniekształceniu pnia, najczęściej w postaci charakterystycznych zgrubień, narośli, rzadziej w postaci ubytków (na 3 lit.)RAK to:

jakieś negatywne zjawisko, coś, co jest równie szkodliwe i niszczące, jak poważna choroba (na 3 lit.)RAK to:

wyspecjalizowany przyrząd wiertniczy (na 3 lit.)RAK to:

w muzyce: element kanonu polegający na powtórzeniu melodii (jeden głos wykonywany jest od przodu, drugi od tyłu) (na 3 lit.)RAK to:

zodiakalny gwiazdozbiór, również znak Zodiaku (na 3 lit.)RAK to:

zodiakalny gwiazdozbiór równikowy (na 3 lit.)RAK to:

polski pistolet maszynowy, kaliber 9mm (na 3 lit.)RAK to:

słodkowodny skorupiak o jednej parze odnóży (na 3 lit.)RAK to:

w wiertnictwie: narzędzie do chwytania rur okładzinowych pozostałych w otworze wiertniczym (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGÓLNIE NAZWANA (JAKAŚ) ZAKAŹNA CHOROBA ROŚLIN, KTÓRA OBJAWIA SIĘ ZNIEKSZTAŁCENIAMI O FORMIE PODOBNEJ DO NAROŚLI, KTÓRA MOŻE PRZYBRAĆ WIELE ODMIAN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.963

ONE-STEP, OGNISKO MUZYCZNE, BROSZA, POINTER, BABIMÓR, FRANKATURA FANTAZYJNA, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, SPRZEDAWCZYK, GNIAZDO ZAWOROWE, TRANSFUZJOLOGIA, MAGISTER, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, PIĘCIOTLENEK FOSFORU, KULTURA MAGDALEŃSKA, PRZEBIEG, NAGANIACZ, NAKIEROWANIE SIĘ, ZIELENICE, TELEBINGO, ŚLIWA, KORONA, LUNETA, REALIZM NAIWNY, OCZKO W GŁOWIE, NEOKONSERWATYZM, MŁODZIEŻÓWKA, SZCZUR, WALIDACJA, EPUZER, BATERIA ANODOWA, CESARZOWA, EURYBIONT, SSAK OWADOŻERNY, CHEMIA OBLICZENIOWA, BYLICA SZAROTOWATA, SZATAN, ŚWIĄTKI, DELAWIRDYNA, PRZETŁOK, ŁOPATA, EURYTERMICZNY ORGANIZM, NIEWIDKA, ZNACZENIE, PANTOGRAF, EURO TRANCE, MOTYLEK, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, MIŁOŚĆ, NIEPOKALANEK, UMBRA, PAPRYKA, OBIEG PIENIĄDZA, PERUKARZ, CYTRONELLA, TRÓJSKLEPKA WIELKOŁODYGOWA, COCKNEY, HALON, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, UMOWA KONTRAKCYJNA, KING, VIP, MUSICAL, KURATOR, SZNAPS, AWATAR, AGRAFA, PODKATALOG, KAPITULANT, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, FITOHORMON, RAK, KARTOWICZ, AYER, HIENA CMENTARNA, GENERACJA, SZKOŁA, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, NEKROFAG, ENDOPSAMMON, GEOGRAFIA ROŚLIN, BEZPIEŃKA, MASELNICZKA, FUZJA KONGLOMERATOWA, REINKARNACJA, OKOLICA SZLACHECKA, ZBIEG, DOM GRY, KOREK TOPLIWY, KOPISTA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, OBSESJONATKA, ZIARNICA ZŁOŚLIWA, SZTURMAK, WPŁYWOWOŚĆ, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, ETER, KABOTYŃSTWO, PRZEBŁYSK, WKRĘTKA, TCHÓRZLIWOŚĆ, PERKOZ BIAŁOCZUBY, ULOT, BEGINKI, FTYZJATRA, KONTAKT, ŚMIECIARZ, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, RECEPTA PUNKTOWA, EURYTMIA, PATERA, ZESPÓŁ ROŚLINNY, PODEST, CHOROBA CUSHINGA, JABŁKO ADAMA, OKRUTNIK, PRZEWOŹNIK, PSZENIEC LEŚNY, ANEKS, BLOKADA, IZOMER GEOMETRYCZNY, BUTERSZNYT, PUL, KLASA, SZABLON, ROK OBROTOWY, HIPOTERAPEUTA, JAZGOT, EDOMETR, SKANDYNAWISTA, KWAS KAMFOROWY, SILNIK BEZRUCHOWY, PROSCENIUM, POWÓJ, GORĄCZKA ZŁOTA, PARANOIK, BAJKA, ANTROPOLOGIA, ASYSTENTKA, REGENT, ANGIELCZYK, ROZBITEK, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, CHOPINISTKA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, MAFIJNOŚĆ, EGZOSZKIELET, PSIZĄB KREMOWY, ODRUCH KOLANOWY, BEZBRZEŻ, ERICKSON, JESIOTR, SAPKA, JAJKO W KOSZULCE, PIGUŁKA GWAŁTU, SZEW STRZAŁKOWY, PRZEWÓD, TRZCINA HISZPAŃSKA, NERKA RUCHOMA, ZATRZYMANIE SIĘ, TRZYDZIESTKA, RESYNTEZA, REDOWA, KOŁOMYJEC, PŁONINA, ATTACHÉ KULTURALNY, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, MARKETING PARTNERSKI, MIKOLOGIA, SŁUPOZĘBNE, RUCH PIESZY, SZEWNICA BZÓWKA, MROCZEK POZŁOCISTY, EPOPEJA HEROICZNA, DEMOKRACJA, PUNKT WĘZŁOWY, ASEKURANT, SEANS, MORZE AZOWSKIE, SUKA, KAPILARA, WIRTUOZERIA, TAMANDUA, ICHNOLOGIA, CEBULA PRZYBYSZOWA, USŁUGI SPOŁECZNE, ŚWIT CYWILNY, SUPERPAŃSTWO, ODWIETRZNIK, JASNOWIDZ, KRĘPLA, PYTAJNIK, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, BRODAWKA STÓP, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, RADIOFOTOGRAFIA, PREPAID, GANGSTERSTWO, RÓŻA, OSTRA REAKCJA NA STRES, WYNAJMUJĄCA, KOMUNIA, STYL FORMULARNY, CZEPLIWOŚĆ, OPOZYCJONISTA, ŻERDNIK, KOPERCZAKI, PLUTON, WODY ŚRÓDLĄDOWE, PRZYMIOTNO NAGIE, KŁUSAK ROSYJSKI, SAMORZĄDCA, CIĘŻKI TYŁEK, DOKUMENTACJA BUDOWY, OTOLOGIA, SAMOZATRATA, WKŁAD, ELEKTRODA KALOMELOWA, KORZENIÓWKA, PIEKARNIA, JĘZYCZEK, HETEROSPORIA, OSZCZĘDNOŚCI, BIERNY OPÓR, ZŁOŻENIE URZĘDU, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, DROGA ZBIORCZA, ZAUROPSYDY, SZPRYCA, LOT ŚLIZGOWY, KORONA, GRADACJA, ZWÓJKA, POKAL, SKALA KELVINA, PIEPRZ GWINEJSKI, ROZPLENICA, ŁOŻE BOLEŚCI, BREAKDANCE, MISTRZYNI, USKOK, AUDYTORIUM, KOKOSZKA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, FRIK, WIDOWISKO, DRUH, BASKINA, BIAŁY WĘGIEL, SYRENA ALARMOWA, MUCHA, SADYSTA, WIDZENIE OBWODOWE, PRZECIWNIK, DODATEK WYRÓWNAWCZY, NAWÓZ BOROWY, WIATR SŁONECZNY, POJAWIENIE SIĘ, MIESZKALNOŚĆ, DERMATOGLIFIKA, TRZYNASTKA, WIZAŻYSTA, DRUH, BRONCHIT, DIDŻEJ, PRZEWODNICZKA, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, SADZIEC PURPUROWY, KLINOPIROKSEN, SNYCERZ, GONIEC BIAŁOPOLOWY, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, PAŁKA WYSMUKŁA, SUBWOOFER PASYWNY, FILTR CYFROWY, TURÓWKA, ŻNIWA, FRANCUZ, KALORMEN, JOGURT, SPRĘŻYSTOŚĆ, BIAŁA RDZA, MARUDA, IN MEDIAS RES, PUSHBALL, LIEBERMANN, ZASIEKI, OKLUZJA, GASIWO, CZAS MĘSKI, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, MIGDAŁ, MDK, TUMBA, KOSTIUMERNIA, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, DOGI, TATARAKOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.963 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: ogólnie nazwana (jakaś) zakaźna choroba roślin, która objawia się zniekształceniami o formie podobnej do narośli, która może przybrać wiele odmian, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OGÓLNIE NAZWANA (JAKAŚ) ZAKAŹNA CHOROBA ROŚLIN, KTÓRA OBJAWIA SIĘ ZNIEKSZTAŁCENIAMI O FORMIE PODOBNEJ DO NAROŚLI, KTÓRA MOŻE PRZYBRAĆ WIELE ODMIAN to:
Hasło Opis krzyżówkowy
rak, ogólnie nazwana (jakaś) zakaźna choroba roślin, która objawia się zniekształceniami o formie podobnej do narośli, która może przybrać wiele odmian (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RAK
ogólnie nazwana (jakaś) zakaźna choroba roślin, która objawia się zniekształceniami o formie podobnej do narośli, która może przybrać wiele odmian (na 3 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x