ZMODYFIKOWANY GRUCZOŁ ŁOJOWY OBECNY WEWNĄTRZ TARCZKI POWIEKI, W FORMIE RZĘDÓW PROSTOPADŁYCH DO JEJ WOLNEGO BRZEGU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRUCZOŁ MEIBOMA to:

zmodyfikowany gruczoł łojowy obecny wewnątrz tarczki powieki, w formie rzędów prostopadłych do jej wolnego brzegu (na 14 lit.)GRUCZOŁ TARCZKOWY to:

zmodyfikowany gruczoł łojowy obecny wewnątrz tarczki powieki, w formie rzędów prostopadłych do jej wolnego brzegu (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZMODYFIKOWANY GRUCZOŁ ŁOJOWY OBECNY WEWNĄTRZ TARCZKI POWIEKI, W FORMIE RZĘDÓW PROSTOPADŁYCH DO JEJ WOLNEGO BRZEGU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.670

WYMIENNIK CIEPŁA, PÓŁWOLEJ, NASIĘŹRZAŁOWCE, MASECZKA, CHROMOSOM, CIĄŻA WIELORAKA, SIEĆ MNIEJSZA, ASTYGMATYZM, WERYFIKACJA, UMOWA KOMPENSACYJNA, EPISTOLOGRAF, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, PUDERNICZKA, SKLEPIENIE PALMOWE, ENDOSZKIELET, NAPĘD HYDRAULICZNY, GRUCZOŁ LIMFATYCZNY, JAŁTA, BIAŁA MAGIA, POKOT, FLOREN, KAPOK, SZALOWANIE, NADBUDÓWKA, SKAŁA WAPIENNA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, ANGORKA, HALO, ŚCIĘCIE, SYFON, ŻYŁA ODŁOKCIOWA, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, EKSEDRA, ŁĄCZNIK CZUJNIKOWY, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, JARZENIÓWKA, ROTACJA WEWNĘTRZNA, MARSYLIA CZTEROLISTNA, EISEGEZA, FORMA KWADRATOWA, POZYTON, GRUCZOŁ TARCZKOWY, POSADZKA, KORZONEK, SELEKTOR NEUTRONÓW, KREDKA, PIEC MUFLOWY, RĄCZNIK, ŚLIZGACZ, CZASOWNIK FAZOWY, LIBACJA, NIEPRZYTOMNY, BATAGUROWATE, ŁAWA, BANKRUCTWO, TAŚMA, PACHOŁEK, BALON NAPEŁNIANY OGRZANYM POWIETRZEM, FILAMENT AKTYNOWY, DEROGACJA, BLEJTRAM, ROBOTY DROGOWE, MUFLA, SYNDROM, JORDANKA, NIEWYPŁACALNOŚĆ, TRILOFOZAUR, KRATÓWKA, NATURYSTA, GIRLANDA, MONOLOG WEWNĘTRZNY, ŚCIANA, OBSZYWKA, MEREŻKA, AMORFIZM, MELANIZM, MANES, PASTEL, WIĘZADŁO SIERPOWATE, KORPUS, AKTYNOMETRIA, BIURO PODAWCZE, GRUCZOŁ DOKREWNY, KAPONIERA, KUDU, ANTOLOGIA, PÓŁKULA, TARYFIARA, DRZEWIANIN, GREY, BOGRACZ, PALIATYWA, ŻABA DALMATYŃSKA, KOŁO MAŁE, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, DROGA PUBLICZNA, SEKWENSER, NAPĘD, TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO, ARTROLEPTY, KURZYSKO, POLIANDRIA, STAUROTEKA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, AKCESJA, ZEGAR Z KUKUŁKĄ, SZYBKOŚCIOWIEC, INTERWENCJA POSELSKA, DOWÓD, TYLOZOID, PERŁOZ, AUGUSTYNIZM, PAMIĘĆ ROBOCZA, OŁTARZYK, BRZEŻANIN, PARADOKS EASTERLINA, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, TOCZENICA, PALIATYW, AKCENCIK, MIKROFON DYNAMICZNY, TAJNE KOMPLETY, KRANIOTOMIA, MIAZGA, EUROWALUTA, WYPRYSK KONTAKTOWY, MAPA SYNOPTYCZNA, PARA, HAZENA, MOTET, WARSTWA, BURKA, NAGOLENNIK, ZAIMEK ZWROTNY, ENZYM TRAWIENNY, TWIERDZENIE O BEZWŁADNOŚCI FORM KWADRATOWYCH, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, RADA, KREACJONIZM, INFOGRAFIKA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, SZPIK KOSTNY, NEORENESANS, OSOBOWOŚĆ SCHIZOIDALNA, WYPRAWA, LEGENDA, DNI OTWARTE, EPIDEMIOLOGIA, PRZEZIERNIK, MAURESKA, PARTIA, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, SAMOUNICESTWIENIE, PRZESTRZEŃ ZWARTA, BABECZKA, CHRZĄSTKA TARCZOWATA, ŻONA PUTYFARA, EPISTOLOGRAFIA, GWIAZDA ZMIENNA, NARÓD, RECYTATYW, BLASZKA, DWUSTUZŁOTÓWKA, RELISZ, PANOPTIKON, GRUPA CYKLICZNA, TYRS, PERIAKTY, ZAKRES, POLITYKA ENERGETYCZNA, INTONACJA, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, ŁEBA, KREML, DAROWIZNA, GARNEK PODLODOWCOWY, CIAŁO SZKLISTE, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, LUMPKA, PODNIEBIENIE TWARDE, DRIP, STREFA NADGRANICZNA, BLASTOCEL, ŚLINIANKA, JELARANG, SZPRYCA, NASTAWA OŁTARZOWA, KAPRYŚNIK, GEREZA KRÓLEWSKA, WROSTEK, BALONET, PALMETA, QUIZ, PUMEKS, BRUTTO, KANAŁ HAVERSA, WZIERNIK, ODCHODY, MATERIA, SYSTEM POMIAROWY, ENTROPION WRODZONY, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, KOMENTARZ, KIJAK, FIGURA ZASZCZYTNA, TELECENTRUM, DZIURA BUDŻETOWA, STRASZAKI, PASSE-PARTOUT, KORZYŚĆ MAJĄTKOWA, KAPLICZKA, TRAWERS, BŁYSKOTKA, BÓBR ZWYCZAJNY, RONDELA, KOMÓRKA MATECZNA, PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY, AKCES, DRAPACZ, MASZKARON, PEPITKA, PERUKARZ, FESTON, SUMATOR, WIEŻA CIŚNIEŃ, KLOSZ, PLANETA TYPU JOWISZ, FIZYKA STATYSTYCZNA, FALKON, DELFIN, STREAMING, MADONNA, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, DYSPLAZJA NEREK, NADZIENIE, DZIENNIK OKRĘTOWY, KOMISJA, OPAR, JĘZYK FLAMANDZKI, OWOCNIK, POWIŚLANIN, PLUS, ZARYSOWANIE, OTWÓR KOLCOWY, CHWYTAK, ENTROPIUM WRODZONE, ANOKSYBIOZA, KOSMOGONIA, ŻAGIEW, ROPUSZKA KORSYKAŃSKA, MINA, MASZKARA, PACA, NAZWA ZWYCZAJOWA, LAPIS-LAZULI, POPIÓŁ, EKTROPIUM WRODZONE, ASYSTA, NASPA, TSE TSE, PAMPA, ŁUPEK ROPNY, KORPORACJA, HORMON STERYDOWY, TOCZYSKO, STARTUP, BAKTEROID, KWIZ, GRUCZOŁ NADNERCZOWY, AKRECJA, CZARNA OWCA, MIKROSOCZEWKA, GŁUPI JAŚ, SŁUGA, CYKL INWESTYCYJNY, PÓŁSAMOGŁOSKA, POCIĄGŁOŚĆ, TOWARZYSTWO, MIECZNIK, DOM AUKCYJNY, KANEFORA, KRAJKA, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, PRZEZIERNIK JODŁOWIEC, LĘK DEZINTEGRACYJNY, KUCZKA, TAKSÓWKARKA, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, ORTODOKSJA, TRANSWESTYTKA, GRUCZOŁ SUTKOWY, PEREŁKI, KAPUSTA KISZONA, OPERAT, PERLATOR, DOBRA WIARA, PUSTELNIA, ?OSKARŻYCIEL PUBLICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.670 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZMODYFIKOWANY GRUCZOŁ ŁOJOWY OBECNY WEWNĄTRZ TARCZKI POWIEKI, W FORMIE RZĘDÓW PROSTOPADŁYCH DO JEJ WOLNEGO BRZEGU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZMODYFIKOWANY GRUCZOŁ ŁOJOWY OBECNY WEWNĄTRZ TARCZKI POWIEKI, W FORMIE RZĘDÓW PROSTOPADŁYCH DO JEJ WOLNEGO BRZEGU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRUCZOŁ MEIBOMA zmodyfikowany gruczoł łojowy obecny wewnątrz tarczki powieki, w formie rzędów prostopadłych do jej wolnego brzegu (na 14 lit.)
GRUCZOŁ TARCZKOWY zmodyfikowany gruczoł łojowy obecny wewnątrz tarczki powieki, w formie rzędów prostopadłych do jej wolnego brzegu (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRUCZOŁ MEIBOMA
zmodyfikowany gruczoł łojowy obecny wewnątrz tarczki powieki, w formie rzędów prostopadłych do jej wolnego brzegu (na 14 lit.).
GRUCZOŁ TARCZKOWY
zmodyfikowany gruczoł łojowy obecny wewnątrz tarczki powieki, w formie rzędów prostopadłych do jej wolnego brzegu (na 16 lit.).

Oprócz ZMODYFIKOWANY GRUCZOŁ ŁOJOWY OBECNY WEWNĄTRZ TARCZKI POWIEKI, W FORMIE RZĘDÓW PROSTOPADŁYCH DO JEJ WOLNEGO BRZEGU sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - ZMODYFIKOWANY GRUCZOŁ ŁOJOWY OBECNY WEWNĄTRZ TARCZKI POWIEKI, W FORMIE RZĘDÓW PROSTOPADŁYCH DO JEJ WOLNEGO BRZEGU. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast