ZMODYFIKOWANY GRUCZOŁ ŁOJOWY OBECNY WEWNĄTRZ TARCZKI POWIEKI, W FORMIE RZĘDÓW PROSTOPADŁYCH DO JEJ WOLNEGO BRZEGU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRUCZOŁ MEIBOMA to:

zmodyfikowany gruczoł łojowy obecny wewnątrz tarczki powieki, w formie rzędów prostopadłych do jej wolnego brzegu (na 14 lit.)GRUCZOŁ TARCZKOWY to:

zmodyfikowany gruczoł łojowy obecny wewnątrz tarczki powieki, w formie rzędów prostopadłych do jej wolnego brzegu (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZMODYFIKOWANY GRUCZOŁ ŁOJOWY OBECNY WEWNĄTRZ TARCZKI POWIEKI, W FORMIE RZĘDÓW PROSTOPADŁYCH DO JEJ WOLNEGO BRZEGU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.670

FESTON, ACEFALIA, ŻABA NILOWA, PROSTOKĄTNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH, DRAPERIA NACIEKOWA, MÓZG, PRZEWÓD, POPIÓŁ, ORKA NAJMNIEJSZA, GUZ KULSZOWY, UMOWA KOMPENSACYJNA, GWASZ, ZASTÓJ, GULA, TELECENTRUM, JASKINIA LODOWA, TARYFIARA, LATARNIA MORSKA, SIATKA, JAŁTA, MAUZOLEUM, TAUTOCHRONA, SNOWARKA, NACZÓŁEK, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, GWIAZDA, KOPUŁA LAWOWA, MUSZKA, SYSTEM, DŁUGOSZOWATE, SERCE DZWONU, FASETA, CYKL KOMÓRKOWY, NOŚNOŚĆ, BALON NAPEŁNIANY OGRZANYM POWIETRZEM, BASTEJA, SADZONKOWANIE, HYPOSTYL, MATEMATYKA CZYSTA, SAMODESTRUKCJA, SKALA FAHRENHEITA, WĘZEŁ, NACIEK, SOLIPSYZM, CIUPAGA, BELKA, IGŁA, BÓJKA, KLUSKA KŁADZIONA, METRYKA, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, POKŁAD PANCERNY, TRĄBOWIEC, TENIS, PAWIAN CZAKMA, TUMBA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, KORZYŚĆ MAJĄTKOWA, GAZIK, GÓRNICTWO, OŁTARZYK, NAPĘD HYDRAULICZNY, TIARA, SCYNK, UŚCIE SOLNE, CYJANELLA, KANALIK ŁZOWY, WEKSEL WŁASNY, KOMISJA, BADANIE PRZESIEWOWE, GAZ, NEKROZA, STALÓWKA, RELISZ, MIKROFALÓWKA, SOJA, PERIAKTY, DOKRĘTKA, MINÓG STRUMIENIOWY, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, FIZYKA STATYSTYCZNA, JATA, STRASZAKOWATE, ELEGIA, SYRENA, DĘTKA, OSTROGA REGULACYJNA, SCYNK, PIĘCIORNIK GĘSI, PORÓD RODZINNY, GRUPA ILORAZOWA, RECYTATYW, WYROSTEK RYLCOWATY, PEREŁKI, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, KONWERSJA , POHULANKA, PRACA PISEMNA, ŁYŻECZKA, GWIAZDA ZMIENNA, PERLATOR, TYLOZOID, DRZEWCE, ANTIDOTUM, KOLORYZM, ASYSTA, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, KAPRYŚNIK, PAPIER, PROTESTANTYZM, TYBET, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, MACEBA, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, PLAFON, CIĄŻA WIELORAKA, WKRĘT, TĘTNICA ŁZOWA, POLITYKA SPÓJNOŚCI, FARMACJA STOSOWANA, FORMA LINIOWA, TAMARYNDA, BRZEŻANKA, OBSZYWKA, PALIATYW, RELACJA ODWROTNA, PODEJŹRZON MARUNOWY, KRAJNA, DEBIUTANCKOŚĆ, SOFCIK, SYNCHROFAZOTRON, GRUCZOŁ KUPROWY, SYNKLINA FAŁSZYWA, OBRZĄDEK, KLOCKI, RĄBEK, NAUKI GEOLOGICZNE, AGENT GOSPODARCZY, POWIERZCHNIA NOŚNA, KERATOPLASTYKA DRĄŻĄCA, POLARYZACJA ANODOWA, FUNKCJA ODWROTNA, PAS POOPERACYJNY, BIUROKRACJA, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, DYWESTYCJA, PODGRUPA, RAMIENICOWE, EFEKT WĄSKIEGO GARDŁA, STREET ART, MANES, POLIANDRIA, PERŁOZ, KONTRASYGNATURA, GRUCZOŁ MLEKOWY, FILAKTERIA, GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY, MATA GRAWITACYJNA, ERGATYWNOŚĆ, KOMITET KOORDYNACYJNY, BORGIS, PODNIEBIENIE TWARDE, GRUCZOŁ MLECZNY, ZJAWISKO KERRA, RZEKOTKOWATE, BROŃ DRZEWCOWA, KONCENTRACJA, INFOGRAFIKA, GAMEPLAY, MINÓG RZECZNY, CHWYTAK, PRZYPORA, SPECJACJA RADIACYJNA, WIĄŚLOWATE, STANEK, GOLF, BAKTEROID, HASŁO, PIERŚ, DZIAŁKA REKREACYJNA, LIST OTWARTY, RĄCZNIK, GESTAGEN, ZEZNANIE, POCIĄGŁOŚĆ, MAPA SYNOPTYCZNA, DROGI RODNE, CEGŁA KRATÓWKA, SALWINIOWATE, SYNDROM, TWIERDZENIE O BEZWŁADNOŚCI FORM KWADRATOWYCH, AKANT, ŚWIECOWANIE USZU, CYKL INWESTYCYJNY, GODŁO HERBOWE, ZABŁOCIE, SUMATOR, BARWY POLSKIE, WARTOŚĆ DODANA, MEDIEWAL, FIOŁEK, MADONNA, RÓWNOLEŻNIK, NATURYSTKA, DOPPELGANGER, LAPIS-LAZULI, ŻONA PUTYFARA, GRAMATYKA, GEST KOZAKIEWICZA, HUBA, KOGNITYWIZM, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, SURFAKTANT, MIKROEWOLUCJA, KONTRAMARKA, DEFORMACJA MADELUNGA, LEJEK, GEOGRAFIA, BECZKA ŚMIECHU, ŁAPA, NACIEK, PRZEWÓD KOMINOWY, ABSZTYFIKANT, WAZKA, GUGIEL, CZEP, TERMOGRAM, KOLUMBARIUM, LIBACJA, KOMENTARZYK, ARKADKA, KIJ BEJSBOLOWY, ZAGĘSTNIK, STAUROTEKA, JELARANG, NEOLIBERALIZM, DUDNIENIE RÓŻNICOWE, NACIECZENIE, FILOZOFIA NAUKI, PROPRIORECEPTOR, SHILLING, CZYNNIK ENDOGENICZNY, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, MAKI, ŁYŻKA GINEKOLOGICZNA, FUNDUSZ PODSTAWOWY, ARGUMENT, OPASKA, GEOGRAFIA, BRODAWKA, SAMOZNISZCZENIE, ZGIĘCIE PODESZWOWE, AZOT AMONOWY, GRAFOLOG, WAŁ, TECZKA, BELLAY, NASPA, SYFON, TAO, ŚWINIA WISAJSKA, AKCESJA, POLITYKA ENERGETYCZNA, JORDANKA, PREKLUZJA, NALEPKA, JAKUCK, SYMETRIA PŁASZCZYZNOWA, WZGÓREK NASIENNY, PERKOZ, GRUCZOŁ NADNERCZOWY, ELEKTRON DODATNI, KULTURA STARTEROWA, GRODŹ, WSPINACZKA SPORTOWA, TOCZENICA, GRYMAŚNIK, UCHWAŁA NEGATYWNA, BABA, MARABUT AFRYKAŃSKI, CYMELIUM, OBŁOK SREBRZYSTY, KWAS MLEKOWY, PATYNA, ENTODERMA, FLAMBIROWANIE, JĘZYCZEK, ZBROJA GOTYCKA, CIUPAGA, GLIPIZYD, GRUCZOŁ TARCZYCOWY, NAZWA ZWYCZAJOWA, GEREZA KRÓLEWSKA, ESTYMACJA SEKWENCYJNA, GROMADA ZUCHOWA, KREDYT BANKOWY, PALMETA, CZERPAK PATALASA, PSTRYKACZ, ?OKŁADKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.670 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZMODYFIKOWANY GRUCZOŁ ŁOJOWY OBECNY WEWNĄTRZ TARCZKI POWIEKI, W FORMIE RZĘDÓW PROSTOPADŁYCH DO JEJ WOLNEGO BRZEGU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZMODYFIKOWANY GRUCZOŁ ŁOJOWY OBECNY WEWNĄTRZ TARCZKI POWIEKI, W FORMIE RZĘDÓW PROSTOPADŁYCH DO JEJ WOLNEGO BRZEGU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRUCZOŁ MEIBOMA zmodyfikowany gruczoł łojowy obecny wewnątrz tarczki powieki, w formie rzędów prostopadłych do jej wolnego brzegu (na 14 lit.)
GRUCZOŁ TARCZKOWY zmodyfikowany gruczoł łojowy obecny wewnątrz tarczki powieki, w formie rzędów prostopadłych do jej wolnego brzegu (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRUCZOŁ MEIBOMA
zmodyfikowany gruczoł łojowy obecny wewnątrz tarczki powieki, w formie rzędów prostopadłych do jej wolnego brzegu (na 14 lit.).
GRUCZOŁ TARCZKOWY
zmodyfikowany gruczoł łojowy obecny wewnątrz tarczki powieki, w formie rzędów prostopadłych do jej wolnego brzegu (na 16 lit.).

Oprócz ZMODYFIKOWANY GRUCZOŁ ŁOJOWY OBECNY WEWNĄTRZ TARCZKI POWIEKI, W FORMIE RZĘDÓW PROSTOPADŁYCH DO JEJ WOLNEGO BRZEGU sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - ZMODYFIKOWANY GRUCZOŁ ŁOJOWY OBECNY WEWNĄTRZ TARCZKI POWIEKI, W FORMIE RZĘDÓW PROSTOPADŁYCH DO JEJ WOLNEGO BRZEGU. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

x